Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Osmanlı Türkçesi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Osmanlı Türkçesinde eklerin yazımı nasıldır? Açıklayınız.


 2. Cevap: Eklerin yazımı, genellikle kelime kökünün sonundaki ünlüye göre değişir. Açıklama:

  Osmanlı Türkçesinde eklerin yazımı, genellikle kelime kökünün sonundaki ünlüye göre değişir. Örneğin, “-lar”, “-ler” ve “-lar” ekleri kalın ünlülerle biten kelime köklerinde kullanılırken, “-ler”, “-ler” ve “-ler” ekleri ince ünlülerle biten kelime köklerinde kullanılır. Örneğin, “evler”, “gözler” ve “ayaklar” kelimelerinde “-lar” eki kullanılırken, “eller”, “diller” ve “siller” kelimelerinde “-ler” eki kullanılır. 3. Osmanlı Türkçesinde yapım ve çekim ekleri nelerdir? Üçer örnek veriniz.


 4. Cevap: Osmanlı Türkçesinde yapım ve çekim ekleri nelerdir? Üçer örnek veriniz.lı Türkçesinde yapım ve çekim ekleri nelerdir? Üçer örnek veriniz. Açıklama:

  Osmanlı Türkçesinde yapım ve çekim ekleri nelerdir? Üçer örnek veriniz. Cevap: Yapım Ekleri: -lik: evlilik, dostluk, öğretmenlik -ci: doktor, öğretmen, bakkal -li: evli, çocuksuz, fakir Çekim Ekleri: -lar: evler, gözler, ayaklar -ler: eller, diller, siller -im: evim, gözüm, ayağımürkçesinde yapım ve çekim ekleri nelerdir? Üçer örnek veriniz. Cevap: Yapım Ekleri: -lik: evlilik, dostluk, öğretmenlik -ci: doktor, öğretmen, bakkal -li: evli, çocuksuz, fakir Çekim Ekleri: -lar: evler, gözler, ayaklar -ler: eller, diller, siller -im: evim, gözüm, ayağım 5. Elif okutucusu hangi harflerle birlikte kullanılır?


 6. Cevap: Elif okutucusu, genellikle sessiz harflerle birlikte kullanılır. Açıklama:

  Elif okutucusu, sesli harflerle birlikte kullanılmaz. Örneğin, "ayak" kelimesinde "y" harfinden sonra gelen elif okutucusu, "a" sesini karşılar. Ancak, "eya" kelimesinde "y" harfinden sonra gelen "a" harfi, sesli harftir ve elif okutucusu değildir. Bu nedenle, "eya" kelimesi "e-ya" şeklinde okunur. 7. Elif okutucusunun çeşitlerini yazınız.


 8. Cevap: Elif okutucusunun iki çeşidi vardır: 1. Bağlı elif 2. Bağımsız elif Açıklama:

  Bağlı elif, bir kelimenin ortasında veya sonunda yer alır ve kendinden önceki harfe bitişiktir. Örneğin, "ayak" kelimesinde "y" harfinden sonra gelen elif okutucusu, bağlı eliftir. Bağımsız elif, bir kelimenin başında veya sonunda yer alır ve kendinden önceki harfe bitişik değildir. Örneğin, "elma" kelimesinin başında yer alan elif okutucusu, bağımsız eliftir. 9. Kalıplaşmış bazı kelime ve eklerde okutucu “ye” harfi ne zaman kullanılmaz? Üç örnek veriniz.


 10. Cevap: * Birlik * Vermek * Etmek Açıklama:

  Kalıplaşmış bazı kelime ve eklerde okutucu “ye” harfi kullanılmaz. Bu kelimeler, genellikle fiiller ve zarflardır. 11. He okutucusunun çeşitlerini yazınız.


 12. Cevap: * Açık hece okutucusu * Kapalı hece okutucusu Açıklama:

  He okutucusu, açık hecelerde ve kapalı hecelerde olmak üzere ikiye ayrılır. 13. "Sultan Süleyman'a Kalan Dünya" şiirinin ana fikri nedir?


 14. Cevap: "Sultan Süleyman'a Kalan Dünya" şiiri, dünyanın geçici olduğunu ve insanların yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerini anlatmaktadır. Açıklama:

  Şiirde, Sultan Süleyman'ın dünyada sahip olduğu zenginliklerin ve gücün ahirette hiçbir işe yaramayacağı vurgulanmaktadır. Ayrıca, insanların yaptıkları iyi veya kötü işlerin karşılığını ahirette görecekleri belirtilmektedir. 15. "İbrahim (Aleyhisselam) Kıssası" adlı metinde anlatılan olayları kısaca özetleyiniz.


 16. Cevap: "İbrahim (Aleyhisselam) Kıssası" adlı metinde, Hz. İbrahim'in putlara tapınmayı reddedişi, ateşe atılması ve kurtulması, oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye kalkması ve sonunda Hz. İsmail yerine bir koç kurban etmesi anlatılmaktadır. Açıklama:

  Hz. İbrahim, putlara tapınmayı reddettiği için ateşe atılmıştır. Ancak, Allah'ın izniyle ateş Hz. İbrahim'e zarar vermemiştir. Daha sonra Hz. İbrahim, oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye kalkmıştır. Ancak, Allah Hz. İsmail yerine bir koç kurban etmesini emretmiştir. 17. Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan ekler nelerdir?


 18. Cevap: -lık, -lik, -lik, -lik, -lik, -lik, -lik, -lik Açıklama:

  Osmanlı Türkçesi'nde ekler, kelimelerin sonuna getirilir ve kelimelerin anlamını değiştirir. 19. Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan kelimeler nelerdir?


 20. Cevap: Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerden oluşur. Açıklama:

  Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan kelimeler, Arapça, Farsça ve Türkçe kökenlidir. 21. Sanatın toplum üzerindeki etkileri nelerdir?


 22. Cevap: * Sanat, insanların estetik zevk almalarını sağlar. * Sanat, insanların kendilerini ifade etmelerine ve başkalarıyla iletişim kurmalarına olanak sağlar. * Sanat, insanların tarih ve kültürlerini öğrenmelerine yardımcı olur. * Sanat, insanların toplumsal sorunlara karşı farkındalık kazanmalarını sağlar. * Sanat, insanların yaratıcılıklarını geliştirmelerine yardımcı olur. Açıklama:

  Sanat, toplum üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Yukarıda verilen örnekler, sanatın toplum üzerindeki etkilerinden sadece birkaçıdır. 23. Sanatın çeşitleri nelerdir?


 24. Cevap: * Görsel sanatlar: Resim, heykel, fotoğraf, grafik sanatları, mimari * İşitsel sanatlar: Müzik * Edebi sanatlar: Şiir, hikaye, roman, tiyatro * Sahne sanatları: Tiyatro, dans * Sinema sanatı: Film Açıklama:

  Sanatın birçok farklı türü vardır. Yukarıda verilen örnekler, sanatın çeşitlerinden sadece birkaçıdır. 25. Eklerin yazımıyla ilgili olarak Osmanlı Türkçesindeki kural nedir?


 26. Cevap: Eklerin yazımıyla ilgili olarak Osmanlı Türkçesindeki kural, eklerin kelime köküne bitişik yazılmasıdır. Açıklama:

  Ekler, kelime köklerine bitişik olarak yazılır. Örneğin, "ev" kelimesine "-ler" eki eklendiğinde "evler" kelimesi oluşur. "Kitap" kelimesine "-çı" eki eklendiğinde "kitapçı" kelimesi oluşur. 27. Ad soylu eklerinden üç örnek veriniz.


 28. Cevap: Ad soylu eklerinden üç örnek veriniz. ylu eklerinden üç örnek veriniz. Açıklama:

  Ad soylu eklerinden üç örnek şunlardır: -ci: Doktor, bakkal, kasap -cı/-ci: Kadıncı, terzici, nalıncı -han/ hen: Çoban, balıkçı, dilenci 29. "Ye Okutucusu"nun kullanım alanlarını üç tane örnek vererek açıklayınız.


 30. Cevap: - Kalıplaşmış bazı kelime ve eklerde okutucu "ye" harfi kullanılmaz. - Bazı kelimelerin ilk hecesindeki "e" sesi, "ye" okutucusu ile gösterilir. - Bazı eklerin sonundaki "u,ü" sesleri "ye" okutucusu ile gösterilir. Açıklama:

  Örneğin, "birlik", "vermek", "yemek" kelimelerinde "ye" okutucusu kullanılmaz. "Ağrı", "çiçek", "melek" kelimelerinde ilk hecenin "e" sesi "ye" okutucusu ile gösterilir. "Evi", "doğruyu", "güzelüyü" kelimelerinde eklerin sonundaki "u,ü" sesleri "ye" okutucusu ile gösterilir. 31. Osmanlı Türkçesinde kullanılan okutucuları yazınız.


 32. Cevap: - He Okutucusu - Vav Okutucusu - Ye Okutucusu Açıklama:

  "He Okutucusu" kendinden önceki harfi "e" veya "a" sesiyle okutur. "Vav Okutucusu" kendinden önceki harfi "o, ö, u, ü" seslerinden biriyle okutur. "Ye Okutucusu" kendinden önceki harfi "ı, i" seslerinden biriyle okutur. 33. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. Kef harfi genellikle kalın sesli harflerle birlikte kullanılır.
  2. Kef harfi genellikle ince sesli harflerle birlikte kullanılır.
  3. Nef harfi genellikle kalın sesli harflerle birlikte kullanılır.
  4. Nef harfi genellikle ince sesli harflerle birlikte kullanılır.
  5. Gef harfi genellikle kalın sesli harflerle birlikte kullanılır.
  6. Gef harfi genellikle ince sesli harflerle birlikte kullanılır.
  7. Osmanlı Türkçesinde kalın ve ince ünsüzler vardır.
  8. Osmanlı Türkçesinde ince kalın ünsüzler yoktur.
  9. Eklerin yazımı bazen kelimelerin söylenişine göre değişir.
  10. Eklerin yazımı bazen kelimelerin anlamına göre değişir.

 34. Cevap: 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Kef harfi hem kalın hem de ince sesli harflerle birlikte kullanılabilir. 2. Nef harfi sadece ince sesli harflerle birlikte kullanılır. 3. Gef harfi sadece kalın sesli harflerle birlikte kullanılır. 4. Osmanlı Türkçesinde kalın ve ince ünsüzler vardır. 5. Eklerin yazımı genellikle kelimelerin söylenişine göre değişmez. 6. Eklerin yazımı kelimelerin anlamına göre de değişebilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise Osmanlı Türkçesi dersi 2.dönem 1.sınav soruları klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı Türkçesinde eklerin yazımını öğrenmek.

Osmanlı Türkçesinde yapım ve çekim eklerini öğrenmek.

Öğrenciler, elif okutucusunun hangi harflerle birlikte kullanıldığını öğrenerek, kelimelerin doğru yazımını yapabilirler.

Öğrenciler, elif okutucusunun çeşitlerini öğrenerek, kelimelerin doğru yazılışını

Öğrenciler, kalıplaşmış bazı kelime ve eklerde okutucu “ye” harfinin kullanılmadığı durumları kavrar.

Öğrenciler, he okutucusunun çeşitlerini ve kullanım alanlarını kavrar.

"Sultan Süleyman'a Kalan Dünya" şiirini inceleyerek dünyanın geçici olduğunu ve insanların yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerini anlayabiliriz.

"İbrahim (Aleyhisselam) Kıssası" adlı metni inceleyerek Hz. İbrahim'in hayatını ve mücadelesini öğrenebilir, Allah'ın gücünü ve merhametini anlayabiliriz.1.

Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan ekler hakkında bilgi sahibi olunması.

Osmanlı Türkçesi'nde kullanılan kelimeler hakkında bilgi sahibi olunması.

Sanatın toplum üzerindeki etkilerini anlayabilmek ve sanatın önemini kavrayabilmek.

Sanatın çeşitlerini tanıyabilmek ve sanatın zenginliğini kavrayabilmek. Osmanlı Türkçesinde "kef" harfi hangi sesleri karşılar? Cevap: "k", "g", "ğ", "v" ve "y" seslerini karşılar. Açıklama: Kef harfi, Osmanlı Türkçesinde farklı sesleri karşılayabilir. Bunlardan en yaygını "k" sesidir. Ancak, bazı kelimelerde "g", "ğ", "v" ve "y" seslerini de karşılayabilir. Örneğin, "köpek" kelimesindeki kef harfi "k" sesini karşılar. "Göz" kelimesindeki kef harfi "g" sesini karşılar. "Ğaz" kelimesindeki kef harfi "ğ" sesini karşılar. "Ev" kelimesindeki kef harfi "v" sesini karşılar. "Yağ" kelimesindeki kef harfi "y" sesini karşılar. Kazanım: Öğrenciler, Osmanlı Türkçesinde "kef" harfinin farklı sesleri karşılayabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, eklerin yazımıyla ilgili olarak Osmanlı Türkçesindeki kuralı öğrenirler.

Öğrenciler, ad soylu eklerinden üç örnek öğrenirler.

Öğrenci, "Ye Okutucusu"nun kullanım alanlarını öğrenir ve bu sayede Osmanlı Türkçesindeki kelimeleri doğru bir şekilde okuyabilir.

Öğrenci, Osmanlı Türkçesinde kullanılan okutucuları öğrenir ve bu sayede Osmanlı Türkçesindeki kelimeleri doğru bir şekilde okuyabilir.

1. Öğrenciler, Osmanlı Türkçesindeki ünsüzlerin kalın ve ince karşılıklarını öğrenmiş olurlar. 2. Öğrenciler, Osmanlı Türkçesindeki eklerin yazım kurallarını öğrenmiş olurlar. 3. Öğrenciler, Osmanlı Türkçesi metinlerini daha iyi anlayabilir hale gelirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Osmanlı Türkçesi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Osmanlı Türkçesi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Osmanlı Türkçesi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf Osmanlı Türkçesi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf Osmanlı Türkçesi Dersi Ünite Özetleri