Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Uluğ Bey'in bir yılın uzunluğunu hesapladığı çalışma hangi gözlemevinde yapılmıştır?

  A) Marağa Gözlemevi       B) Şam Gözlemevi         
  C) Semerkant Gözlemevi    D) Kahire Gözlemevi      
  E) Bağdat Gözlemevi                                

 2. Cevap: C Açıklama:

  Uluğ Bey, Semerkant Gözlemevinde yaptığı çalışmalarla bir yılın uzunluğunu 365 gün 6 saat 10 dakika 8 saniye olarak belirlemiştir. Bu ölçüm modern ölçümlere çok yakındır. 3. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında hangi İslam astronomunun çalışmaları etkili olmuştur?

  A) Ali Kuşçu           B) Uluğ Bey           
  C) İbn-i Sina          D) İbn-i Tufeyl       
  E) Cabir bin Hayyan                          

 4. Cevap: A Açıklama:

  Ali Kuşçu, Kopernik'in çalışmalarını etkileyen en önemli İslam astronomlarından biridir. Kuşçu'nun "Er-Risalet-i fethiyye" adlı eserinde yer alan gezegenlerin Güneş'le ilgili olduğunu ifade eden görüşü, Kopernik tarafından aynen veya ufak değişikliklerle uygulanmıştır. 5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında ilk tam teşekküllü hastanenin kurulduğu şehirdir?

  A) Bağdat    B) Şam    C) Kahire    D) Córdoba    E) Sevilla    

 6. Cevap: A Açıklama:

  İlk tam teşekküllü hastane, VIII. yüzyılın sonunda Bağdat'ta kurulmuştur. 7. İslam dünyasında tıp eğitimi hangi kurumlarda verilirdi?

  A) Hastaneler      B) Özel okullar   
  C) Medreseler      D) Hepsi          
  E) Hiçbiri                           

 8. Cevap: D Açıklama:

  İslam dünyasında tıp eğitimi hastanelerde, özel okullarda ve medreselerde verilirdi. 9. Endülüs'te bilimsel ortamın gelişmesinde en etkili faktör ne olmuştur?

  A) Müslümanların bilimsel çalışmalarına destek veren yöneticiler
  B) Coğrafi konumun kültürel etkileşim için uygun olması
  C) Kültürel çalışmalar için harcanan kaynakların fazlalığı
  D) Okuryazar oranının yüksek olması
  E) Halkın bilimsel çalışmalara olan ilgisi

 10. Cevap: A Açıklama:

  Endülüs'te bilimsel ortamın gelişmesinde en etkili faktör, Müslümanların bilimsel çalışmalarına destek veren yöneticiler olmuştur. Bu yöneticiler, bilim insanlarına maddi ve manevi destek sağlamış, bilimsel çalışmaların yapılmasını teşvik etmişlerdir. 11. Endülüs'te yetişen bilim insanlarından biri olan Zahravî'nin en önemli katkılarından biri nedir?

  A) Usturlabın icadı
  B) Cerrahi aletlerin geliştirilmesi
  C) Güneş'in hareketlerinin hesaplanması
  D) Astronomi cetvellerinin hazırlanması
  E) Trigonometri bilgisinin geliştirilmesi

 12. Cevap: B Açıklama:

  Endülüs'te yetişen bilim insanlarından biri olan Zahravî'nin en önemli katkılarından biri, cerrahi aletlerin geliştirilmesidir. Zahravî, el Tasrif isimli eserinde döneminin cerrahi bilgilerini ve yeni yöntemlerini tanıtmış, yeni cerrahi aletler tasarlamıştır. 13. İbn Heysem'in yaptığı deneyde ışık kaynağı olarak neyi kullanmıştır?

  A) Mum    B) Güneş    C) Ay    D) Yıldız    E) Ampul    

 14. Cevap: A Açıklama:

  İbn Heysem, deneyinde ışık kaynağı olarak mum kullanmıştır. 15. İbn Heysem'in deneyinde ışık kaynağının önüne neyi koyarak ışığın önünü kapatmıştır?

  A) Bir bez parçası      B) Bir tahta parçası   
  C) Bir cam parçası      D) Bir metal levha     
  E) Bir diyafram                                

 16. Cevap: E Açıklama:

  İbn Heysem, deneyinde ışık kaynağının önüne bir diyafram koyarak ışığın önünü kapatmıştır. 17. İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eserinde hangi alanlara dair bilgiler vermiştir?

  A) Tıbbın genel prensipleri, organlar, iskelet ve kaslar
  B) Sihir ve büyü uygulamaları
  C) Matematik ve geometri
  D) Edebiyat ve şiir
  E) Tarım ve hayvancılık

 18. Cevap: A Açıklama:

  İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eseri, tıp biliminin çeşitli alanlarını kapsayan bir başyapıttır. Eserde tıbbın genel prensipleri, organlar, iskelet ve kaslar gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. 19. Ömer Hayyam'ın matematik alanındaki en önemli katkısı nedir?

  A) Cebirsel denklemlerin sınıflandırılması ve çözüm yöntemleri
  B) Geometrik şekillerin çizimi ve ölçümü
  C) Sayıların özellikleri ve işlemleri
  D) İstatistik ve olasılık teorisi
  E) Analitik geometri

 20. Cevap: A Açıklama:

  Ömer Hayyam, cebir alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan önemli bir bilim insanıdır. Hayyam, cebirsel denklemleri sınıflandırmış ve her grubun çözüm yöntemlerini ortaya koymuştur. Ayrıca, irrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi işlemlerde kullanılabileceğini göstermiştir. 21. X. yüzyılda yaşamış ve İslam dünyasının coğrafyasını ayrıntılı bir şekilde anlatan coğrafyacı kimdir?

  A) El-Mes'ûdî    B) El-İstahrî    C) İbn Havkal    D) Makdisî    E) Belhî    

 22. Cevap: C Açıklama:

  İbn Havkal, Sûretu'l-Arz (Yeryüzü Suretleri) adlı eserinde İslam dünyasını ve kültürünü ayrıntılı bir şekilde anlatmış, Hazar Denizi ve Maveraünnehir çevresinde yaşayan Türkler hakkında önemli bilgiler vermiştir. 23. Belh Coğrafya Okulu'nun haritalarında hangi özellik göze çarpmaktadır?

  A) Boylamsal sınırlarla belirlenir ve sadece İslam dünyasını kapsar.
  B) Fiziki sınırlarla belirlenir ve sadece İslam dünyasını kapsar.
  C) Boylamsal sınırlarla belirlenir ve tüm dünyayı kapsar.
  D) Fiziki sınırlarla belirlenir ve tüm dünyayı kapsar.
  E) Siyasi sınırlarla belirlenir ve sadece İslam dünyasını kapsar.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Belhî ekolü haritacılarının çizimlerine dinî ve siyasi faktörlerin hakim olduğu anlaşılmaktadır. Onların yaptığı dünya haritalarında Mekke merkezî bir konumda gösterilmekte, kuzey güneyde ve güney kuzeyde yer almaktadır. Güney yarım kürede ise Afrika'nın uzantısı verimsiz bir araziyle kaplı gösterilmiştir. Makdisî, ayrıca İslam ülkesinin geometrik tarzda tasvir edilemeyeceğine inanmıştır. 25. Uluğ Bey tarafından kurulan Semerkant Gözlemevi'nin faaliyetleri ve gözlem araçları, hangi gözlemevlerini etkilemiştir?

  A) İzmir Gözlemevi       B) İstanbul Gözlemevi   
  C) Paris Gözlemevi       D) Bombay Gözlemevi     
  E) Vatikan Gözlemevi                             

 26. Cevap: B Açıklama:

  Semerkant Gözlemevi'nin faaliyetleri ve gözlem araçları, başta İstanbul Gözlemevi ile Hindistan'da açılan gözlemevleri olmak üzere hem Doğu'da hem de Batı'da açılan modern gözlemevlerini etkilemiştir. 27. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teoreminin oluşmasında hangi faktörler etkili olmuştur?

  A) Batlamyus'un "Yer Merkezli Evren" teorisinin eleştirilmesi
  B) Müslüman astronomların alternatif modeller ortaya koyması
  C) Kopernik'in kendi gözlemleri
  D) Batı'da yapılan astronomik çalışmalar
  E) Antik Yunan filozoflarının fikirleri

 28. Cevap: B Açıklama:

  Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teoreminin oluşmasında, Batlamyus'un "Yer Merkezli Evren" teoremini eleştiren İslam astronomlarının alternatif modeller ortaya koyması etkili olmuştur. 29. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden biri de "Çift Kadranlı Alet"tir. Bu aletin işlevi nedir?

  A) Güneşin yüksekliğini ölçmeye yarar.
  B) Yıldızların yüksekliğini ölçmeye yarar.
  C) Ay'ın hareketlerini ölçmeye yarar.
  D) Gezegenlerin hareketlerini ölçmeye yarar.
  E) Pusulanın yönünü belirlemeye yarar.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Çift Kadranlı Alet, yıldızların yüksekliğini bulmaya imkân veren bir gözlem aletidir. Bu alet, bir dikey kadran ve bir yatay kadrandan oluşur. Dikey kadran, ufuk çizgisine paralel olarak yerleştirilirken, yatay kadran ise dikey kadrana dik olarak yerleştirilir. Gözlemci, aletin dikey kadranını yıldızın bulunduğu yöne doğru çevirir ve yıldızın yüksekliğini yatay kadran üzerinde okur. 31. İslam dünyasında ilk tam teşekküllü hastane hangi şehirde kurulmuştur?

  A) Bağdat    B) Kahire    C) Şam    D) Merv    E) Buhara    

 32. Cevap: A Açıklama:

  İslam dünyasında ilk tam teşekküllü hastane, Abbasi halifesi Harun Reşid tarafından VIII. yüzyılın sonunda Bağdat'ta kurulmuştur. 33. El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerden biri olan "Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati"nin çalışma prensibi nedir?

  A) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır.
  B) Mum gece yakılır, bir süre sonra yılanın ağzından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır.
  C) Mum gece yakılır, bir süre sonra çocuğun ağzından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır.
  D) Mum gece yakılır, bir süre sonra tavus kuşunun gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır.
  E) Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve yılan kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saati, gece saati olarak kullanılır. Mum gece yakılır, bir süre sonra şahinin gagasından kaideye bir top düşer ve çocuk kılıcı ile fitilin yanan kısmını keser. Böylece gecenin bir saatinin geçmiş olduğu anlaşılır. Kaideye biriken toplar saatlerin sayısını belirler. 35. Endülüs'te bilimin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarından Zerkali'nin astronomi alanındaki en önemli icadı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Safiha adlı evrensel usturlap
  B) Planisphaerium adlı eser
  C) Zic ve Almanak
  D) Kitabü'l-Amel Bi's-safiha ez-Ziciya adlı eser
  E) Tuleytula Cetvelleri

 36. Cevap: A Açıklama:

  Zerkali, Safiha adlı evrensel usturlabı icat ederek astronomi alanında önemli bir gelişmeye imza atmıştır. Bu usturlap, afaki bir şekilde, her yerin ufkunu temsil edecek tarzda dairevi hareketli yapılmıştır ve Ay tutulmasını resmetmektedir. 37. İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yollardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Haçlı Seferleri
  B) İber Yarımadası'nın alınması
  C) Sicilya'nın Norman Krallığı tarafından ele geçirilmesi
  D) Moğolların Batı Asya'yı işgali
  E) Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya yayılması

 38. Cevap: B Açıklama:

  İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yollardan biri, İber Yarımadası'nın alınmasıdır. VIII. yüzyılda Müslümanlar, İber Yarımadası'nı ele geçirmiş ve burada Endülüs Emevi Devleti'ni kurmuşlardır. Endülüs'te, İslam bilimi önemli bir gelişme göstermiş ve birçok önemli bilim insanı yetişmiştir. Bu bilim insanlarının eserleri, daha sonra Hristiyanlar tarafından Latince'ye çevrilmiş ve Avrupa'ya aktarılmıştır. 39. İslam Bilim Tarihi'nde, ışığın doğası ve özellikleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan önemli bir bilim insanı kimdir?

  A) El Birunî       B) İbn-i Sînâ     
  C) İbn-i Heysem    D) El Kindî       
  E) Ömer Hayyam                       

 40. Cevap: C Açıklama:

  İbn-i Heysem, ışığın doğası ve özellikleri üzerine yaptığı öncü çalışmalar ile bilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kitab al-Manazir adlı eseri, optik biliminin temellerini oluşturur ve sonraki yüzyıllarda Batı dünyasında da büyük etki yaratır. 41. Ömer Hayyam aşağıdakilerden hangisine ilişkin olarak çalışmalar yapmamıştır?

  A) Cebir    B) Aritmetik    C) Geometri    D) Fizik    E) Astronomi    

 42. Cevap: D Açıklama:

  Hayyam matematik alanında çalışmıştır. Fizik alanında çalışmamıştır. 43. Abdurrahman el-Hâzinî'nin Mîzân el-Hikme adlı eseri aşağıdakilerden hangisini içermektedir?

  A) Fiziksel yasalar             B) Matematiksel hesaplamalar   
  C) Astronomik gözlemler         D) Tıbbi bilgiler              
  E) Edebi metinler                                              

 44. Cevap: A Açıklama:

  Mîzân el-Hikme adlı eser fiziksel yasalar içerir. Matematiksel hesaplamalar, astronomik gözlemler, tıbbi bilgiler ve edebi metinler içermez. 45. Aşağıdakilerden hangisi Belh Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanlarından biridir?

  A) El-Mes'ûdî    B) İbn Havkal    C) el-İstahrî    D) El-Mevsılî    E) Zahravî    

 46. Cevap: C Açıklama:

  el-İstahrî, Belh Coğrafya Okulu'nun ilk temsilcisi olup "el-İstahrî'nin Dünya Haritası" adını verdiği harita ile tanınır. 47. Aşağıdakilerden hangisi Irak Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanıdır?

  A) El-Mes'ûdî    B) İbn Havkal    C) el-İstahrî    D) El-Mevsılî    E) Zahravî    

 48. Cevap: A Açıklama:

  El-Mes'ûdî, Irak Coğrafya Okulu'nun en önemli bilim insanıdır ve birçok eser kaleme almıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise İslam bilim tarihi 2.dönem 1.sınava hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır

Öğrenciler, Uluğ Bey'in çalışmalarının önemini ve Semerkant Gözlemevi'nin astronomi tarihindeki yerini kavrar.

Öğrenciler, Kopernik'in çalışmalarının İslam astronomisi tarafından nasıl etkilendiğini ve Ali Kuşçu'nun önemini kavrar.

Öğrenciler, İslam dünyasında hastanelerin kuruluş sürecini ve özelliklerini açıklayabilir.

Öğrenciler, İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği kurumları ve eğitim yöntemlerini açıklayabilir.Soru 1

Öğrenciler, Endülüs'te bilimsel ortamın gelişmesinde etkili faktörleri belirleyebilir.

Öğrenciler, Endülüs'te yetişen bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilir.

İbn Heysem'in ışık ve renk üzerine yaptığı çalışmaları anlamak.

İbn Heysem'in ışık ve renk üzerine yaptığı çalışmaları anlamak.

Öğrenciler, İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eserinin içeriğini ve önemini kavrayacaktır.

Öğrenciler, Ömer Hayyam'ın matematik alanındaki çalışmalarını ve cebirsel denklemler konusundaki katkılarını anlayacaktır.

Öğrenciler, X. yüzyılda yaşamış ve İslam dünyasının coğrafyasını ayrıntılı bir şekilde anlatan coğrafyacıları tanıyabileceklerdir.

Öğrenciler, Belh Coğrafya Okulu'nun haritalarının özelliklerini anlayabileceklerdir.1.

Öğrenciler, Uluğ Bey tarafından kurulan Semerkant Gözlemevi'nin faaliyetleri ve gözlem araçlarının hangi gözlemevlerini etkilediğini açıklayabilecektir.

Öğrenciler, Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teoreminin oluşmasında hangi faktörlerin etkili olduğunu açıklayabilecektir.

9.2.2. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden bazılarını tanımlar ve işlevlerini açıklar.1.

İslam dünyasında sağlık kurumlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.

El-Cezeri'nin tasarladığı makinelerin çalışma prensiplerini açıklayabilme.

Öğrenciler, Endülüs'te bilimin gelişmesine katkıda bulunan bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilirler.

Öğrenciler, İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında İber Yarımadası'nın alınmasının önemini kavrarlar.

- İbn-i Heysem'in bilimsel çalışmalarını ve katkılarını anlamak. - Işığın doğası ve özellikleri konusunda temel bilgileri edinmek. - Optik biliminin tarihsel gelişimini takip etmek.

İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilme.

İslam bilim tarihindeki önemli bilim insanlarını ve çalışmalarını tanıyabilme.

Öğrencilerin Belh Coğrafya Okulu'nun önemli bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.

Öğrencilerin Irak Coğrafya Okulu'nun önemli bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak.1.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 5 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 9 kere doğru, 9 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri