Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları CEVAPLARI

 1. Hangi olaylar mekanik alanı ile ilişkilidir?

  A) Gökkuşağının oluşumu ve güneş yanıkları
  B) Kara yolu çalışanlarının fosforlu kıyafetler giymesi ve kameralarda farklı kalitelerde lenslerin kullanılması
  C) Numaralı gözlük ya da güneş gözlüğünün kullanılması ve evlerde perdelerin kullanılması
  D) Yüksek ışıkta göz bebeğinin küçülmesi ve güneş yanıkları
  E) Kayak yapan sporcu¬nun kayma hareketleri ve tabağa konulan sıcak yemeğin soğuması

 2. Cevap: E Açıklama:

  Mekanik, cisimlerin hareketi, kuvvetler, ve enerji ile ilgilendiği için kayak hareketleri ve sıcak yemeğin soğuması gibi olaylar mekanik alanı ile ilişkilidir. 3. Aşağıdaki fiziksel olaylardan hangisi yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgili değildir?

  A) Nükleer enerji üretimi için reaktör tasarımı
  B) Güneş'in iç yapısının incelenmesi
  C) Uzaydaki astronotların beslenmesi
  D) Lazer ışınlarının kullanımı
  E) Uzay seyahatlerinde hızlandırıcıların kullanılması

 4. Cevap: C Açıklama:

  Uzaydaki astronotların beslenmesi biyoloji ve gıda bilimi ile daha çok ilgilidir. 5. Fizik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Fizik, matematiksel yöntemler kullanarak doğayı anlama çabasıdır.
  B) Fizik, sadece makroskobik dünyayı inceleyen bir bilim dalıdır.
  C) Fizik ve felsefe arasında tarihsel olarak yakın bir ilişki bulunur.
  D) Fizik bilimi, diğer disiplinlere temel oluşturan bir bilim dalıdır.
  E) Fizik, sanat ve spor gibi alanlarda da etkisini gösterir.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Fizik, hem makroskobik hem de mikroskobik dünyayı inceleyen bir bilim dalıdır. 7. Bir gözlemci, uzak bir dağın tepesindeki ağacın renginin daha solgun ve dağın daha küçük göründüğünü fark eder. Bu gözlem, aşağıdaki fiziksel olaylardan hangisi ile ilgilidir?

  A) Yüzey gerginliği             B) Çekim kuvveti               
  C) Perspektif                   D) Doppler etkisi              
  E) Elektromanyetik radyasyon                                   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Perspektif, nesnelerin uzaklık ve görüş açısına bağlı olarak nasıl algılandığını açıklar. 9. Sesin oluşumu ve iletimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Ses sadece sıkıştırılmış gazlarda yayılır.
  B) Ses oluşumu için bir ses kaynağına ve bir maddeye ihtiyaç vardır.
  C) Ses, sadece havada yayılır, suda yayılmaz.
  D) Sesin hızı, sadece ses kaynağının özelliklerine bağlıdır.
  E) Ses, sadece insanlar tarafından duyulabilir.

 10. Cevap: B Açıklama:

  Ses oluşumu için bir ses kaynağına ve bir maddeye ihtiyaç vardır. 11. Bir radyoaktivite olayının özelliklerini incelemek hangi fizik dalı ile ilişkilidir?

  A) Elektromanyetizma    B) Optik               
  C) Termal Fizik         D) Nükleer Fizik       
  E) Biyofizik                                   

 12. Cevap: D Açıklama:

  Radyoaktivite olaylarının özellikleri, nükleer fizik tarafından incelenir. 13. Aşağıdaki sanatsal terimlerden hangisi, bir resmin derinlik hissini yaratmak için kullanılır?

  A) Renk teorisi    B) Perspektif     
  C) Kompozisyon     D) Yüzey dokusu   
  E) Oran                              

 14. Cevap: B Açıklama:

  Perspektif, bir resmin derinlik hissini yaratmak için kullanılan bir sanatsal terimdir. 15. Bir varlığın somut olarak ölçülebilen veya sayılabilen özelliklerine ne ad verilir?

  A) Fiziksel nicelikler    B) Duyusal nicelikler    
  C) Öznel nicelikler       D) Vektörel nicelikler   
  E) Bilimsel nicelikler                             

 16. Cevap: A Açıklama:

  Fiziksel nicelikler, somut olarak ölçülebilen veya sayılabilen özellikleri ifade eder. 17. "Uluslararası Birimler Sistemi" (SI) kaç temel büyüklük üzerine kuruludur?

  A) 4    B) 6    C) 7    D) 8    E) 10    

 18. Cevap: C Açıklama:

  SI, 7 temel büyüklük üzerine kuruludur. 19. Hangi büyüklükler doğrudan temel büyüklüklerden türetilmez?

  A) Hacim ve alan           B) Enerji ve çalışma      
  C) Hız ve ivme             D) Kuvvet ve basınç       
  E) Yoğunluk ve sıcaklık                              

 20. Cevap: B Açıklama:

  Enerji ve çalışma, doğrudan temel büyüklüklerden türetilmez, diğer büyüklüklerle ilişkilendirilerek bulunur. 21. Hangi temel büyüklükler SI sisteminde yer almaz?

  A) Uzunluk ve kütle
  B) Sıcaklık ve zaman
  C) Madde miktarı ve akım şiddeti
  D) Işık şiddeti ve elektrik yükü
  E) Tüm temel büyüklükler SI sisteminde yer alır.

 22. Cevap: D Açıklama:

  Işık şiddeti ve elektrik yükü SI sisteminde yer alan temel büyüklükler arasında değildir. 23. Hangi büyüklüklerin sadece büyüklükleri vardır, yönleri yoktur?

  A) Hız ve ivme          B) Kuvvet ve basınç    
  C) Sıcaklık ve zaman    D) Enerji ve çalışma   
  E) Uzunluk ve hacim                            

 24. Cevap: C Açıklama:

  Sıcaklık ve zaman sadece büyüklükleri olan skaler büyüklüklerdir. 25. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür?

  A) Alan    B) Kütle    C) Hacim    D) Kuvvet    E) Basınç    

 26. Cevap: D Açıklama:

  Kuvvet, hem büyüklüğü hem de yönü olan bir vektörel büyüklüktür. 27. Bilim araştırma merkezlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalnızca tıp alanında çalışmaları desteklemek
  B) Bilimsel çalışmaları desteklemek
  C) Sanatı teşvik etmek
  D) Tarımı geliştirmek
  E) Bilim insanlarını tatil yapmaya teşvik etmek

 28. Cevap: B Açıklama:

  Bilim araştırma merkezleri, bilimsel çalışmaları desteklemek ve bilim insanlarına gerekli olanakları sağlamak amacıyla kurulurlar. 29. TÜBİTAK'ın kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanlı Mars görevleri düzenlemek
  B) Tarımı geliştirmek
  C) Elektronik ve savunma teknolojileri alanında çalışmaları desteklemek
  D) Uzay turizmi yapmak
  E) Sanatı teşvik etmek

 30. Cevap: C Açıklama:

  TÜBİTAK, elektronik ve savunma teknolojileri alanında çalışmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur. 31. TÜBİTAK MAM'ın (Marmara Araştırma Merkezi) hangi alanlarda araştırmalar yaptığı aşağıdakilerden hangisiyle uyumludur?

  A) Su altı araç alt sistemleri
  B) Tarım ürünlerinin pazarlaması
  C) Sanat eserlerinin restorasyonu
  D) Uzay turizmi
  E) Sirk gösterileri

 32. Cevap: A Açıklama:

  TÜBİTAK MAM, su altı araç alt sistemleri gibi alanlarda araştırmalar yapmaktadır. 33. CERN'in en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), hangi ülke sınırında yer almaktadır?

  A) Türkiye           B) Almanya          
  C) İngiltere         D) İsviçre-Fransa   
  E) Rusya                                 

 34. Cevap: D Açıklama:

  CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC), İsviçre-Fransa sınırında yer almaktadır. 35. Pathfinder gezegen hakkında hangi türden bilgiler ve görüntüler ile Dünya'ya geri dönmüştür?

  A) Kuyruklu yıldızlarla ilgili bilgiler
  B) Venüs gezegeninin atmosferi ile ilgili bilgiler
  C) Mars gezegeni ile ilgili bilgiler ve görüntüler
  D) Jüpiter'in uydularıyla ilgili bilgiler
  E) Ay yüzeyi ile ilgili bilgiler ve görüntüler

 36. Cevap: C Açıklama:

  Pathfinder, Mars gezegeni ile ilgili bilgiler ve görüntüler toplayarak Dünya'ya geri dönmüştür. 37. Curiosity projesi ne tür bir araştırma robotunu içermektedir?

  A) Uzay istasyonu    B) Keşif robotu     
  C) Uydu              D) Hava balonu      
  E) Denizaltı                             

 38. Cevap: B Açıklama:

  Curiosity projesi, Mars yüzeyinde keşif yapmak için tasarlanmış bir keşif robotunu içermektedir. 39. Aşağıdaki kütle birimlerinden hangisi en büyük birime sahiptir?

  A) Gram    B) Miligram    C) Kilogram    D) Ton    E) Desigram    

 40. Cevap: D Açıklama:

  Ton, en büyük kütle birimi olup diğer birimlere göre daha büyüktür. 41. Hacmi birimle ifade edilen bir cismin içinde kaç adet 1 m³ birim hacim küpü bulunur?

  A) 10    B) 100    C) 1000    D) 10000    E) 100000    

 42. Cevap: C Açıklama:

  Bir cismin içinde 1 m³ birim hacim küpünden 1000 adet bulunur. 43. Bir küpün bir kenarının uzunluğu 5 cm ise, bu küpün hacmi kaç cm³'dir?

  A) 10 cm³    B) 15 cm³    C) 20 cm³    D) 125 cm³    E) 130 cm³    

 44. Cevap: D Açıklama:

  Küpün hacmi, kenar uzunluğunun küpü şeklinde hesaplanır: V = a³ = 5³ = 125 cm³. 45. Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi hangi formülle hesaplanır?

  A) V = a × b × c       B) V = π × r² × h     
  C) V = 4/3 × π × r³    D) V = π × d² × h     
  E) V = a × a × a                             

 46. Cevap: E Açıklama:

  Düzgün geometrik şekle sahip katı cisimlerin hacmi, cismin kenar uzunluklarının çarpımı ile hesaplanır. 47. Bir sıvının hacmini ölçmek için hangi ölçüm birimi kullanılır?

  A) Metre    B) Kilogram    C) Ampere    D) Litre    E) Kelvin    

 48. Cevap: D Açıklama:

  Sıvıların hacmi genellikle litre cinsinden ölçülür. 49. Bir odanın hacmini hesaplamak için hangi ölçüm birimi kullanılır?

  A) Metre    B) Kilogram    C) Ampere    D) Litre    E) Kelvin    

 50. Cevap: A Açıklama:

  Odaların hacmi genellikle metreküp (m³) cinsinden ölçülür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları Detayları

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 29 Eylül 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları Testini Çöz tıklayın. Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ
  1. Fizik Bilimi
 • MADDE VE ÖZELLİKLERİ
  1. Adezyon ve Kohezyon
  2. Dayanıklılık
  3. Madde ve Özkütle

Ayrıca Fizik dersi 9.sınıflar 1.ünite ve 2.ünite test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Güneş sistemi gezegenlerini ve keşiflerini anlama.

Keşif robotlarının kullanımını anlama.

Kütle birimlerini sıralama ve birbirine çevirme yeteneği.

Hacmi birimlerle ifade etme ve birimler arası dönüşüm yeteneği.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 65 kere doğru, 59 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Fizik 1.Ünite ve 2.Ünite Soruları sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.