Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. What are some of the potential risks and benefits of using renewable energy sources?

  A) Reduced dependence on fossil fuels and lower greenhouse gas emissions
  B) Potential negative impacts on wildlife and ecosystems
  C) Increased energy security and job creation
  D) Higher upfront costs and less reliability than traditional energy sources
  E) All of the above

 2. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı "E) All of the above" şeklindedir, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel riskleri ve faydaları arasında hem fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi gibi olumlu sonuçlar, hem de doğal yaşam ve ekosistemlere olası olumsuz etkiler, enerji güvenliğinin artması ve iş yaratma gibi avantajlar ile gelen yüksek başlangıç maliyetleri ve geleneksel enerji kaynaklarına göre daha az güvenilirlik gibi dezavantajlar yer almaktadır. 3. What are some common misconceptions about mental health?

  A) People with mental health issues are always violent or dangerous
  B) Mental health issues are a sign of weakness or personal failure
  C) Mental health issues only affect certain types of people
  D) Mental health issues are not real illnesses and can be overcome with willpower alone
  E) All of the above

 4. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E'dir, yani tüm seçenekler doğru değildir. Mental sağlıkla ilgili yaygın yanılgılar arasında, mental sağlık sorunları olan insanların her zaman şiddetli veya tehlikeli olduklarına inanmak, mental sağlık sorunlarının zayıflık veya kişisel başarısızlığın bir göstergesi olduğuna inanmak, mental sağlık sorunlarının sadece belirli insanları etkilediğine inanmak ve mental sağlık sorunlarının gerçek hastalıklar olmadığına ve sadece irade gücüyle üstesinden gelinebileceğine inanmak yer alır. Bu yanılgıların aksine, mental sağlık sorunları insanların kontrolünde değildir ve tedavi edilebilirler. 5. What is the difference between "I prefer coffee" and "I would rather have coffee"?

  A) There is no difference.
  B) "I would rather have coffee" is more polite.
  C) "I prefer coffee" is more formal.
  D) "I would rather have coffee" implies a stronger preference.
  E) "I prefer coffee" implies a stronger preference.

 6. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) "I would rather have coffee" implies a stronger preference. "I prefer coffee" ve "I would rather have coffee" cümleleri arasında anlam farkı vardır. "I prefer coffee" demek, kahveyi daha çok sevdiğiniz anlamına gelirken "I would rather have coffee" ifadesi daha çok "Ben kahve içmeyi tercih ederim" anlamına gelir. "I would rather have coffee" ifadesi daha güçlü bir tercih belirtir. 7. What does the phrase "it's not my cup of tea" mean?

  A) It's something you don't like or enjoy.
  B) It's something you're not sure about.
  C) It's something you're interested in trying.
  D) It's something you're forced to do.
  E) It's something you're neutral about.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) It's something you don't like or enjoy" dir. "It's not my cup of tea" deyimi, bir şeyin sizin zevkinize veya ilgi alanınıza uymadığını veya sizi memnun etmediğini ifade eder. Bu deyim, bir yemeği veya içeceği sevmemek gibi kişisel tercihlerin yanı sıra, bir faaliyeti veya bir tür sanatı beğenmemek gibi daha geniş bir yelpazede de kullanılabilir. 9. Which sentence expresses a stronger preference?

  A) "I enjoy watching movies."
  B) "I really love watching movies."
  C) "I don't mind watching movies."
  D) "I could take or leave watching movies."
  E) "I hate watching movies."

 10. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B) "I really love watching movies." Verilen cümleler arasında en güçlü tercihi ifade eden "I really love watching movies." cümlesidir. "enjoy" kelimesi tercihi ifade ederken, "love" kelimesi daha güçlü bir tercihi ifade eder. "don't mind" ifadesi ise tercih belirtmek yerine bir fikir belirtirken, "could take or leave" ifadesi tam olarak karar verilemediğini ifade ederken, "hate" ifadesi ise tercih edilmeyen bir şeyi ifade eder. 11. Which sentence is an example of stating a personal opinion?

  A) "The movie theater is located downtown."
  B) "I think that book is really boring."
  C) "My favorite color is blue."
  D) "The restaurant serves Italian cuisine."
  E) "The weather today is sunny and warm."

 12. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) "I think that book is really boring." Bu soruda kişisel bir görüş ifade eden bir cümle aranmaktadır. Seçenekler arasında sadece B seçeneği "I think that book is really boring." kişisel bir görüş ifade etmektedir. Diğer seçenekler nesnel veya açıklayıcı ifadelerdir. 13. What is an opinion?

  A) A fact
  B) A statement that can be proven true or false
  C) A belief or idea that a person has
  D) A scientific theory
  E) A law

 14. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) A belief or idea that a person has" dir. Bir görüş, bir kişinin bir konuda sahip olduğu inanç veya fikirlerdir. Farklı insanlar farklı görüşlere sahip olabilir ve bu görüşler somut kanıtlarla desteklenebileceği gibi, kişisel inançlara veya deneyimlere de dayanabilirler. 15. Which sentence shows an opinion?

  A) "The sky is blue."
  B) "The book has 300 pages."
  C) "I believe that everyone should have equal rights."
  D) "The car is parked in the driveway."
  E) "She is wearing a red dress."

 16. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) 'I believe that everyone should have equal rights.'" Bu bir görüştür veya bir fikirdir ve doğru ya da yanlış olarak ispatlanamaz. Bu cümle birçok insanın paylaştığı bir değeri veya fikri ifade eder ve birçok durumda, insanlar arasındaki tartışmaların temelini oluşturabilir. Bu soru, okuyucuların gerçekleri ve fikirleri ayırt etmelerini sağlar. 17. What word or phrase can be used to introduce a personal opinion?

  A) Apparently             B) Obviously         
  C) I think that              D) According to      
  E) Without a doubt   

 18. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "C) I think that" şeklindedir. Bu ifade kişisel bir görüşün başlangıcını gösterir ve birçok durumda bir tartışmaya veya fikir alışverişine dahil olmanın anahtarıdır. Kişisel bir görüş belirtmek için sıklıkla kullanılan diğer ifadeler arasında "Benim düşünceme göre" ve "Bana göre" gibi ifadeler de yer almaktadır. 19. Which sentence is an example of stating a personal opinion?

  A) "The basketball game starts at 7 pm."
  B) "The city has a lot of museums and art galleries."
  C) "I love to go to the beach in the summer."
  D) "The concert tickets are sold out."
  E) "The store is closed on Sundays."

 20. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) "I love to go to the beach in the summer." Bu cümle bir kişisel görüş ifadesidir çünkü kişinin plajda yazın olmayı sevdiğini belirtir. Bu bir objektif gerçek değil, başka bir kişi farklı bir görüş ifade edebilir. Diğer seçenekler ise objektif gerçekleri veya açıklayıcı ifadeleri ifade ederler. 21. When is Thanksgiving celebrated in the United States?

  A) Second Sunday of May
  B) Last Thursday of November.......
  C) First Monday of September
  D) Second Monday of October
  E) Fourth of July

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B'dir, yani ABD'de Şükran Günü, Kasım ayının son Perşembesi günü kutlanır. Şükran Günü, ABD tarihindeki en eski ve en önemli tatillerden biridir ve Amerikan kültüründe büyük bir yere sahiptir. Bu tatil, Pilgrimler'in 1621 yılında Massachusetts'teki Plymouth'da yerli halkla birlikte hasat festivali kutlamalarını anmak için kutlanmaya başlandı. 23. Which festival is celebrated in China to mark the start of the lunar new year?

  A) Hanukkah     B) Diwali                 C) Holi
  D) Eid al-Fitr      E) Spring Festival

 24. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı E seçeneği olan Spring Festival'dir. Spring Festival, Çin takvimindeki yeni yılın başlangıcını kutlayan en önemli festivallerden biridir ve genellikle Ocak ile Şubat ayları arasında kutlanır. Bu festival, Çin'in kültürel mirası ve geleneklerinin önemli bir parçasıdır ve milyonlarca insan tarafından kutlanmaktadır. 25. What is the name of the Hindu festival of lights?

  A) Diwali          B) Eid al-Fitr             C) Hanukkah
  D) Christmas   E) Thanksgiving

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Diwali'dir. Diwali, Hindular tarafından dünya genelinde kutlanan bir festivaldir ve "ışıklar festivali" olarak da bilinir. Bu festival, her yıl Ekim veya Kasım ayında, Hinduların yeni bir yılın başlangıcını kutladığı dini bir tatil olarak kutlanır. 27. What is the name of the festival celebrated by Muslims at the end of Ramadan?

  A) Eid al-Fitr      B) Eid al-Adha         C) Diwali
  D) Hanukkah     E) Christmas

 28. Cevap: A Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı "A) Eid al-Fitr" dir. Eid al-Fitr, İslam dininde Ramazan ayının sonunda oruç tutmanın bitmesini kutlamak için kutlanan bir bayramdır. Bu bayram, İslam dünyasında büyük öneme sahiptir ve birçok ülkede resmi tatildir. 29. Which festival is celebrated in Brazil before the start of the Christian season of Lent?

  A) Carnival        B) Diwali             C) Holi
  D) Hanukkah     E) Easter

 30. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevabı A) Carnival'dır. Carnival, Brezilya'da Hristiyan Oruç dönemi öncesinde kutlanan ve genellikle dans, müzik ve kostümlerle dolu bir festivaldir. 31. Which of the following best describes the process of photosynthesis?

  A) The process by which plants break down food to release energy.
  B) The process by which plants absorb light energy to convert carbon dioxide and water into oxygen and glucose.
  C) The process by which animals breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide.
  D) The process by which plants release oxygen during the day and carbon dioxide at night.
  E) The process by which plants absorb water to produce glucose and release oxygen.

 32. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B seçeneği "The process by which plants absorb light energy to convert carbon dioxide and water into oxygen and glucose" dir. Fotosentez, bitkilerin karbondioksit ve suyu kullanarak güneş enerjisini emerek oksijen ve glikoza dönüştürdükleri biyokimyasal bir süreçtir. Bu süreç, bitkilerin ve diğer fotosentetik organizmaların enerji kaynağıdır. 33. Which of the following is not a step in the process of cellular respiration?

  A) Glycolysis             B) Krebs cycle
  C) Fermentation        D) Electron transport chain
  E) Calvin cycle

 34. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Calvin cycle" dir. Hücresel solunum, glikoliz, Krebs döngüsü, elektron taşıma zinciri ve fermantasyon dahil olmak üzere birkaç adımdan oluşur ve bu süreçler hücrede enerji üretir. Calvin döngüsü ise fotosentez sırasında bitkilerin karbonhidrat sentezlemesi için kullanılan bir adımdır. 35. Which of the following best describes the process of osmosis?

  A) The movement of water molecules from an area of high concentration to an area of low concentration.
  B) The movement of solute molecules from an area of low concentration to an area of high concentration.
  C) The movement of water molecules from an area of low concentration to an area of high concentration.
  D) The movement of solute molecules from an area of high concentration to an area of low concentration.
  E) The movement of solute molecules across a semi-permeable membrane.

 36. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "A) The movement of water molecules from an area of high concentration to an area of low concentration." Osmoz, çözeltinin yarı geçirgen bir membran boyunca geçtiği zaman suyun çözeltinin daha yüksek yoğunluklu bölgesinden daha düşük yoğunluklu bölgesine doğru hareketidir. 37. Which of the following is not an example of passive transport?

  A) Diffusion                      B) Osmosis
  C) Facilitated diffusion     D) Endocytosis
  E) None of the above

 38. Cevap: D Açıklama:

  The answer to this question is option D) Endocytosis, as it involves the movement of particles or molecules from outside the cell to inside the cell with the help of the cell membrane, which is an active process requiring energy. Passive transport, on the other hand, does not require energy and includes processes like diffusion, osmosis, and facilitated diffusion. This question tests the student's knowledge of different types of cellular transport mechanisms and their classification as passive or active. 39. Which of the following best describes the process of mitosis?

  A) The process by which a single cell divides into two identical daughter cells.
  B) The process by which DNA is replicated in preparation for cell division.
  C) The process by which sex cells are produced.
  D) The process by which cells differentiate into different types of tissues.
  E) The process by which cells become cancerous and divide uncontrollably.

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı A şıkkıdır. Mitoz, tek bir hücrenin iki identik kız hücreye bölündüğü bir hücre bölünmesi sürecidir. Bu süreç, büyüme, gelişme, onarım ve üreme dahil olmak üzere birçok biyolojik süreçte önemlidir. Mitoz, hücre siklusu sırasında gerçekleşir ve dört aşamadan oluşur: profaz, metafaz, anafaz ve telofaz.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Detayları

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 13 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Digital Era
  1. Giving an extended description and detailed information about people/places/events
  2. Stating causes and effects
  3. Stating personal opinions in everyday conversations
  4. Stating preferences
 • Modern Heroes and Heroines
  1. Expressing wishes
  2. Guessing meaning from the context
  3. Talking about imaginary situations
 • Shopping
  1. Describing objects, and people
  2. Making comparisons
  3. Talking about different kinds of clothing and shopping

Ayrıca Lise İngilizce dersi 2.dönem test soruları; 10.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır.

Mental sağlık sorunları hakkında yaygın yanlış anlamaları açıklayabilirim.

İki ifadenin de doğru kullanımını ve aralarındaki anlam farkını anlama becerisi kazanılabilir.

bir deyim veya argo ifadenin anlamını anlamak ve onu günlük konuşma veya yazılı metinlerde tanımlayabilmek için yardımcı olur.

İki seçenek arasında daha güçlü bir tercih belirleme yeteneği.

Kişisel görüş ifade etme becerisi.

Görüşleri ile ilgili farklılıkları anlayabilmesi ve kendi görüşlerini açıklayabilmesi beklenir.

Görüşlerin ve fikirlerin nasıl ifade edileceği hakkında daha iyi bir anlayış sağlamaktır.

Kişisel görüşleri tanımlayabilme ve ifade edebilme becerisidir.

Bir görüşü, inancı veya fikri ifade etmek için uygun kelimeler ve ifadeler seçmek.

ABD kültürü ve tarihi hakkında temel bilgi.

Dünya dinleri hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.

Farklı kültürler ve dinler hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dünya genelinde farklı kültürlerdeki festivalleri bilmek ve kültürel çeşitliliğe yönelik farkındalık kazanmak için tasarlanmıştır.

biyoloji derslerinde öğrenilen fotosentez konusunu test etmektedir.

Hücresel solunum süreci ve adımlarını anlamaktır.

Mitozun ne olduğunu ve hücre bölünmesi sürecindeki önemini anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin İngilizce alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 18 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 144 kere doğru, 139 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf İngilizce dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

10.Sınıf İngilizce Sınavı Hazırla
  10.Sınıf İngilizce Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş