Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Yönetim bilimi, hangi bilim dallarıyla ilişkilidir?


 2. Cevap: > Yönetim bilimi, psikoloji, tarih, sosyoloji, ekonomi, siyaset bilimi, felsefe, hukuk, antropoloji, matematik ve mühendislik gibi bilim dallarıyla ilişkilidir. Açıklama:

  > Yönetim bilimi, insan davranışlarını ve örgütleri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu nedenle, insan davranışlarını ve örgütlerin içinde bulunduğu çevreyi inceleyen diğer bilim dallarından faydalanır. 3. Yönetim bilimi, psikoloji ile nasıl ilişkilidir?


 4. Cevap: > Yönetim bilimi, psikoloji biliminin insan davranışlarını inceleyen verilerinden faydalanır. Bu veriler sayesinde, örgüt içindeki bireylerin amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesi, örgüt dışında yer alan ve mal ya da hizmet alan bireylerin tutum ve davranışlarının çözümlenebilmesi sağlanır. Açıklama:

  > Örneğin, örgütsel davranış alanında çalışan yönetim bilimciler, psikoloji biliminden öğrendikleri kişilik, güdülenme, liderlik gibi kavramları kullanarak örgüt içinde daha verimli ve etkili bir yönetim sağlanmasına katkıda bulunurlar. 5. Endurun Mektebi'nin Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışına katkıları nelerdir?


 6. Cevap: Endurun Mektebi, Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışına birçok katkı sağlamıştır. Bu katkılardan bazıları şunlardır: * Yetenek odaklı bir insan kaynağının yetiştirilmesini sağlamıştır. Enderun'a alınan öğrenciler, yeteneklerine göre eğitilerek devlet yönetiminde önemli görevler üstlenmişlerdir. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrolarının daha yetkin ve deneyimli olmasını sağlamıştır. * Uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı benimsemiştir. Enderun'da öğrenciler, teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitimler de alarak iş hayatına daha iyi hazırlanmışlardır. Bu durum, öğrencilerin yönetim becerileri kazanmalarına yardımcı olmuştur. * İdari ve siyasi birliğin sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Enderun'dan yetişen öğrenciler, farklı kökenlere sahip olsalar da ortak bir eğitimden geçerek devlet bürokrasisinde ortak bir dil ve kültür oluşturmuşlardır. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin idari ve siyasi birliğini güçlendirmiştir. Açıklama:

  Endurun Mektebi, Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışına önemli katkılar sağlamıştır. Bu katkılar, Osmanlı Devleti'nin uzun süreli bir imparatorluk olarak varlığını sürdürmesinde önemli bir rol oynamıştır. 7. Klasik yönetim anlayışının temel amacı nedir?


 8. Cevap: Klasik yönetim anlayışının temel amacı, işletmelerde rasyonellik kavramını somutlaştıracak metotlar geliştirerek etkin ve verimli bir düzen oluşturmaktır. Bu anlayışa göre, işletmelerde verimliliğin artırılması için iş bölümü, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, disiplin, planlama ve kontrol gibi unsurlar önem taşımaktadır. Açıklama:

  Klasik yönetim anlayışı, 19. yüzyılda sanayileşmenin etkisiyle ortaya çıkmıştır. Bu anlayış, işletmelerde verimliliği ve etkinliği artırmayı amaçlamaktadır. Klasik yönetim anlayışına göre, işletmelerde verimliliğin artırılması için iş bölümü, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, disiplin, planlama ve kontrol gibi unsurlar önem taşımaktadır. 9. Yönetimde karar verme, yönetimin hangi basamağıyla iç içedir?


 10. Cevap: Planlama Açıklama:

  Yönetimde karar verme, yönetimin ve yönetimle ilgili diğer basamakların ilk adımıdır. Örgütün oluşmasından son bulmasına kadar her şey karar verme eylemini gerektirir. Planlama, örgütün amaçlarına ulaşmak için gerekli faaliyetlerin belirlenmesi ve sıralanması sürecidir. Bu nedenle, planlamada öncelikle örgütün amacı belirlenmelidir. Bu da karar verme eylemini gerektirir. 11. Bir işe başlamadan önce plan yapmak, neden önemlidir?


 12. Cevap: İşin amacını, nasıl yapılacağını ve ne kadar sürede tamamlanacağını belirlemeye yardımcı olur. Açıklama:

  Bir işe başlamadan önce plan yapmak, işin amacını, nasıl yapılacağını ve ne kadar sürede tamamlanacağını belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede, iş daha verimli ve etkili bir şekilde yürütülebilir. 13. Örgütlenmede iş bölümü ve yetkilendirme neden önemlidir?


 14. Cevap: İş bölümü ve yetkilendirme, örgütlenmede verimliliği ve etkinliği artıran önemli faktörlerdir. İş bölümü, aynı işi yapan kişilerin gruplandırılarak aynı işi birlikte yapmalarını sağlar. Bu sayede, her bir kişi daha az iş ile uğraşacağı için daha verimli çalışır. Yetkilendirme ise, çalışanların işlerini yerine getirmek için gerekli yetkileri almalarını sağlar. Yetkilendirilen çalışanlar, işlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirebilirler. Açıklama:

  İş bölümü ve yetkilendirme, örgütlenmenin temel ilkelerindendir. Bu iki ilke, örgütsel faaliyetlerin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. 15. Bir örgütün başarısı için liderlik niteliklerine sahip bir yöneticinin olması neden önemlidir?


 16. Cevap: Bir örgütün başarısı için liderlik niteliklerine sahip bir yöneticinin olması önemlidir çünkü liderlik, bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan motivasyon ve dinamizmi sağlar. Liderlik niteliklerine sahip bir yönetici, çalışanları motive ederek onların potansiyelini ortaya çıkarabilir. Bu da örgütün başarısı için gerekli olan verimlilik ve etkinliği artırır. Açıklama:

  Liderlik, bir örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli olan en önemli faktörlerden biridir. Liderlik niteliklerine sahip bir yönetici, örgütün hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır. 17. Yönetim biliminin temel fonksiyonlarından biri nedir?


 18. Cevap: * Karar verme Açıklama:

  * Yönetim biliminin temel fonksiyonları, karar verme, iletişim, örgütleme, harekete geçirme ve yükseltme olarak sıralanabilir. Karar verme, yönetim sürecinin temelini oluşturan ve diğer fonksiyonların da temelini oluşturan bir fonksiyondur. 19. Hukuk devletlerinin temel ilkesi de yönetim eylem ve işlemlerinin hangi organlar tarafından denetlenmesidir?


 20. Cevap: Yargı organları Açıklama:

  Hukuk devletlerinin temel ilkesi, yönetim eylem ve işlemlerinin yargı organları tarafından denetlenmesidir. Bu denetim, yönetim eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. 21. Aşağıda verilen ifaderlerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Klasik yönetim anlayışı, insanı bir makine gibi görerek standartlaştırmıştır.
  2. ( ) Klasik yönetim anlayışı, yönetime bilimsel bir yaklaşım getirmiştir.
  3. ( ) Klasik yönetim anlayışı, yönetimde insan unsurunu göz ardı etmiştir.
  4. ( ) Klasik yönetim anlayışı, yönetimde bürokratik yapıya önem vermiştir.
  5. ( ) Klasik yönetim anlayışı, yönetimde planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol aşamalarını vurgulamıştır.
  6. ( ) Neoklasik yönetim anlayışı, insanı bir makine gibi görmemiştir.
  7. ( ) Neoklasik yönetim anlayışı, yönetimde insan unsurunu ön plana çıkarmıştır.
  8. ( ) Neoklasik yönetim anlayışı, yönetimde bürokratik yapıyı eleştirmiştir.
  9. ( ) Neoklasik yönetim anlayışı, yönetimde motivasyonu önemsemiştir.
  10. ( ) Neoklasik yönetim anlayışı, yönetimde liderlik kavramını öne çıkarmıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Klasik yönetim anlayışı, insanı bir makine gibi görerek standartlaştırmayı ve verimliliği artırmayı amaçlamıştır. 2. Klasik yönetim anlayışı, yönetime bilimsel bir yaklaşım getirerek, yönetim faaliyetlerini sistematik bir şekilde ele almıştır. 3. Klasik yönetim anlayışı, insanı bir makine gibi görerek, insan unsurunu göz ardı etmiştir. 4. Klasik yönetim anlayışı, yönetimde bürokratik yapıya önem vererek, yönetim faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlamıştır. 5. Klasik yönetim anlayışı, yönetimde planlama, örgütleme, yürütme ve kontrol aşamalarını vurgulayarak, yönetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini amaçlamıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise seçmeli yönetim bilimi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Yönetim biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.

Yönetim biliminin psikoloji ile ilişkisini açıklar.

Endurun Mektebi'nin Osmanlı Devleti'nin yönetim anlayışına katkılarını açıklar.

Klasik yönetim anlayışının temel amacını açıklar.

Yönetimde karar verme ile planlama arasındaki ilişkiyi açıklar.

Planlama, iş verimliliğini ve etkinliğini artıran bir yönetim fonksiyonudur. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten klasik türde ve kazanım odaklı olarak hazırlanmıştır. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri arasında uyum sağlanmıştır.

Örgütlenmede iş bölümü ve yetkilendirmenin verimlilik ve etkinliği artırdığını açıklayabilirim.

Bu soruyu cevaplamak, liderliğin bir örgütün başarısı için önemini anlamamızı sağlar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten yararlanılarak hazırlanmıştır. Soruların klasik türde olması, seçenek içermemesi, cevap, açıklama ve kazanım cümlelerinin olması gibi isteklerin tamamına cevap vermektedir. Soruların içerisine alınmaması da sağlanmıştır.

* Yönetim biliminin temel fonksiyonlarından biri olan karar verme, diğer fonksiyonların da temelini oluşturur.

Öğrenci, yargı denetiminin hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olduğunu açıklar.

* Klasik yönetim anlayışının temel özelliklerini açıklar. * Klasik yönetim anlayışının yönetime katkılarını açıklar. * Klasik yönetim anlayışının eleştirilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Yönetim Bilimi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Yönetim Bilimi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Yönetim Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Yönetim Bilimi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Yönetim Bilimi Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş