Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır.



 Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Davranış, organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcılara karşı gösterdiği her türlü tepkidir.
  2. ( ) Duygu, doğrudan gözlenebilen bir davranıştır.
  3. ( ) Psikoloji, insan davranışlarını inceler.
  4. ( ) Psikoloji, insanın biyolojik özelliklerini, sosyal ve fiziksel çevresini, deneyimlerini, fizyolojik durumunu dikkate alarak davranışları açıklar.
  5. ( ) Aynı uyarıcı, farklı organizmalarda aynı tepkiyi oluşturur.
  6. ( ) Davranışın oluşmasında kalıtım ve çevrenin ortak etkisi vardır.
  7. ( ) Davranış, öğrenilebilir.
  8. ( ) Gelişim, yaşam boyu devam eden bir süreçtir.
  9. ( ) Duyum, uyarıcıları anlamlandırma sürecidir.
  10. ( ) Güdü, davranışı başlatan ve yönlendiren içsel güçtür.

 2. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cümle: Doğrudur. Davranış, organizmanın iç ve dış çevreden gelen uyarıcılara karşı gösterdiği her türlü tepkidir. 2. Cümle: Yanlıştır. Duygu, doğrudan gözlenemeyen bir zihinsel süreçtir. 3. Cümle: Doğrudur. Psikoloji, insan davranışlarını inceler. 4. Cümle: Doğrudur. Davranışın oluşmasındaki faktörler arasında organizmanın biyolojik özellikleri, sosyal ve fiziksel çevresi, deneyimleri, fizyolojik durumu sayılabilir. 5. Cümle: Yanlıştır. Aynı uyarıcı, farklı organizmalarda farklı tepkiler oluşturabilir. Örneğin, güzel bir çiçek kokusu A organizmasında hoşlanma; kokulara karşı alerjisi olan B organizmasında öksürme tepkisi oluşturabilir.



 3. Beynin hangi yapısının hasar görmesi sonucunda kişide dürtü kontrolünde sorunlar yaşanabilir?

  A) Ön lob           B) Yan kafa lobu   
  C) Şakak lobu       D) Art kafa lobu   
  E) Temporal lob                        

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ön lob, istemli hareketleri kontrol etmekten sorumludur. Ön lob hasar gören kişilerde dürtü kontrolünde sorunlar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, davranış bozuklukları gibi sorunlar görülebilir.



 5. Aşağıdakilerden hangisi, kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerine örnek olarak gösterilebilir?

  A) Bir kişinin IQ seviyesi
  B) Bir kişinin kişilik özellikleri
  C) Bir kişinin dil becerileri
  D) Bir kişinin spor becerileri
  E) Hepsi

 6. Cevap: E Açıklama:

  IQ seviyesi, kalıtım ve çevrenin etkileşiminin bir ürünüdür. IQ seviyesi, genler tarafından belirlenmekle birlikte, çevresel faktörler de bu seviyeyi önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin, anne karnındaki beslenme koşulları, doğum sonrası beslenme ve bakım koşulları, eğitim ve sosyal çevre gibi faktörler IQ seviyesini etkileyebilir.



 7. Bebeklerin çevrelerindeki insanları tanımaları ve gülümsemeleri, hangi gelişim dönemiyle ilişkilendirilebilir?

  A) Fiziksel gelişim    B) Bilişsel gelişim   
  C) Duygusal gelişim    D) Sosyal gelişim     
  E) Dil gelişimi                              

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bebeklerin çevrelerindeki insanları tanımaları ve gülümsemeleri, sosyal ve duygusal gelişiminin bir göstergesidir. Bu dönemde bebekler, çevrelerindeki kişilere karşı güven ve sevgi duyguları geliştirmeye başlarlar.



