Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf CEVAPLARI

 1. Bir transformatörde, primerin gerilimi 120 V ve sekonderin sargı sayısı 60'dır. Sekonderin çıkış gerilimi ne kadardır?

  A) 240 V    B) 60 V    C) 120 V    D) 90 V    E) 180 V

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 120 V Bu soruda, bir transformatörde primerin gerilimi ve sekonderin sargı sayısı verilerek, sekonderin çıkış gerilimi bulunması isteniyor. Transformatördeki gerilim oranı, sargı sayılarının oranına eşittir. Bu nedenle, sekonderin sargı sayısı 60 olduğu için, gerilim oranı 60/1'dir. Verilen primer gerilimi, 120 V olduğundan, sekonderin çıkış gerilimi 120 V / 60 = 2 V'dir. Dolayısıyla, cevap 120 V'dir. 3. Bir transformatörün primerinde 240 V'luk bir gerilim uygulanmaktadır. Transformatörün sekonderindeki gerilim 120 V'dir. Sekonderde 4 amperlik bir akım çekildiğinde, primere kaç amperlik bir akım çekilir?

  A) 4 A    B) 2 A    C) 1 A    D) 8 A    E) 16 A

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) 2 A Transformatördeki gerilim oranı, sargı sayıları ile orantılıdır. Bu soruda sekonder tarafındaki gerilim, primer tarafındaki gerilimin yarısıdır. Dolayısıyla, gerilim oranı 1:2'dir. Sekonder tarafındaki 4 amperlik akımın, primer tarafındaki akım da yarı yani 2 amperdir. Bu nedenle cevap B'dir. 5. Bir transformatörün sargı sayısı, primere 500, sekondere 1000'dir. Transformatörün çıkış gerilimi 100 V'dir. Primere uygulanan gerilim ne kadardır?

  A) 50 V    B) 200 V    C) 1000 V    D) 500 V    E) 250 V

 6. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) 500 V'dir. Bu soruda, verilen transformatörün sargı sayıları ve çıkış gerilimi kullanılarak, primere uygulanan gerilim hesaplanmaktadır. Transformatördeki sargı sayılarındaki oran, gerilimlerdeki oranla aynıdır. Yani, primere uygulanan gerilim, sekonderdeki gerilimin sargı sayısına oranlandığında, primere uygulanan gerilim ile sekonderdeki gerilim arasındaki oranı verecektir. Bu nedenle, sekonderdeki gerilim 100 V ve sargı sayısı 1000 olduğundan, primere uygulanan gerilim 500 V olmalıdır. 7. Alternatif akımda enerji kaybını en aza indirmek için ne yapılabilir?

  A) Akımı arttırmak.       B) Akımı azaltmak.       
  C) Frekansı arttırmak.    D) Frekansı azaltmak.    
  E) Direnci arttırmak.    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı seçeneği C'dir: "Frekansı arttırmak." Alternatif akımda enerji kaybını en aza indirmek için, akımın frekansı arttırılabilir. Çünkü daha yüksek frekans, akımın iletkenliğini artırır ve enerji kaybını azaltır. Bu, özellikle enerjinin uzun mesafeler boyunca iletilmesi gerektiğinde önemlidir. Yüksek frekanslı akımların kullanıldığı endüstriyel ve ticari uygulamalarda, enerji kaybını azaltmak için yüksek frekanslı akım kullanımı tercih edilir. 9. Bir transformatörde, yüksek gerilim tarafındaki bobinin endüktansı 20 H, düşük gerilim tarafındaki bobinin endüktansı 10 H'dir. Yüksek gerilim tarafındaki akım 5 A ise, düşük gerilim tarafındaki akım kaç amperdir?

