Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. İhtiyaçlarının karşılanmaması insan davranışlarını nasıl etkiler?


 2. Cevap: İhtiyaçlarının karşılanmaması insan davranışlarını olumsuz yönde etkiler. Kişide mutsuzluk, huzursuzluk, öfke, saldırganlık gibi duygular ortaya çıkabilir. Bu duygular, kişinin günlük yaşamını ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Açıklama:

  İhtiyaçların karşılanmaması, kişinin temel ihtiyaçlarının giderilmemesine neden olur. Bu durum, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler. Kişide enerji eksikliği, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, kişinin iş ve okul hayatındaki performansını olumsuz yönde etkileyebilir. 3. Gelir arttıkça tüketim neden artar?


 4. Cevap: Gelir arttıkça satın alma gücü artar. Satın alma gücü artan kişiler daha fazla mal ve hizmet tüketebilir. Bu nedenle gelir arttıkça tüketim de artar. Açıklama:

  Gelir, insanların mal ve hizmet satın alma gücünü belirleyen temel faktördür. Gelir arttıkça satın alma gücü de artar. Satın alma gücü artan kişiler daha fazla mal ve hizmet tüketebilir. Bu nedenle gelir arttıkça tüketim de artar. 5. Üretim faaliyetinin amacı nedir?


 6. Cevap: Üretim faaliyetinin amacı, kaynakların etkin biçimde kullanılmasıyla birlikte insanların ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmektir. Açıklama:

  Üretim, yeryüzünden, denizlerden ve atmosferden çıkarılan ham ya da temel maddeleri tüketiciler için uygun bir yer ve zamanda, tüketicilere fayda ve tatmin sağlayıcı biçimlere dönüştürme sürecidir. Bu nedenle üretim faaliyetinin amacı, insan ihtiyaçlarını karşılamak veya tatmin etmektir. 7. Türkiye'nin beşerî kaynaklarının ekonomiye katkısı nedir?


 8. Cevap: Türkiye'nin beşerî kaynakları, ekonomiye iş gücü, bilgi ve beceri gibi katkılarda bulunur. Açıklama:

  İş gücü, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde temel rol oynayan bir faktördür. Bilgi ve beceriler ise üretim verimliliğini artıran önemli unsurlardır. 9. Türkiye'nin tarım alanlarının payı 2013 yılında %46,33 iken 2017 yılında %45,34'e düşmüştür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


 10. Cevap: Orman alanlarının payı artmıştır. Açıklama:

  Türkiye'de orman alanlarının payı 2013 yılında %27,20 iken 2017 yılında %27,80'e yükselmiştir. Bu artış, tarım alanlarının payının azalmasına neden olmuştur. 11. Türkiye'de hizmet sektörünün gelişmesi, ekonomik kalkınmanın önemli bir göstergesidir. Bunun nedeni nedir?


 12. Cevap: Hizmet sektörü, ekonominin temel sektörlerinden biridir. Hizmet sektörünün gelişmesi, ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve refah seviyesinin yükselmesini sağlar. Açıklama:

  Hizmet sektörü, ekonominin temel sektörlerinden biridir. Çünkü diğer sektörlerin işleyişini ve gelişmesini destekler. Örneğin, ulaşım sektörü, sanayi ürünlerinin üretildiği fabrikalardan tüketicilere ulaşmasını sağlar. Eğitim sektörü, nitelikli iş gücü yetiştirerek ekonominin gelişmesine katkı sağlar. Sağlık sektörü, insanların sağlıklı bir şekilde yaşamasına ve üretken olmasına olanak tanır. Hizmet sektörünün gelişmesi, ekonomik büyümeyi, istihdam artışını ve refah seviyesinin yükselmesini sağlar. Çünkü hizmet sektörü, yeni iş alanları yaratır ve insanların gelir düzeyini yükseltir. Bu da ekonomik büyümeyi ve refah seviyesinin yükselmesini sağlar. 13. Kıt kaynaklar en verimli şekilde nasıl kullanılmalıdır?


 14. Cevap: Kıt kaynaklar en verimli şekilde tam olarak kullanılmalıdır. Bu, kaynakların hiçbirinin boşa harcanmadığı anlamına gelir. Kaynakların tam olarak kullanılması için, üretim faktörlerinin üretim sürecine en etkin şekilde dahil edilmesi gerekir. Açıklama:

  Kıt kaynaklar, sınırlı miktarda bulunan ve ihtiyaçlara göre sınırsız olan kaynaklardır. Bu nedenle, bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması önemlidir. Kaynakların tam olarak kullanılması için, üretim faktörlerinin üretim sürecine en etkin şekilde dahil edilmesi gerekir. Bu, üretim faktörlerinin yeteneklerine ve becerilerine uygun görevlerde kullanılması anlamına gelir. Örneğin, bir kişinin mühendislik becerisi varsa, onu fabrikada üretim hattını yönetmek yerine mühendislik alanında çalıştırmak daha verimli olacaktır. 15. Piyasa denge fiyatı, nasıl oluşur?


 16. Cevap: Piyasa denge fiyatı, arz ve talebin eşit olduğu fiyattır. Açıklama:

  Piyasada arz ve talep karşılıklı etkileşim içindedir. Arzın artması, talebin azalması, talebin artması ise arzın azalmasına neden olur. Arz ve talep bir noktada eşitlenir. Bu noktaya piyasa denge noktası denir. Bu noktadaki fiyata da piyasa denge fiyatı denir. 17. Cevap: Tam rekabet piyasasıdır.


 18. Cevap: Tam rekabet piyasasıdır. Açıklama:

  Tam rekabet piyasasında, çok sayıda alıcı ve satıcı vardır. Bu durumda, tek bir satıcının veya alıcının piyasa fiyatını etkilemesi mümkün değildir. 19. Faiz hangi üretim faktörüne aittir?


 20. Cevap: Sermaye Açıklama:

  Faiz, belirli bir sermayenin belirli bir süre kullanılmasının karşılığı olarak ödenen bedele denir. Faiz sermayenin fiyatıdır. Faiz sayesinde sermayenin en verimli olduğu yerde kullanılması sağlanır. 21. Ücret hangi üretim faktörüne aittir?


 22. Cevap: Emek Açıklama:

  Ücret, üretime emeği ile katkıda bulunan kişilerin, bu katkı karşılığında üretimden aldıkları payın para ile ifadesidir. Ücret, üretim faktörü olan emeğin geliridir. Bütün çalışanlar aynı ücreti almazlar. Ücretler arasında önemli farklılıklar vardır. Bu farklılıkların nedenlerinden biri; işçilerin nitelikleri arasındaki farklılıklar, ikincisi ise işlerin nitelikleri arasındaki farklardır. 23. Üretimde emeğin yerine makine ikame edilmesiyle ortaya çıkan işsizlik türü nedir?


 24. Cevap: Teknolojik işsizlik Açıklama:

  Teknolojik ilerlemeyle birlikte, üretimde emeğin yerine makinelerin kullanılmaya başlanması, işsizliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu duruma teknolojik işsizlik denir. 25. Ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kaldığı dönemlerde meydana gelen işsizlik türü nedir?


 26. Cevap: Yapısal işsizlik Açıklama:

  Ekonomide arz ve talep dengesinin bozulması, ekonomik krizler gibi nedenlerle ekonominin bütün sektörleri ile toplu ve devamlı olarak durgun bir düzeyde kalması durumunda, işsizlik ortaya çıkabilir. Bu duruma yapısal işsizlik denir. 27. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) İşsizlik, bir ekonomide emek arzının emek talebinden fazla olması durumudur.
  2. ( ) İşsizlik, sadece gelişmiş ülkelerin sorunudur.
  3. ( ) İşsizlik, ekonomik, toplumsal ve kişisel yönleri olan bir olgudur.
  4. ( ) İşsizlikten doğan iki büyük sorun vardır: işsizlikten dolayı oluşan gelir kaybı ve işsizliğin toplumsal etkileri.
  5. ( ) İşsizliğin ekonomik etkileri, işsizliğin toplumsal etkilerinden daha ağırdır.
  6. ( ) İşsizliğin ekonomik etkileri, işsizliğin yarattığı gelir kaybından kaynaklanır.
  7. ( ) İşsizliğin toplumsal etkileri, işsizliğin yarattığı sosyal huzursuzluk ve çatışmalardan kaynaklanır.
  8. ( ) İşsizliğin önlenmesi için alınabilecek önlemler, işsizlik türlerine göre farklılık gösterir.
  9. ( ) İşsizlikle mücadelede en etkili önlem, ekonomik büyümedir.
  10. ( ) İşsizlikle mücadelede eğitim ve mesleki eğitime önem verilmesi gerekir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise ekonomi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İhtiyaçlarının karşılanmaması, insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Öğrenci, gelir ile tüketim arasındaki ilişkiyi açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım cümlesi formatında hazırlanmıştır. Soru, seçenek, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri içerisine alınmamıştır.

Üretim faaliyetinin amacını açıklar.

Türkiye'nin beşerî kaynakları, ekonomiye iş gücü, bilgi ve beceri gibi katkılarda bulunur.

Tarım ve ormancılık, üretim faktörlerinden ikisidir. Bu faktörlerin payındaki değişimler, üretim miktarını ve değerini etkiler.

* Hizmet sektörünün ekonomik kalkınmada oynadığı rolü açıklar.

Öğrenci, kıt kaynakların en verimli şekilde tam olarak kullanılacağını kavrar.

* Piyasa denge fiyatının oluşumunu açıklar.

* Tam rekabet piyasasının özelliklerini açıklar. Piyasada az sayıda satıcı varsa, piyasanın yapısı nasıldır? Cevap: Eksik rekabet piyasasıdır. Açıklama: Eksik rekabet piyasasında, az sayıda satıcı vardır. Bu durumda, tek bir satıcının piyasa fiyatını etkileyebilmesi mümkündür. Kazanım: * Eksik rekabet piyasalarının özelliklerini açıklar. Piyasada aynı ürünü üreten çok sayıda firma varsa, piyasanın yapısı nasıldır? Cevap: Monopolcü rekabet piyasasıdır. Açıklama: Monopolcü rekabet piyasasında, aynı ürünü üreten çok sayıda firma vardır. Bu durumda, her firmanın ürettiği ürün, diğer firmaların ürünlerinden farklı bazı özelliklere sahiptir. Kazanım: * Monopolcü rekabet piyasasının özelliklerini açıklar.

Üretim faktörlerinin gelir dağılımındaki paylarını açıklar.

Üretim faktörlerinin gelir dağılımındaki paylarını açıklar.

Teknolojik ilerlemenin işsizliğe yol açabileceğini açıklayabilirim.

Yapısal işsizliğin nedenlerini açıklayabilirim.

1. İşsizliğin tanımını yapabilme 2. İşsizliğin ekonomik, toplumsal ve kişisel etkilerini açıklayabilme 3. İşsizliğin ekonomik etkilerini açıklayabilme 4. İşsizliğin toplumsal etkilerini açıklayabilme 5. İşsizliğin önlenmesi için alınabilecek önlemleri açıklayabilme 6. İşsizliğin önlenmesinde ekonomik büyümenin rolünü açıklayabilme 7. İşsizliğin önlenmesinde eğitim ve mesleki eğitimin rolünü açıklayabilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 11.Sınıf kategorisinin Ekonomi alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Ekonomi 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Ekonomi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.