Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik)

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. İslam denizcileri tarafından kullanılan aletler nelerdir? Üç örnek veriniz.


 2. Cevap: 1. Usturlap 2. Pusula 3. Kum saati Açıklama:

  Bu aletler, denizcilerin yön bulma, mesafe ölçümü ve zamanı takip etme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmıştır. 3. Pîrî Reis'in dünya haritalarının önemi nedir?


 4. Cevap: Pîrî Reis'in dünya haritaları, Amerika'yı da kapsayan ilk Osmanlı haritası olması ve bugün ki haritalara yakın şekillerle çizilmesi nedeniyle önemlidir. Açıklama:

  Pîrî Reis'in dünya haritaları, Amerika'yı da kapsayan ilk Osmanlı haritası olması ve bugün ki haritalara yakın şekillerle çizilmesi nedeniyle önemlidir. Bu haritalar, Batı dünyasının Amerika'yı keşfetmesinden önce çizilmiş olması nedeniyle de önemlidir. 5. XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçlar ve yöntemler nelerdi?


 6. Cevap: Açıklama: XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçlar ve yöntemler arasında ameliyatlarda kullanılan cerrahi aletler, hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemler ve ilaç yapımında kullanılan bitkiler ve mineraller yer alıyordu. Kazanım: Öğrenciler, XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçları ve yöntemleri öğrenir. XIII. yüzyıl İslam dünyasında yetişen önemli bilim insanlarından birisi kimdir?ama: XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçlar ve yöntemler arasında ameliyatlarda kullanılan cerrahi aletler, hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemler ve ilaç yapımında kullanılan bitkiler ve mineraller yer alıyordu. Kazanım: Öğrenciler, XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçları ve yöntemleri öğrenir. XIII. yüzyıl İslam dünyasında yetişen önemli bilim insanlarından birisi kimdir? Açıklama:

  XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçlar ve yöntemler arasında ameliyatlarda kullanılan cerrahi aletler, hastalıkların teşhisinde kullanılan yöntemler ve ilaç yapımında kullanılan bitkiler ve mineraller yer alıyordu. 7. El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerin büyük bir kısmı hangi mühendislik terminolojisine girmiştir?


 8. Cevap: Avrupa mühendislik terminolojisi. Açıklama:

  El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerin büyük bir kısmı, Avrupa mühendislik terminolojisine girmiştir. Bu makineler, Avrupa'da birçok alanda kullanılmış ve Avrupa'nın teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. 9. İbn Heysem'in ışığın kırılması üzerine yaptığı çalışmalar hangi alanların gelişmesine katkı sağlamıştır?


 10. Cevap: İbn Heysem'in ışığın kırılması üzerine yaptığı çalışmalar, optiğin gelişmesine ve optik aletlerin icadına katkı sağlamıştır. Açıklama:

  İbn Heysem'in ışığın kırılması üzerine yaptığı çalışmalar, ışığın düz çizgiler üzerinde yayılmadığını ve ışığın renginin değiştirilemeyeceğini gösterir. Bu çalışmalar, optik biliminin gelişmesine ve optik aletlerin icadına zemin hazırlamıştır. 11. Işık üzerine yapılan çalışmaların astronomi biliminin gelişmesine nasıl bir etkisi olmuştur?


 12. Cevap: Işık üzerine yapılan çalışmalar, astronomi biliminin gelişmesine birçok yönden katkıda bulunmuştur. Açıklama:

  Işık üzerine yapılan çalışmalar, ışığın düz çizgiler üzerinde yayıldığını ve ışığın renginin değiştirilemeyeceğini göstermiştir. Bu çalışmalar, gök cisimlerinin hareketlerini ve özelliklerini anlamak için gerekli olan bilgiler sağlamıştır. 13. Gazâlî'nin düşüncelerinin İslam dünyasına etkisi nedir?


 14. Cevap: Gazâlî'nin düşünceleri, İslam dünyasında büyük etki yaratmıştır. Gazâlî, İslam düşüncesinde akıl ve nakli uzlaştırmaya çalışmıştır. Ayrıca, tasavvufi düşüncenin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Gazâlî'nin eserleri, İslam dünyasında yüzyıllar boyunca okunmuş ve tartışılmıştır. Açıklama:

  Gazâlî, İslam dünyasının en önemli düşünürlerinden biridir. Eserleri, İslam düşüncesinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. En önemli eserlerinden biri olan İhyâü Ulûmi'd-Din (dinî ilimlerin ihyası), İslam dünyasında büyük ilgi görmüştür. 15. Gazâlî'nin eğitim anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 16. Cevap: Gazâlî, eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyordu. Eğitimin amacının, insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok yaklaşabilmesi olduğunu savunuyordu. Gazâlî, ilmi faliyetlerin amacının insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısı- na daha çok yaklaşabilmesidir. İlmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle "Hüccetü'l-İslam" olarak isimlendirilen Gazâlî İhyâü Ulûmi'd-Din adlı eserine ilim bölümüyle başlamaktadır. Bu şekilde bir başlangıç ile bizi düşünmeye çağırmaktadır. Ayrıca ibadetleri açıkladığı bölüme ilimle başlayarak ilme özel bir önem atfeden Gazâlî'ye göre ilim her türlü ibadetten önce gelmekte- dir. Hakikati, helali ve Allah'ın rızasını umarak kişinin ilim öğrenmesi bir ibadet iken, Hz. Peygamber'in "Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, Daavât, 68) hadisi gereğince güç ve mal elde etmek için öğrenilen ilim ise Gazâli için bir değer taşımamaktadır. Çünkü niyet amellerin iksiridir ve halis niyetle yapılan ilim ibadete dönüşür. Gazâlî, âlim kişinin her zaman ilme devam etmesi, ilmiyle amel etmesi, bilmiyorum demekten çekinmemesi, itirazları dikkate alıp soruları cevaplarken ve konuları anlatırken zor yollara girmemesi gerektiğini söyler. Ayrıca âlimin talebe- sine yumuşak ve anlayışlı davranması gerektiğini, zor anlayan öğrenciye konuları basitleştirmesi gerektiğini vurgular. Gazâlî talebenin de önce dünya ile alakasını ve meşguliyetini azaltması, hocasına daima saygılı olması ve hocasının yanındayken az konuşması gerektiğini söyler. Talebenin her zaman tevazu içinde olması gerektiğini vurgular. Öğrenilmesi gereken ilimleri şeri ilimler (fıkıh, kelam, tefsir vb.) ve şeri olmayan ilimler (tıp, matematik, tarih vb.) olmak üzere tasnif eden Gazâlî, yetkin bir âlimin rehberliğinde talebelerin yaş grubu ve ferdi farklılıkları dikkate alınarak karar aşamasında talebeyuka Açıklama:

  Gazâlî, eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyordu. Eğitimin amacının, insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısına daha çok yaklaşabilmesi olduğunu savunuyordu. Gazâlî, ilmi faliyetlerin amacının insanın nefsini arıtabilmesi ve yaratıcısı- na daha çok yaklaşabilmesidir. İlmî derinliği, İslami hakikatleri dile getirmedeki dirayet ve cesareti nedeniyle "Hüccetü'l-İslam" olarak isimlendirilen Gazâlî İhyâü Ulûmi'd-Din adlı eserine ilim bölümüyle başlamaktadır. Bu şekilde bir başlangıç ile bizi düşünmeye çağırmaktadır. Ayrıca ibadetleri açıkladığı bölüme ilimle başlayarak ilme özel bir önem atfeden Gazâlî'ye göre ilim her türlü ibadetten önce gelmekte- dir. Hakikati, helali ve Allah'ın rızasını umarak kişinin ilim öğrenmesi bir ibadet iken, Hz. Peygamber'in "Faydasız ilimden Allah'a sığınırım." (Tirmizî, Daavât, 68) hadisi gereğince güç ve mal elde etmek için öğrenilen ilim ise Gazâli için bir değer taşımamaktadır. Çünkü niyet amellerin iksiridir ve halis niyetle yapılan ilim ibadete dönüşür. Gazâlî, âlim kişinin her zaman ilme devam etmesi, ilmiyle amel etmesi, bilmiyorum demekten çekinmemesi, itirazları dikkate alıp soruları cevaplarken ve konuları anlatırken zor yollara girmemesi gerektiğini söyler. Ayrıca âlimin talebe- sine yumuşak ve anlayışlı davranması gerektiğini, zor anlayan öğrenciye konuları basitleştirmesi gerektiğini vurgular. Gazâlî talebenin de önce dünya ile alakasını ve meşguliyetini azaltması, hocasına daima saygılı olması ve hocasının yanındayken az konuşması gerektiğini söyler. Talebenin her zaman tevazu içinde olması gerektiğini vurgular. Öğrenilmesi gereken ilimleri şeri ilimler (fıkıh, kelam, tefsir vb.) ve şeri olmayan ilimler (tıp, matematik, tarih vb.) olmak üzere tasnif eden Gazâlî, yetkin bir âlimin rehberliğinde talebelerin yaş grubu ve ferdi farklılıkları dikkate alınarak karar aşamasında talebeyuka 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz

  (.....) 1. İbn Tufeyl, Endülüs'ün yetiştirdiği en büyük bilim insanlarından biriydi.
  (.....) 2. İbn Rüşd, Aristo'nun eserlerine getirdiği yorumlarla Aristoteles’in Batı'da yeniden tanınmasını sağlamıştır.
  (.....) 3. İbn Rüşd, felsefe ile dini uzlaştırmaya çalışmıştır.
  (.....) 4. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılması, tarihî süreç içinde üç farklı yol üzerinden gerçekleşmiştir.
  (.....) 5. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan yollardan birincisi, VIII. yüzyıldan itibaren, İber Yarımadası'nın alınmasıyla birlikte İslam dünyası ile Avrupa'nın batısı arasında köprü kurularak İslam dünyasındaki çalışmaların Avrupa'ya aktarılmasıdır.
  (.....) 6. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan ikinci yol ise XI. yüzyılın ikinci yarısında Güney İtalya üzerinden açılmıştır.
  (.....) 7. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında kullanılan üçüncü yol ise Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyası ile Avrupa arasındaki ilişkilerin artmasıyla gerçekleşmiştir.
  (.....) 8. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılmasında en önemli rolü tercümeler oynamıştır.
  (.....) 9. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılması, Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
  (.....) 10. İslam biliminin Avrupa'ya aktarılması, Rönesans'ın ve Aydınlanma Çağı'nın oluşumunda önemli bir rol oynamıştır.

 18. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama: 19. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  a. İbn Heysem
  b. Bîrûnî
  c. Roger Bacon
  d. Leonardo da Vinci
  e. E. Wiedemann
  1. Camera Obscura deneyini ilk olarak yapan bilim insanıdır.
  2. Kanûnu'l-Mes'udî eserinin yazarıdır.
  3. Karanlık oda deneyini ilk olarak bilimsel olarak inceleyen ve İbn Heysem'e atfeden bilim insanıdır.
  4. Camera Obscura deneyini Avrupa'da ilk olarak kullanan bilim insanlarından biridir.
  5. Camera Obscura deneyini 15. yüzyılda Avrupa'da kullanan bilim adamıdır.

 20. Cevap: 1. a, 2. b, 3. e, 4. d, 5. c Açıklama:

  Bu eşleştirme sorusu, Camera Obscura deneyinin tarihçesi hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 21. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Cümle: Orta Çağ'da denizciler mevki ve yön belirlemede "..." adı verilen bir metot kullanmıştır.
  2. Cümle: Bu yöntemde gidilen yol uzunluğu, bu yolun gidilmesi için gerekli zaman ve "..." kullanılmaktadır.
  3. Cümle: Geminin kuzeye göre gidiş doğrultusu "..." ile belirlenmekte, bu yol haritaya eklenerek geminin açık denizde izlediği rota haritaya işlenmektedir.
  4. Cümle: Hareket edilen noktadan batıya gidilen mesafe günü gününe "..." edilmektedir.
  5. Cümle: Böylece gidilen bu mesafeye göre yelkenlinin bulunduğu "..." hesaplanabilmektedir.
  6. Cümle: D.R kabaca şu şekilde "..." edilmektedir.
  7. Cümle: Üzerine belli aralıklarla düğüm (knot) atılan bir halat, ucuna bağlanan bir ağırlıkla denize bırakılır ve "..." bakılırdı.
  8. Cümle: Belli bir zaman biriminde suya dalan düğüm sayısına göre teknenin hızı bulunur ve hız "..." olarak ifade edilirdi.
  9. Cümle: Çok uzun süreden beri Güneş ve yıldızları kullanarak hangi "..." de olduklarını tayin eden denizciler, D.R yöntemini kullanarak da hızlarını ve ne kadar doğu veya batıya gittiklerini bulabiliyorlardı.
  10. Cümle: Bir gözlem aygıtı olan "..." Güneş'in ya da bir yıldızın yükseklik açılarının ölçülmesi, enlemlerin ve zamanın belirlenmesi gibi işlevleri üstlenmiştir.

 22. Cevap: 1. D.R 2. Pusula 3. Üzerine belli aralıklarla düğüm (knot) atılan bir halat, ucuna bağlanan bir ağırlıkla denize bırakılır ve kum saatine bakılırdı. 4. Kayıt 5. Boylam 6. Uygulanıyordu 7. Kum saatine 8. Knot 9. Enlemde 10. Usturlap Açıklama:

  1. D.R, "Dead Reckoning" (konum tahmini) anlamına gelir. 2. Pusula, yön bulmaya yarayan bir araçtır. 3. Geminin hızı, belirli bir zaman biriminde suya dalan düğüm sayısına göre hesaplanır. 4. Gidilen yol uzunluğu, günü gününe kaydedilir. 5. Yelkenlinin bulunduğu boylam, gidilen mesafeye göre hesaplanır. 6. D.R yöntemi, kabaca anlatıldığı şekilde uygulanır. 7. Geminin hızı, kum saatine bakılarak hesaplanır. 8. Geminin hızı, "knot" olarak ifade edilir. 9. Denizciler, Güneş ve yıldızları kullanarak hangi enlemde olduklarını tayin edebilirler. 10. Usturlap, Güneş'in ya da bir yıldızın yükseklik açılarının ölçülmesi, enlemlerin ve zamanın belirlenmesi gibi işlevleri üstlenir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 11 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise İslam bilim tarihi dersi 2.dönem başı sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam denizcilerinin kullandığı aletleri ve bu aletlerin işlevlerini öğrenmişlerdir.

Öğrenciler, Pîrî Reis'in dünya haritalarının önemini ve Batı dünyasının Amerika'yı keşfetmesinden önce çizilmiş olmasının önemini kavrarlar.

Öğrenciler, XIII. yüzyılda İslam dünyasında kullanılan tıbbi araçları ve yöntemleri öğrenir. XIII. yüzyıl İslam dünyasında yetişen önemli bilim insanlarından birisi kimdir? Cevap: El-Cezeri Açıklama: El-Cezeri'nin tam adı Bedrüddin Muhammed Bin El-Hasan El-Cezeri'dir. 1153 yılında Cizre'de doğmuştur. Kazanım: Öğrenciler, İslam dünyasında yetişen önemli bilim insanlarından birisi olan El-Cezeri'yi tanırlar.

Öğrenciler, El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerin Avrupa mühendislik terminolojisine girdiğini ve Avrupa'nın teknolojik gelişimine önemli katkılar sağladığını öğrenirler.

Bu bilgiler, optik biliminin gelişmesine ve optik aletlerin icadına katkı sağlamıştır.

Bu çalışmalar, gök cisimlerinin hareketlerini ve özelliklerini anlamak için gerekli olan bilgiler sağlamıştır. Ebu Reyhan el-

Öğrenciler, Gazâlî'nin düşüncelerinin İslam dünyasına etkisini öğrenirler.

Öğrenciler, Gazâlî'nin eğitim anlayışı hakkında bilgi sahibi olurlar.

* İbn Tufeyl ve İbn Rüşd gibi önemli İslam bilim insanlarını tanımak. * İslam biliminin Avrupa'ya aktarılma yollarını ve önemini öğrenmek. * İslam biliminin Avrupa'nın bilimsel ve kültürel gelişimine yaptığı katkıları anlamak. * İslam biliminin Rönesans'ın ve Aydınlanma Çağı'nın oluşumunda oynadığı rolü değerlendirmek.

Öğrenciler, Camera Obscura deneyinin tarihçesini öğreneceklerdir.

* Öğrenciler, Orta Çağ'da denizcilerin mevki ve yön belirlemede kullandıkları yöntemi ve bu yöntemin nasıl uygulandığını öğrenirler. * Öğrenciler, geminin hızının nasıl hesaplandığını ve bu hızın nasıl ifade edildiğini öğrenirler. * Öğrenciler, denizcilerin Güneş ve yıldızları kullanarak hangi enlemde olduklarını nasıl tayin ettiklerini öğrenirler. * Öğrenciler, usturlabın ne olduğunu ve hangi işlevleri üstlendiğini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Başı Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri