Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Drama dair "İnsanın insanı anlamasına yardımcı olan, onun ruhunu, düşüncesini ve davranışlarını açıklayan bir sanat eseri" ifadesi hangi yazar tarafından dile getirilmiştir?

  A) William Shakespeare    B) Bertolt Brecht        
  C) Moliere                D) Sophocles             
  E) Jean Racine           

 2. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: B) Bertolt Brecht. Bu soruda verilen ifadenin kaynağı olarak Bertolt Brecht gösterilir. Brecht, Alman oyun yazarı, yönetmen ve tiyatro teorisyeni olarak bilinir. Onun tiyatro anlayışı, izleyicinin seyrettiği oyuna aktif bir şekilde katılımını ve oyunun mesajını daha iyi anlamasını hedefler. Brecht'e göre, tiyatro insanların kendi hayatlarını anlamasına yardımcı olmalıdır. Bu nedenle, Brecht'in tiyatrosu genellikle politik mesajlar içerir. 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermektedir?

  A) Her gün okuldan sonra arkadaşlarımla buluşup parkta oynuyoruz.
  B) İnsanlar bazen yanlış anlaşılmalar yaşayabiliyorlar.
  C) Evde uyurken bile kitap okumaya devam ediyorum.
  D) Eğer o kadar yorulduysan neden gelmedin dersin yerine?
  E) Hepimizin ortak amacı, daha iyi bir gelecek için çalışmak.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) Eğer o kadar yorulduysan neden gelmedin dersin yerine?
  Bu cümledeki "dersin yerine" ifadesi, anlatım bozukluğu içermektedir. Doğru kullanımı "diye sorsaydın" olmalıdır. Bu şekilde, cümle şu şekilde düzeltilir: "Eğer o kadar yorulduysan neden gelmedin diye sorsaydın?" 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlatım bozukluğu içermemektedir?

  A) O, bizim en iyi öğretmenimizdir, bizimle hep iyi ilgilenir.
  B) Sınıftaki öğrencilerin hepsi derslerine çok çalışıyor, sınavda başarılı olacaklar.
  C) Kitap okumayı sevdiğim için her fırsatta kitap okuyorum.
  D) Benim için hiçbir şey yapmazsın, seninle arkadaş olmak istemiyorum.
  E) Bugün hava çok güzel, dışarıda yürümeye çıkalım.

 6. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Sınıftaki öğrencilerin hepsi derslerine çok çalışıyor, sınavda başarılı olacaklar." cümlesidir. Bu cümle diğer seçeneklerdeki gibi anlatım bozukluğu içermemektedir. 7. Tiyatroda komedi türü, seyirciyi hangi duygularla coşturur?

  A) Korku ve gerilim       B) Romantizm ve şefkat   
  C) Mutluluk ve neşe       D) Üzüntü ve hüzün       
  E) Şaşkınlık ve hayret   

 8. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Mutluluk ve neşe" olarak verilmiştir. Tiyatroda komedi türü, seyirciyi güldürerek mutlu etmeyi amaçlar. Komedi eserleri, absürt durumlar, gülünç karakterler, mizahi diyaloglar ve zekice hazırlanmış şakalar gibi unsurlarla doludur. Bu unsurlar seyirciyi güldürür ve eğlendirir. Tiyatroda komedi türü, seyircide neşeli ve mutlu bir atmosfer oluşturur. 9. "Komedi, güldürmek için yazılmış bir tiyatro türüdür." Bu tanım aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

  A) Aristophanes           B) William Shakespeare   
  C) Moliere                D) Anton Çehov           
  E) Samuel Beckett        

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C) Moliere'dir. Moliere, 17. yüzyılda Fransa'da yaşamış bir yazar ve oyun yazarıdır. Özellikle komedi türünde yazdığı oyunlarla tanınmaktadır. "Komedi, güldürmek için yazılmış bir tiyatro türüdür." tanımı, Moliere'in komedi türüne ilişkin bir tanımıdır. Moliere'in oyunları, genellikle toplumsal konuları ve insan ilişkilerini mizahi bir dille ele almaktadır. 11. "Bağlaçlar, iki kelime veya kelime grubunu birbirine bağlar." Bu cümlede aşağıdaki anlatım bozukluğu vardır:

  A) Çift anlam    B) Çok anlamlılık    C) Tekdüzelik    D) Gereksiz kelime    E) Yapısalcılık

 12. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) Gereksiz kelime. Bu cümlede "anlatım bozukluğu" ifadesi gereksizdir, çünkü "bağlaçlar, iki kelime veya kelime grubunu birbirine bağlar" ifadesi zaten anlatım bozukluğu hakkında yeterli bilgi vermektedir. Bu nedenle, "anlatım bozukluğu" ifadesi gereksiz bir kelime olarak değerlendirilebilir. 13. "Ben onunla okula gittim. O, benim en yakın arkadaşımdır." Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlatım bozukluğu vardır:

  A) Tamlama            B) Zıtlık                C) Koşul
  D) Neden-sonuç     E) Cümle bağlantısı

 14. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Cümle bağlantısı. İki cümle birbirine bağlanmadan, aralarında bir bağlantı kurulmadan ardı ardına kullanılmıştır. Bu cümlelerin birbirine bağlanması için bağlaç ya da diğer bağlantı kelimeleri kullanılmalıdır. Bu şekilde cümlelerin anlamı daha açık ve anlaşılır hale getirilebilir. 15. "Sınıftaki öğrenciler kitaplarını getirmedi." Yukarıdaki cümlede aşağıdaki anlatım bozukluğu vardır:

  A) Yapısalcılık      B) Zıtlık                C) Koşul
  D) Neden-sonuç    E) Olumsuzluk

 16. Cevap: E Açıklama:

  Cevap anahtarı: E) Olumsuzluk. Bu cümlede, "getirmedi" kelimesiyle olumsuzluk ifade edilmiştir. Bu nedenle, cümledeki anlatım bozukluğu olumsuzlukla ilgilidir. Cümledeki olumsuzluk, öğrencilerin kitaplarını getirmemiş olmalarıyla ilgilidir. Bu nedenle, cümle pozitif bir ifade yerine olumsuz bir ifade kullanılarak yapılmıştır. Olumsuz ifadeler, olumlu ifadelere göre daha az kullanılsa da, anlam açısından önemli bir yer tutarlar. Bu nedenle, olumsuz ifadelerin doğru kullanımı, dil bilgisi kurallarına hakimiyet açısından önemlidir. 17. Tiyatro Trajedi türünde yazılmış bir eserde, karakterler genellikle nasıl tasvir edilir?

  A) Komik ve şakacı         B) Kararsız ve belirsiz   
  C) Romantik ve tutkulu     D) Dramatik ve acıklı     
  E) Umursamaz ve ilgisiz   

 18. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı D) Dramatik ve acıklı olarak belirtilmiştir. Trajedi türünde yazılmış bir eserde, karakterler genellikle derin duygular içinde tasvir edilir ve zorlu durumlarla karşı karşıya kalırlar. Bu karakterlerin hikayesi genellikle trajik sonuçlarla sonuçlanır. Bu türdeki eserlerde amaç, okuyuculara veya izleyicilere insanın zayıflıklarını, hatalarını ve çaresizliğini göstermek ve hayatın acımasızlığına dair bir mesaj vermek olabilir. 19. Trajedi türündeki tiyatro eserleri, genellikle hangi amaçla yazılır?

  A) Seyirciyi düşündürmek için
  B) Seyirciyi duygulandırmak için
  C) Seyirciyi eğlendirmek için
  D) Seyirciyi korkutmak için
  E) Seyirciyi şaşırtmak için

 20. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B seçeneğidir, yani trajedi türündeki tiyatro eserleri genellikle seyirciyi duygulandırmak için yazılır. Trajedi türü, seyirciyi üzüntü, acıma, korku ve benzeri yoğun duygularla etkilemeyi amaçlar. Bu eserlerde genellikle ciddi konular ele alınır ve karakterlerin başına gelen trajik olaylar seyircinin duygusal tepkisini uyandırmaya yöneliktir. 21. 1950-1980 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatroda hangi yazarlar etkin olmuştur?

  A) Nazım Hikmet ve Cahit Külebi
  B) Ahmet Muhip Dranas ve Cevat Fehmi Başkut
  C) Vedat Türkali ve Necati Cumalı
  D) Orhan Kemal ve Adalet Ağaoğlu
  E) Hiçbiri

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Vedat Türkali ve Necati Cumalı" olarak verilmiştir. 1950-1980 yılları arasında Türk tiyatrosunda sıkça işlenen siyasi ve toplumsal konuların yanı sıra, yazarların kendi hayatlarından izler de barındıran eserler de yer almıştır. Vedat Türkali ve Necati Cumalı, bu dönemde etkin olan önemli tiyatro yazarları arasındadır ve eserleri bu dönemin temalarını yansıtmaktadır. 23. 1923-1950 yılları arasında Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda en çok hangi tür eserler sahnelenmiştir?

  A) Tarihi oyunlar        B) Komedi oyunları
  C) Drama oyunları     D) Müzikaller
  E) Tiyatro şiirleri

 24. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı "B) Komedi oyunları" olan bu soruda, Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda en çok sahnelenen oyun türü sorulmaktadır. Bu dönemde, tiyatro seyircileri genellikle hayatlarının zorluklarından kurtulmak için komedi oyunlarını tercih etmiştir. Bu dönemde sahnelenen komedi oyunları, toplumsal sorunları eleştiren ve güldürürken düşündüren bir tarzda yazılmıştır. 25. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda, kadın oyuncuların sahneye çıkması ve roller alması hangi yıllarda kabul edilmiştir?

  A) 1920'lerde    B) 1930'larda    C) 1940'larda
  D) 1950'lerde    E) 1960'larda

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı B şıkkı olan "1930'larda" olan bu soruda, Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda kadın oyuncuların sahneye çıkması ve roller almasıyla ilgili bir tarih sorulmaktadır. Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 1934 yılından sonra, kadın oyuncuların tiyatro sahnesinde yer almaları daha yaygın hale gelmiştir. 27. Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda, oyunlarda kullanılan dil genellikle hangi dil olmuştur?

  A) Osmanlı Türkçesi    B) Farsça    C) Arapça
  D) Fransızca                E) Türkçe

 28. Cevap: E Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda oyunlarda kullanılan dil genellikle Türkçe olmuştur. Bu dönemde dil devrimi yapıldığından, Türkçe'nin kullanımı teşvik edilmiş ve Türkçe'nin zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple tiyatro eserlerinde de Türkçe kullanımı yaygınlaşmıştır. 29. 1950-1980 yılları arasında Türkiye'de sahnelenen tiyatro oyunlarının temaları genellikle aşağıdakilerden hangisi üzerine kuruluydu?

  A) Aşk ve romantizm
  B) Tarihi olaylar ve mitolojik hikayeler
  C) Toplumsal ve politik sorunlar
  D) Kişisel trajediler ve aile içi çatışmalar
  E) Doğa ve çevre sorunları

 30. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı "C) Toplumsal ve politik sorunlar" olarak verilmiştir. Bu dönemde Türkiye'de sahnelenen tiyatro oyunlarında genellikle toplumsal ve politik sorunlar ele alınmıştır. Özellikle 1960'lardan sonra toplumsal hareketlerin ve siyasi gelişmelerin etkisiyle tiyatroda politik mesajlar daha belirgin hale gelmiştir. Bu dönemdeki tiyatro oyunları, toplumsal sorunları ele alarak toplumsal değişime katkıda bulunmayı amaçlamıştır. 31. 1950-1980 yılları arasındaki Türk tiyatrosunda aşağıdaki oyunlardan hangisi "Toplumcu Gerçekçilik" akımının en önemli örneklerinden biridir?

  A) "Köprü"            B) "Murtaza"        C) "Güneşte"
  D) "Otogargara"    E) "Kuşlar"

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı C şıkkı olan "Güneşte"dir ve bu oyun, 1950-1980 yılları arasındaki Türk tiyatrosunda "Toplumcu Gerçekçilik" akımının en önemli örneklerinden biridir. Bu akım, toplumsal sorunlara dikkat çekerek gerçekçi ve objektif bir anlatım tarzı benimser. 33. Tiyatro eserlerinde kullanılan dekor, kostüm ve ışık gibi unsurların tümüne ne ad verilir?

  A) Sahne efekti         B) Sahne tasarımı      
  C) Sahne düzeni         D) Sahne makyajı       
  E) Sahne teknolojisi   

 34. Cevap: B Açıklama:

  Sorunun cevap anahtarı B) Sahne tasarımı'dır. Sahne tasarımı, tiyatro eserlerinde kullanılan dekor, kostüm, ışıklandırma, müzik gibi unsurların planlanması ve uygulanması sürecidir. Sahne tasarımı, eserin atmosferini, duygusal tonunu ve karakterlerin kişiliklerini yansıtmak için kullanılır. 35. "Replik", tiyatro eserlerinde hangi anlama gelir?

  A) Sahne tasvirlerinin yapıldığı bölüm
  B) Karakterlerin hareketlerinin anlatıldığı bölüm
  C) Karakterlerin konuşmaları
  D) Oyunun genel konusu
  E) Oyunun sahnelenme amacı

 36. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: (C) Karakterlerin konuşmaları anlamına gelen replik, tiyatro eserlerinde diyalogların temel bileşenidir. Karakterlerin sözlerinin yanı sıra, vurgu, tonlama, ses yüksekliği, duruş ve jestler de repliğin etkisini artıran diğer unsurlardır. 37. 1950-1980 yılları arasında Türk romanında hangi temalar işlenmiştir?

  A) Batılılaşma, modernleşme ve toplumsal değişim
  B) Doğa, mitoloji ve geleneksel Türk kültürü
  C) Kişisel hayat, aşk ve ilişkiler
  D) Fantastik ve bilimkurgu
  E) Hiçbiri

 38. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Batılılaşma, modernleşme ve toplumsal değişim. 1950-1980 yılları arasında Türk romanı, özellikle toplumsal değişimler ve Batılılaşma/modernleşme konularını ele aldı. Bu dönemde Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısındaki değişimler, yazarların eserlerine yansıdı. Romanlar, toplumsal sorunlara dair eleştiriler ve çözüm önerileri sunan eserler olarak da öne çıktı. 39. 1950-1980 yılları arasında Türk romanında hangi yazarlar öne çıkmıştır?

  A) Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Samim Kocagöz
  B) Orhan Kemal, Sabahattin Ali ve Aziz Nesin
  C) Atilla İlhan, Oktay Akbal ve Adalet Ağaoğlu
  D) Tarık Buğra, Necati Cumalı ve Fakir Baykurt
  E) Hiçbiri

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Yaşar Kemal, Kemal Tahir ve Samim Kocagöz öne çıkan yazarlardır. 1950-1980 yılları arasında Türk romanı, Batılılaşma, modernleşme ve toplumsal değişim gibi temaların işlendiği bir döneme denk gelir. Bu dönemde Yaşar Kemal'in "İnce Memed" gibi eserleriyle birlikte Kemal Tahir ve Samim Kocagöz gibi yazarlar da öne çıkmıştır. Bu dönemde diğer yazarlar da önemli eserler vermelerine rağmen, bu üç yazar Türk edebiyatının en önemli isimleri olarak kabul edilirler.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar Detayları

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar 5 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 14 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Mülakat
 • Eleştiri
 • Söylev
 • Gezi Yazısı

Ayrıca Lise edebiyat dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından 11.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Drama sanatının tanımını ve Bertolt Brecht'in tiyatro anlayışını anlama.

Anlatım bozukluklarını fark edebilme ve düzeltebilme becerisi.

Tiyatroda komedi türünün amaçları ve seyirci üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Tiyatro türleri hakkında bilgi sahibi olurlar ve ünlü yazarların eserlerinden örnekler tanıyarak kültürel birikimlerini artırırlar.

Gereksiz kelime kullanımından kaçınma prensibi.

Bağlaçları ve cümle bağlantılarını kullanarak, yazılı ve sözlü iletişimde cümleleri daha etkili bir şekilde birbirine bağlayabilirim.

Olumsuz ifadelerin kullanımını öğrenmek ve dil bilgisi kurallarına hakimiyetini artırmak.

Tiyatro türleri ve karakterlerin tasvirindeki farklılıkları anlamalarını sağlamaktır.

Trajedi türündeki tiyatro eserlerinin amacını açıklamak.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki gelişimini ve önemli yazarları hakkında bilgi sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Türk tiyatrosunun Cumhuriyet Dönemi'ndeki en önemli eğilimlerinden birini öğrenmiş olacaklardır.

tarihsel bir bilgi edinmenin yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların kültürel hayatta yer alması konularında farkındalık kazanmak hedeflenmektedir.

Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu'nda kullanılan dilin ve dil devriminin önemini anlama becerisi kazanılabilir.

Türkiye'deki tiyatro tarihini ve toplumsal sorunların tiyatrodaki yansımalarını anlamalarını hedeflemektedir.

Türk tiyatrosunun tarihindeki önemli akımlardan biri olan "Toplumcu Gerçekçilik" akımını ve bu akımın örneklerinden biri olan "Güneşte" oyununu tanıyabilmesidir.

Tiyatro eserlerinde kullanılan sahne tasarımı unsurlarını tanımlayabilme becerisidir.

Tiyatro eserlerinde kullanılan temel terimleri anlamak ve tiyatro yapısını anlamak olarak özetlenebilir.

Türk romanının 1950-1980 yılları arasındaki dönemindeki ana tema ve yaklaşımları anlamak.

1950-1980 yılları arasında Türk romanında öne çıkan yazarları bilme.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 14 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 57 kere doğru, 87 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Edebiyat 2.Dönem 2.Yazılı - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri