Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Maddi kültürün çeşitlerini yazınız ve üç örnek veriniz.


 2. Cevap: Maddi kültürün çeşitlerini yazınız ve üç örnek veriniz. kültürün çeşitlerini yazınız ve üç örnek veriniz. Açıklama:

  Maddi kültürün çeşitlerini yazınız ve üç örnek veriniz. Cevap: Maddi kültür, insanların ürettiği araçları içerir. Çeşitleri: * Teknik ve teknolojik araçlar (örneğin bilgisayarlar) * Binalar (örneğin evler) * Sanat eserleri (örneğin tablolar) * Giyim eşyaları (örneğin elbiseler)türün çeşitlerini yazınız ve üç örnek veriniz. Cevap: Maddi kültür, insanların ürettiği araçları içerir. Çeşitleri: * Teknik ve teknolojik araçlar (örneğin bilgisayarlar) * Binalar (örneğin evler) * Sanat eserleri (örneğin tablolar) * Giyim eşyaları (örneğin elbiseler) 3. Moriskolar kimlerdir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Moriskolar, İspanya'da zorla Hristiyanlaştırılmış eski Müslümanlardır. Açıklama:

  Metin, Moriskoların İspanya'da Müslümanlardan geriye kalan kişiler olduğunu ve Hristiyanlaştırıldıklarını belirtmektedir. 5. Değişimin gelişme ve ilerleme kavramlarından farklarını açıklayınız.


 6. Cevap: Değişim, toplumsal yapıda meydana gelen farklılıklardır ve olumlu veya olumsuz olabilir. Gelişme, hayat standardındaki iyileşmeleri ifade eder ve genellikle ekonomik gelişmeyi içerir. İlerleme, daha iyi bir duruma doğru gitmeyi ifade eden bir değer yüklü kavramdır ve artık sosyolojide kullanılmamaktadır. Açıklama:

  Değişime değer yargısı yüklenmezken, gelişme ve ilerleme kavramları olumlu çağrışımlar taşır. Ayrıca, mevcut durumun her zaman öncekinden daha iyi olması gerekmez. 7. Weber'in "değerlerden arınmış bilim anlayışı" ifadesini açıklayınız ve "ilerleme" kavramının hangi değerlerle yüklü olduğunu ve artık kullanılmadığını belirtiniz.


 8. Cevap: Weber'in "değerlerden arınmış bilim anlayışı", bilimsel araştırmanın değer yargılarından arındırılmış olması gerektiği fikrini ifade eder. "İlerleme" kavramı, Batı toplumlarının diğerlerinden üstün olduğu ve sürekli daha iyiye doğru ilerlediği gibi değerlerle yüklüdür. Bu nedenle, tüm toplumsal değişimleri kapsamadığı ve değer yüklü olduğu için artık kullanılmamaktadır. Açıklama:

  Weber, bilimsel araştırmanın nesnel ve önyargısız olması gerektiğine inanıyordu. "İlerleme" kavramı, Batı'nın üstünlüğüne dayanan normatif bir yaklaşımdır ve toplumsal değişimin tüm yönlerini yansıtmaz. 9. Kitle iletişim araçlarının bireylerin davranışlarını yönlendirme yolları hakkında bilgi veriniz. Olumlu ve olumsuz üçer örnek veriniz.


 10. Cevap: Olumlu Örnekler: * Bilgi ve eğitime erişimi kolaylaştırmak * Sağlık ve güvenlik konularında farkındalık yaratmak * Kültür ve sanatın yaygınlaşmasını sağlamak Olumsuz Örnekler: * Yanlış bilgi ve propaganda yaymak * İnsanların gerçeklik algısını bozmak * Tüketim alışkanlıklarını manipulator etmek Açıklama:

  Kitle iletişim araçları, mesajlar yoluyla bireylerin düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını şekillendirebilir. 11. Modernleşmenin üç temel özelliğini belirtiniz.


 12. Cevap: * Sanayileşme * Kentleşme * Demokratikleşme Açıklama:

  Modernleşme, toplumsal yapıda köklü bir dönüşümü ifade eder ve bu dönüşümün temel özellikleri arasında sanayileşme, kentleşme ve demokratikleşme yer alır. 13. Toplumsal gelişmenin ekonomik göstergelerinden iki örnek veriniz.


 14. Cevap: * Kişi başına düşen millî gelir * Ekonomik büyüme Açıklama:

  Toplumsal gelişme, ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlardaki ilerlemeyi kapsayan bir kavramdır. Kişi başına düşen millî gelir ve ekonomik büyüme, bir ülkenin ekonomik durumunu yansıtan ve toplumsal gelişme düzeyini belirleyen önemli göstergelerdir. 15. Toplumsal gelişmenin siyasal göstergeleri nelerdir?


 16. Cevap: * Demokrasi ile yönetim * İnsan haklarının güvence altına alınması * Hukukun üstünlüğüne dayanan siyasal sistem Açıklama:

  Toplumsal gelişmede siyasal alanın rolü büyüktür. Demokratik yönetimler, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü, toplumsal istikrarı ve adaleti sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunur. 17. Toplumsal etkileşim nedir? Açıklayınız.