 9. Ergenlik döneminde, bilişsel gelişimde görülen en önemli değişimlerden biri nedir?

  A) Soyut kavramları anlama yeteneğinin gelişmesi
  B) Somut kavramları anlama yeteneğinin azalması
  C) Bilgiyi sistemli ve mantıklı bir şekilde işleme yeteneğinin azalması
  D) Bilgiyi somut biçimde işleme yeteneğinin sabit kalması
  E) Bilgiyi soyut biçimde işleme yeteneğinin azalması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Ergenlik döneminde, bilişsel gelişimde görülen en önemli değişim, soyut kavramları anlama yeteneğinin gelişmesidir. Ergenler, bu dönemde soyut kavramları daha iyi anlayabilir ve kullanabilirler.



 11. Ergenlik dönemindeki bir gencin, beden imajı ile ilgili hangi ifade doğrudur?

  A) Beden imajı ile ilgili gerçekçi bir bakış açısı geliştirmiştir.
  B) Kendi bedenine karşı olumlu duygular beslemektedir.
  C) Arkadaş grubunun ve toplumun ideal beden görünümüne göre kendini değerlendirmektedir.
  D) Kendi bedenine karşı durağan duygular beslemektedir.
  E) Beden imajı ile ilgili herhangi bir sorunu yoktur.

 12. Cevap: C Açıklama:

  Ergenlik döneminde beden imajı önemli bir gelişim görevidir. Ergen, kendi bedenini tanımaya ve değerlendirmeye başlar. Bu dönemde, arkadaş grubunun ve toplumun ideal beden görünümüne göre kendini değerlendirebilir.



 13. Ergenlik dönemindeki bir gencin bağımsızlık duygusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Bağımsızlık duygusu, her dönemde insan için önemlidir.
  B) Ergenlik döneminde bağımsızlık duygusu daha fazladır.
  C) Ergen, bağımsız yaşamak için sorumsuz davranmak ister.
  D) Ergen, hayatıyla ilgili sorumluluk almak ister.
  E) Ergen, kendi değerlerini oluşturmak ister.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Ergenlik döneminde bağımsızlık duygusu daha fazladır. Ergen, bağımsız yaşamak için sorumsuz davranmak istemez. Hayatıyla ilgili sorumluluk almak ve bu sayede kendine güvenmeyi öğrenmek ister. Kendi değerlerini oluşturmak için çabalar.



 15. Gece sessizliğinde sürekli damlayan musluğun sesi bir süre sonra huzursuzluk neden olur. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

  A) Alışma              B) Duyarsızlaşma      
  C) Uyarılma            D) Algıda seçicilik   
  E) Adaptasyon                                

 16. Cevap: A Açıklama:

  Gece sessizliğinde sürekli damlayan musluğun sesi bir süre sonra huzursuzluk neden olur. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Alışma B) Duyarsızlaşma C) Uyarılma D) Algıda seçicilik E) Adaptasyon Cevap: Aizliğinde sürekli damlayan musluğun sesi bir süre sonra huzursuzluk neden olur. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Alışma B) Duyarsızlaşma C) Uyarılma D) Algıda seçicilik E) Adaptasyon Cevap: A



 17. İlk defa doğum yaptıran bir ebe çok heyecanlanır ancak aynı tecrübeyi yaşadıkça artık o ilk heyecanı duymaz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

  A) Alışma              B) Duyarsızlaşma      
  C) Uyarılma            D) Algıda seçicilik   
  E) Adaptasyon                                

 18. Cevap: B Açıklama:

  İlk defa doğum yaptıran bir ebe çok heyecanlanır ancak aynı tecrübeyi yaşadıkça artık o ilk heyecanı duymaz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Alışma B) Duyarsızlaşma C) Uyarılma D) Algıda seçicilik E) Adaptasyon Cevap: Bdoğum yaptıran bir ebe çok heyecanlanır ancak aynı tecrübeyi yaşadıkça artık o ilk heyecanı duymaz. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A) Alışma B) Duyarsızlaşma C) Uyarılma D) Algıda seçicilik E) Adaptasyon Cevap: B



 19. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri davranışların temelinde yatan sürece ne ad verilir?

  A) Güdülenme    B) Duyum    C) Algı    D) Bilinç    E) Öğrenme    

 20. Cevap: A Açıklama:

  > Güdülenme, bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdikleri davranışların temelinde yatan süreçtir.



 21. Bir bireyin bir uyarıcıyı seçerek algılamasını sağlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Algıda örgütleme             B) Algıda seçicilik            
  C) Algıda tamamlama             D) Algıda sabitlik             
  E) Algıda uyaran değişikliği                                   

 22. Cevap: B Açıklama:

  > Algıda seçicilik, bireyin birçok uyarıcıdan sadece ilgi alanına girenleri seçerek algılamasını sağlayan süreçtir.



 23. Birey, kendisi ve çevresinin, anılarının, düşüncelerinin farkında olması durumuna ne ad verilir?

  A) Dikkat    B) Bilinç    C) Duygu    D) Algı    E) Öğrenme    

 24. Cevap: B Açıklama:

  Bilinç, kişinin kendisi ve çevresinin, anılarının, düşüncelerinin farkında olması durumudur.



 25. Bireyin bir uyarıcı üzerine yoğunlaşmasına ne ad verilir?

  A) Dikkat    B) Bilinç    C) Duygu    D) Algı    E) Öğrenme    

 26. Cevap: A Açıklama:

  Dikkat, organizmanın bir uyarıcı üzerine yoğunlaşmasıdır.



 27. Bir grup katılımcıya, belirli bir çizginin daha uzun ya da daha kısa olduğu sorulur. Katılımcıların %35'i, açıkça yanlış olan bir cevabı verir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Katılımcılar, grubun baskısına dayanamamışlardır.
  B) Katılımcılar, soruyu yanlış anlamışlardır.
  C) Katılımcılar, bilgiye dayalı bir karar vermişlerdir.
  D) Katılımcılar, grup normlarına uymak istemişlerdir.
  E) Katılımcılar, ödüllendirilmek istedikleri için doğru cevabı vermişlerdir.

 28. Cevap: D Açıklama:

  Aşırı çoğunluğun yanlış olduğu bir konuda, bireyin çoğunluğa uyması, grup normlarına uyma olarak açıklanabilir. Bu durumda, cevabımız D'dir.



 29. Bir toplumda, kadınların yemek yapması, erkeklerin ise iş bulması beklenir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Toplumsal cinsiyet şemaları
  B) Toplumsal cinsiyet rolleri
  C) Toplumsal cinsiyet beklentileri
  D) Toplumsal cinsiyet eşitliği
  E) Toplumsal cinsiyet eşitsizliği

 30. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet şemaları, kadın ve erkek olmanın toplumda nasıl algılanacağına dair inanç ve tutumların bütünüdür. Bu şemalardan kaynaklanan beklentiler, kadın ve erkek davranışlarını etkiler. Bu durumda, cevabımız A'dır.



Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:




Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 Detayları

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Doğru-Yanlış
 • Test



Ayrıca Lise seçmeli psikoloji dersi II. Ünite Psikolojinin Temel Süreçleri test soruları 2; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

1. Davranış kavramının tanımını yapabilme 2. Duygu kavramının tanımını yapabilme 3. Psikoloji biliminin temel amacını açıklayabilme 4. Davranışın oluşmasındaki faktörleri açıklayabilme 5. Aynı uyarıcıya farklı organizmaları farklı tepkiler vermesinin nedenini açıklayabilme

* Beynin yapıları ve işlevleri arasındaki ilişkiyi açıklar.

* Kalıtım ve çevrenin psikolojik süreçler ve davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar.

* 2.5.1. Gelişim dönemlerini açıklar.

* 2.5.2. Bilişsel gelişim dönemlerini açıklar.

Ergenlik dönemindeki beden imajı gelişimini açıklar.

Ergenlik dönemindeki bağımsızlık duygusunun özelliklerini açıklar.

11.1.2. Güdülenme ve güdülenme kuramlarını açıklar.

11.1.3. Algının örgütlenme ve seçicilik ilkelerini açıklar.

11.3.2.2. Bilincin tanımını yapar.

11.3.2.3. Dikkat türlerini ve dikkati etkileyen faktörleri açıklar.

* Sosyal etki türleri ve sosyal etkiyi etkileyen faktörler

* Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğ

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.