Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Freud'un kişilik modelinde yer alan üç katmanı tanımlayınız.


 2. Cevap: İd (ilkel benlik), Ego (benlik), Süper Ego (üst benlik) Açıklama:

  İd doğuştan gelen arzuları temsil ederken, ego gerçeklik ile id arasında denge sağlar. Süper ego ise toplumsal normları ve değerleri temsil eder. 3. Koşullamanın kişilik üzerindeki etkisini açıklayınız.


 4. Cevap: Koşullama, bireyin belirli davranışları, ödüllendirilme veya ceza alma sonucu öğrenmesidir. Kişiliğin doğuştan gelmediğini ve doğumdan sonra koşullanma yoluyla şekillendiğini savunur. Açıklama:

  Koşullama, özellikle çocukluk döneminde kişilik özelliklerinin kalıplaşmasına katkıda bulunur. 5. Kişilik kuramının üç temel kategorisini yazınız.


 6. Cevap: Psikanalitik, psikososyal ve fenomenolojik Açıklama:

  Kişilik kuramları bireysel farklılıkları anlamak için geliştirilmiş yaklaşımlardır ve üç temel kategoriye ayrılabilir. 7. Kişilik testlerinin güvenilirliği ve geçerliliği ne anlama gelir?


 8. Cevap: * Güvenilirlik: Testin aynı sonucu tutarlı bir şekilde vermesi * Geçerlilik: Testin kişiliği doğru bir şekilde ölçmesi Açıklama:

  Güvenilir ve geçerli kişilik testleri, bireylerin kişilik özelliklerini ve davranış biçimlerini doğru bir şekilde değerlendirmek için çok önemlidir. 9. Stresli olduğunuzda kendinizi rahatlatmak için neler yaparsınız? Stresin günlük yaşama etkileri nelerdir?


 10. Cevap: Fizyolojik, psikolojik, bilişsel ve davranışsal sorunlar. Açıklama:

  Stres, yüksek fizyolojik uyarılma, bilişsel güçlükler, davranışsal sorunlar ve psikolojik tepkilere neden olabilir. 11. "Savaş veya kaç" tepkisi nedir ve hangi organ tarafından kontrol edilir?


 12. Cevap: Bedene acil duruma hazırlanmak için otomatik tepki verme. Açıklama:

  Sempatik sinir sistemi tarafından kontrol edilir. 13. Stresle başa çıkma stratejilerini problem odaklı ve duygusal odaklı olmak üzere ikiye ayırınız.


 14. Cevap: * Problem odaklı stratejiler * Duygusal odaklı stratejiler Açıklama:

  Problem odaklı stratejiler, stresi doğrudan değiştirmeye yöneliktir, duygusal odaklı stratejiler ise kaygıyı azaltmaya yöneliktir. 15. Ruh sağlığının bozulması durumunu tanımlayınız.


 16. Cevap: Biliş, duygu ve eylemlerdeki tutarsızlık, aşırılık ve uyumsuzluk durumu. Açıklama:

  Ruh sağlığının bozulması, günlük yaşamı ve ilişkileri gözle görülür şekilde bozar. 17. Sağlıklı ruhsal dengeyi sağlamak için bireyin neler yapması gerekir?


 18. Cevap: Kişi kendisiyle, çevresiyle ve toplumu ile uyumlu olmalıdır, kendine güvenmelidir, geleceğe yönelik tasarıları olmalıdır. Açıklama:

  Ruhsal denge, bireyin kendisiyle, çevresiyle ve toplumu ile arasındaki uyumdur. 19. Psikosomatik bozukluklar nedir? Açıklayınız.


 20. Cevap: Psikosomatik bozukluklar, psikolojik nedenlerden kaynaklanan bedensel rahatsızlıklardır. Açıklama:

  Bu rahatsızlıklar, duyguların bastırılması veya açık olarak ifade edilememesi sonucu oluşur. 21. Fobi nedir? Üç tane örnek veriniz.


 22. Cevap: Fobi nedir? Üç tane örnek veriniz.nedir? Üç tane örnek veriniz. Açıklama:

  Fobi nedir? Üç tane örnek veriniz. Cevap: Fobi, herhangi bir şeye duyulan mantıksız ve yoğun korkudur. Örnekler: * Kapalı yer korkusu (klostrofobi) * Yükseklik korkusu (akrofobi) * Örümcek korkusu (araknofobi)r? Üç tane örnek veriniz. Cevap: Fobi, herhangi bir şeye duyulan mantıksız ve yoğun korkudur. Örnekler: * Kapalı yer korkusu (klostrofobi) * Yükseklik korkusu (akrofobi) * Örümcek korkusu (araknofobi) 23. Psikanalitik yaklaşımın temel ilkelerini açıklayınız.


 24. Cevap: Psikanalitik yaklaşım, bilinç dışı zihinsel süreçlere odaklanır ve bunların çatışmalara yol açtığını ve psikolojik semptomlara neden olduğunu savunur. Açıklama:

  Psikanalitik yaklaşım, serbest çağrışım, rüya yorumu ve dil sürçmelerinin analizi gibi teknikler kullanarak bilinç dışı düşünce ve duyguları ortaya çıkarmayı amaçlar. 25. Davranışsal yaklaşımın amaçlarını belirtiniz.


 26. Cevap: Davranışsal yaklaşım, gözlenebilir davranışlara odaklanır ve koşullanma ilkelerini kullanarak olumsuz davranışları değiştirip olumlu davranışları pekiştirmeyi amaçlar. Açıklama:

  Davranışsal yaklaşım, ödüllendirme, olumlu davranış pekiştirme, olumsuz davranış söndürme, model alma ve sistematik duyarsızlaştırma gibi teknikleri kullanır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Stres tepkileri, bireyin zorluklarla baş etmesine yardımcı olur.
  2. Stresle başa çıkamama, sadece fizyolojik sorunlara neden olur.
  3. Savaş veya kaç tepkisi, organizmayı acil duruma hazırlar.
  4. Alarm aşamasında, parasempatik sinir sistemi devreye girer.
  5. Tükenme aşamasında, bireyde uykusuzluk ve yorgunluk gibi hafif rahatsızlıklar görülmez.
  6. Olumsuzluk içeren medya mesajları, abartılı bir tehlike algısı yaratır.
  7. Medya okuryazarlığı, mesajları analiz etme yeteneği içermez.
  8. Sosyal medyada geçirilen zaman, stres yaratmaz.
  9. Sınav stresi ile başa çıkma yollarından biri, olumsuz düşünceleri terk etmektir.
  10. "Her türlü yardıma hazırız" sözü, destek sağlamak için yeterli değildir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. Y 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Hem fizyolojik hem psikolojik faydalar sağlayabilir. 2. Hem fizyolojik hem psikolojik sorunlara neden olur. 3. Sempatik sinir sistemi devreye girer. 4. Parasempatik sinir sistemi devreye girer. 5. Tükenme aşamasında, ağır düzeyde fizyolojik rahatsızlıklar görülebilir. 6. Abartılı bir tehlike algısı yaratır. 7. Mesajları analiz etme ve değerlendirme yeteneği içerir. 8. Stres yaratabilir. 9. Olumsuz düşünceleri terk etmek, stresle başa çıkmada yardımcı olur. 10. Gerçek destek, somut yardımlar ve duygusal destek içermelidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise psikoloji dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Freud'un kişilik modelinin temel bileşenlerini anlama

Öğrenme teorisinin kişilik gelişimindeki rolünü anlama

Kişilik kuramlarında kullanılan sınıflandırmaları öğrenir.

Kişilik testlerinin güvenilirliği ve geçerliliği konusundaki kavramları açıklar.

Stresin günlük yaşama etkilerini anlama.

"Savaş veya kaç" tepkisinin tanımını ve kontrolünü bilme.

Öğrenciler, stresle başa çıkma stratejilerinin kategorilerini anlayabilirler.

Ruh sağlığı bozukluklarını anlama.

Ruh sağlığının korunması için gerekli adımları öğrenme.

Psikosomatik bozuklukların doğasını anlamak.

Fobilerin farklı türlerini tanımak.

Psikanalitik yaklaşımın temel ilkelerini anlar.

Davranışsal yaklaşımın amaçlarını anlar.

1. Stres tepkilerinin faydalarını ve zararlarını anlamak. 2. Stresle başa çıkamama durumunun sonuçlarını bilmek. 3. Savaş veya kaç tepkisinin işleyişini öğrenmek. 4. Alarm, direnç ve tükenme aşamalarını ayırt etmek. 5. Medya mesajlarının stres üzerindeki etkilerini fark etmek. 6. Medya okuryazarlığının önemini kavramak. 7. Sınav stresi ile başa çıkma yollarını öğrenmek. 8. Gerçek desteğin özelliklerini bilmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Psikoloji Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.