  A) 1 A    B) 2 A    C) 5 A    D) 10 A    E) 25 A

 10. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 2 A'dır. Transformatörler, yüksek gerilimli bir kaynaktan gelen akımı, düşük gerilimli bir cihaza aktarmak için kullanılır. İki bobin arasındaki gerilim ve akım oranı, her iki bobinin endüktansına bağlıdır. Bu soruda, yüksek gerilimli bobinin endüktansı düşük gerilimli bobinin endüktansının iki katıdır, bu nedenle düşük gerilimli taraftaki akım, yüksek gerilimli taraftaki akımın yarısı olacak şekilde azalacaktır. Yüksek gerilim tarafındaki akım 5 A olduğundan, düşük gerilim tarafındaki akım 2 A olacaktır. 11. Bir transformatör, yüksek gerilim tarafında 1000 tur, düşük gerilim tarafında 200 tur olan bir bobin çiftinden oluşmaktadır. Yüksek gerilim tarafındaki akım 4 A iken, düşük gerilim tarafındaki akım kaç amperdir?

  A) 0.2 A    B) 0.4 A    C) 4 A    D) 8 A    E) 20 A

 12. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) 0.4 A'dır. Transformatör, yüksek gerilim tarafındaki bobindeki sargı sayısının düşük gerilim tarafındaki bobindeki sargı sayısına oranına göre gerilimleri düşürerek akımı arttıran bir cihazdır. Bu soruda, yüksek gerilim tarafındaki sargı sayısı düşük gerilim tarafındaki sargı sayısına oranla 5 kat daha fazladır, bu nedenle düşük gerilim tarafındaki akım yüksek gerilim tarafındaki akımın 5 katı kadar daha azdır. 13. Alternatif akım nedir?

  A) Elektrik devresinde bir yönde akan akımdır.
  B) Elektrik devresinde yönü sürekli değişen akımdır.
  C) Elektrik devresinde hiç akım oluşmaz.
  D) Elektrik devresinde devre elemanlarına bağlıdır.
  E) Hiçbiri.

 14. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir. Alternatif akım, elektrik devresinde yönü sürekli değişen akımdır ve genellikle evlerde ve endüstride kullanılır. Bu tür akım, elektrik santrallerinde üretilir ve özellikle enerji nakli için çok uygun bir seçenektir. 15. Alternatif akımın avantajları nelerdir?

  A) Yüksek gerilim üretimine olanak sağlar.
  B) Elektriksel enerjiyi daha kolay taşıyabilir.
  C) Elektrik üretiminde kullanımı daha uygundur.
  D) Alternatif akıma uygun olarak tasarlanmış motorların daha yüksek verimliliği vardır.
  E) Tümü.

 16. Cevap: E Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı "E) Tümü" dür. Alternatif akımın avantajları arasında yüksek gerilim üretimine olanak sağlaması, elektriksel enerjiyi daha kolay taşıyabilmesi, elektrik üretiminde kullanımının daha uygun olması ve alternatif akıma uygun olarak tasarlanmış motorların daha yüksek verimliliği yer almaktadır. 17. Transformatörün görevi nedir?

  A) Elektrik enerjisini depolamak
  B) Elektrik enerjisini üretmek
  C) Elektrik enerjisini taşımak
  D) Elektrik enerjisini yükseltmek veya düşürmek
  E) Hiçbiri

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Elektrik enerjisini yükseltmek veya düşürmek. Transformatörler, elektrik enerjisinin bir seviyeden diğerine yükseltilmesi veya düşürülmesi için kullanılır. Bu, alternatif akımın (AC) indüksiyon prensibi kullanılarak gerçekleştirilir. Birincil bobindeki alternatif akım manyetik bir alan üretir ve bu manyetik alan, ikincil bobine enerjinin transfer edilmesini sağlar. Transformatörler, enerji iletiminde kullanılan yüksek gerilim hatlarında, güç kaynaklarında ve elektronik devrelerde yaygın olarak kullanılır. 19. Bir transformatörde kaç adet bobin bulunur?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

 20. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B şıkkı olan 2'dir. Transformatör, iki bobinden oluşur: birincisi, enerjinin giriş yapıldığı primer bobin ve ikincisi, enerjinin çıkış yapıldığı sekonder bobin. Bu iki bobin, manyetik alanın indüklenmesiyle birbirleriyle bağlantılıdır. 21. Transformatörlerin kullanım alanları nelerdir?

  A) Telefon hatlarında
  B) Güç kaynakları ve adaptörlerde
  C) Elektrik motorlarında
  D) Elektrikli araçlarda
  E) Tümü

 22. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Tümü. Transformatörler, elektrik akımını değiştirmek veya yalıtmak için kullanılan önemli bir elektrik cihazıdır ve birçok farklı kullanım alanı vardır. Örneğin, elektrik motorları, telefon hatları, güç kaynakları, adaptörler ve hatta elektrikli araçlar gibi çeşitli cihaz ve sistemlerde kullanılırlar. Transformatörler, enerjinin daha etkili bir şekilde iletilmesine ve kullanılmasına yardımcı olur ve modern teknolojinin birçok farklı yönünde önemli bir role sahiptir. 23. Alternatif akımın doğru kullanımı için hangisi önemlidir?

  A) Ampermetre okumasının yüksek olması
  B) Voltmetre okumasının düşük olması
  C) Akımın ve gerilimin faz açılarının dikkate alınması
  D) Kondansatörlerin kullanımı
  E) Transformatörlerin kullanımı

 24. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Akımın ve gerilimin faz açılarının dikkate alınmasıdır. Alternatif akımın doğru kullanımı için akım ve gerilim arasındaki faz farkının hesaba katılması gerekmektedir. Bu nedenle, bir alternatif akım devresinde, akım ve gerilim arasındaki faz açıları belirlenmeli ve doğru bir şekilde eşleştirilmelidir. Bu, güç faktörünü artırır ve enerji kaybını önler, ayrıca cihazların daha etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanır. 25. Alternatif akım devrelerinde hangisi kullanılarak enerji kaybı en aza indirilebilir?

  A) Dirençler       B) Transformatörler    C) Kondansatörler
  D) Indüktörler    E) Diyotlar

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Transformatörler" olarak verilmiştir. Alternatif akım devrelerinde enerji kaybı en aza indirmek için kullanılabilecek yöntemler arasında dirençler, kondansatörler, indüktörler ve diyotlar da yer alsa da, transformatörler daha yaygın olarak kullanılır. Transformatörler, alternatif akımı yüksek gerilimden düşük gerilime veya düşük gerilimden yüksek gerilime dönüştürerek enerji kaybını minimize ederler. 27. Alternatif akımın kullanımı sırasında hangisi dikkate alınmalıdır?

  A) Gerilim düşmesi                B) Akım şiddeti artışı           
  C) Enerji kaybı                   D) Manyetik alan şiddeti         
  E) Kondansatörlerin kapasitesi   

 28. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkıdır. Alternatif akımın kullanımı sırasında akım şiddeti artışı dikkate alınmalıdır, çünkü alternatif akımda akım şiddeti gerilime bağlı olarak değişir ve yük arttıkça akım şiddeti de artar. Bu nedenle, devredeki yüklerin ve ekipmanların kapasiteleri doğru şekilde belirlenmeli ve aşırı yüklenme önlenmelidir. 29. Bir yükün çevresinde düzgün elektrik alan oluşması için ne gerekir?

  A) Yükün sabit olması
  B) Elektrik alanın sabit olması
  C) Yükün hareketsiz olması
  D) Elektrik alanın değişken olması
  E) Yükün elektriksel potansiyelinin düşük olması

 30. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D'dir, yani bir yükün çevresinde düzgün bir elektrik alan oluşması için elektrik alanın değişken olması gereklidir. Elektrik alanın değişmesi, yükün konumu veya şiddeti değiştiğinde gerçekleşebilir. 31. Sığa, bir yalıtkan madde içinde hareket eden bir yükün kat ettiği yola denir. Hangi koşullar altında bir yük sığasını artırır?

  A) Yükün büyüklüğü artarsa artar
  B) Yalıtkan madde kalınlığı artarsa artar
  C) Elektrik alan şiddeti artarsa artar
  D) Yalıtkan madde permittivity'si (çekim kuvveti) artarsa artar
  E) Yükün hızı artarsa artar

 32. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevabı C'dir; yükün sığası, yalıtkan madde içindeki yükün hareket ettiği elektrik alanın şiddetine bağlıdır. Yükün sığası, elektrik alan şiddeti arttıkça artar. Bu, elektrik alanın yükü yalıtkan madde boyunca daha fazla çekmesinden kaynaklanır. 33. Bir yelkenli tekne, 30 N itme kuvvetiyle hareket ediyor. Teknenin kütleği 150 kg olduğuna göre, teknenin ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 0,2 m/s²    B) 2 m/s²    C) 5 m/s²    D) 0,5 m/s²    E) 20 m/s²

 34. Cevap: A Açıklama:

  Newton'un ikinci hareket yasasına göre, ivme, kuvvetin kütle ile bölümü olarak hesaplanır. Formül şu şekildedir: ivme = kuvvet / kütle Burada, teknenin itme kuvveti 30 N, kütlesi 150 kg olduğundan, ivme şu şekilde hesaplanabilir: ivme = 30 N / 150 kg = 0,2 m/s². Cevap: A) 0,2 m/s² 35. Bir roket, dünya yüzeyinden uzaya doğru itiliyor. İtme kuvveti 100 kN, roketin kütlesi 500 kg ve yerçekimi ivmesi 10 m/s² olduğuna göre, roketin ivmesi kaç m/s²'dir?

  A) 100 m/s²    B) 50 m/s²    C) 200 m/s²    D) 20 m/s²    E) 10 m/s²

 36. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) 20 m/s²'dir. Roketin ivmesi, itme kuvvetinin roketin kütlesine bölümü ile bulunabilir. Bu soruda verilen itme kuvveti 100 kN = 100,000 N'dır. Roketin kütlesi 500 kg ve yerçekimi ivmesi 10 m/s² olduğuna göre, roketin ivmesi şu şekilde hesaplanabilir: F_net = m * a ⇒ 100,000 N - (500 kg * 10 m/s²) = 500 kg * a ⇒ a = 20 m/s². Bu hesaplamaya göre roketin ivmesi 20 m/s²'dir. 37. Bir cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Cisim hareket eder
  B) Cisim hareketsiz kalır
  C) Cisim duran konumda titrer
  D) Cisim birkaç saniye durur, ardından hareket eder
  E) Cismin hareketi sabit hızda devam eder

 38. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevabı B) Cisim hareketsiz kalır'dır. Net kuvvet sıfıra eşit olduğunda cisimdeki hareket ya sabit hızda devam eder ya da hareketsiz kalır. Eğer cisim zaten hareket halinde ise hareketi sabit hızda devam eder. Bu konsept, Newton'un birinci hareket yasası olarak da bilinir ve bir cismin durma ya da hareket halindeki durumunu anlamak için önemlidir. 39. İki cisim birbirlerine çarpışır ve sonrasında momentum korunumu yasası uygulanır. Bu durumda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her iki cismin de momentumu değişir
  B) Sadece bir cismin momentumu değişir
  C) Her iki cismin de momentumu sabit kalır
  D) İlk cismin momentumu artar ve ikinci cismin azalır
  E) İlk cismin momentumu azalır ve ikinci cismin artar

 40. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C'dir. İki cisim çarpıştığında, toplam momentum korunur. Bu, çarpışmanın öncesinde ve sonrasındaki toplam momentumun eşit olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla her iki cismin de momentumu sabit kalır. Bu durum, momentum korunumu yasasının en temel özelliklerinden biridir. 41. Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisim ne yapar?

  A) Hareket etmeye devam eder.      B) Sabit hızla hareket eder.      
  C) Durur veya hareketsiz kalır.    D) Yön değiştirir.                
  E) Hızını artırır.                

 42. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Durur veya hareketsiz kalır. Bir cisim üzerine etki eden toplam kuvvet sıfırsa, cisimdeki hız değişmeyecektir, yani sabit hızla hareket eden bir cisim aynı hızda devam ederken, duran bir cisim de hareketsiz kalmaya devam edecektir. Bu nedenle, cisim durur veya hareketsiz kalır. 43. İki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları:

  A) Farklıdır.
  B) Eşittir.
  C) Hızlarına bağlıdır.
  D) Cisimlerin ağırlıklarına bağlıdır.
  E) Yüzey sürtünmesine bağlıdır.

 44. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B'dir, yani iki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları eşittir. İtme miktarı, cismin kütlesi ve hızı ile doğrudan ilişkilidir ve itki prensibi tarafından belirlenir. İtme miktarının eşitliği, itki prensibinin temel bir ilkesidir ve hareketin korunumu yasasının uygulanmasında önemlidir. 45. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvetin büyüklüğü ile cismin itme miktarı arasındaki ilişki nasıldır?

  A) Net kuvvetin büyüklüğü arttıkça itme miktarı azalır.
  B) Net kuvvetin büyüklüğü arttıkça itme miktarı artar.
  C) Net kuvvetin büyüklüğü itme miktarıyla ilgili değildir.
  D) İtme miktarı net kuvvetle aynıdır.
  E) Net kuvvetin büyüklüğü, itme miktarını belirlemez.

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B olan bu soruda, bir cisim üzerine etki eden net kuvvetin büyüklüğü arttıkça, cismin itme miktarı da artar. Bu, Newton'un üçüncü hareket yasasına dayanmaktadır: her eylemin eşit ve zıt bir tepkisi vardır. Yani, bir cisim üzerine uygulanan net kuvvet arttıkça, cisim de eşit ve zıt yönde bir kuvvet üreterek itme miktarını arttırır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf Detayları

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 23 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 15 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ELEKTRİK VE MANYETİZMA
  1. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  2. Manyetizma ve elektromanyatik indüklenme
  3. Transformatörler

Ayrıca Lise fizik dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 11.sınıflar için mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır.

Fizik ve elektrik alanındaki temel kavramları anlayarak, basit hesaplamalar yapabilme becerisi.

Transformatörlerin gerilim ve akım oranlarını anlamak ve hesaplamak.

Transformatörlerin temel prensiplerini anlamayı ve hesaplamayı gerektirir.

Alternatif akımın frekansı ile ilgili temel kavramları öğrenerek, enerji kaybını en aza indirmek için hangi yöntemlerin kullanılabileceğini anlamak önemlidir.

Transformatörlerin çalışma prensiplerini anlama ve uygulama yeteneğini ölçmek için hazırlanmıştır.

Transformatörün çalışma prensiplerini ve yüksek/düşük gerilim tarafındaki sargı sayıları arasındaki ilişkiyi anlamak.

Elektrikte kullanılan farklı akım tipleri hakkında farkındalık kazanabilirler.

"Alternatif akımın avantajlarını anlayabilme" olarak ifade edilebilir.

Transformatörlerin görevi ve alternatif akımın indüksiyon prensibi hakkında bilgi sahibi olmak.

Elektrik alanındaki temel kavramları anlama ve transformatörün işleyişini anlama becerilerini ölçmektedir.

Transformatörlerin çeşitli uygulama alanlarını açıklayabilme.

Alternatif akımın doğru kullanımı için, akım ve gerilim arasındaki faz açısının hesaba katılması gerektiği bilinir.

Elektrik ve elektronik alanındaki temel bileşenlerin kullanımını anlama kazanımını test eder.

Alternatif akımın kullanımı sırasında akım şiddeti artışının önemi.

Elektrostatikler bölümünde ele alınır ve elektrik alanın değişmesiyle ilgili kavramlar, yükün hareketi, Coulomb yasası ve Gauss yasası gibi konular içerir.

Elektrostatik ve yalıtkan madde özellikleri hakkında temel bilgiler içerir.

Bu soru, Newton'un ikinci hareket yasasını ve ivmenin kuvvet ve kütle ile ilişkisini anlamamızı sağlar.

İtme kuvveti, kütleye ve yerçekimi ivmesine bağlı olarak roketin ivmesini hesaplayabilmektir.

Birinci hareket yasasını anlayarak, cisimlerin hareketi hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olabiliriz.

İki cismin çarpışması sonucu momentumun korunacağı ve her iki cismin de momentumunun sabit kalacağı konularına hakim olmak.

Fizikte kuvvet ve hareket konularının temel prensiplerini anlama, hareketin durumunu ve kuvvetin etkisini öğrenme.

İki cisme aynı kuvvet uygulandığında, cisimlerin itme miktarları eşittir.

Fizikte temel bir kazanımdır ve hareketin korunumu prensibinin anlaşılmasına yardımcı olur.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınavı 11.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıf sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.