Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 CEVAPLARI

 1. Gümüş Motor'un açılışı hangi yıl yapılmıştır?

  A) 1956    B) 1958    C) 1960    D) 1964    E) 1966    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un açılışının 20 Mart 1960'ta yapıldığı belirtilmektedir. 3. Gümüş Motor'un kuruluşunda hangi kaynaklar kullanılmıştır?

  A) Dış yardımlar
  B) Öz kaynaklar
  C) Bankalardan alınan krediler
  D) Devlet sübvansiyonları
  E) Yabancı yatırımlar

 4. Cevap: B Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un kuruluşunda öz kaynaklardan yararlanıldığı belirtilmektedir. 5. Gümüş Motor'un batırılmasında rol oynayan etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İşçi grevleri
  B) Yönetim sorunları
  C) İthal motorlarla rekabet
  D) Mali sıkıntılar
  E) Devlet desteğinin yetersizliği

 6. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un, yok pahasına piyasaya sürülen ithal motorlarla rekabet nedeniyle zarar ettiği belirtilmektedir. 7. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi'ne giden süreçte aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

  A) DP hükümetinin ekonomik başarısızlıkları
  B) Muhalefetin sert eleştirileri
  C) Ordu içindeki darbeci oluşumlar
  D) Üniversitelerde yaşanan öğrenci olayları
  E) Hepsi

 8. Cevap: E Açıklama:

  Metinde 27 Mayıs Darbesi'ne giden süreçte tüm seçeneklerdeki faktörlerin rol oynadığı belirtilmektedir. 9. 27 Mayıs Darbesi'nden sonra DP liderlerinden idam edilenler hangileridir?

  A) Celal Bayar ve Refik Koraltan
  B) Fahri Özdilek ve Hasan Polatkan
  C) Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan
  D) Süleyman Demirel ve İsmet İnönü
  E) Alparslan Türkeş ve Turgut Özal

 10. Cevap: C Açıklama:

  Metinde 27 Mayıs Darbesi'nden sonra idam edilen DP liderlerinin Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olduğu belirtilmektedir. 11. Gümüş Motor'un kurulması hangi düşüncenin bir sonucudur?

  A) Liberalizm          B) Sosyalizm          
  C) Milliyetçilik       D) Enternasyonalizm   
  E) Faşizm                                    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un Türkiye'nin kendi motorunu yapması gerektiği düşüncesinden doğduğu belirtilmektedir. 13. Demokrat Parti döneminde DP ile muhalefet partileri arasında yaşanan bir çatışmayı belirtiniz.

  A) Toprak reformu tartışmaları
  B) Millet Partisi'nin kapatılması
  C) Kıbrıs meselesi
  D) Laiklik ilkesi
  E) Hiçbiri

 14. Cevap: B Açıklama:

  Metinde DP döneminde muhalefetin sert eleştirilerinin DP'nin Millet Partisi'ni kapatmasına yol açtığı belirtilmektedir. 15. Gümüş Motor'un özelleştirilmesinden sonra adı ne oldu?

  A) Pancar Motor      B) Otomobil Motor   
  C) Traktör Motor     D) Deniz Motor      
  E) Makine Motor                          

 16. Cevap: A Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un özelleştirildikten sonra adının Pancar Motor olarak değiştirildiği belirtilmektedir. 17. 27 Mayıs Darbesi'nden sonra ülkeyi yöneten kurumun adı nedir?

  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
  B) Cumhurbaşkanlığı Konseyi
  C) Millî Birlik Komitesi
  D) Yargıtay
  E) Danıştay

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metinde 27 Mayıs Darbesi'nden sonra ülkeyi yöneten kurumun Millî Birlik Komitesi olduğu belirtilmektedir. 19. Gümüş Motor'un kurulmasında önemli bir rol oynayan kişi kimdir?

  A) İsmet İnönü          B) Adnan Menderes      
  C) Necmettin Erbakan    D) Celal Bayar         
  E) Fahri Özdilek                               

 20. Cevap: C Açıklama:

  Metinde Gümüş Motor'un kurulmasında Necmettin Erbakan'ın önemli bir rol oynadığı belirtilmektedir. 21. 27 Mayıs Darbesi'nin ana sebeplerinden biri hangisidir?

  A) Ekonomik kriz
  B) Toplumsal huzursuzluk
  C) Askeriyenin siyasi müdahalesi
  D) Uluslararası baskılar
  E) Hükümetin istifası

 22. Cevap: C Açıklama:

  Darbenin arkasındaki ana güç, siyasi otoritenin zayıflaması ve ordunun siyasete müdahale etme isteğiydi. 23. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin amacı neydi?

  A) Hükümeti devirmek
  B) Askeri yönetim kurmak
  C) Parlamentonun yetkilerini kısıtlamak
  D) Ülkeyi İslam devleti ilan etmek
  E) Anayasayı değiştirmek

 24. Cevap: A Açıklama:

  Darbe girişiminin temel hedefi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirerek ülke yönetimini ele geçirmekti. 25. 1961 Anayasası'nın önemli özelliklerinden biri hangisidir?

  A) Cumhurbaşkanı'na geniş yetkiler verilmesi
  B) Anayasa Mahkemesi'nin kurulması
  C) Basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması
  D) Devletin ekonomideki rolünün azaltılması
  E) Askerin siyasi etkisi artırılması

 26. Cevap: B Açıklama:

  Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, hükümet kararlarına karşı yargısal denetim sağlamıştır. 27. 27 Mayıs Darbesi'nin Türkiye'deki demokratikleşme sürecine etkisi ne olmuştur?

  A) Süreci hızlandırmıştır
  B) Süreci engellemiştir
  C) Sürecin yönünü değiştirmiştir
  D) Süreci olumlu yönde etkilememiştir
  E) Süreç üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır

 28. Cevap: B Açıklama:

  Darbe, siyasi yaşamı kesintiye uğratmış ve demokratik kurumların zayıflamasına neden olmuştur. 29. 15 Temmuz Darbe Girişimi ile 27 Mayıs Darbesi arasındaki en önemli benzerlik hangisidir?

  A) Ordu tarafından gerçekleştirilmiş olması
  B) Toplumsal destek olması
  C) Uluslararası tepki çekmesi
  D) Hükümetin güçlenmesine yol açması
  E) Parlamentonun kapatılması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Her iki darbe de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden çıkan bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. 31. Truman Doktrini ve Marshall Planı'nın Türkiye'de bir şartı neydi?

  A) Kara yollarına dayalı ulaşım sistemine geçmek
  B) Yüzde yüz yerli bir otomobil üretmek
  C) Amerikan otomobil ve otobüslerinin ithal edilmesi
  D) Yedek parça ihtiyacını azaltmak
  E) Demiryollarının geliştirilmesi

 32. Cevap: A Açıklama:

  Truman Doktrini ve Marshall Planı, Türkiye'nin yardım alabilmesi için kara yollarına dayalı bir ulaşım sistemine geçmesini şart koşmuştur. 33. Devrim otomobili hangi kurum tarafından üretilmiştir?

  A) Eskişehir Demir Yolu Fabrikaları
  B) TUSAŞ
  C) Oyak-Renault
  D) Ford Otosan
  E) Mercedes-Benz Türk

 34. Cevap: A Açıklama:

  Devrim otomobili, Eskişehir Demir Yolu Fabrikaları tarafından üretilmiştir. 35. Devrim otomobilinin üretim süresi kaç gündü?

  A) 60    B) 129    C) 200    D) 290    E) 365    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Devrim otomobilinin üretim süresi 129 gündü. 37. Devrim otomobilinin ilk olarak nereye gittiği söylenir?

  A) Cumhurbaşkanlığı Köşkü    B) TBMM                     
  C) Anıtkabir                 D) İstanbul                 
  E) Bursa                                                 

 38. Cevap: C Açıklama:

  Devrim otomobilinin ilk olarak 29 Ekim törenlerine gitmesi planlanmıştı. 39. Devrim otomobilinin motorunun üretiminde hangi grup yer almıştır?

  A) Karoseri Grubu
  B) Metalurjist Grubu
  C) Motor Şanzıman Grubu
  D) Keskin Süspansiyon ve Fren Grubu
  E) Satın Alma Grubu

 40. Cevap: C Açıklama:

  Devrim otomobilinin motorunun üretiminde Motor Şanzıman Grubu yer almıştır. 41. Devrim otomobilinin benzininin neden bittiği söylenir?

  A) Benzin deposunun delinmesi
  B) Yanlış benzin kullanılması
  C) Yakıt tasarruflu olması
  D) Benzin ikmalinin unutulması
  E) Motor arızası

 42. Cevap: D Açıklama:

  Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, benzin ikmalinin unutulduğunu söylemiştir. 43. