Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Bir öğrenci, uzayda hareket eden bir gemideki saatlerin normal saatlere göre daha yavaş çalışacağını biliyor. Ancak, bu durumun sadece saatler için mi geçerli olduğunu yoksa gemideki tüm hareketli cisimler için mi geçerli olduğunu merak ediyor. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

  A) Sadece saatler için geçerlidir.
  B) Tüm hareketli cisimler için geçerlidir.
  C) Sadece gemideki sabit cisimler için geçerlidir.
  D) Bu durum, cismin hızına göre değişir.
  E) Bu durum, cismin kütlesine göre değişir.

 2. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda öğrencinin sorduğu konu, özel görelilik teorisinin zaman genişlemesi ilkesidir. Bu ilkeye göre, bir hareketli cisimde bulunan saatler normal saatlere göre daha yavaş çalışır. Bu durum sadece saatler için değil, hareketli cisimlerin tüm kısımları için de geçerlidir. Yani, cevap B seçeneğidir. 3. Bir radyoaktif elementin yarı ömrü 10 yıldır. Bu elementin yarısı ne kadar sürede bozunur?

  A) 5 yıl    B) 10 yıl    C) 15 yıl    D) 20 yıl    E) 25 yıl

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bu soruda, verilen yarı ömür bilgisinden yararlanarak bir elementin yarısının bozunması için geçmesi gereken süre hesaplanıyor. Yarı ömür, bir radyoaktif elementin yarısının bozunduğu süredir. Yarı ömrü 10 yıl olan bir elementin yarısı bozunmuş olacak şekilde hesaplama yaparsak, 10 yıl geçmesi gerektiği sonucuna varırız. Yani, bu elementin yarısı 10 yıl içinde bozunur. 5. Bir örnek, 100 gramlık bir radyoaktif elementin ilk kütlesinin yarısıdır. Elementin yarı ömrü 20 yıldır. Örnekte ne kadar element vardır?

  A) 25 g    B) 50 g    C) 75 g    D) 100 g    E) 200 g

 6. Cevap: B Açıklama:

  Verilen örnekte, radyoaktif elementin yarı ömrü 20 yıl olduğu için, 20 yıl sonra ilk kütlesinin yarısı kadar element kalacaktır. Bu nedenle, verilen örnekteki element miktarı 50 gramdır. 7. Radyoaktif bozunmanın neden olduğu en büyük tehlike nedir?

  A) Elektron kaybı
  B) Nötron kaybı                    
  C) Radyasyon zehirlenmesi
  D) Yeni elementlerin oluşumu
  E) Atomların olası etkileşimleri

 8. Cevap: C Açıklama:

  Radyoaktif bozunma, atomların kararlılığını değiştirerek radyasyon yaymalarına neden olur. Bu radyasyon, canlı hücrelerinde zararlı etkilere neden olarak ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla, radyoaktif bozunmanın en büyük tehlikesi radyasyon zehirlenmesidir. 9. Radyoaktif parçacıkların hızları arttıkça, bu parçacıkların ne olur?

  A) Yarı ömürleri azalır             B) Yarı ömürleri artar             
  C) Radyasyon dozları azalır         D) Radyasyon dozları artar         
  E) Radyasyon dozları sabit kalır   

 10. Cevap: D Açıklama:

  Radyoaktif parçacıkların hızları arttıkça, yarı ömürleri sabit kalır ve radyasyon dozları artar. Bu durum, parçacıkların daha uzun mesafelerde seyahat etmelerine ve daha fazla çarpışma gerçekleştirmelerine neden olur, bu da daha fazla radyasyon üretir. 11. Bir ışık kaynağından yayılan kısa bir darbe lazer ışığı, bir prizmadan geçirilerek bir ekrana düşürülür. Ekranda oluşan şey aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Koyu bir çizgi             B) Renkli bir spektrum       
  C) Beyaz bir ışık demeti      D) Kırmızı bir ışık demeti   
  E) Yeşil bir ışık demeti     

 12. Cevap: B Açıklama:

  Verilen durumda, darbe lazer ışığı bir prizmadan geçirildiğinde renkli bir spektrum oluşur. Bu nedenle, cevap B seçeneğidir. 13. Bir çift foton, ışık hızına yakın bir hızda, birbirine dik doğrultularda uçuyor. Fotonların enerjisi, birbirlerine göre hangi seçenekte daha yüksektir?

  A) İkisi de farklı enerjidedir.
  B) İkisinin de enerjisi sıfırdır.
  C) Aynı hızda olduklarından enerjileri de aynıdır.
  D) Aynı dalga boyunda olduklarından enerjileri de aynıdır.
  E) Hangi fotonun enerjisinin daha yüksek olduğunu belirlemek için daha fazla bilgi gereklidir.

 14. Cevap: D Açıklama:

  Bu soruda, ışık hızına yakın hızda birbirine dik doğrultularda uçan iki fotonun enerjilerinin karşılaştırılması istenmektedir. Fotonların enerjisi, dalga boyu ile doğru orantılıdır ve bu durumda, aynı dalga boyunda olduklarından (seçenek D) enerjileri de aynıdır. Dolayısıyla, cevap D seçeneğidir. 15. Bir elektronun belirli bir yörüngeye düşmesi sonucu salınan ışık hangi seçenekte tanımlanmaktadır?

  A) Compton saçılması        B) De Broglie dalga boyu   
  C) Kuantum tünelleme        D) Fotoelektrik etki       
  E) Spektral çizgiler       

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda, bir elektronun belirli bir yörüngeye düşmesi sonucu salınan ışığın hangi olayı tanımladığı soruluyor. Bu olay spektral çizgiler olarak adlandırılır ve atomların yapısını anlamak için önemlidir. Elektronlar belirli yörüngelerde hareket eder ve belirli bir yörüngeye düştüğünde, atomdan bir foton salınır. Bu foton, atomun yapısına ve elektronların hareketine bağlı olarak belirli bir dalga boyunda olur. 17. Bir nötron bir çekirdekten ayrılır ve bu sırada çekirdek değişir. Hangi terim bu süreci tanımlamak için kullanılır?

  A) Radyoaktivite      B) Nükleer fisyon  C) Nükleer füzyon
  D) Beta bozunumu   E) Alfa bozunumu

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bir nötronun bir çekirdekten ayrılması ve çekirdeğin değişmesi işlemi nükleer fisyon olarak adlandırılır. Bu işlem genellikle nükleer reaktörlerde kullanılır ve enerji üretmek için kullanılan bir yöntemdir. Nükleer fisyon, atom çekirdeklerinin parçalanması sonucu oluşan radyoaktif ürünlerin oluşumuna da neden olur. 19. Büyük Patlama teorisi neyi açıklamaktadır?

  A) Evrenin sonsuzluğunu                B) Evrenin oluşumunu                  
  C) Dünya'nın dönüşünü                  D) Atmosferdeki gazların hareketini   
  E) Radyoaktiviteyi                    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Patlama teorisi, evrenin nasıl oluştuğunu ve geliştiğini açıklar. Bu teori, evrenin başlangıcında yoğun ve sıcak bir nokta olduğunu, ardından bu noktanın patlayarak evrenin genişlediğini ve soğuduğunu söyler. Bu teori, evrenin yapısını, bileşimini ve genişlemesini anlamamız için önemlidir. 21. Evrende oluşan elementlerin büyük çoğunluğunun kaynağı nedir?

  A) Kırmızı devler    B) Beyaz cüceler    C) Kara delikler
  D) Süpernovalar    E) Asteroitler

 22. Cevap: D Açıklama:

  Evrende oluşan elementlerin büyük çoğunluğunun kaynağı süpernovalar olarak bilinir. Süpernovalar, yıldızların son evrelerinde patlamaları sonucu meydana gelir ve bu patlamalar sırasında yüksek sıcaklık ve basınç altında yeni elementlerin oluşumu gerçekleşir. Bu nedenle, evrende bulunan hemen hemen tüm ağır elementlerin kaynağı süpernovalardır. 23. Büyük Patlama teorisine göre, evren ne kadar yaşındadır?

  A) 4.5 milyar yıl     B) 13.7 milyar yıl    C) 50 milyar yıl
  D) 100 milyar yıl    E) 1 trilyon yıl

 24. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Patlama teorisi, evrenin kökeni ve yaşının açıklanması için öne sürülmüş bir teoridir. Teoriye göre evren, yaklaşık 13.7 milyar yıl önce Büyük Patlama olarak adlandırılan bir olayla ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, cevap B seçeneği olan 13.7 milyar yıl olarak verilir. 25. Evrenin genişlemesi hakkında neyi öngören bir kanıt vardır?

  A) Dünya'nın güneş çevresindeki hareketi
  B) Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü
  C) Yıldızların parlaklığı
  D) Uzak galaksilerin kırmızıya kayması
  E) Radyoaktivitenin oranı

 26. Cevap: D Açıklama:

  D) Uzak galaksilerin kırmızıya kayması, evrenin genişlediğine dair en önemli kanıtlardan biridir. Bu olay, ışığın dalga boyunun uzayda genişleme nedeniyle kayması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, evrenin genişlediği ve bu genişlemenin hızının ölçülebileceği anlamına gelir. 27. X ışınları ve gama ışınları arasındaki fark nedir?

  A) X ışınları, gama ışınlarından daha yüksek enerjili fotonlarla oluşur.
  B) Gama ışınları, X ışınlarından daha yüksek enerjili fotonlarla oluşur.
  C) X ışınları, gama ışınlarından daha düşük enerjili fotonlarla oluşur.
  D) Gama ışınları, X ışınlarından daha düşük enerjili fotonlarla oluşur.
  E) X ışınları ve gama ışınları aynı tür fotonlardan oluşur.

 28. Cevap: B Açıklama:

  X ışınları ve gama ışınları arasındaki fark, fotonların enerjileriyle ilgilidir. Gama ışınları, X ışınlarından daha yüksek enerjili fotonlarla oluşur. Bu nedenle, gama ışınları daha yıkıcıdır ve biyolojik dokulara daha fazla zarar verebilir. 29. Atomik çekirdekte bulunan proton sayısı neyi belirler?

  A) Elementin kimyasal özelliklerini
  B) Elementin yoğunluğunu
  C) Elementin yarı ömrünü
  D) Elementin nükleer tepkime özelliklerini
  E) Elementin rengini

 30. Cevap: A Açıklama:

  Atomik çekirdekte bulunan proton sayısı, elementin kimyasal özelliklerini belirler. Proton sayısı, elementin atom numarasını verir ve elementin özelliklerini belirleyen temel faktördür. Örneğin, hidrojenin bir protonu varken, oksijenin atom numarası 8'dir ve 8 protona sahiptir. Bu farklı proton sayısı, hidrojenin gaz olmasına ve oksijenin sıvı veya katı olmasına neden olur. 31. Radyoaktif bir izotopun yarı ömrü nedir?

  A) İzotopun tamamen bozulması için gereken zaman
  B) İzotopun yarıya kadar bozulması için gereken zaman
  C) İzotopun radyoaktifliğinin yarıya düştüğü zaman
  D) İzotopun yarıya kadar bölünmüş halinin ömrü
  E) İzotopun bozulma enerjisinin yarıya düştüğü zaman

 32. Cevap: B Açıklama:

  Radyoaktif bir izotopun yarı ömrü, izotopun başlangıçtaki aktivitesinin yarısına düştüğü zamanı ifade eder. Bu süreçte izotop, yarı ömrü kadar bir sürede yarıya kadar bozunur. Yarı ömürü hesaplamak, radyoaktif elementlerin davranışını anlamak ve radyoaktif maddeyi kullanırken güvenliği sağlamak için önemlidir. 33. Bir atomun elektron konfigürasyonu, atomunun hangi özelliklerini belirler?

  A) Atomun rengini
  B) Atomun kristal yapısını
  C) Atomun kimyasal özelliklerini
  D) Atomun yoğunluğunu
  E) Atomun manyetik özelliklerini

 34. Cevap: C Açıklama:

  Bir atomun elektron konfigürasyonu, atomun kimyasal özelliklerini belirler. Bu özellikler, atomun kimyasal bağlanma şeklini, tepkime yeteneğini ve reaktivitesini belirleyen faktörlerdir. Elektron konfigürasyonu, atomun en dış yörüngesindeki elektronların sayısını ve bu yörüngedeki elektronların düzenini belirler. Dolayısıyla, atomun kimyasal davranışını etkileyen bu faktörler, elektron konfigürasyonundan kaynaklanır. 35. Elektronların dalga hareketleri nedeniyle, bir elektronun konumunu ve momentumunu tam olarak ölçmek mümkün değildir. Bu, hangi ilkeye dayanır?

  A) Planck ilkesine         B) Bohr ilkesine          
  C) Heisenberg ilkesine     D) Rutherford ilkesine    
  E) Schrödinger ilkesine   

 36. Cevap: C Açıklama:

  Elektronların dalga hareketleri nedeniyle, bir elektronun konumunu ve momentumunu tam olarak ölçmek mümkün değildir. Bu ilke, Heisenberg belirsizlik ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke, bir parçacığın konumunun kesin olarak ölçülmesi mümkün olduğunda, momentumunun tam olarak belirlenemeyeceğini ve tam tersi durumda da aynı şeyin geçerli olduğunu ifade eder. 37. Kimya alanında atom kavramının tarihsel gelişimi hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Dalton, atomun yapısını atom çekirdeği ve elektronlardan oluşan bir model ile açıklamıştır.
  B) Rutherford, atomda nötronların varlığını keşfetmiştir.
  C) Thomson, "üzümlü kek" modelini önererek atomda negatif yüklü parçacıkların varlığını göstermiştir.
  D) Demokritos, ilk kez atom fikrini öne sürmüştür.
  E) Bohr, atomların sadece belirli enerji seviyelerinde bulunabileceğini keşfetmiştir.

 38. Cevap: A Açıklama:

  Bu soruda verilen seçenekler arasında yanlış olan seçenek "A" seçeneğidir. Çünkü atomun yapısını atom çekirdeği ve elektronlardan oluşan bir model ile açıklamak Rutherford tarafından öne sürülmüştür, Dalton ise atomun bölünemez olduğunu düşünmüştür. 39. Atom kavramı hakkında hangisi yanlıştır?

  A) Atom, en küçük kimyasal birimdir ve kimyasal tepkimeler sırasında parçalanabilir.
  B) Atom, kendisini oluşturan parçacıkların özellikleri ile karakterize edilir.
  C) Atomda, elektronlar negatif yüklüdür ve çekirdek ise pozitif yüklüdür.
  D) Atom, elektrik yüküne sahip parçacıklardan oluşur.
  E) Atom, küçük boyutlu ve sabit bir yapıya sahiptir.

 40. Cevap: E Açıklama:

  Bu soruda beş seçenek arasından hangisinin yanlış olduğu sorulmaktadır. Atomun en küçük kimyasal birim olduğu ve kendisini oluşturan parçacıkların özellikleri ile karakterize edildiği doğrudur. Atomda elektronlar negatif yüklüdür ve çekirdek pozitif yüklüdür, bu da doğru bir ifadedir. Atom, elektrik yüküne sahip parçacıklardan oluşur, bu da doğru bir ifadedir. Ancak son seçenekte belirtilen "Atom küçük boyutlu ve sabit bir yapıya sahiptir" ifadesi yanlıştır, çünkü atomlar, elektromanyetik kuvvetler tarafından bir arada tutulan, dinamik bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla, yanlış seçenek E'dir. 41. Atom kavramının tarihsel gelişimi hakkında hangisi doğrudur?

  A) Rutherford, atomda nötronların varlığını keşfetti.
  B) Demokritos, atomların belirli enerji seviyelerinde bulunabileceğini keşfetti.
  C) Bohr, atomların yapısını atom çekirdeği ve elektronlardan oluşan bir model ile açıkladı.
  D) Thomson, atomların yapısını pozitif yüklü bir çekirdek ve negatif yüklü elektronlardan oluşan bir model ile açıkladı.
  E) Dalton, atomların yapısını "üzümlü kek" modeli ile açıkladı.

 42. Cevap: A Açıklama:

  Atom kavramının tarihsel gelişimi, Demokritos'un "atomos" (bölünemez) fikriyle başlamıştır ve ardından Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr gibi bilim insanları atomun yapısını açıklamak için modeller önermişlerdir. Bu soruda ise doğru yanıt Rutherford'un nötronların varlığını keşfetmesidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca Lise fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 12. sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Özel görelilik teorisinin temel prensiplerinden biri olan zaman genişlemesi ilkesini anlayarak, uzay-zamanın izafiyetinin kavramsal olarak anlaşılması.

Radyoaktif elementlerin yarı ömrü kavramını anlayarak, yarı ömrü verilen bir elementin yarısının bozunması için geçmesi gereken süreyi hesaplayabiliriz.

Radyoaktif bozunumun yarı ömrü kavramını anlayabilme ve yarı ömrü kullanarak element miktarını hesaplayabilme.

Radyoaktif bozunmanın tehlikeleri ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olma.

Radyasyon ve radyoaktif bozunumun temel prensiplerini anlama kazanımını ölçmektedir.

Işık kaynaklarının optik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve prizma gibi optik araçların ışık üzerindeki etkilerini anlamak.

Fotonların enerjisi ile dalga boyu arasındaki doğru orantıyı anlamak ve farklı dalga boylarındaki fotonların farklı enerjilere sahip olabileceğini bilmek önemlidir.

Spektral çizgilerin, atomların yapısını anlamak için önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

Fisyon ve füzyon işlemlerinin tanımını yapabilirim.

Büyük Patlama teorisi, evrenin başlangıcını ve gelişimini açıklar.

Evrende bulunan ağır elementlerin kaynağı süpernovalar olarak bilinir.

Büyük Patlama teorisi hakkında bilgi edinme.

Atomik çekirdekteki proton sayısı, elementin kimyasal özelliklerini belirler.

Bir atomun elektron konfigürasyonunun atomun kimyasal özelliklerini belirlediğini anlayabilirim.

Elektronların dalga hareketleri nedeniyle, konum ve momentumlarını aynı anda tam olarak ölçmek mümkün değildir; bu ilke Heisenberg belirsizlik ilkesidir.

Kimya alanında atom kavramının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Atomun yapısal özelliklerinin anlaşılması ve yanlış kavramların düzeltilmesi.

Atom kavramının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak verilebilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 19 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri