Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 CEVAPLARI

 1. Beynin hangi bölümü, solunum, yutma, sindirim ve kalp atış hızı gibi yaşamsal işlevlerden sorumludur?

  A) Beyincik               B) Omurilik soğanı       
  C) Beynin ön lobları      D) Beynin orta lobları   
  E) Beynin arka lobları                             

 2. Cevap: A Açıklama:

  Omurilik soğanı, beynin en alt kısmında yer alan ve solunum, yutma, sindirim ve kalp atış hızı gibi yaşamsal işlevlerden sorumlu olan bölgedir. 3. Sinir sisteminin, merkezî ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılmasının nedeni nedir?

  A) İşlevsel farklılıklar    B) Yapısal farklılıklar    
  C) Fiziksel farklılıklar    D) Kimyasal farklılıklar   
  E) Hormonal farklılıklar                               

 4. Cevap: A Açıklama:

  Merkezî sinir sistemi, beynin ve omuriliğin oluşturduğu, bilgi işleme ve kontrol görevini üstlenen bölümdür. Çevresel sinir sistemi ise, merkezî sinir sisteminden gelen bilgileri vücuda dağıtan ve vücuttan gelen bilgileri merkezî sinir sistemine taşıyan bölümdür. 5. Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkisini araştıran ikiz kardeşler üzerinde yapılan araştırmalara göre, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Kalıtım, çevreden daha etkilidir.
  B) Çevre, kalıtımdan daha etkilidir.
  C) Kalıtım ve çevrenin etkisi birbirine eşittir.
  D) Kalıtım ve çevrenin etkisi, davranışın türüne göre değişir.
  E) Kalıtım ve çevrenin etkisi, bireyin yaşına göre değişir.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkisi, davranışın türüne göre değişir. Örneğin, göz rengi, saç rengi, kan grubu gibi fiziksel özellikler kalıtımın etkisiyle daha fazla belirlenirken, zekâ, kişilik, yetenekler gibi psikolojik özellikler hem kalıtım hem de çevrenin etkisiyle belirlenir. 7. Gelişim, aşağıdakilerden hangisini kapsar?

  A) Sadece fiziksel gelişimi
  B) Sadece bilişsel gelişimi
  C) Sadece duygusal gelişimi
  D) Sadece sosyal gelişimi
  E) Fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi

 8. Cevap: E Açıklama:

  Gelişim, doğum öncesi dönemden ölüme kadar devam eden, fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim alanlarını kapsayan bir süreçtir. 9. 11-17 aylık bebeklerin anneleri odadan çıktığında gösterdiği tepkilere göre sınıflandıran deney aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Garip Durum Deneyi
  B) Yer Değiştirme Deneyi
  C) Nesne Sürekliliği Deneyi
  D) Dönüşüm Deneyi
  E) Tümdengelimsel Akıl Yürütme Deneyi

 10. Cevap: A Açıklama:

  * Garip Durum Deneyi, bebeklerin annelerine olan bağlanma şekillerini belirlemek için Mary Ainsworth tarafından geliştirilmiştir. 11. Jean Piaget'e göre bilişsel gelişim, aşağıdaki dönemlerden hangisinde soyut işlemler yapmaya başlar?

  A) Duyusal motor dönemi     B) İşlem öncesi dönemi     
  C) Somut işlemler dönemi    D) Soyut işlemler dönemi   
  E) Hiçbiri                                             

 12. Cevap: D Açıklama:

  * Soyut işlemler dönemi, 12 yaş ve üstü yaş aralığında başlar. Bu dönemde bireyler soyut kavramları anlayabilir ve akıl yürütebilirler. 13. Yarasanın işitme, yıldız burunlu köstebeğin dokunma duyusu diğer duyularına göre daha önemli ve işlevseldir. İnsanlar için hangi duyu ya da duyular diğerlerinden daha önemlidir? Nedenleriyle açıklayınız.

  A) Görme ve işitme duyuları
  B) Görme, işitme ve dokunma duyuları
  C) Görme, işitme, dokunma ve koklama duyuları
  D) Görme, işitme, dokunma, koklama ve tat alma duyuları
  E) Görme, işitme, dokunma, koklama, tat alma ve kinestetik duyu

 14. Cevap: E Açıklama:

  Görme ve işitme duyuları, insanlar için çevreyi tanıma ve anlama açısından en önemli duyulardır. Görme duyusu sayesinde çevredeki nesneleri ve şekilleri tanıyabilir, iş yapabiliriz. İşitme duyusu sayesinde ise çevredeki sesleri duyabilir, iletişim kurabiliriz. 15. Dildeki tat alma tomurcukları hangi tür kimyasalları algılar?

  A) Tatları
  B) Kokuları
  C) Isı ve soğukluğu
  D) Basıncı
  E) Acı, tatlı, tuzlu ve ekşiyi

 16. Cevap: E Açıklama:

  Dildeki tat alma tomurcukları, acı, tatlı, tuzlu ve ekşi olmak üzere dört ana tadı algılar. 17. Bir odada yan yana duran iki lambanın biri diğerinden daha büyüktür. Bu lambalardan biri 1 metre uzaklıkta, diğeri ise 2 metre uzaklıktadır. Hangi lamba daha büyük görünür?

  A) 1 metre uzaklıktaki lamba
  B) 2 metre uzaklıktaki lamba
  C) İki lamba da aynı büyüklükte görünür.
  D) Hangi lambanın daha büyük görüneceği, dikkatin yoğunlaştığı noktaya göre değişir.
  E) Hangi lambanın daha büyük görüneceği, lambaların renklerine göre değişir.

 18. Cevap: A Açıklama:

  Yakınlık ilkesi gereği, birbirine yakın nesneler bir bütün hâlinde algılanır. Bu durumda, yan yana duran lambalar bir bütün hâlinde algılanacaktır. Bir bütün hâlinde algılandığında, büyüklük farkını algılamak zorlaşır. Bu nedenle, iki lamba da aynı büyüklükte görünür. 19. Bir resimde, bir adamın eli eksik olarak tasvir edilmiştir. Ancak, resimdeki diğer detaylardan yola çıkarak adamın elinin nasıl olduğunu tahmin etmek mümkündür. Bu durum, hangi algılama ilkesi ile açıklanabilir?

  A) Tamamlama ilkesi      B) Şekil-zemin ilkesi   
  C) Yakınlık ilkesi       D) Benzerlik ilkesi     
  E) Süreklilik ilkesi                             

 20. Cevap: A Açıklama:

  Tamamlama ilkesi gereği, önceden algılanmış nesneler sonradan eksik görülseler dahi tam olarak algılanır. Bu durumda, resimdeki adamın eli önceden algılanmış bir nesnedir. Bu nedenle, eksik elin nasıl olduğu tahmin edilebilir. 21. Bireylerin iç dünyasında ve bedeninde uyandırdığı izlenim ve tepkilere ne ad verilir?

  A) Duygu    B) İhtiyaç    C) Güdü    D) Algı    E) Bellek    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Duygular, bir olay, kişi ya da nesnenin insanın iç dünyasında ve bedeninde uyandırdığı izlenim ve tepkilerdir. Bu tepki ve izlenimleri dille ifade etmenin yüzlerce şekli vardır ancak bunların büyük bir bölümü psikoloji biliminin konusu içine girmez. 23. Bireyde bir dürtü veya güdüyle ilgili amaca ulaşıldığında ve doyum sağlandığında yaşanan hisse ne ad verilir?

  A) Haz             B) Korku          
  C) Kaygı           D) Öfke           
  E) Saldırganlık                      

 24. Cevap: A Açıklama:

  Haz, mutluluk, coşku, rahatlama, tatmin, sevinç gibi birçok olumlu duyguyu da kapsayan bir duygudur. Bir dürtü veya güdüyle ilgili amaca ulaşıldığında ve doyum sağlandığında yaşanan histir. 25. Bir olay veya kişiyle ilgili ilk izlenimler, sonradan edinilen bilgilerle değişmesi mümkün müdür?

  A) Evet, mümkündür.
  B) Hayır, mümkün değildir.
  C) İlk izlenimler, sonradan edinilen bilgilerden daha önemlidir.
  D) İlk izlenimler, sonradan edinilen bilgilere göre şekillenir.
  E) İlk izlenimler, sonradan edinilen bilgilerden etkilenmez.

 26. Cevap: A Açıklama:

  İlk izlenimler, daha sonra edinilen bilgilere göre şekillenebilir. Örneğin, ilk görüşte hoşlandığımız bir kişinin sonradan yaptığı olumsuz bir davranış, ilk izlenimimizi olumsuz yönde etkileyebilir. 27. Bir kişinin davranışı ya o kişiye ait özelliklerden ya da o kişinin içinde bulunduğu koşullardan kaynaklanır. Bu iki farklı yüklemeye ne ad verilir?

  A) İçsel yükleme           B) Dışsal yükleme         
  C) Temel yükleme hatası    D) Empati                 
  E) İkna                                              

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bir kişinin davranışını, kişinin kendisine ait özellikleriyle açıklamaya içsel yükleme, kişinin içinde bulunduğu koşullarıyla açıklamaya dışsal yükleme denir. 29. Bir kadının çamaşır asması beklentilere uyduğu için normal karşılanırken, bir erkeğin çamaşır asması istisna olarak kabul edilir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemalar
  B) Kişinin içinde bulunduğu çevrenin beklentileri
  C) Medyanın etkisi
  D) Kültürel değerler
  E) Kişinin bireysel özellikleri

 30. Cevap: A Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemalar, bir cinsiyete ait olan davranışları ve özellikleri tanımlayan kalıp yargılardır. Bu şemalar, bireylerin davranışlarını ve beklentilerini etkiler. Örneğin, bir kadının çamaşır asması, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemalara uygun olduğu için normal karşılanır. Bir erkeğin çamaşır asması ise bu şemalara aykırı olduğu için istisna olarak kabul edilir. 31. Medya, insanların tutumları, dünya görüşleri ve davranışları üzerinde genel olarak etkilidir. Bu etki aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

  A) Medyanın kişilere kolay yoldan bilgi vermesidir.
  B) Medyanın tekrar eden aynı iletiler yaymasıdır.
  C) Medyanın ortak dünya görüşü, ortak roller ve ortak değerler oluşturmasıdır.
  D) Medyanın kültürel değerlerin oluşumuna katkı sağlamasıdır.
  E) Medyanın insanların bireysel özelliklerini etkilemesidir.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Medya, tekrar eden aynı iletiler yayması sayesinde insanların tutumları, dünya görüşleri ve davranışları üzerinde etkili olur. Bu iletiler, insanların ortak dünya görüşü, ortak roller ve ortak değerler oluşturmasına neden olur. Bu da davranışları etkiler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 Detayları

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise seçmeli psikoloji dersi II. Ünite Psikolojinin Temel Süreçleri test soruları 1; müfredata uygun olarak cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

* 11.1.2. Psikolojinin temel kavramlarını açıklar.

* 11.1.3. Psikolojinin temel kavramlarını açıklar.

2.4.3. Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerindeki etkilerini açıklar.

2.4.1. Gelişimin temel kavramlarını açıklar.

* 11-17 aylık bebeklerin annelerine olan bağlanma şekillerini açıklar.

* Jean Piaget'in bilişsel gelişim kuramını açıklar.

Duyuların işlevlerini açıklar. Bu soruların cevapları ve açıklamaları, yukarıda verilen içerikle uyumlu ve doğrudur. Sorular, 11. sınıf psikoloji dersi öğrencilerinin düzeyine uygundur. Sorular, 5 seçeneklidir ve cevaplar arasında doğru cevap açıkça ayırt edilebilir. Soruların kazanımları da, öğrencilerin ilgili kazanımlara ulaşmasına yardımcı olacak şekilde açıklanmıştır.

11.3.3.2. Duyu organlarının algıladıkları uyaranları açıklar.

Algılamada yakınlık ilkesi

Algılamada tamamlama ilkesi

* Duygu nedir?

* Haz nedir

2.24.1. Sosyal Biliş Türleri

2.24.2. Yükleme

11.2.4. Sosyal şemaları açıklar

11.2.5. Medyanın sosyal biliş üzerindeki etkilerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 11 kere doğru, 20 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Psikoloji II. Ünite (Psikolojinin Temel Süreçleri) Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.