 18. Cevap: Toplumsal etkileşim, bireyler veya grupların karşı karşıya geldiği ve birbirlerini etkilediği süreçtir. Açıklama:

  Toplumsal etkileşim, toplumun canlı yanını oluşturur ve grupların istikrarı, değişimi ve uyumu için gereklidir. 19. Üç temel toplumsal etkileşim biçimini belirtiniz.


 20. Cevap: 1. İş birliği 2. Rekabet 3. Baskı Açıklama:

  İş birliği, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışma; rekabet, belirli bir hedefe ulaşmak için yarışma; baskı ise bir kişinin veya grubun başka bir kişi veya gruba zorla istediğini yaptırmasıdır. 21. Toplumsal sınıfların oluşumunda belirleyici olan faktörleri açıklayınız.


 22. Cevap: Yaşam tarzı, tüketim alışkanlıkları, kişisel beğeniler, başkalarıyla kurulan ilişkiler ve algılama biçimleri. Açıklama:

  Toplumsal sınıflar, bireylerin nasıl yaşadıkları, tükettikleri ve birbirleriyle etkileşime girdikleri gibi faktörlere göre şekillenir. 23. Açık sınıf toplumsal tabakalaşma sisteminin temel özelliğini belirtiniz.


 24. Cevap: Bireylerin eğitim, meslek, statü ve gelir gibi faktörlere göre tabakalar arasında serbestçe hareket edebilmeleri. Açıklama:

  Açık sınıf sisteminde, bireyler doğumlarına bağlı olarak belirli bir sınıfa ait olmazlar ve kendi çabalarıyla sosyal merdivenlerde yükselebilir veya düşebilirler. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Değişim, toplumsal yapıdaki zaman içindeki farklılıklardır.
  (.....) 2. Toplumsal değişim her zaman olumlu sonuçlar doğurur.
  (.....) 3. Feodalizmden kapitalizme geçiş, toplumsal değişmenin bir örneğidir.
  (.....) 4. Gelişme kavramı, toplumsal değişimin yön bildiren bir kavramıdır.
  (.....) 5. Ferdinand Tönnies, toplumsal değişmeyi cemaatten cemiyete doğru geçiş olarak tanımlamıştır.
  (.....) 6. Weber'in "değerlerden arınmış bilim anlayışı", bilimsel araştırmayı normatif değer yargılarından uzak tutmayı amaçlar.
  (.....) 7. Ilerleme kavramı, insanlığın sürekli daha iyiye doğru gittiğini ifade eder.
  (.....) 8. Toplumsal değişimin altında yatan sebepler sosyologlar tarafından belirlenebilir.
  (.....) 9. Sanayileşme, toplumsal ilişkilerde değişimlere neden olmamıştır.
  (.....) 10. Günümüzde "gelişme" kavramı, ağırlıklı olarak ekonomik durumunu ifade eder.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a. İş birliği
  b. Mübadele
  c. Baskı
  d. Uyum
  e. Rekabet
  1. Kişinin diğer kişiye gönüllü olarak yardım etmesi.
  2. Grupların karşılıklı ödünler vererek uzlaşması.
  3. Bireylerin grubun beklentilerine göre davranması.
  4. Amaçların gerçekleşmesine engel olan etkileşim biçimi.
  5. Kişilerin veya grupların diğerlerini ödüllendirerek davranışlarında değişiklik yapması.

 28. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Detayları

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 11.sınıf sosyoloji dersi 2.dönem 1.yazılı soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Maddi kültürün çeşitlerini öğrenme.

Öğrenciler, Moriskolar kavramını anlayacaklardır.

Öğrenciler, toplumsal değişimin değer yargısı içermeyen, gelişme ve ilerleme kavramlarından farklı bir kavram olduğunu kavrarlar.

Öğrenciler, Weber'in bilimsel araştırmadaki değer yargısı rolüne ilişkin görüşünü ve "ilerleme" kavramının neden artık kullanılmadığını anlarlar.

Kitle iletişim araçlarının bireysel ve toplumsal değişim üzerindeki etkisini anlamak.

Modernleşme kavramını ve temel özelliklerini kavramak.

Toplumsal gelişmenin ekonomik yönünü anlama.

Toplumsal gelişmenin siyasal yönünü anlama.

Toplumsal etkileşim kavramını tanımlayabilmek.

Temel toplumsal etkileşim biçimlerini ayırt edebilmek.

Toplumsal sınıf kavramının farklı yönlerini kavrama.

Toplumsal tabakalaşmanın farklı türlerini ayırt etme.

* Değişim, gelişme ve ilerleme kavramlarının tanımları ve aralarındaki farklar. * Toplumsal değişimin kaynakları ve nedenleri. * Sosyolojik araştırmada değer yargılarının önemi ve Weber'in bu konudaki görüşleri. * Toplumsal değişimin tarihsel örnekleri ve etkileri. * İnsani gelişmişlik ölçütleri ve toplumsal değişimdeki rolü.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Sosyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Sosyoloji 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Sosyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

11.Sınıf Sosyoloji Sınavı Hazırla
  11.Sınıf Sosyoloji Dersi Ünite Özetleri