Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam bilim insanları, bilime olan katkıları nedeniyle hangi dönemlerde "Altın Çağ" yaşamıştır?


 2. Cevap: İslam bilim insanları, IX ve XIII. yüzyıllar arasında bilimsel çalışmalarda "Altın Çağ" yaşamıştır. Açıklama:

  İslam bilim insanları, IX ve XIII. yüzyıllar arasında bilimsel çalışmalarda büyük ilerleme kaydetmişlerdir. Bu dönemde, fen bilimleri, matematik, tıp, astronomi, coğrafya, kimya, biyoloji, felsefe, edebiyat, tarih, din bilimleri gibi alanlarda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, İslam biliminin altın çağı olarak kabul edilmektedir. 3. İslam bilim insanları, bilimsel çalışmalarında hangi temel kavramları esas almışlardır?


 4. Cevap: İslam bilim insanları, bilimsel çalışmalarında gerçeklik, faydacılık ve gayecilik gibi temel kavramları esas almışlardır. Açıklama:

  İslam bilim insanları, olgu ve olayları anlamlandırmayı amaçlayan gerçeklik kavramını, insanlığın yararına faaliyetlerde bulunmayı amaçlayan faydacılık kavramını ve insanı Allah'ın varlığına götürmeyi amaçlayan gayecilik kavramını esas almışlardır. Bu kavramlar, İslam biliminin evrensel bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. 5. İslam biliminin oluşumunda etkili olan şehirler nelerdir?


 6. Cevap: İslam biliminin oluşumunda etkili olan şehirler şunlardır: * Atina * İskenderiye * Antakya * Cündişâpûr * Harran * Emessa (Humus) * Dimaşk (Şam) * Bağdat * Konstantinopolis (İstanbul) * Edessa (Şanlıurfa) * Nasîpîn (Nusaybin) Açıklama:

  Bu şehirler, farklı medeniyetlerin bilim ve kültür merkezlerindendir. İslam'ın yayılmasıyla birlikte bu şehirlerden gelen bilim insanları ve eserleri İslam dünyasında büyük bir ilgi görmüştür. Bu sayede İslam bilimi, farklı medeniyetlerin bilim mirasından yararlanarak gelişmiştir. 7. İslam biliminin oluşumunda Hz. Muhammed'in rolü nedir?


 8. Cevap: Hz. Muhammed, hem kendi sağlığı hem de arkadaşlarının sağlığı ile yakından ilgilenmiştir. Hz. Muhammed, tıbbın önemini vurgulamış ve hastalara yardım edilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca, İslam'ın yayılmasıyla birlikte farklı medeniyetlerden gelen bilim insanlarını ve eserlerini İslam dünyasına davet etmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed'in bu uygulamaları ve sözleri, İslam biliminin oluşumunda önemli bir rol oynamıştır. 9. İslam astronomisinin gelişmesinde etkili olan bilim insanları kimlerdir?


 10. Cevap: İslam astronomisinin gelişmesinde etkili olan bilim insanları şunlardır: * Battani (858-929) * Harezmi (780-850) * İbni Sina (980-1037) * Ömer Hayyam (1048-1131) * Nasirüddin-i Tûsî (1201-1274) Açıklama:

  Bu bilim insanları, astronomi alanında önemli çalışmalar yapmışlardır. Battani, dünyanın yuvarlaklığını ve güneş merkezli evren teorisini savunan ilk Müslüman astronomdur. Harezmi, trigonometri alanında önemli çalışmalar yapmıştır. İbni Sina, astronominin yanı sıra diğer bilim dallarında da önemli çalışmalar yapmıştır. Ömer Hayyam, takvim reformu yapmıştır. Nasirüddin-i Tûsî, astronomi alanındaki çalışmalarının yanı sıra matematik ve fizik alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. 11. Erken Abbasi Dönemi'nde astronomi alanında yapılan çalışmalar nelerdir?


 12. Cevap: * Güneş, ay ve yıldızların hareketlerinin incelenmesi * Güneş ve ay tutulmalarının önceden tahmin edilmesi * Güneş yılı, ay yılı ve namaz vakitlerinin hesaplanması * Usturlap ve diğer astronomi aletlerinin geliştirilmesi * Yıldız kataloglarının hazırlanması Açıklama:

  Erken Abbasi Dönemi'nde astronomi alanında yapılan çalışmalar, Hint ve Yunan astronomisinin etkisi altında başlamıştır. Ancak bu dönemdeki astronomlar, gözlemsel astronomiye ağırlık vermişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda, güneş, ay ve yıldızların hareketleri, güneş ve ay tutulmaları, güneş yılı, ay yılı ve namaz vakitleri gibi konularda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ayrıca usturlap ve diğer astronomi aletlerinin geliştirilmesi, astronomi alanındaki çalışmaların daha da ileriye gitmesine katkı sağlamıştır. 13. Erken Abbasi Dönemi'nde botanik alanında yapılan çalışmalarda en önemli katkıyı sağlayan bilim insanı kimdir?


 14. Cevap: Ed-Dînaverî Açıklama:

  Ed-Dînaverî, Kitâb'ün-Nebât adlı 8 ciltlik bir botanik eseri yazmıştır. Bu eser, İslam botanik alanında yazılmış en önemli eserlerden biridir. 15. Halife el-Me'mun Dönemi'nde bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağlayan faktörler nelerdir?


 16. Cevap: * Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi * Beytü'l-Hikme'nin kurulması * Tercüme faaliyetlerinin desteklenerek yaygınlaştırılması Açıklama:

  Halife el-Me'mun, bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi ile tanınmaktaydı. Bu ilgisi doğrultusunda Beytü'l-Hikme'yi kurdu ve bilimsel çalışmaların kurumsallaşmasına katkı sağladı. Beytü'l-Hikme'de Yunanca eserler Arapçaya çevrildi, bilimsel araştırmalar yapıldı ve farklı bilim dallarında çalışmalar yapan bilim insanları bir araya getirildi. Bu çalışmalar sayesinde İslam bilim geleneği gelişti ve Orta Çağ'da İslam dünyasının bilim alanındaki üstünlüğü sağlandı. 17. İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmalar nelerdir?


 18. Cevap: İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmalar, aritmetik, geometri, cebir ve trigonometri gibi alanlarda olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda yeni teoremler, hipotezler ve sistemler geliştirilmiştir. Ayrıca eski Yunan ve Hint matematiği öğrenilmiş ve bu bilgilerin İslam dünyasında yayılmasına katkıda bulunulmuştur. Açıklama:

  İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmalar, matematiğin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar sayesinde matematik, daha geniş bir alana yayılmış ve daha sofistike bir hale gelmiştir. 19. İslam dünyasında cebir alanında yapılan çalışmalar nelerdir?


 20. Cevap: İslam dünyasında cebir alanında yapılan çalışmalar, birinci ve ikinci dereceden denklemler sınırını aşarak daha karmaşık cebirsel ifadelere odaklanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda cebir, denklemler bilimi olmuştur. Açıklama:

  İslam dünyasında yapılan cebir çalışmaları, cebrin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar sayesinde cebir, daha karmaşık problemlerin çözümünde kullanılabilecek bir araç haline gelmiştir. 21. İslam coğrafyasında iki önemli coğrafya okulu bulunmaktadır. Bu okullardan biri Irak Coğrafya Okulu, diğeri ise Belh Coğrafya Okulu'dur. Bu iki okulun çalışmalarının odak noktaları nelerdir?


 22. Cevap: Irak Coğrafya Okulu: Genel ve tasvirî coğrafya Belh Coğrafya Okulu: İslam coğrafyası Açıklama:

  Irak Coğrafya Okulu, çalışmalarını genel ve tasvirî coğrafya konularında yoğunlaştırmıştır. Belh Coğrafya Okulu ise çalışmalarını İslam coğrafyası üzerine yoğunlaştırmıştır. Bu durum bölgesel coğrafyaya doğru atılan bir adım olarak kabul edilir. 23. İslam dünyasının en önemli coğrafyacıları arasında yer alan el-Mes'ûdî, dönemindeki coğrafyacılarına ait bilgileri deney ve gözlemler ışığında yeniden yorumlamıştır. Bu yorumlardan biri güney yarım küre ile ilgilidir. El-Mes'ûdî, güney yarım kürenin bilinmeyen bir kara parçası ile kaplı olduğu bilgisi hakkındaki şüphelerini ifade etmiştir. Bu şüphesinin temelinde hangi düşünce yatmaktadır?


 24. Cevap: Deney ve gözlemlere dayalı bilginin, geleneksel bilgilerden daha güvenilir olduğu düşüncesi Açıklama:

  El-Mes'ûdî, dönemindeki coğrafyacılarına ait bilgileri deney ve gözlemler ışığında yeniden yorumlamıştır. Bu yorumlardan biri güney yarım küre ile ilgilidir. El-Mes'ûdî, güney yarım kürenin bilinmeyen bir kara parçası ile kaplı olduğu bilgisi hakkındaki şüphelerini ifade etmiştir. Bu şüphesinin temelinde, deney ve gözlemlere dayalı bilginin, geleneksel bilgilerden daha güvenilir olduğu düşüncesi yatmaktadır. 25. Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği alet, hangi prensibe dayanır?


 26. Cevap: Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği alet, güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısına dayanır. Bu alet, güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını ölçerek gözlem yeri ile ekvator arasındaki açıyı belirler. Bu açı, gözlem yerinin enlem derecesini verir. Açıklama:

  Bîrûnî'nin geliştirdiği alet, güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını ölçmek için bir koni veya küre kullanır. Koni veya kürenin üzerine yerleştirilen bir gnomon (güneş saati mili), güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısını belirler. 27. Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği alet, hangi bilim dallarıyla ilişkilidir?


 28. Cevap: Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği alet, astronomi, coğrafya ve jeodezi bilim dallarıyla ilişkilidir. Astronomi bilimi, gök cisimlerinin hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Coğrafya bilimi, yeryüzünün yapısını, özelliklerini ve insan faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır. Jeodezi bilimi, yeryüzünün şeklini, boyutlarını ve yerçekimi alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Açıklama:

  Bîrûnî'nin geliştirdiği alet, astronomi biliminin bir parçası olan güneş ışınlarının hareketlerini incelemek için kullanılmıştır. Alet, coğrafya biliminde kullanılan enlem ve boylam kavramlarını belirlemek için de kullanılmıştır. Ayrıca, jeodezi biliminde kullanılan yeryüzünün şekli ve boyutlarını belirlemek için de kullanılmıştır. 29. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında tıp, astronomi, matematik, kimya, coğrafya, fizik, felsefe, edebiyat, tarih gibi bilim dallarında önemli gelişmeler olmuştur.
  2. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında bilim insanları, deney ve gözlemden çok, eski Yunan ve Roma biliminden yararlanmışlardır.
  3. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, bilime önemli katkılarda bulunmuşlardır.
  4. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, bilimsel çalışmalarının yanı sıra dinî ve felsefi çalışmalarda da bulunmuşlardır.
  5. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, kendi dillerinde eserler yazmışlardır.
  6. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, eserlerini diğer dillere de çevirmişlerdir.
  7. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, eserlerini sadece kendi çevrelerinde paylaşmışlardır.
  8. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, eserleriyle hem İslam dünyasını hem de Avrupa'yı etkilemişlerdir.
  9. ( ) X. yüzyılda İslam dünyasında yetişen bilim insanları, bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D Açıklama:

  1. Cümle, X. yüzyılda İslam dünyasında bilim alanında önemli gelişmeler olduğunu ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. 2. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının eski Yunan ve Roma biliminden çok yararlandıklarını ifade etmektedir. Bu ifade yanlıştır. X. yüzyılda İslam bilim insanları, eski Yunan ve Roma biliminden yararlanmakla birlikte, kendi gözlem ve deneylerine de büyük önem vermişlerdir. 3. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının bilime önemli katkılarda bulunduğunu ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanları, tıp, astronomi, matematik, kimya, coğrafya, fizik, felsefe, edebiyat, tarih gibi bilim dallarında önemli katkılarda bulunmuşlardır. 4. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının bilime katkılarının yanı sıra dinî ve felsefi çalışmalarda da bulunduklarını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanları, bilime katkılarının yanı sıra dinî ve felsefi çalışmalarda da bulunmuşlardır. 5. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının kendi dillerinde eserler yazdıklarını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanları, kendi dillerinde eserler yazmışlardır. 6. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının eserlerini diğer dillere de çevirdiklerini ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanları, eserlerini Arapça, Farsça, Türkçe gibi dillere çevirmişlerdir. 7. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının eserlerini sadece kendi çevrelerinde paylaştıklarını ifade etmektedir. Bu ifade yanlıştır. X. yüzyılda İslam bilim insanları, eserlerini kendi çevrelerinde olduğu kadar, diğer ülkelerde de paylaşmışlardır. 8. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının eserleriyle hem İslam dünyasını hem de Avrupa'yı etkilediklerini ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanlarının eserleri, hem İslam dünyasını hem de Avrupa'yı etkilemiştir. 9. Cümle, X. yüzyılda İslam bilim insanlarının bilimin gelişmesine önemli katkılarda bulunduklarını ifade etmektedir. Bu ifade doğrudur. X. yüzyılda İslam bilim insanlarının bilime önemli katkıları olmuştur. 31. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. (......) İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde ışığın kırılması ve yansıması konularını incelemiştir.
  2. (......) İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde kamera obscura'yı ilk defa kullanmıştır.
  3. (......) İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde gözde görmenin nasıl gerçekleştiğini açıklamıştır.
  4. (......) İbn Heysem'in "El-Menâzir" adlı eseri, optik alanındaki ilk kapsamlı bilimsel çalışmadır.
  5. (......) İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde göz hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini incelemiştir.
  6. (......) İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde insan vücudunun anatomik yapısını incelemiştir.
  7. (......) İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde tıpta kullanılan ilaçların özelliklerini incelemiştir.
  8. (......) İbn Sina'nın "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eseri, tıp alanındaki en önemli eserlerden biridir.
  9. (......) El-Biruni, "Kitabu'l-Âsarî'l-Bâkiye 'an el-Kâvimlerin Menzeleti'l-Bekâ" adlı eserinde İslam öncesi medeniyetlerin astronomi ve coğrafya çalışmalarını incelemiştir.
  10. (......) El-Biruni, "Kitabu'l-Âsarî'l-Bâkiye 'an el-Kâvimlerin Menzeleti'l-Bekâ" adlı eserinde İslam dünyasının astronomi ve coğrafya çalışmalarını incelemiştir.

 32. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde ışığın kırılması ve yansıması konularını detaylı bir şekilde incelemiştir. 2. İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde kamera obscura'nın temel prensiplerini açıklamıştır. 3. İbn Heysem, "El-Menâzir" adlı eserinde gözde görmenin nasıl gerçekleştiğini deneysel olarak kanıtlamıştır. 4. İbn Heysem'in "El-Menâzir" adlı eseri, optik alanındaki ilk kapsamlı bilimsel çalışmadır. 5. İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde göz hastalıklarını ve tedavi yöntemlerini detaylı bir şekilde incelemiştir. 6. İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde insan vücudunun anatomik yapısını detaylı bir şekilde incelemiştir. 7. İbn Sina, "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eserinde tıpta kullanılan ilaçların özelliklerini detaylı bir şekilde incelemiştir. 8. İbn Sina'nın "El-Kânun fi't-Tıb" adlı eseri, tıp alanındaki en önemli eserlerden biridir. 9. El-Biruni, "Kitabu'l-Âsarî'l-Bâkiye 'an el-Kâvimlerin Menzeleti'l-Bekâ" adlı eserinde İslam öncesi medeniyetlerin astronomi ve coğrafya çalışmalarını incelemiştir. 10. El-Biruni, "Kitabu'l-Âsarî'l-Bâkiye 'an el-Kâvimlerin Menzeleti'l-Bekâ" adlı eserinde İslam dünyasının astronomi ve coğrafya çalışmalarını da incelemiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise İslam bilim tarihi dersi 1.dönem 2.sınav soruları; açık uçlu sorulardan cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam biliminin altın çağının hangi dönemlerde yaşandığını kavrar.

İslam bilim insanlarının bilimsel çalışmalarında esas aldıkları temel kavramları kavrar.

İslam biliminin oluşumunda farklı medeniyetlerin bilim ve kültür mirası etkili olmuştur.

Hz. Muhammed'in ilim ve bilime verdiği önem, İslam biliminin oluşumunda etkili olmuştur. Bu sorular, klasik türde olduğu için cevapları tek bir kelime veya cümle ile verilebilir. Soruların açıklaması, kazanım cümlesi ve içerikle uyumlu olarak yazılmıştır. İslam biliminin oluşmasında farklı medeniyetlerin etkisini açıklayınız. Cevap: İslam biliminin oluşmasında farklı medeniyetlerin etkisi büyük olmuştur. Bu medeniyetlerin arasında Mısır, Babil, Yunan, Roma, İran, Hint ve Çin bulunmaktadır. Açıklama: * Mısır medeniyeti özellikle astronomi, geometri, tıp, resim ve mimari alanında oldukça gelişmiştir. * Babil uygarlığı özellikle matematik ve astronomi alanında ileri bir seviyeye ulaşmıştır. * Antik Yunan bilimi Mısır, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıkla- rından büyük ölçüde etkilenmiş, bu uygarlıklara ait bilgileri yeniden yorumlamış ve geliştirmiştir. * Roma uygarlığı kurulduğu coğrafya sayesinde Yunan kültürünün devamı olmuş, bu uygarlığı Orta Çağ'a taşımıştır. * İran medeniyeti (Fars) özellikle felsefe, tıp ve astronomi alanında önemli bir yere sahiptir. * Hint medeniyeti İslam biliminin gelişmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. * Çin kültürü ile İslam kültürü arasındaki etkileşim 751 yılında yapılan Talas Savaşı ile başlamıştır. Kazanım: * İslam biliminin oluşmasında farklı medeniyetlerin etkisini açıklar.

İslam astronomisinin gelişmesinde Battani, Harezmi, İbni Sina, Ömer Hayyam ve Nasirüddin-i Tûsî gibi bilim insanları etkili olmuştur.

* Erken Abbasi Dönemi'nde astronomi alanında yapılan çalışmalardan, güneş, ay ve yıldızların hareketlerinin incelenmesi, güneş ve ay tutulmalarının önceden tahmin edilmesi, güneş yılı, ay yılı ve namaz vakitlerinin hesaplanması, usturlap ve diğer astronomi aletlerinin geliştirilmesi gibi gelişmelerin yapıldığı bilgisini edinir.

* Erken Abbasi Dönemi'nde yapılan botanik çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.

* Halife el-Me'mun'un bilime ve bilim insanlarına olan ilgisi, Beytü'l-Hikme'nin kurulması ve tercüme faaliyetlerinin desteklenerek yaygınlaştırılması, İslam bilim geleneğinin kurumsallaşmasına katkı sağlamıştır.

10. Sınıf Matematik dersi "Sayılar ve İşlemler" konusu kapsamında; İslam dünyasında matematik alanında yapılan çalışmaları örneklerle açıklar.

10. Sınıf Matematik dersi "Cebir" konusu kapsamında; İslam dünyasında cebir alanında yapılan çalışmaları örneklerle açıklar.

İslam coğrafyasında iki önemli coğrafya okulu olduğunu ve bu okulların çalışmalarının farklı odak noktaları olduğunu kavrar.

Deney ve gözlemlerin önemini kavrar.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği alet ile güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açısının nasıl ölçüldüğünü kavrar.

Öğrenciler, Bîrûnî'nin enlem ve boylam ölçümü için geliştirdiği aletin astronomi, coğrafya ve jeodezi bilim dallarıyla ilişkisini kavrar.

1. X. yüzyılda İslam dünyasında bilim alanındaki gelişmeleri kavrar.

* Öğrenciler, İslam bilim insanlarının optik alanındaki çalışmalarını kavrar. * Öğrenciler, İslam bilim insanlarının tıp alanındaki çalışmalarını kavrar. * Öğrenciler, İslam bilim insanlarının astronomi ve coğrafya alanındaki çalışmalarını kavrar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İslam Bilim Tarihi 1.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri