Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Soyut İşlemler Dönemi'nde ergenler aşağıdakilerden hangisini geliştirir?

  A) Somut nesnelerle ilgili mantıksal işlemler
  B) Nesnelerin korunumunu anlama
  C) Hipotesis test etme yeteneği
  D) Egocentric düşünme
  E) Duyusal motor koordinasyon

 2. Cevap: C Açıklama:

  Soyut İşlemler Dönemi ergenler, soyut düşünme, hipotez test etme ve bilimsel düşünme gibi gelişmiş bilişsel yetenekler geliştirirler. 3. Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramına göre, hangi evrede doğru davranış toplumun ortak çıkarlarını korumak için oluşturulan kurallara uymaktır?

  A) Saf çıkarcılık       B) Kanun ve düzen      
  C) İyi çocuk eğilimi    D) Sosyal sözleşme     
  E) Evrensel ahlak                              

 4. Cevap: B Açıklama:

  Kanun ve düzen evresinde, doğru eylem otoriteye ve kurallara uymak olarak görülür. 5. Ergenlik döneminde fiziksel değişimlerden biri hangisidir?

  A) Boy ve kiloda azalma        B) Kemiklerin sertleşmesi     
  C) Kas dokusunun gelişmesi     D) Hormonlarda azalma         
  E) Cildin incelip kırışması                                  

 6. Cevap: B Açıklama:

  Ergenlik döneminde kemiklerin boyu uzar ve yapıları sertleşir. 7. Duyumun meydana gelmesi için hangi şartlara ihtiyaç vardır?

  A) İç ve dış uyarıcıların varlığı
  B) Sağlıklı duyu organları, beyin ve sinirler
  C) Uygun bir ortam
  D) Hepsine
  E) Hiçbirine

 8. Cevap: D Açıklama:

  Duyumun meydana gelmesi için iç ve dış uyarıcıların yanı sıra sağlıklı duyu organları, beyin, sinirler ve uygun bir ortam gereklidir. 9. Duyusal eşik altındaki uyarıcılar nasıl algılanır?

  A) Algılanmaz                   B) Zayıf algılanır             
  C) Güçlü algılanır              D) Yanlış algılanır            
  E) Hiçbir şekilde algılanmaz                                   

 10. Cevap: A Açıklama:

  Duyusal eşik altındaki uyarıcılar algılanmaz. 11. Kulağın hangi bölümü ses dalgalarını toplar?

  A) Dalız            B) Kulak kepçesi   
  C) Salyangoz        D) Oval pencere    
  E) Örtülü                              

 12. Cevap: B Açıklama:

  Kulağın dış kısmındaki kulak kepçesi, ses dalgalarını toplayarak kulak yoluna iletir. 13. Tat alma tomurcuklarının en çok bulunduğu dil bölgesi hangisidir?

  A) Uç              B) Arka           
  C) Yan kenarlar    D) Orta           
  E) Tüm dil                           

 14. Cevap: A Açıklama:

  Tat alma tomurcukları, dilin uç kısmında en çok yoğunlaşmıştır ve tatlı tadı algılamada daha hassastır. 15. Organizmanın uyarılma durumunu koruma eğilimine ne ad verilir?

  A) Alışma             B) Duyarsızlaşma     
  C) Dengeleme          D) Duyarlılaşma      
  E) Sinirsel uyarım                         

 16. Cevap: C Açıklama:

  Dengeleme, organizmanın değişen koşullara karşı uyarılma durumunu korumasını ifade eder. 17. Aşağıdakilerden hangisi alışmanın bir özelliğidir?

  A) Uyarıcıya karşı tepkinin azalması
  B) Uyarıcıya karşı tepkinin artması
  C) Uyarıcının özelliğinin değişmesi
  D) Uyarıcının şiddetinin azalması
  E) Uyarıcının etkisinin kalıcı olması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Alışma, uyarıcının etkisinin zamanla azalmasıdır. 19. Aşağıdakilerden hangisi bir illüzyon türüdür?

  A) Gölgede kalan nesnenin daha koyu algılanması
  B) Bir pencerenin her açıdan dikdörtgen olarak algılanması
  C) Bir sesin kaynağının yanlış algılanması
  D) Bir nesnenin gerçekte var olmamasına rağmen hissedilmesi
  E) Bir objenin aynı anda hem figür hem de zemin olarak algılanması

 20. Cevap: C Açıklama:

  İllüzyonlar, var olan bir nesnenin gerçekte olduğundan farklı algılanmasıdır. Bir sesin kaynağının yanlış algılanması bir illüzyon örneğidir. 21. Şekil-zemin ilişkisi ilkesine göre, aşağıdakilerden hangisi doğru bir algılamadır?

  A) Siyah noktalar, beyaz bir zemin üzerinde figür olarak algılanır.
  B) Bir resimdeki ağaç, arka plandaki dağlara göre fon olarak algılanır.
  C) Bir metinde kelimeler, boşluklarla ayrılmadan bir bütün olarak algılanır.
  D) Bir müzik parçasındaki melodi, eşlik eden ritimden daha belirgin olarak algılanır.
  E) Bir konuşmadaki bir cümle, önceki ve sonraki cümlelerden bağımsız olarak algılanır.

 22. Cevap: A Açıklama:

  Şekil-zemin ilişkisi ilkesi, nesneleri figür ve zemin olarak ayırma eğilimidir. Siyah noktalar, beyaz bir zemin üzerinde figür olarak algılanır çünkü daha belirgin ve dikkat çekicidir. 23. Ergenlik döneminin temel özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Bağımlı olma ihtiyacı
  B) İtaat etme eğilimi
  C) Bağımsızlık duygusu
  D) Geleneksel değerlere bağlılık
  E) Dışadönüklük

 24. Cevap: C Açıklama:

  Ergenler, kendi hayatlarını yönetme ve sorumluluk alma konusunda artan bir ihtiyaç duyarlar. 25. Bilinç, uyanık bilincin bir parçası olmayan nedir?

  A) Duyum            B) Algı            
  C) Düşünme          D) Rüya görme      
  E) Problem çözme                       

 26. Cevap: D Açıklama:

  Rüya görme, bilinçli değil, bilinçdışı bir süreçtir. 27. Aşağıdakilerden hangisi Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alır?

  A) Güvenlik ihtiyacı
  B) Fizyolojik ihtiyaçlar
  C) Estetik ihtiyaç
  D) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
  E) Takdir edilme ve saygınlık ihtiyacı

 28. Cevap: B Açıklama:

  Fizyolojik ihtiyaçlar, insanın biyolojik yaşamını sürdürmesi için gerekli olan yiyecek, su, uyku gibi temel ihtiyaçlardır. 29. Aşağıdakilerden hangisi ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılanmasının bir sonucudur?

  A) Güvenlik duygusu    B) Kişisel başarı     
  C) Kendine güven       D) Sosyal onay        
  E) Zihinsel gelişim                          

 30. Cevap: D Açıklama:

  Ait olma ve sevgi ihtiyacının karşılanması, kişinin eş, çocuk ve arkadaşlara sahip olmasıyla sonuçlanır ve bu da sosyal onay ve kabul sağlar. 31. Anlama ve bilme ihtiyacının bir örneği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Çalışmak için uyuma ihtiyacı
  B) Bulmaca çözmek için merak
  C) Arkadaşlarla vakit geçirmek için sosyalleşme arzusu
  D) Güvenli bir ortamda yaşama ihtiyacı
  E) Övgü almak için başarı arayışı

 32. Cevap: B Açıklama:

  Anlama ve bilme ihtiyacı, bireyin dünyayı keşfetme ve öğrenme arzusudur ve bulmaca çözmek gibi merak uyandıran faaliyetlerle karşılanır. 33. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından ortaya çıkan ihtiyaç hangisidir?

  A) Güvenlik ihtiyacı
  B) Estetik ihtiyaç
  C) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
  D) Fizyolojik ihtiyaç
  E) Saygı ihtiyacı

 34. Cevap: C Açıklama:

  Temel ihtiyaçların karşılanmasının ardından, birey kendini tam olarak ortaya koyma ve potansiyelini gerçekleştirme ihtiyacı hisseder. 35. Öfke duygusunun kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkması sonucu ortaya çıkan davranış hangisidir?

  A) Korku           B) Kaygı          
  C) Saldırganlık    D) Üzüntü         
  E) Sevinç                            

 36. Cevap: C Açıklama:

  Öfke duygusu, engellenme veya haksızlığa uğrama gibi durumlarda ortaya çıkar ve kontrol edilemediğinde saldırganlık davranışına yol açabilir. 37. Duyguların ifadesinde sözlü ve sözsüz iletişim arasındaki ilişkiyi tanımlayan kavram hangisidir?

  A) Empati
  B) Duygusal zeka
  C) Toplumsal iletişim
  D) Beden dili
  E) Savaşma ya da kaçma tepkisi

 38. Cevap: D Açıklama:

  Beden dili, sözsüz iletişimin bir parçasıdır ve yüz ifadeleri ve beden hareketleri gibi öğeler yoluyla duyguları ifade eder. 39. Uykunun REM döneminde görülen rüyaların özelliği nedir?

  A) Genelde hatırlanırlar.
  B) Genelde hatırlanmazlar.
  C) Beyin dalgaları uyanıklıktaki dalgalara benzer.
  D) Büyüme hormonu salgılanır.
  E) Vücut ısısı belirgin şekilde artar.

 40. Cevap: A Açıklama:

  REM döneminde görülen rüyaların çoğu hatırlanır. 41. Hipnoz işlemi sonucunda bireyde meydana gelmeyen durum hangisidir?

  A) Telkine açıklığın artması
  B) Davranışların kontrol edilememesi
  C) Çevresinin farkında olmanın azalması
  D) Gerçeklik algısının zenginleşmesi
  E) İsteğe bağlı olarak hipnozun durdurulabilmesi

 42. Cevap: B Açıklama:

  Hipnoz altındaki kişiler, davranışlarını kontrol edebilirler ve isteğe bağlı olarak hipnozu durdurabilirler. 43. Tutumların oluşumunda en baskın role sahip olan öge hangisidir?

  A) Bilişsel öge       B) Duygusal öge      
  C) Davranışsal öge    D) İçsel öge         
  E) Dışsal öge                              

 44. Cevap: B Açıklama:

  Duygusal öge, özellikle aile ile ilgili tutumların oluşumunda baskın bir rol oynar. 45. Tutumların değiştirilmesinde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ceza    B) İkna    C) Hipnoz    D) Meditasyon    E) Telkin    

 46. Cevap: B Açıklama:

  İkna, bireylerin düşünce, duygu ve davranışlarını değiştirmeye yönelik etkili iletişim yöntemlerinin tümünü kapsar. 47. Sosyalleşmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bireyleri toplumsal kurallara uyma konusunda eğitmek
  B) Bireylerin kendi kültürlerini diğer kültürlerden üstün görmelerini sağlamak
  C) Bireyleri farklılıklara saygı duymaya teşvik etmek
  D) Bireylerin bağımsız ve özgür düşünürler olmalarına yardımcı olmak
  E) Bireyleri otorite figürlerine boyun eğmeye yönlendirmek

 48. Cevap: A Açıklama:

  Sosyalleşmenin birincil amacı, bireylere toplumsal kuralları ve değerleri öğreterek onları toplum içinde uygun şekilde davranmaya hazırlamaktır. 49. Hangisi sosyal bir kategori değildir?

  A) İşçiler    B) Kadınlar    C) Evren    D) Erkekler    E) Öğrenciler    

 50. Cevap: C Açıklama:

  Bir sosyal kategori, fiziksel olarak aynı ortamda bulunmayan ancak ortak özellikleri paylaşan kişilerden oluşan bir topluluktur. Evren bu tanıma uymaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise seçmeli psikoloji dersi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, 11.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Piaget'in Soyut İşlemler Döneminin temel becerilerini anlamak.

Kohlberg'in ahlaki gelişim kuramı

Ergenlik dönemi fiziksel özellikleri

Duyumu etkileyen faktörler

Duyusal eşikler

İşitme duyusunun yapısını anlama

Tat alma duyusunun yapısını anlama

Duyular ve uyarılma kavramlarını anlama

Alışma ve duyarlılaşma kavramlarını ayırt etme

Algı yanılmalarını sınıflandırmak

Algılama prensiplerini anlamak

Ergenlik dönemi sosyal özellikleri

Bilincin doğasını anlama.

İhtiyaçlar hiyerarşisini anlama

İhtiyaçlar hiyerarşisinin sosyal yönlerini anlama

İhtiyaçlar hiyerarşisinin bilişsel yönlerini anlama

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini anlamak.

Öfkenin doğasını ve sonuçlarını anlamak.

Duyguların sözlü ve sözsüz olarak ifade edilmesi arasındaki ilişkiyi kavramak.

Uyku ve rüyaların özelliklerini kavramak.

Hipnozun temel özelliklerini ve etki mekanizmasını anlamak.

Tutumların yapısını ve oluşumunu anlama.

Tutumların değiştirilmesi ve ikna yöntemlerini anlama.

Sosyalleşmenin rolünü ve önemini anlama.

Sosyal kategorilerin doğasını ve işlevini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Psikoloji 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.