Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Psikolojinin amaçları nelerdir?


 2. Cevap: İnsan davranışlarını tanımlamak, anlamak ve açıklamak, önceden kestirebilmek, etkilemek ve kontrol etmektir. Açıklama:

  Psikoloji bilimi ilk olarak insan davranışlarını tanımlar. İkinci adımda tanımlanan bu davranışların ortaya çıkış nedenlerini deney ve gözlem yoluyla anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu verilerden yararlanarak benzer durumlarda benzer davranışların ortaya çıkabileceğini tahmin eder. Son olarak istenen davranışların oluşması, istenen davranışların önlenmesi için davranışları etkileyerek kontrol etmeye çalışır. 3. Gürültünün öğrenme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir deneyde, birinci gruba gürültülü bir ortamda ders anlatılırken, ikinci gruba sakin bir ortamda ders anlatılmıştır. Yapılan sınavda ikinci grubun daha başarılı olduğu gözlenmiştir. Bu deneyden çıkarılabilecek en önemli sonuç nedir?


 4. Cevap: Gürültünün öğrenmeyi olumsuz etkilediğidir. Açıklama:

  Deneyde, gürültülü ortamda ders alan birinci grup, sakin ortamda ders alan ikinci gruba göre daha düşük bir performans sergilemiştir. Bu durum, gürültünün öğrenmeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir. 5. Davranışların ortaya çıkma nedenlerini açıklarken hangi faktörleri dikkate almak gerekir?


 6. Cevap: Davranışların ortaya çıkma nedenlerini açıklarken aşağıdaki faktörleri dikkate almak gerekir: * Biyolojik faktörler: İnsanın genetik yapısı, biyolojik özellikleri, fizyolojik durumu gibi faktörler davranışları etkiler. Örneğin, bazı insanlar genetik olarak daha utangaçtır. Bu nedenle, bu kişiler sosyal ortamlarda daha çekingen davranırlar. * Sosyal faktörler: İnsanın aile, arkadaşlar, okul, iş gibi sosyal çevresi davranışları etkiler. Örneğin, bir öğrenci, okulda arkadaşlarıyla uyumlu bir ilişki kurabiliyorsa, okula daha olumlu bir şekilde yaklaşır. * Fiziksel çevre faktörleri: İnsanın yaşadığı fiziksel çevre davranışları etkiler. Örneğin, sıcak bir iklimde yaşayan insanlar, soğuk bir iklimde yaşayan insanlara göre daha aktif bir yaşam tarzı benimserler. * Deneyimler: İnsanın geçmiş yaşantıları davranışları etkiler. Örneğin, bir kişi çocukluğunda olumsuz bir sınav deneyimi yaşamışsa, sonraki sınavlarda daha kaygılı bir şekilde davranabilir. Açıklama:

  Davranışlar, bu faktörlerin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin, bir öğrenci, üniversite sınavına giriyor olsun. Bu öğrencinin sınava yönelik duygusal tepkileri, yukarıdaki faktörlerin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Örneğin; * Öğrencinin genetik yapısı, utangaçlık gibi bir kişilik özelliğine sahip olmasına neden olabilir. Bu özellik, öğrencinin sınav karşısında daha kaygılı bir şekilde davranmasına neden olur. * Öğrencinin ailesi, ona sınava ciddiye almasını ve iyi hazırlanmasını öğütlemiş olabilir. Bu durum, öğrencinin sınava yönelik olumlu bir tutum geliştirmesine neden olur. * Öğrencinin okulunda başarılı bir öğrenci olması, ona sınava güvenmesini sağlar. Bu durum, öğrencinin sınava yönelik özgüvenini artırır. * Öğrencinin geçmişte girdiği sınavlarda başarılı olması, ona sınava yönelik olumlu bir deneyim kazandırır. Bu durum, öğrencinin sınava yönelik kaygı düzeyini azaltır. 7. Phineas Gage'in beynindeki hasar, onun davranışlarında nasıl bir değişiklik meydana getirdi?


 8. Cevap: Gage'in beynindeki hasar, özellikle alın lobunu etkilemiştir. Alın lobu, kişiliğin oluşması, karar verme, planlama, dikkat, dürtü kontrolünü sağlama gibi bilişsel işlevlerden sorumludur. Bu lobdaki hasar, Gage'in davranışlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Gage, daha önce etrafındakilere saygılı, sorumluluk sahibi bir insan iken, kazadan sonra sorumsuz, toplumsal değerleri hiçe sayan davranışlar sergilemeye başlamıştır. Açıklama:

  Phineas Gage'in beynindeki hasar, onun davranışlarında nasıl bir değişiklik meydana getirdi? Cevap: Gage'in beynindeki hasar, özellikle alın lobunu etkilemiştir. Alın lobu, kişiliğin oluşması, karar verme, planlama, dikkat, dürtü kontrolünü sağlama gibi bilişsel işlevlerden sorumludur. Bu lobdaki hasar, Gage'in davranışlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Gage, daha önce etrafındakilere saygılı, sorumluluk sahibi bir insan iken, kazadan sonra sorumsuz, toplumsal değerleri hiçe sayan davranışlar sergilemeye başlamıştır.age'in beynindeki hasar, onun davranışlarında nasıl bir değişiklik meydana getirdi? Cevap: Gage'in beynindeki hasar, özellikle alın lobunu etkilemiştir. Alın lobu, kişiliğin oluşması, karar verme, planlama, dikkat, dürtü kontrolünü sağlama gibi bilişsel işlevlerden sorumludur. Bu lobdaki hasar, Gage'in davranışlarında önemli değişikliklere neden olmuştur. Gage, daha önce etrafındakilere saygılı, sorumluluk sahibi bir insan iken, kazadan sonra sorumsuz, toplumsal değerleri hiçe sayan davranışlar sergilemeye başlamıştır. 9. Beslenme, bakım gibi etkenler bilişsel gelişimi etkiler. Bu durum hangi gelişim dönemine aittir?


 10. Cevap: 2-12 yaş (Çocukluk dönemi) Açıklama:

  Çocukluk döneminde, besinlerin besin öğeleri ve beyin gelişimi arasındaki ilişki daha belirgindir. Bu dönemde beslenme yetersizliği, beyin gelişimini olumsuz etkileyerek bilişsel gelişimde geriliğe neden olabilir. Ayrıca, bakım yetersizliği de bilişsel gelişimi olumsuz etkileyebilir. 11. Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunları, görme işitme kayıpları, fiziksel güçsüzlük, geleceğe yönelik beklentilerin azalması, yalnızlık duygusu yaşamı olumsuz etkiler. Bu durum hangi gelişim dönemine aittir?


 12. Cevap: 65 yaş ve üstü (Yaşlılık dönemi) Açıklama:

  Yaşlılıkta, biyolojik olgunlaşmayla birlikte fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden birçok değişiklik meydana gelir. Bu değişiklikler, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle, sağlık sorunları, görme işitme kayıpları, fiziksel güçsüzlük, geleceğe yönelik beklentilerin azalması, yalnızlık duygusu yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli faktörlerdendir. 13. Gözün ön kısmında bulunan ve göze gelen ışığı kırarak görüntünün retinaya düşmesini sağlayan yapı nedir?


 14. Cevap: Göz merceği Açıklama:

  Göz merceği, gözün ön kısmında bulunan ve göze gelen ışığı kırarak görüntünün retinaya düşmesini sağlayan yapıdır. Göz merceği, göz bebeğinin arkasında bulunur. Göz bebeğinin genişleyip daralmasıyla birlikte göz merceği de kalınlaşıp incelir. Böylece göze giren ışık miktarı ayarlanır. Görüntü, göz bebeğinin tam karşısında bulunan sarı leke üzerine düşer. 15. Göz bebeğinin büyüklüğü, göze giren ışık miktarını nasıl etkiler?


 16. Cevap: Göz bebeğinin büyüklüğü, göze giren ışık miktarını doğrudan etkiler. Göz bebeği büyüdükçe göze giren ışık miktarı artar, göz bebeği küçüldükçe göze giren ışık miktarı azalır. Açıklama:

  Göz bebeği, gözün ön kısmında bulunan ve ışığı kontrol eden bir yapıdır. Göz bebeğinin büyüklüğü, irisin kaslarının gevşemesi veya kasılması ile değişir. Göz bebeği genişledikçe göze giren ışık miktarı artar. Bu durum, özellikle karanlık ortamlarda görüşün daha iyi olmasını sağlar. Göz bebeği küçüldükçe göze giren ışık miktarı azalır. Bu durum, özellikle parlak ortamlarda görüşün daha iyi olmasını sağlar. 17. Bir kişinin, içinde yaşadığı toplumun kültürel özellikleri, algılama biçimini etkiler.


 18. Cevap: Evet, doğrudur. Bir kişinin içinde yaşadığı toplumun kültürel özellikleri, algılama biçimini etkiler. Örneğin, bazı kültürlerde baykuş uğursuz kabul edilirken, bazı kültürlerde bilgeliğin sembolü olarak kabul edilir. Bu nedenle, baykuşu gören bir kişinin o nesneyi nasıl algıladığı, o kişinin içinde yaşadığı kültürün baykuşa ilişkin algılarından etkilenir. Açıklama:

  Kültür, bir toplumda yaşayan insanların ortak olarak kabul ettiği değerler, inançlar, gelenekler ve yaşam tarzıdır. Kültür, bireylerin algılama biçimini etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü kültür, bireylerin dünyayı anlamlandırma biçimini belirler. 19. Bir atı suya götürebilirsiniz ancak ona zorla su içiremezsiniz." sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?


 20. Cevap: > Bu söz, güdülenmenin önemini vurgulamaktadır. Birey, davranışını gerçekleştirmek için güdülenmelidir. Güçlendirilmeyen bir davranış tekrar edilme olasılığı düşüktür. Açıklama:

  > Sözde geçen "su" ve "atı" metaforik olarak kullanılmıştır. "Su", bir ihtiyaç veya arzuyu, "at" ise bir bireyi temsil etmektedir. Söze göre, bir bireyin bir ihtiyacını veya arzusunu karşılamak için onu zorlamak yeterli değildir. Bu ihtiyacın veya arzunun birey tarafından içsel olarak hissedilmesi gerekir. Aksi takdirde, birey ihtiyaç veya arzusunu karşılamak için harekete geçmez. 21. Bilinç, bilinçdışı ve bilinç öncesi arasındaki farklar nelerdir?


 22. Cevap: Bilinç, kişinin kendisi ve çevresinin farkında olması durumudur. Bilinçdışı, bilincin farkında olmadığı, ancak etkisinde olduğu zihinsel süreçler ve içeriklerdir. Bilinç öncesi ise belirli bir anda bilinçte bulunmayan, ancak kolaylıkla anımsanıp bilince çağrılabilen anı ve yaşantılardır. Açıklama:

  Bilinç, bilinçdışı ve bilinç öncesi, zihinsel süreçlerin farklı düzeylerini ifade eder. Bilinç, kişinin farkında olduğu, bilinçdışı ise farkında olmadığı zihinsel süreçlerdir. Bilinç öncesi ise bilinç ile bilinçdışı arasında köprü görevi görür. 23. Bir olay veya kişiyle ilgili ilk izlenimlerin, sonradan edinilen bilgilerle değişmesi mümkün müdür?


 24. Cevap: Evet, mümkündür. İlk izlenimler, genellikle o olay veya kişiyle ilgili sahip olduğumuz önyargılardan ve beklentilerden etkilenir. Bu önyargılar ve beklentiler, sonradan edindiğimiz bilgilerle örtüşmeyebilir. Bu durumda, ilk izlenimler değişebilir. Açıklama:

  İlk izlenimler, genellikle hızlı ve otomatik bir şekilde oluşur. Bu nedenle, doğru olmayabilir. Sonradan edindiğimiz bilgiler, ilk izlenimlerimizi destekleyebilir veya değiştirebilir. 25. Toplumsal cinsiyet şemalarının toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemaları şekillendirerek eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden olması nasıl açıklanabilir?


 26. Cevap: Toplumsal cinsiyet şemalarından kaynaklanan kalıp yargılar, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemaları şekillendirerek eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, bir kadının çamaşır asması beklentilere uyduğu için normal karşılanırken bir erkeğin çamaşır asması istisna olarak kabul edilir ve toplum tarafından belirlenen erkek şemasına uymadığı için hoş karşılanmaz. Erkeğin evdeki işleri eşiyle birlikte yapmasını hoş görmeyen kalıp yargılar değişirse kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemalar da değişir. Böylece erkeğin çamaşır asması doğal karşılanabilir. Açıklama:

  Toplumsal cinsiyet şemalarından kaynaklanan kalıp yargılar, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemaları şekillendirerek eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden olur. Örneğin, bir kadının çamaşır asması beklentilere uyduğu için normal karşılanırken bir erkeğin çamaşır asması istisna olarak kabul edilir ve toplum tarafından belirlenen erkek şemasına uymadığı için hoş karşılanmaz. Erkeğin evdeki işleri eşiyle birlikte yapmasını hoş görmeyen kalıp yargılar değişirse kadın ve erkeğe ait toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemalar da değişir. Böylece erkeğin çamaşır asması doğal karşılanabilir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır.
  2. ( ) Psikolojinin temel amacı, insan davranışlarını açıklamak, yorumlamak ve kontrol etmektir.
  3. ( ) Psikoloji, hem teorik hem de uygulamalı bir bilimdir.
  4. ( ) Psikolojinin alt dalları, insan davranışlarının farklı yönlerini inceleyen bilim dallarıdır.
  5. ( ) Psikoloji, hem doğal hem de sosyal bilimler arasında yer alır.
  6. ( ) Psikoloji, bilimsel yöntemlerle çalışır.
  7. ( ) Psikoloji, insan davranışlarını anlamak için farklı yaklaşımları kullanır.
  8. ( ) Psikoloji, insan davranışlarını etkileyen faktörleri inceler.
  9. ( ) Psikoloji, insan davranışlarının gelişimini ve değişimini inceler.
  10. ( ) Psikoloji, insan davranışlarının işlevlerini inceler.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 2. Psikolojinin temel amacı, insan davranışlarını açıklamak, yorumlamak ve kontrol etmektir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 3. Psikoloji, hem teorik hem de uygulamalı bir bilimdir. Teorik psikoloji, insan davranışlarını anlama ve açıklamaya odaklanır. Uygulamalı psikoloji, insan davranışlarını değiştirme ve geliştirmeye odaklanır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 4. Psikolojinin alt dalları, insan davranışlarının farklı yönlerini inceleyen bilim dallarıdır. Örneğin, gelişim psikolojisi, insan gelişimini inceler. Kişilik psikolojisi, insan kişiliğini inceler. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 5. Psikoloji, hem doğal hem de sosyal bilimler arasında yer alır. Doğal bilimler, doğadaki olayları inceler. Sosyal bilimler, insan davranışlarını ve toplumu inceler. Psikoloji, hem doğadaki olayları hem de insan davranışlarını inceler. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 6. Psikoloji, bilimsel yöntemlerle çalışır. Bilimsel yöntem, araştırma yapmak için kullanılan sistematik bir yoldur. Psikolojide, bilimsel yöntem kullanılarak insan davranışları incelenir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 7. Psikoloji, insan davranışlarını anlamak için farklı yaklaşımları kullanır. Örneğin, davranışçı yaklaşım, insan davranışlarını gözlenebilen ve ölçülebilen davranışlar olarak görür. Psikanalitik yaklaşım, insan davranışlarını bilinçaltı süreçlerle açıklar. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 8. Psikoloji, insan davranışlarını etkileyen faktörleri inceler. Örneğin, çevresel faktörler, genetik faktörler, kişilik özellikleri, öğrenme gibi faktörler insan davranışlarını etkiler. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 9. Psikoloji, insan davranışlarının gelişimini ve değişimini inceler. Örneğin, insan gelişimi doğumdan ölüme kadar devam eder. Bu gelişim sürecinde insan davranışları da değişir. Bu nedenle, bu cümle doğrudur. 10. Psikoloji, insan davranışlarının işlevlerini inceler. Örneğin, insan davranışlarının hayatta kalma, uyum sağlama, kendini gerçekleştirme gibi işlevleri vardır. Bu nedenle, bu cümle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 11. ve 12. sınıflar psikoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Psikoloji biliminin amaçlarını açıklar.

Psikolojide deneysel yöntem kullanılarak yapılan araştırmalarda, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi belirlenebilir.

Davranışlar, bireyin biyolojik, sosyal, fiziksel çevresi ve deneyimleri gibi faktörlerin bir etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.

Çocukluk döneminde beslenme, bakım gibi etkenler bilişsel gelişimi etkiler.

Yaşlılıkta ortaya çıkan sağlık sorunları, görme işitme kayıpları, fiziksel güçsüzlük, geleceğe yönelik beklentilerin azalması, yalnızlık duygusu yaşamı olumsuz etkiler.

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar.

Gözün yapısını ve işleyişini açıklar.

* Algılama, içinde yaşanılan toplumun kültürel özelliklerinden de etkilenir.

Güdülenmenin davranışın gerçekleşmesi için gerekli olduğunu kavrar.

Bilinç, bilinçdışı ve bilinç öncesi arasındaki farkları açıklar.

Bireylerin, ilk izlenimlerini daha objektif bir şekilde oluşturması için önyargılardan ve beklentilerden kurtulması gerektiği kazanımı vurgulanır.

Toplumsal cinsiyet şemalarından kaynaklanan kalıp yargılar, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili sosyal şemaları şekillendirerek eşitsizliğin ortaya çıkmasına neden olur.

* Psikolojinin tanımını ve temel amaçlarını açıklar. * Psikolojinin alt dallarını tanır. * Psikolojinin bilimsel yöntemle çalıştığını bilir. * Psikolojinin farklı yaklaşımlarını bilir. * Psikolojinin insan davranışlarını etkileyen faktörleri incelediğini bilir. * Psikolojinin insan davranışlarının gelişimini ve değişimini incelediğini bilir. * Psikolojinin insan davranışlarının işlevlerini incelediğini bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Psikoloji 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.