Lise Siyer Test - 12.Sınıflar

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Siyer Test - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. İslam'a göre, insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine ve Hz. Peygamber'in sünnetine göre düzenlemesi ne anlama gelir?

  A) Aşırılıktan uzak bir yaşam tarzını benimsemek
  B) Sadece ibadetleri yerine getirmek
  C) Toplumdan izole bir yaşam sürdürmek
  D) Mekke'ye hacca gitmek
  E) Sadece savaşa katılmak

 2. Cevap: A Açıklama:

  İslam'a göre, hayatını Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in sünnetine göre düzenlemek, aşırılıktan uzak bir yaşam tarzını benimsemek anlamına gelir. 3. İslam dininde sünnet neyi ifade eder?

  A) Yemek yeme kuralları
  B) Cuma namazı vakti
  C) Peygamberimizin yaşam tarzı
  D) Oruç tutma süresi
  E) Kurban kesme töreni

 4. Cevap: C Açıklama:

  İslam'da sünnet, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) yaşam tarzı, sözleri, davranışları, onayları ve öğütlerini ifade eder. 5. İslam dinine göre, sünneti yaşamak aşağıdaki hangi durumu içerir?

  A) Helal ve haram yiyecekler arasında seçim yapmak
  B) Gözü haramlardan, dili kötü sözlerden korumak
  C) Sadece cuma namazına gitmek
  D) Hacca gitmek
  E) İbadetleri tamamen ihmal etmek

 6. Cevap: B Açıklama:

  Sünneti yaşamak, gözü haramlardan, dili kötü sözlerden korumak gibi davranışları içerir. 7. İslam'da "İtisam" kavramı neyi ifade eder?

  A) Allah'a itaat etmek
  B) Peygamberimizi sevmek
  C) İslam'ı yaşam biçimine dönüştürmek
  D) Sadece Cuma namazı kılmak
  E) Sadece oruç tutmak

 8. Cevap: C Açıklama:

  "İtisam," İslam'ı yaşam biçimine dönüştürmek anlamına gelir. 9. İslam'da "Salatü Selam" ne anlama gelir?

  A) İman etmek
  B) Allah'a dua etmek
  C) Peygamberimize salat ve selam göndermek
  D) Oruç tutmak
  E) Kurban kesmek

 10. Cevap: C Açıklama:

  "Salatü Selam," Peygamberimize salat ve selam göndermek anlamına gelir. 11. İslam'da "Dalalet" kavramı neyi ifade eder?

  A) Hidayet
  B) İman
  C) İslam'ı yaşam biçimi
  D) Doğru yoldan sapma veya sapkınlık
  E) İbadet

 12. Cevap: D Açıklama:

  "Dalalet," doğru yoldan sapma veya sapkınlık anlamına gelir. 13. İslam dinine göre, Hz. Muhammed (s.a.v.) kimin için bir rehberdir?

  A) Sadece Müslümanlar için
  B) Sadece Araplar için
  C) Tüm insanlar için, özellikle Allah'a ve ahiret gününe inananlar için
  D) Sadece gençler için
  E) Sadece yaşlılar için

 14. Cevap: C Açıklama:

  Hz. Muhammed tüm insanlar için bir rehberdir, özellikle Allah'a ve ahiret gününe inananlar için. 15. İslam dininde Peygamberimizi sevmek ve ona değer vermek ne anlama gelir?

  A) Yalnızca onun adını anmak
  B) Sadece dua etmek
  C) Onun yaşamını incelemek
  D) Onun sünnetini yaşamak ve örnek almak
  E) Onunla aynı soydan gelmek

 16. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizi sevmek ve ona değer vermek, onun sünnetini yaşamak ve örnek almak anlamına gelir. 17. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) sünnetini yaşamak, aşağıdaki hangi davranışları içerir?

  A) Dini görevlerden kaçmak
  B) Gözü haramlardan, dili kötü sözlerden korumak
  C) Sadece maddi zenginliğe odaklanmak
  D) Cuma namazını terk etmek
  E) Toplumdan izole bir yaşam sürdürmek

 18. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in sünnetini yaşamak, gözü haramlardan, dili kötü sözlerden korumak gibi davranışları içerir. 19. İslam'da Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetini yaşamak aşağıdaki hangi sonuçları doğurur?

  A) Sadece dünya hayatında başarı elde etmek
  B) Cenneti kazanmanın yolunu açar
  C) Yalnızca dünya zevklerini tatma şansı verir
  D) Maddeye bağımlılığı artırır
  E) Toplumda ünlü olma fırsatı sunar

 20. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin sünnetini yaşamak, cenneti kazanmanın yolunu açar. 21. İslam dininde "Sırat-ı Müstakim" hangi kavrama işaret eder?

  A) İbadet    B) İman    C) İtaat    D) İtisam    E) İhsan    

 22. Cevap: B Açıklama:

  "Sırat-ı Müstakim," iman etmek ve doğru yolu takip etmek anlamına gelir. 23. İslam'da Allah'ın ve Peygamberin emir ve yasaklarına isteyerek uymak, yapılmasından dolayı sevap elde edilen herhangi bir işi yapmak anlamına gelir. Bu kavram nedir?

  A) İbadet    B) İman    C) İtaat    D) İtisam    E) İhsan    

 24. Cevap: C Açıklama:

  İtaat, Allah'ın ve Peygamberin emir ve yasaklarına isteyerek uymak anlamına gelir. 25. İbadetin İslam'daki temel amacı nedir?

  A) Dünya zevklerini tatmak
  B) Allah'a kul olma bilincini geliştirmek
  C) Sosyal statüyü yükseltmek
  D) Maddeye bağımlılığı artırmak
  E) Toplumda ünlü olmak

 26. Cevap: B Açıklama:

  İbadetlerin temel amacı, Allah'a kul olma bilincini geliştirmek ve Allah'a yakınlaşmaktır. 27. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) yaşamı, Müslümanlar için hangi konuda rehberlik eder?

  A) Sadece ticarette
  B) İslam'ı doğru bir şekilde yaşamak
  C) Sadece zengin olmak
  D) Siyasette başarılı olmak
  E) Sanatta ustalaşmak

 28. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Peygamber'in yaşamı, Müslümanlar için İslam'ı doğru bir şekilde yaşamanın rehberidir. O, İslam'ın öğretilerini pratiğe döken en iyi örnektir. 29. İslam'da "Hatemü'l-Enbiya" ifadesi ne anlama gelir?

  A) Allah'ın son peygamberi
  B) Peygamberlerin en iyisi
  C) Kuran'ı sona erdiren peygamber
  D) Peygamberlerin en sonuncusu
  E) Hz. Muhammed'in özel ismi

 30. Cevap: D Açıklama:

  "Hatemü'l-Enbiya," peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir ve Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ifade eder. 31. İslam dininde, Peygamberimize ve onun sünnetine bağlı olmanın önemi nedir?

  A) Sadece geleneksel bir uygulama
  B) İmanı gerektirmez
  C) Ahiret hayatının garantisi
  D) Dünya zenginliği kazanmak için
  E) İtaat ve Allah'ın rızasını kazanmak

 32. Cevap: E Açıklama:

  İslam'da Peygamberimize ve onun sünnetine bağlı olmak, imanın bir gerekliliğidir ve Allah'ın rızasını kazanmak için önemlidir. 33. İslam'da "Sünneti yaşamak" ifadesi neyi ifade eder?

  A) İbadetlerin terk edilmesi
  B) Peygamberimizin (s.a.v.) yaşam tarzını takip etmek
  C) Dünya zenginliği kazanmak için çaba göstermek
  D) Yalnızca Kur'an okumak
  E) Oruç tutmak

 34. Cevap: B Açıklama:

  "Sünneti yaşamak," Peygamberimizin yaşam tarzını takip etmeyi ifade eder ve Müslümanlar için önemlidir. 35. "İhsan" terimi İslam'da neyi ifade eder?

  A) Sadece oruç tutmak
  B) İslam'ı terk etmek
  C) İbadetlerin zorunlu olmadığı inancı
  D) Allah'a karşı içtenlikle ibadet etmek
  E) Peygamberlik sırasında yapılan dualar

 36. Cevap: D Açıklama:

  "İhsan," Allah'a karşı içtenlikle ibadet etmek ve Allah'ın her şeyi gördüğü inancını ifade eder. 37. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sütannesinin ismi nedir?

  A) Ümmü Eymen    B) Halime    C) Fatma    D) Şeyma    E) Âmine    

 38. Cevap: B Açıklama:

  Peygamberimizin sütannesinin adı Halime'dir. 39. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) süt kardeşi kimdir?

  A) Halime    B) Âmine    C) Fatma    D) Şeyma    E) Hatice    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma'dır. 41. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) annesi vefat ettiğinde onu Mekke'ye getiren kişi kimdir?

  A) Ümmü Eymen    B) Âmine    C) Fatma    D) Şeyma    E) Hatice    

 42. Cevap: A Açıklama:

  Peygamberimizin annesi Âmine vefat ettiğinde onu Mekke'ye getiren kişi Ümmü Eymendir. 43. Peygamberimizin "Annem" diye bahsettiği, kendisine çok iyilikleri olan amcasının eşinin adı nedir?

  A) Halime    B) Âmine    C) Fatma    D) Şeyma    E) Hatice    

 44. Cevap: E Açıklama:

  Peygamberimizin "Annem" dediği, amcasının eşi olan kişinin adı Hatice'dir. 45. Hangisi İslam'ın kutsal mekânlarından biri olan Mescid-i Haram'ın diğer adıdır?

  A) Mescid-i Nebi     B) Mescid-i Kuba    
  C) Mescid-i Aksa     D) Kâbe             
  E) Mescid-i Suffa                        

 46. Cevap: D Açıklama:

  Kâbe, Mescid-i Haram'ın diğer adıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Siyer Test - 12.Sınıflar Detayları

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10 Ekim 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Siyer Test - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Siyer Test - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Siyer Test - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PEYGAMBERİMİZE İTAAT
  1. Bir Sahabi Tanıyorum: Abdullah b. Ömer (r.a.)
  2. Hadisten Hayata
  3. İslam’ı Anlama ve Yaşamada Sünnetin Yeri ve Önemi
  4. Peygamber Sevgisi
  5. Peygamberimize İtaat ve Bağlılık

Ayrıca Lise siyer-peygamberimizin hayatı- dersi test soruları; müfredata uygun tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Peygamberimizin Hayatı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Siyer Test - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.