Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar CEVAPLARI

 1. Vasco da Gama'nın Hindistan'a ulaşmasında kullandığı İslam haritalarından bahsediniz.


 2. Cevap: Gama, ünlü Arap denizci Ahmed İbn Mâcid'in rehberliğinde Hindistan'a ulaşmıştır. Mâcid, Vasco da Gama'ya son derece detaylı bir deniz haritası ve çeşitli denizcilik ölçüm aletleri sağlamıştır. Açıklama:

  Bu bilgi, Müslüman denizcilerin Avrupalı denizcilere denizcilik alanında öncülük ettiğini göstermektedir. 3. İslam denizcileri tarafından kullanılan denizcilik aletlerinden üç örnek veriniz.


 4. Cevap: * Usturlap * Pusula * Yakup sopası Açıklama:

  Bu aletler, Müslüman denizcilerin yön bulma, mesafe ölçme ve gök cisimlerinin yüksekliklerini belirleme becerilerini göstermektedir. 5. İslam dünyasında tıp eğitiminin verildiği merkezleri açıklayınız.


 6. Cevap: Hastanelerde bulunan tıp okulları, özel okullar ve usta-çırak ilişkisi içinde verilen eğitim Açıklama:

  İslam dünyasında tıp eğitimi farklı kurumlarda ve yöntemlerle yürütülmüştür. 7. El-Mustansiriye Medresesi'nin tıp eğitimindeki önemini belirtiniz.


 8. Cevap: Yükseköğretim seviyesinde tıp eğitimi veren ilk kurumlardan biri olması, teorik ve pratik tıp eğitimini birlikte vermesi ve İslam tıp bilginlerinin eserlerinin okutulması Açıklama:

  El-Mustansiriye Medresesi, İslam dünyasında tıp eğitiminin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 9. İbn Tufeyl'in en önemli eseri nedir?


 10. Cevap: Hay bin Yakzan Açıklama:

  İbn Tufeyl, felsefi romanın ilk örneği olarak kabul edilen Hay bin Yakzan adlı eseriyle tanınır. 11. İbn Rüşd'ün felsefi görüşlerine göre, İlahî Hakikat'a ulaşmanın yolları nelerdir?


 12. Cevap: Akıl ve tevil Açıklama:

  İbn Rüşd, aklın ve tevilin (yorumlamanın) İlahî Hakikat'a ulaşmada önemli yollar olduğunu savunmuştur. 13. İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eserinin içeriğini açıklayınız.


 14. Cevap: * Tıbbın genel ilkeleri ve tanımları * Organların, iskeletin ve kasların tasviri * Basit ilaçlar ve özellikleri * Organlara özgü olmayan hastalıklar (tümörler, çıbanlar, uyuzu) * Terkip ilaçlarının hazırlanması Açıklama:

  Kânûn fi't-tibb, tıbbın çeşitli yönlerini kapsayan ve tıbbın gelişmesine önemli katkılar yapmış bir eserdir. 15. Abdurrahman el-Hâzinî'nin fizik alanında yaptığı çalışmalardan üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * Suyun özgül ağırlığının sıcaklığa bağlı olduğunu keşfetmesi * Terazi prensibiyle çalışan su saati geliştirmesi * Sıvıların özgül ağırlıklarını ölçmek için areometre tasarımı Açıklama:

  El-Hâzinî, çeşitli fiziksel yasaları keşfeden ve fizik aletleri geliştiren önemli bir bilim insanıdır. 17. Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin matematik alanındaki çalışmalarından üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Trigonometrik fonksiyonları bir bütün olarak ele alması ve interpolasyon yöntemi ile logaritma çizelgeleri yapması * Geliştirdiği metot ile sinüs, tanjant ve kotanjant çizelgelerini hesaplaması * Pergel kullanmayı prensip edinen ilk matematikçi olması Açıklama:

  Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî, matematik alanında trigonometri, geometri ve cebir gibi konularda önemli çalışmalar yapmıştır. 19. El-Mecûsî'nin tıp alanındaki katkısı nedir?


 20. Cevap: Kalbin ventri külleri arasında anatomik bir geçit olmadığını savunması ve kan kapiller sisteminin varlığını öne sürmesi Açıklama:

  El-Mecûsî, kalp anatomisi ve dolaşım sistemi hakkındaki çalışmalarıyla tıp alanında önemli bir figürdür. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) X. yüzyılda matematik alanında en önemli çalışmalarından biri, parabolik kubbenin hacminin ölçülmesi üzerine yapılan çalışmadır.
  2. (.....) Ebû Sehl el-Kûhî, sonsuz küçükler hesabı konusundaki denemeleri daha ileri bir seviyeye taşımıştır.
  3. (.....) Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî, kosinüs çizelgelerini hesaplamıştır.
  4. (.....) Sekant, ilk olarak Copernicus tarafından bulunmuştur.
  5. (.....) İslam tıp literatüründe, bütün hastalıkların tedavisini kapsayan ilk el kitapları X. yüzyılda yazılmıştır.
  6. (.....) El-Mecûsî'nin Kâmil es-Sınâ'a et-Tıbbiyye adlı eseri, sihir ve büyüye itibar eden bir eserdir.
  7. (.....) Ebû Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhî, ruhsal rahatsızlıkların bedensel rahatsızlıklardan daha çok görüldüğünü belirtmiştir.
  8. (.....) El-Belhî, dengeli beslenmenin insanı hastalıklardan koruduğunu vurgulamış ancak diyet programları oluşturulması gerektiğini söylemiştir.
  9. (.....) İbn Cülcül'ün yazdığı Tıp Tarihi adlı eser, hekim ve filozofların biyografilerini içerir.
  10. (.....) X. yüzyılda tıp alanında Yunan tıbbı geride bırakılmıştır.

 22. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama: 23. Eşleştirmeleri Yapın

  a. El-Cezerî
  b. İbn Nefis
  c. Güneş çarpması
  d. Baş ağrısı
  e. Kan alma teknesi
  f. Su saati
  g. Mumlu saat
  h. Abdest otomatı
  ı. Kayık su saati
  j. Hisarlı kan alma teknesi
  1. İslam dünyasında tıp alanında önemli gelişmeler sağlamış bilim insanı
  2. XIII. yüzyıl mühendislerinden biri
  3. Kahire'nin sıcağında fazla çalışmanın sonucu oluşan sağlık problemi
  4. El-Cezerî'nin icat ettiği su ile çalışan araçlardan biri
  5. El-Cezerî'nin icat ettiği mumla çalışan araçlardan biri
  6. El-Cezerî'nin icat ettiği, padişahın abdest alması için kullanılan araç
  7. El-Cezerî'nin icat ettiği, kayık biçiminde bir su saati
  8. Hastanın şikâyetini gidermek için kullanılan ilaç karışımı
  9. Bir hastada ateş, yüksek nabız ve koyu renkli idrar görülmesiyle teşhis edilen sağlık problemi
  10. El-Cezerî'nin icat ettiği, hastanın kanını belli miktarlarda almak için kullanılan araç

 24. Cevap: 1. a 2. a 3. c 4. f 5. g 6. h 7. ı 8. d 9. c 10. j Açıklama:

  Metin, El-Cezerî'nin icatları, İbn Nefis'in tıp alanındaki çalışmaları ve güneş çarpması belirtileri hakkında bilgiler vermektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 1.sınav soruları; klasik türde yeni sınav sitemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, İslam denizciliğinin Avrupa denizcilerinin Hint Okyanusu'na ulaşmalarına yaptığı katkıları anlayacaklardır.

Öğrenciler, Müslüman denizcilerin geliştirdiği ve kullandığı denizcilik aletlerini tanıyacaklardır.

Öğrenciler, İslam dünyasında tıp eğitiminin farklı biçimlerini öğrenecekler.

Öğrenciler, El-Mustansiriye Medresesi'nin tıp eğitimindeki rolünü kavrayacaklar.

Öğrenci, İbn Tufeyl'in edebi çalışmalarını öğrenecektir.

Öğrenci, İbn Rüşd'ün felsefi düşüncelerini kavrayacaktır.

İbn Sina'nın Kânûn fi't-tibb adlı eserinin kapsamı ve önemini anlamak.

El-Hâzinî'nin fizik alanındaki önemli çalışmalarını öğrenmek.

Öğrenciler, Ebû'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin matematik alanındaki önemli çalışmalarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, El-Mecûsî'nin tıp alanındaki temel katkılarını öğreneceklerdir.

* X. yüzyılda matematik alanında kaydedilen önemli gelişmeler öğrenilecektir. * İslam tıp tarihindeki önemli isimler ve eserleri öğrenilecektir. * Ruh ve beden sağlığı arasındaki ilişki hakkında bilgi edinilecektir. * Bilim tarihi alanındaki önemli kaynaklar tanıtılacaktır. * Bilimin insanlık tarihi içindeki önemi vurgulanacaktır.

Öğrenciler, metinden çıkarım yaparak verilen eşleştirmeleri doğru bir şekilde yapabileceklerdir

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 12. Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri