Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Duyumsal belleği açıklayınız.


 2. Cevap: Duyumsal bellek, duyusal organlara gelen bilgileri çok kısa bir süre saklayan belleğin başlangıç aşamasıdır. Açıklama:

  Duyumsal bellek, dış çevreden gelen uyarıcıların birebir kopyasını saklar ve kapasitesi sınırsızdır. 3. Uzun süreli belleğin üç alt türünü örneklendirerek açıklayınız.


 4. Cevap: * İşlemsel (Prosedürel) Bellek: Tekrar ederek kazanılan ve otomatik olarak ortaya çıkan bilgilerdir. Örneğin, bisiklete binmek. * Anlamsal (Semantik) Bellek: Anlamlı bilgiler içerir ve okul başarısı için önemlidir. Örneğin, tarihsel olaylar, matematik formülleri. * Anısal (Epizodik) Bellek: Kişisel yaşantıları ve önemli anıları içerir. Örneğin, çocukluktan kalma bir hatıra. Açıklama:

  Uzun süreli bellek, bilgileri uzun süreli saklama işlevine sahiptir. Üç alt türü, bilgilerin farklı kategorilere ayrılmasına yardımcı olur ve her alt türün kendine özgü özellikleri vardır. 5. Endokrin sistemin davranışlara etkilerini açıklayınız.


 6. Cevap: Endokrin sistem, hormonların salgılanmasından sorumludur ve bazı psikolojik rahatsızlıkların nedeni hormonlardaki düzensizlikler olabilir. Hormonlar ayrıca ergenlik, yaşlılık gibi geçiş dönemlerindeki davranış değişikliklerini de etkiler. Açıklama:

  Endokrin sistem, psikolojik süreçlerle yakından ilişkilidir ve hormonların salgılanmasındaki düzensizlikler, davranışlarda değişikliklere neden olabilir. 7. DNA'nın yapısını açıklayınız.


 8. Cevap: DNA, nükleotit adı verilen organik yapılardan oluşan, ikili sarmal şeklinde kıvrılmış bir merdivenden benzer bir yapıya sahiptir. Açıklama:

  DNA'nın yapısı, kalıtımda çok önemli bir rol oynamaktadır. 9. Duyusal eşik nedir? Açıklayınız.


 10. Cevap: Duyusal eşik, bir organizmanın bir uyarıcıyı fark etmeye başladığı en düşük fiziksel enerjidir. Açıklama:

  Duyusal eşik, alt eşik ve üst eşik olmak üzere ikiye ayrılır. Alt eşik uyarıcıyı algılamada en düşük enerji seviyesini, üst eşik ise en yüksek enerji seviyesini belirler. 11. Tat alma duyusunun gerçekleşmesinde dildeki hangi yapıların rolü vardır ve bu yapıların işlevini açıklayınız.


 12. Cevap: Tat alma tomurcukları ve tat algılayıcı sinir hücreleri Açıklama:

  Tat alma tomurcukları içinde bulunan tat algılayıcı sinir hücreleri, ağızdaki besinlerden açığa çıkan kimyasalları algılayarak beyne sinyal gönderir ve tat duyumunu sağlar. 13. Kendini gerçekleştirme ihtiyacı nedir?


 14. Cevap: Bir kişinin kendi potansiyelini tam olarak gerçekleştirmesi ve anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürdürmesi ihtiyacıdır. Açıklama:

  Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en üst aşaması, bir kişinin benzersiz yeteneklerini ve tutkularını geliştirmesi ve bunları dünyaya yansıtması arzusunu temsil eder. 15. Duyguların insan davranışlarını nasıl etkilediğini açıklayınız.


 16. Cevap: Duygular, insan davranışlarını büyük ölçüde etkileyerek kişinin o davranışı sergileme nedenlerine ışık tutar. Mutluluk gibi olumlu duygular kişileri harekete geçirir ve üretken olmalarını sağlar. Öte yandan, korku veya öfke gibi olumsuz duygular ise kişilerin davranışlarını engelleyebilir veya saldırganlaştırma eğilimine yol açabilir. Açıklama:

  Duygular, davranışların arkasındaki motivasyonları anlamak için kritik bir faktördür. Olumlu duygular kişileri harekete geçirirken, olumsuz duygular genellikle engelleyici veya saldırganlaştırıcı olabilir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) Bebekler, 8. aya kadar bir nesneyi görmediklerinde yok olduğunu düşünürler.
  (.....) Duyusal motor dönemde bebekler, çevreyi duyuları ve hareketleriyle keşfederler.
  (.....) Somut işlemler döneminde çocuklar, somut nesnelerle ilgili mantıklı düşünme geliştirebilirler.
  (.....) Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre, her çocuk aynı gelişim aşamalarından geçer.
  (.....) Soyut işlemler döneminde çocuklar, soyut kavramları anlama yeteneği geliştirirler.
  (.....) İşlem öncesi dönemde çocuklar, egmer merkezli düşünürler ve başkalarının bakış açısını alamazlar.
  (.....) Piaget'e göre bilişsel gelişim, çocukların çevreleriyle etkileşimleri yoluyla gerçekleşir.
  (.....) Duyusal motor dönemde bebekler, nesnelerin kalıcılığını anlayabilirler.
  (.....) Somut işlemler döneminde çocuklar, sayıları koruma ilkesini kavrarlar.
  (.....) Piaget'in bilişsel gelişim kuramı, çocukların düşünme süreçlerinin doğasını anlamada önemlidir.

 18. Cevap: : 1. D, 2. D, 3. D, 4. D, 5. D, 6. D, 7. D, 8. D, 9. D, 10. D Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İnsanların temel ihtiyaçlarından biri fizyolojik ihtiyaçlardır.
  (.....) 2. Güvenlik ihtiyacı, tehlikelerden korunma ihtiyacıdır.
  (.....) 3. Ait olma ve sevgi ihtiyacı, insanın sosyal varlık olduğunu gösterir.
  (.....) 4. Takdir edilme ve saygınlık ihtiyacı, insanın kendine güvenmesiyle ilgilidir.
  (.....) 5. Anlama ve bilme ihtiyacı, merak duygumuzu tetikler.
  (.....) 6. Estetik ihtiyaç, güzellik ve uyum arayışıyla ilgilidir.
  (.....) 7. Özsaygı, insanın kendine verdiği değeri ifade eder.
  (.....) 8. Motivasyon, davranışları yönlendiren ve sürdüren içsel faktörlerdir.
  (.....) 9. Olumlu pekiştirici, bir davranışın tekrarlanmasını artıran istenen bir uyarıcıdır.
  (.....) 10. Öğrenilmiş güdüler, sonradan kazanılırlar.

 20. Cevap: D, D, D, D, D, D, D, D, D, D Açıklama: 21. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Yeni Doğan ve Bebeklik Dönemi
  b. Çocukluk Dönemi
  c. Ergenlik Dönemi
  d. Yetişkinlik Dönemi
  1. Fiziksel büyümenin en hızlı olduğu dönem
  2. Reflekslerin yerini amaçlı davranışların aldığı dönem
  3. Soyut kavramları anlamanın hız kazandığı dönem
  4. Bağımsız olarak yaşamın sorumluluğunu almanın beklendiği dönem

 22. Cevap: a. 1, b. 2, c. 3, d. 4 Açıklama: 23. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a) Duyusal motor dönemi
  b) İşlem öncesi dönemi
  c) Somut işlemler dönemi
  d) Soyut işlemler dönemi
  1. 0-2 yaş
  2. 2-7 yaş
  3. 7-11 yaş
  4. 12 yaş ve üstü

 24. Cevap: 1-a, 2-b, 3-c, 4-d Açıklama:

  Piaget'in bilişsel gelişim evreleri, sırasıyla duyusal motor dönemi, işlem öncesi dönemi, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler döneminden oluşur. 25. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  1. Şekil-Zemin
  2. Tamamlama
  3. Yakınlık-Uzaklık
  4. Benzerlik
  5. Süreklilik
  a. Nesneleri şekil ve zemin olarak ayırma eğilimi
  b. Yakın nesneleri bir bütün olarak algılama
  c. Önceden algılanmış nesnelerin eksik görülseler de tam algılanması
  d. Benzer nesneleri bir araya getirme eğilimi
  e. Nesnelerin sürekliliği

 26. Cevap: 1. a 2. c 3. b 4. d 5. e Açıklama:

  Gestalt yaklaşımına göre algılamada örgütlenme ilkeleri önemli bir rol oynar. Bu ilkeler, beynin algıları organize etmesine ve düzenlemesine yardımcı olur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Detayları

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise psikoloji dersi 2.dönem başı sınav soruları; klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Öğrenciler, duyumsal belleğin işlevini ve özelliklerini anlayabilecekler.

Öğrenciler, uzun süreli belleğin alt türlerini ve özelliklerini anlayacaktır.

Öğrenciler, endokrin sistemin davranışlar üzerindeki rolünü anlayabilecektir.

Öğrenciler DNA'nın yapısını anlayacaklardır.

Duyusal eşik kavramını anlama ve bu kavramın uyarı algısındaki rolünü kavrama.

Tat alma duyusunun gerçekleşmesi için gerekli yapı ve işlevlerini anlar.

Öğrenciler, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin seviyelerini ve kendini gerçekleştirme ihtiyacının önemini anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, duyguların insan davranışları üzerindeki etkisini anlayacaklardır.

* Bilişsel gelişim kavramını anlamak. * Piaget'in bilişsel gelişim kuramının temel aşamalarını açıklamak. * Her bir gelişim aşamasının özelliklerini belirlemek. * Piaget'in teorisinin çocukların bilişsel gelişimini anlamada önemini tartışmak.

1. İhtiyaçlar hiyerarşisini ve fizyolojik ihtiyaçların önemini anlamak. 2. Güvenlik ihtiyacının insanın kendini güvende hissetmek için duyduğu ihtiyacı ifade ettiğini öğrenmek. 3. Ait olma ve sevgi ihtiyacının insanın sosyal bir varlık olduğunu gösterdiğini bilmek. 4. Takdir edilme ve saygınlık ihtiyacının insanın kendine güvenmesine yardımcı olduğunu anlamak. 5. Anlama ve bilme ihtiyacının insanın öğrenme ve gelişme arzusunu ifade ettiğini öğrenmek. 6. Estetik ihtiyacının insanın güzellik ve uyum arayışıyla ilgili olduğunu bilmek. 7. Özsaygının insanın kendine verdiği değeri ifade ettiğini anlamak. 8. Motivasyonun davranışları yönlendiren ve sürdüren içsel faktörler olduğunu öğrenmek. 9. Olumlu pekiştiricinin istenen bir davranışın tekrarlanmasını artırdığını bilmek. 10. Öğrenilmiş güdülerin sonradan kazanıldığını anlamak.

Öğrenciler, Piaget'in bilişsel gelişim evrelerini tanımlayabilecek ve ayırt edebileceklerdir.

Bu etkinlik, öğrencilerin Gestalt psikologlarının algılama örgütlenme ilkelerini anlamalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Psikoloji 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.