Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 CEVAPLARI

 1. "Doğadaki varlıklar ve olgular arasındaki neden sonuç ilişkisi ile bunların bağlı olduğu doğa yasalarını inceler." cümlesinde bahsedilen bilgi türü hangisidir?

  A) Gündelik bilgi    B) Bilimsel bilgi   
  C) Felsefi bilgi     D) Dinî bilgi       
  E) Teknik bilgi                          

 2. Cevap: A Açıklama:

  "Doğadaki varlıklar ve olgular arasındaki neden sonuç ilişkisi ile bunların bağlı olduğu doğa yasalarını inceler." cümlesi, doğa bilimlerini tanımlamaktadır. Doğa bilimleri, bilimsel bilgi türüdür. 3. "İnsan zihninin ürünü olan ve duyu deneyinden gelmeyen bilgi türüdür." cümlesinde bahsedilen bilgi türü hangisidir?

  A) Gündelik bilgi    B) Bilimsel bilgi   
  C) Felsefi bilgi     D) Dinî bilgi       
  E) Teknik bilgi                          

 4. Cevap: D Açıklama:

  "İnsan zihninin ürünü olan ve duyu deneyinden gelmeyen bilgi türüdür." cümlesi, dinî bilgi türünü tanımlamaktadır. Dinî bilgi, yüce bir varlık tarafından belirlenen inanç sistemine dayanılarak elde edilir. 5. "Araç gereç yapma bilgisine verilen addır." cümlesinde bahsedilen bilgi türü hangisidir?

  A) Gündelik bilgi    B) Bilimsel bilgi   
  C) Felsefi bilgi     D) Dinî bilgi       
  E) Teknik bilgi                          

 6. Cevap: E Açıklama:

  "Araç gereç yapma bilgisine verilen addır." cümlesi, teknik bilgi türünü tanımlamaktadır. Teknik bilgi, insanın araç gereç yapma bilgisidir. 7. Doğru bilginin özellikleri nelerdir?

  A) Doğru bilgi, kesindir.      B) Doğru bilgi, tutarlıdır.   
  C) Doğru bilgi, geçerlidir.    D) Hepsi                      
  E) Hiçbiri                                                   

 8. Cevap: D Açıklama:

  Doğru bilginin özellikleri konusunda farklı görüşler vardır. Bazı filozoflar, doğru bilginin kesin olması gerektiğini savunurken, bazıları tutarlı olması gerektiğini savunurlar. Bazı filozoflar ise hem kesin hem de tutarlı olmasını savunurlar. 9. Doğru bilginin geçerliliği nasıl kanıtlanır?

  A) Deneysel olarak           B) Mantıksal olarak         
  C) Her iki şekilde de        D) Hiçbir şekilde           
  E) Sadece deneysel olarak                                

 10. Cevap: C Açıklama:

  Doğru bilginin geçerliliği, deneysel olarak ve mantıksal olarak kanıtlanabilir. Deneysel olarak kanıtlama, bilginin gerçek dünyadaki gözlemlerle tutarlılığını kontrol etmektir. Mantıksal olarak kanıtlama ise, bilginin kendi içinde tutarlılığını kontrol etmektir. 11. Duyular, bilginin kaynağı olarak kabul edildiğinde, bilginin doğruluğu nasıl sağlanır?

  A) Duyuların doğruluğunun test edilmesiyle
  B) Akıl yoluyla doğruluğunun değerlendirilmesiyle
  C) Sezgi yoluyla doğruluğunun belirlenmesiyle
  D) Hem duyuların hem aklın doğruluğunun test edilmesiyle
  E) Hem duyuların hem sezgilerin doğruluğunun test edilmesiyle

 12. Cevap: A Açıklama:

  Deneycilikte bilginin doğruluğu, duyuların doğruluğunun test edilmesiyle sağlanır. Duyuların doğruluğu ise tekrarlanabilirlik, tutarlılık ve yaygınlık gibi kriterler kullanılarak test edilir. 13. Rasyonalizmde bilginin kaynağı nedir?

  A) Duyular                 B) Akıl                   
  C) Sezgi                   D) Hem duyular hem akıl   
  E) Hem akıl hem sezgi                                

 14. Cevap: B Açıklama:

  Rasyonalizmde bilginin kaynağı akıldır. Akıl, duyulardan bağımsız olarak doğru bilgiye ulaşabilir. 15. Hume'a göre izlenimler ve fikirler arasındaki temel fark nedir?

  A) İzlenimler daha canlı ve güçlüdür, fikirler ise daha soluk ve az canlıdır.
  B) İzlenimler daha az canlı ve güçlüdür, fikirler ise daha canlı ve güçlüdür.
  C) İzlenimler dış dünyadan gelir, fikirler ise iç dünyadan gelir.
  D) İzlenimler daha az soyuttur, fikirler ise daha soyuttur.
  E) İzlenimler daha fazla soyuttur, fikirler ise daha az soyuttur.

 16. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Hume, izlenimlerin fikirlerden daha canlı ve güçlü olduğunu ifade etmektedir. İzlenimler, dış dünyadan gelen algılardır ve bu nedenle daha güçlü ve canlı olurlar. Fikirler ise izlenimlerin zihinde işlenmesi sonucunda oluşan algılardır ve bu nedenle daha soluk ve az canlı olurlar. 17. Hume'a göre düşüncenin tüm malzemesi nereden gelir?

  A) Dış dünyadan gelir.
  B) İç dünyadan gelir.
  C) Hem dış hem de iç dünyadan gelir.
  D) Hiçbir yerden gelmez.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Hume, düşüncenin tüm malzemesinin dış ve iç duyumlardan türetildiğini ifade etmektedir. Dış duyumlar, dış dünyadan gelen algılardır. İç duyumlar ise iç dünyadan gelen algılardır. Düşünce, bu iki duyumdan elde edilen malzemenin zihinde işlenmesi sonucunda oluşur. 19. Doğru bilgi, aşağıdakilerden hangisinin ölçütüdür?

  A) Uygunluk    B) Tutarlılık    C) Yenilik    D) Kesinlik    E) Evrensellik    

 20. Cevap: A Açıklama:

  Doğru bilgi, düşüncenin gerçekle uyuşması, zihindeki tasarımın dış dünyada bulunan nesne veya olguya uygunluğudur. Bu nedenle doğru bilginin ölçütü uygunluktur. 21. Rasyonalizme göre doğru bilginin tek kaynağı nedir?

  A) Duyular    B) Akıl    C) Sezgi    D) Deney    E) Mantık    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Rasyonalizme göre doğru bilginin tek kaynağı akıldır. Akıl, doğru bilgiye ulaşmak için yeterlidir. 23. Tutarlılık, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Doğru bilginin gerçekle uyuşması
  B) Doğru bilginin kendisiyle tutarlı olması
  C) Doğru bilginin yeni olması
  D) Doğru bilginin kesin olması
  E) Doğru bilginin evrensel olması

 24. Cevap: B Açıklama:

  Tutarlılık, doğru bilginin ölçütlerinden biridir. Tutarlılık, doğru bilginin kendisiyle tutarlı olması anlamına gelir. 25. Sokrates'in yöntemi, bir kişinin kendi söyledikleriyle çelişmesini sağlayarak bilginin doğruluğunu sorgulamayı amaçlar. Bu yönteme ne ad verilir?

  A) Septisizm             B) Deneycilik           
  C) Dogmatism             D) Akılcılık            
  E) Deney ve akılcılık                            

 26. Cevap: A Açıklama:

  Septisizm, bilginin mümkün olmadığını savunan düşünce akımıdır. Sokrates'in yöntemi, bilginin doğruluğunu sorgulamayı amaçladığı için septisizm ile ilişkilendirilebilir. 27. Sokrates'in yöntemi, aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

  A) Dogmatizm    B) Septisizm    C) Akılcılık    D) Deneycilik    E) Sezgicilik    

 28. Cevap: C Açıklama:

  Sokrates'in yöntemi, bir kişinin kendi söyledikleriyle çelişmesini sağlayarak bilginin doğruluğunu sorgulamayı amaçlar. Bu yöntem, bilginin doğruluğunun kesin olarak bilinemeyeceğini, ancak akıl yürütme yoluyla sorgulanabileceğini öne süren akılcılık ile ilişkilendirilebilir. 29. Sokrates'in yöntemi, aşağıdakilerden hangisinin gelişiminde etkili olmuştur?

  A) Bilim    B) Felsefe    C) Din    D) Sanat    E) Edebiyat    

 30. Cevap: B Açıklama:

  Sokrates'in yöntemi, bilginin sorgulanmasını ve eleştirel düşüncenin önemini vurgulaması bakımından felsefe açısından önemli bir gelişmedir. Bu yöntem, felsefe tarihinin ilerlemesinde etkili olmuştur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 Detayları

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 Testini Çöz tıklayın. Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise seçmeli bilgi kuramı dersi I. ve II. ünite test soruları 1; mebsinavlari.com tarafından test türünde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

* Bilgi türlerini ayırt eder.

* Bilgi türlerini ayırt eder.

* Bilgi türlerini ayırt eder.

Öğrenciler, doğru bilginin özelliklerini kavrayacaktır.

Öğrenciler, doğru bilginin geçerliliğini kanıtlama yollarını kavrayacaktır.

9.1.2. Bilginin doğruluğunu sağlamanın yollarını açıklar.

9.1.1. Bilginin kaynağına ilişkin görüşleri açıklar.

9.3.2.2. Empirizmin bilginin kaynağı ve değeri konusundaki görüşlerini açıklar.

9.3.2.2. Empirizmin bilginin kaynağı ve değeri konusundaki görüşlerini açıklar.

9.1.1.2. Bilginin kaynağı ve doğruluk ölçütlerini ayırt eder.

9.1.1.1. Bilginin kaynağına ilişkin farklı görüşleri karşılaştırır.

9.1.1.2. Bilginin kaynağı ve doğruluk ölçütlerini ayırt eder.

* Bilginin imkânına ilişkin temel görüşleri açıklar.

* Bilginin imkânına ilişkin temel görüşleri açıklar.

* Felsefenin gelişiminde etkili olan temel kavramları açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Seçmeli Bilgi Kuramı I. ve II. Ünite Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgi Kuramı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.