Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Çatışma bölgelerinde sınır ötesi ticareti teşvik etmek için yapılan anlaşmalar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NAFTA    B) EU    C) OPEC    D) ASEAN    E) APEC

 2. Cevap: D Açıklama: D - ASEAN, Çatışma bölgelerinde sınır ötesi ticareti teşvik etmek için yapılan anlaşmalardan biridir. ASEAN üyeleri arasında ekonomik ve politik istikrarı sağlamak için güçlü bir ortak pazar oluşturmayı amaçlayan bir altyapı oluşturmakla ilgileniyor. ASEAN, kamu ve özel sektörlerin işbirliğini güçlendirerek sınır ötesi ticareti teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

 3. Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Hangi faktörler, bir ülkenin doğal kaynak potansiyelini etkileyebilir?

  A) Coğrafi faktörler       B) Ekonomik faktörler     
  C) Demografik faktörler    D) İklimsel faktörler     
  E) Tarihsel faktörler     

 4. Cevap: A Açıklama: Bir ülkenin doğal kaynak potansiyeli, coğrafi, ekonomik, demografik, iklimsel ve tarihsel faktörler tarafından etkilenir. Coğrafi faktör, ekonomik kaynakların erişilebilirliğini, demografik faktörler, ülkedeki nüfusun büyüklüğünü, iklimsel faktörler, ülkenin bitki örtüsünü ve topraklarını etkiler. Tarihsel faktörler ise, ülkenin sahip olduğu teknolojik ve uzmanlık bilgileri üzerinde etkili olabilir.

 5. Doğal kaynakların kullanımı, çevre sorunlarına da neden olabilir. Hangi faktörler, doğal kaynakların çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilir?

  A) Siyasi faktörler        B) Teknolojik faktörler   
  C) İklimsel faktörler      D) Coğrafi faktörler      
  E) Sosyal faktörlere      

 6. Cevap: B Açıklama: Doğal kaynakların kullanımının çevreye olan etkisi azaltılabilir. Bu amaçla, siyasi, teknolojik, iklimsel, coğrafi ve sosyal faktörlerin göz önüne alınarak, çevreye olan etkileri önlemeye yönelik politikalar geliştirilmelidir. Örneğin, yenilenebilir doğal kaynakları daha etkili kullanmak ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak gibi politikalar, çevreyi koruma amacıyla önemli yatırımlara katkı sağlayabilir. Aynı zamanda, iklim değişiklikleri ve tüketimin etk

 7. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde doğal kaynakların rolü nedir?

  A) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesinde hiçbir rol oynamaz.
  B) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesinde yalnızca kısa vadeli bir etki yapar.
  C) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesinde önemli bir role sahiptir.
  D) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesine zarar verir.
  E) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesine etki etmez.

 8. Cevap: C Açıklama: C) Doğal kaynaklar, ülkelerin ekonomik gelişmesinde güçlü bir yürütme, finansman ve iş enerjisi kaynağı olarak ortaya çıkarlar. Dolayısıyla, ülkelerin uzun vadeli ve sürdürülebilir ekonomik gelişmesi için doğal kaynakların önemli bir rolü vardır. Bunun yanında, doğal kaynakların yeterliye kullanımı iyi planlanmış ve denetlenmiş ekonomik politikaların iyileştirilmesine olanak sağlayabilir. Böylece, ülkelerin ekonomik gelişmesi potansiyellerini maksimum seviyeye çıkarabilir.

 9. Ülkelerin ekonomik gelişmesinde teknolojinin rolü nedir?

  A) Teknoloji, ekonomik gelişmenin bir faktörü değildir.
  B) Teknoloji, ekonomik gelişmenin yalnızca kısa vadeli bir etkisidir.
  C) Teknoloji, ekonomik büyümeyi hızlandıran ve sürdürülebilir kılan bir faktördür.
  D) Teknoloji, ülkelerin ekonomik gelişmesine zarar verir.
  E) Teknoloji, ülkelerin ekonomik gelişmesine etki etmez.

 10. Cevap: C Açıklama: C) Teknoloji, ekonomik büyümeyi hızlandıran ve sürdürülebilir kılan önemli bir faktördür. Teknolojinin getirdiği ürün, hizmet ve işlemler, toplumların hayat standardını yükseltmekte, iş fırsatlarının artmasına ve demografik gelişmeye olumlu katkıda bulunmaktadır. Aynı zamanda verimliliğin artmasını ve maliyetlerin düşmesini de sağlayan teknolojinin ülkelerin ekonomik gelişimine pozitif yönde etkisi vardır.

 11. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine ve ülkeler arasındaki ticari engellerin azaltılmasına yönelik bir organizasyondur. Bu durum, ülkeler arasındaki etkileşimi aşağıdaki şekillerden hangisiyle artırabilir?

  A) Kültür benzerliği    B) Ticari işbirliği    
  C) Askeri ittifaklar    D) İdeolojik uyum      
  E) Coğrafi engeller    

 12. Cevap: B Açıklama: Cevap B'dir. Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ülkeler arasındaki ticari engellere karşı mücadele eder ve uluslararası ticareti serbestleştirir. Bunu yapmak için ticari işbirliği ilişkilerini teşvik etmek, ticari işlemlerin ayrıntılarına uymayı kolaylaştırmak, ticari teşvikleri gözden geçirmek ve vergileri kolaylaştırmak gibi yolları sağlar. Bu yollar, ülkeler arasındaki ticaretin artmasına ve etkileşimin arttırılmasına yardımcı olur.

 13. Hangisi Teknolojik gelişmelerin ekonomik etkilerinden değildir? 

  A) İstihdam olanakları artar.
  B) Yerel işletmelerin gelişimini destekler.
  C) Yeni pazarlar açılmasına olanak tanır.
  D) Rekabetin artmasına neden olur.
  E) Doğal kaynakların artmasına neden olur.

 14. Cevap: E Açıklama: Teknolojik gelişmeler, ülke ekonomisine olumlu yönde etki eder. Bu gelişmeler arasında, çalışma olanaklarının artması, yeni pazarların açılmasına olanak tanıması, rekabeti artırması ve yerel işletmelerin gelişimini desteklemesi sayılabilir. Ancak, teknolojik gelişmeler, doğal kaynakların artmasına neden olmaz.

 15. Türk Kültürü Havzası'nın önemli kültürel değerleri arasında yer alan maniler, hangi özellikleri ile öne çıkmaktadır?

  A) Anlamı derin ve güçlü söyleyişleriyle
  B) İyimser ve sevecen karakterleriyle
  C) Muhakeme gücü yüksek söyleyişleriyle
  D) Alaycı ve mizahi karakterleriyle
  E) Sert ve keskin söyleyişleriyle

 16. Cevap: D Açıklama: Türk Kültürü Havzası'nda öne çıkan maniler, derin ve belli konulara ait güçlü söyleyişleriyle, iyimser ve sevecen karakterleriyle, muhakeme gücü yüksek söyleyişleriyle meşhur olmuştur. Maniler, alaycı ve mizahi karakterleriyle eğlenceli hale getirilirken, sert ve keskin söyleyişleriyle de mesajları daha etkili bir şekilde iletilmektedir.

 17. Türk Kültürü Havzası'nda yer alan halk oyunları arasında en çok bilinenler arasında hangileri bulunmaktadır?

  A) Halay, horon ve zeybek
  B) Sirtaki, zurna ve bar
  C) Ciftetelli, semah ve dabke
  D) Kalamatianos, gaida ve lezginka
  E) Capoeira, samba ve paso doble

 18. Cevap: A Açıklama: Cevap: Türk Kültürü Havzası'nda yer alan en bilinen halk oyunları arasında Halay, Horon ve Zeybek bulunmaktadır. Bu oyunlarda dans ve müziğin sentezinden oluşan çeşitli koreograflar uygulanmaktadır. Ayrıca Ciftetelli, Semah ve Dabke gibi halk oyunları da Türk Kültür Havzası'nda büyük ilgiyle takip edilmektedir.

 19. Türkiye'nin jeopolitik konumu, enerji kaynaklarına erişim açısından da önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

  A) Türkiye, petrol ve doğalgaz kaynaklarının zengin olduğu bir ülkedir.
  B) Türkiye, Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinde yer almaktadır.
  C) Türkiye, İran ile ulaşım yolu üzerindedir.
  D) Türkiye, Avrupa'nın doğal gaz kaynaklarına yakın konumdadır.
  E) Türkiye, hidroelektrik enerji kaynakları bakımından zengindir.

 20. Cevap: A Açıklama: Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa arasında önemli bir köprü olarak ortaya çıkmaktadır ve jeopolitik olarak önemli bir enerji kaynağına erişimi vardır. Özellikle Türkiye, Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinde yer almakta ve İran ile ulaşım yolu üzerindedir. Ancak, Türkiye, doğal gaz kaynaklarına çok yakın değildir ve hidroelektrik enerji kaynakları bakımından zengin olmayıp, petrol ve doğal gaz kaynaklarının zengin olduğu bir ülke de değildir. Doğru seçenek B'dir.

 21. Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede yer alması nedeniyle ticaret açısından da avantajlıdır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?

  A) İpek Yolu                  B) Pan-Amerikan Karayolu     
  C) Trans-Sibirya Demiryolu    D) Alaska-Kanada Otoyolu     
  E) Trans-Amazonian Otoyolu   

 22. Cevap: A Açıklama: Türkiye'nin jeopolitik konumu, İpek Yolu ve Doğu Akdeniz Ticaret Yolu arasında yer alması nedeniyle ticaret açısından önemli bir bölge oluşturmaktadır. Bu durum, tarihi ticaret yollarının, hem Doğu ile batı arasında hem de kuzey ile güney arasında kesiştiği bir bölgede yer almasından kaynaklanmaktadır. Böylelikle Türkiye, deniz ve karayolu ticaret yollarının önemli kesişme noktalarından biri olmuştur.

 23. Türkiye’nin jeopolitik konumu, hangi denizler arasında bulunduğu için önemlidir?

  A) Akdeniz ve Kuzey Denizi
  B) Akdeniz ve Karadeniz
  C) Karadeniz ve Hint Okyanusu
  D) Hint Okyanusu ve Atlantik Okyanusu
  E) Akdeniz ve Atlantik Okyanusu

 24. Cevap: B Açıklama: Türkiye, Avrupa ve Asya arasında hem Akdeniz hem de Karadeniz arasında bulunmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’nin jeopolitik konumu hem Avrupa hem de Asya ülkeleri arasındaki ilişkileri etkileyen önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin iki deniz arasında yer alması, doğal kaynaklar, ticaret ve stratejik ortamın güvenliği açısından önemlidir. Böylece, Türkiye'nin bulunduğu denizler arasında olan Akdeniz ve Karadeniz çok önemlidir.

 25. Türkiye’nin Batı ile Doğu arasındaki geçiş noktası olması hangi jeopolitik avantajı sağlar?

  A) Ticaret yollarının kesiştiği yer olması
  B) Doğal kaynak zenginliği
  C) Stratejik önemi
  D) Uluslararası ilişkiler açısından önemi
  E) Asya ve Avrupa arasındaki nüfus değişimi

 26. Cevap: A Açıklama: Cevap: Türkiye'nin Batı ile Doğu arasındaki geçiş noktası olarak jeopolitik avantajı, ticaret yollarının kesiştiği bir ülke olmasıdır. Bu durum, ülkeye stratejik önem sağlayan büyük güdüm ve ittifak İmkanı sunar. Ayrıca, Türkiye'nin hem Avrupa'ya hem de Asya'ya nüfus değişimine katkıda bulunacak doğal kaynak zenginliğine sahip olması da Uluslararası ilişkiler açısından önemini artırmaktadır.

 27. İkili ticaret anlaşmaları aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?

  A) Ülkeler arasında barış ve işbirliği
  B) Uluslararası hukuk kurallarına uygunluk
  C) Mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı
  D) Yerel üreticilerin korunması
  E) Doğal kaynakların korunması

 28. Cevap: C Açıklama: Cevap: İkili ticaret anlaşmaları, ülkeler arasında mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamaya yöneliktir. Anlaşmalar aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarına uygunluk ve barış ve işbirliği arasında olmayı da güvence altına almaktadır. Ancak, ikili ticaret anlaşmaları yerel üreticilerin korunması ve doğal kaynakların korunması gibi konularda yasal güvence sunmaz.

 29. Kıtaların ve okyanusların önemine yönelik değişimler arasında hangisi doğru bir açıklamadır?

  A) Kıtaların bugünkü şekilleri yaklaşık 2 milyar yıl önce oluşmuştur.
  B) Kıtaların hareketleri, tüm dünya iklimlerinde önemli değişiklikler yaratmıştır.
  C) Okyanusların derinliği, kıtalara oranla daha az değişkenlik gösterir.
  D) İlk kıtalar, bugünkü kıtalardan daha küçüktü ve kıtaların oluşumu sürecinde birçok birleşme ve ayrılma yaşandı.
  E) Dünya'da sadece birkaç tane okyanus ve kıta vardır, geri kalan tüm yer yüzü su ve buzullarla kaplıdır.

 30. Cevap: B Açıklama: Doğru açıklama B seçeneğidir. Kıtaların hareketlerinin iklimler üzerindeki etkileri, Dünya'nın hikayesi boyunca büyük ölçüde değişimleri yaratmıştır. Kıtaların bugünkü şekili yaklaşık 2 milyar yıl önce oluşmuştur ve oluşum süreci sırasında birçok birleşme ve ayrılma yaşanmıştır. Okyanusların derinlikleri de değişim arz eder; ancak bu değişimler, kıtaların değişimlerine göre daha azdır.

 31. Kıtaların ve okyanusların önemindeki değişimler arasında hangisi, insan faaliyetlerinin bir sonucudur?

  A) Kıta çarpışmaları
  B) Kıta oluşumu
  C) Deniz seviyesindeki değişimler
  D) Yeryüzünde çeşitli canlı türlerinin evrimi
  E) Okyanus asitlenmesi

 32. Cevap: E Açıklama: Cevap E seçeneğinde olmalıdır. Okyanus asitlenmesi, insan faaliyetleri tarafından karbon emisyonu nedeniyle oluşan bir sonuçtur. Karbon emisyonu atmosferin sera etkisine sahip olmasını sağlayarak deniz suyunun pH seviyesini düşürdüğü ve sonuç olarak biyolojik çeşitliliği azalttığı bilinmektedir. Ayrıca karbon emisyonu, deniz seviyesinin de artmasına neden olmaktadır.

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Detayları

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testini Çöz tıklayın. Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ VE DOĞAL KAYNAK POTANSİYELLERİ
  1. DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE
  2. KÜRESELLEŞMENİN ETKİSİ

Ayrıca Lise coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; mebsinavlari.com tarafından tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavı 12.Sınıf kategorisinin Coğrafya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Testi İstatistikleri

Bu sınav 6 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 37 kere doğru, 26 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Coğrafya 2.Dönem 2.Yazılı - 12.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Coğrafya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.