Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 2. Cevap: Kişisel özveriler Açıklama:

  Yeni kurulan bir işletme, girişimcinin özel yaşamından özverilerde bulunmasına neden olabilir. Bunun sonucunda aile ilişkilerinde gerilimler ve yüksek düzeyde stres ortaya çıkabilir. 3. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 4. Cevap: Sorumluluk yükü Açıklama:

  Girişimciler, işlerinin tüm sorumluluğunu üstlenir. Bu sorumluluk, finansal riskler, yönetim zorlukları ve müşteri memnuniyeti gibi çeşitli konuları içerir. 5. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 6. Cevap: Zararlara dayanma gücü Açıklama:

  Küçük işletmeler, büyük şirketlere göre finansal zorluklarla başa çıkma konusunda daha az dayanıklı olabilir. Bu nedenle, küçük işletmelerin yanlış kararlardan kaçınması ve riskleri yönetmesi önemlidir. 7. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 8. Cevap: Risk alma Açıklama:

  Herhangi bir iş kurma girişimi, risk taşır. Girişimciler, riskleri değerlendirmeli ve kontrollü riskler almalıdır. 9. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 10. Cevap: Gelirin düzensizliği Açıklama:

  İşin başarısına bağlı olarak, girişimcinin geliri değişken olabilir. Bu durum, finansal planlamayı zorlaştırabilir. 11. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 12. Cevap: Daima finansla uğraşma zorunluluğu Açıklama:

  Girişimciler, işin finansal yönlerinden sorumludur. Bu sorumluluk, nakit akışı yönetimi, borçlar, vergiler ve diğer finansal konuları içerir. 13. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 14. Cevap: Zaman kısıtı Açıklama:

  Kendi işini kurmak ve yönetmek, çok zaman ve çaba gerektirir. Girişimciler, işlerini başarıya götürmek için zaman yönetimi konusunda iyi olmalıdır. 15. Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin karşılaşabileceği zorluklardan biri nedir?


 16. Cevap: Yeni bilgi ve beceriler edinme ihtiyacı Açıklama:

  Girişimcilik, sürekli öğrenme ve gelişme gerektirir. Girişimciler, işlerini başarılı bir şekilde yönetmek için yeni bilgi ve beceriler edinmelidir. 17. Boyalı köyü, Amasya'nın en yoksul köylerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak son yıllarda yaptığı başarılı girişimcilik çalışmalarıyla bu algıyı yıktı ve ihracatçı bir köy haline geldi. Bu başarının temelinde yatan faktörler nelerdir?


 18. Cevap: * Fırsatların doğru bir şekilde tespit edilmesi * Doğru kararların alınması * Yatırım öncesi doğru fizibilite etüdü yapılması * Başarılı yönetim ve organizasyon * Yeterli sermayenin bulundurulması * Finans kaynaklarına yakın olunması * Rekabetin yapıcı olması * Yatırım yapılan alanın kârlı olması * Belirsizliklerin az olması * Ekip çalışması Açıklama:

  * Fırsatların doğru bir şekilde tespit edilmesi: Boyalı köyü, kiraz üretimi için uygun bir iklime ve toprak yapısına sahipti. Girişimciler bu fırsatı doğru bir şekilde tespit ederek köyün kiraz üretiminde öne çıkmasını sağladılar. * Doğru kararların alınması: Girişimciler, köye sulama göleti, depolama tesisi ve soğuk hava deposu gibi yatırımlar yaparak üretim kapasitesini ve kalitesini artırdı. Bu yatırımlar, köyün ihracata yönelmesini sağladı. * Yatırım öncesi doğru fizibilite etüdü yapılması: Girişimciler, yatırım yapmadan önce pazar araştırması yaparak talep ve rekabet durumunu analiz etti. Bu analizler, yatırımın başarısı için önemli bir rol oynadı. * Başarılı yönetim ve organizasyon: Girişimciler, kooperatif çatısı altında bir araya gelerek üretim ve pazarlama faaliyetlerini daha etkin bir şekilde yürüttü. * Yeterli sermayenin bulundurulması: Girişimciler, yatırım için gerekli sermayeyi köylülerin katılımıyla sağladı. Bu durum, girişimin sürdürülebilirliğini sağladı. * Finans kaynaklarına yakın olunması: Girişimciler, yatırım için ihtiyaç duydukları ek finansmanı devlet desteklerinden sağladı. * Rekabetin yapıcı olması: Girişimciler, rekabeti bir fırsat olarak gördü ve bu doğrultuda çalışmalarını yürüttü. Rekabet, köyün kiraz üretiminde kalite ve verimliliğin artmasını sağladı. * Yatırım yapılan alanın kârlı olması: Boyalı köyü, kiraz üretiminde kârlı bir alandı. Bu durum, girişimcilerin risk almasını kolaylaştırdı. * Belirsizliklerin az olması: Boyalı köyü, kiraz üretiminde deneyimli bir köydü. Bu durum, risklerin azaltılmasını sağladı. * Ekip çalışması: Girişimciler, köylülerle birlikte çalışarak başarı elde etti. Ekip çalışması, köyün ortak bir hedefe yönelmesini sağladı. 19. İş planında yer alması gereken önemli hususlar nelerdir?


 20. Cevap: İş planında yer alması gereken önemli hususlar şunlardır: * İş planı özeti: İş planının amacını, hedeflerini ve kapsamını özetler. * Girişimcinin hedefleri: Girişimcinin iş planı ile ulaşmak istediği hedefleri belirler. * İşletmenin nitelikleri ve kuruluş planı: İşletmenin kuruluşu ile ilgili hususları (iş yeri seçimi, kuruluş maliyetleri vb.) belirler. * İşletmenin piyasa ve talep özellikleri araştırması: İşletme tarafından üretilecek ürünlerin pazardaki talebini ve rekabet durumunu araştırır. * İşletmenin uygulayacağı pazarlama planı: Ürünlerin pazarlanmasını sağlayacak stratejileri belirler. * Üretim temel süreçleri ve üretim planı: Ürünlerin nasıl üretileceğini ve üretim sürecini belirler. * Örgütlenme ve yönetim planı: İşletmenin organizasyon yapısını ve yönetim sistemini belirler. * İşletme finansal planı: İşletmenin finansal durumunu ve finansal hedeflerini belirler. Açıklama:

  İş planında yer alan hususlar, girişimcinin işlerini daha başarılı bir şekilde yürütmesi için gerekli bilgileri sağlar. 21. Unlu mamuller işine olan talep artıyor mu?


 22. Cevap: Evet, unlu mamuller işine olan talep artıyor. Bunun nedeni, kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve sosyal aktivitelerin artması gibi faktörlerdir. Açıklama:

  Unlu mamuller, günlük hayatta sıklıkla tüketilen ürünlerdir. Bu nedenle, bu ürünlere olan talep her zaman yüksektir. Ancak, kadınların iş hayatında daha çok yer almaları ve sosyal aktivitelerin artması gibi faktörler, unlu mamuller işine olan talebi daha da artırmaktadır. 23. Unlu mamuller firmasını kurmak için sadece ustalık bilgisi yeterli midir?


 24. Cevap: Hayır, unlu mamuller firmasını kurmak için sadece ustalık bilgisi yeterli değildir. Piyasada rakip firmalar çok olduğu için müşterilerin tercihini yönlendirecek girişimcilik bilgisi gerekir. Açıklama:

  Unlu mamuller üretmek için ustalık bilgisi önemlidir. Ancak, bu bilgi tek başına yeterli değildir. Piyasada rakip firmalar çok olduğu için, müşterilerin tercihini yönlendirecek girişimcilik bilgisi de gerekir. Bu bilgi, işletmenin pazarlama stratejilerini belirlemek, rakiplerden farklılaşmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak için önemlidir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (.....) Girişimcilik, yeni bir iş kurma veya mevcut bir işi geliştirme sürecidir.
  2. (.....) Girişimcilik, sadece ekonomik kazanç sağlamak için yapılır.
  3. (.....) Girişimcilik, risk alma ve sorumluluk üstlenme gerektirir.
  4. (.....) Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik gerektirir.
  5. (.....) Girişimcilik, topluma fayda sağlama amacını da taşır.
  6. (.....) Girişimciliğin avantajları arasında özerklik, başarma hissi ve finansal kontrol yer alır.
  7. (.....) Girişimciliğin dezavantajları arasında kişisel özveriler, sorumluluk yükü ve zarara dayanma gücü yer alır.
  8. (.....) Girişimcilik, her zaman yüksek kazanç sağlar.
  9. (.....) Girişimcilik, her zaman kolaydır.
  10. (.....) Girişimcilik, herkes için uygun bir meslektir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Cümle, girişimciliğin tanımını doğru olarak ifade etmektedir. 2. Cümle, girişimciliğin amacını daraltmaktadır. Girişimcilik, sadece ekonomik kazanç sağlamak için yapılmaz. Topluma fayda sağlamak, yenilikçilik gibi amaçlar da vardır. 3. Cümle, girişimciliğin temel özelliklerinden birini doğru olarak ifade etmektedir. 4. Cümle, girişimciliğin temel özelliklerinden birini doğru olarak ifade etmektedir. 5. Cümle, girişimciliğin topluma fayda sağlama amacını doğru olarak ifade etmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise seçmeli girişimcilik dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce kişisel özverilere hazır olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce sorumluluk yüküne hazır olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce zararlara dayanma gücü hakkında bilgi sahibi olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce risk alma konusunda bilgi sahibi olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce gelirin düzensizliği konusunda bilgi sahibi olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce finansal yönetim konusunda bilgi sahibi olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olması gerekir.

Kendi işini kurmak isteyen bir kişinin, iş kurmadan önce yeni bilgi ve beceriler edinme ihtiyacı konusunda bilgi sahibi olması gerekir.

* Öğrenciler, başarılı girişimcilik örneklerini inceleyerek girişimcilikte başarının temel faktörlerini öğrenirler.

İş planında yer alan hususları dikkate alan girişimciler, işlerinde daha başarılı olurlar. Kazanım:

Girişimciler, sektördeki talep trendlerini takip ederek işlerinde daha başarılı olurlar.

Girişimciler, pazarlama ve girişimcilik bilgisine sahip olduklarında işlerinde daha başarılı olurlar.

* Girişimciliğin tanımını, amacını ve temel özelliklerini açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Girişimcilik 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.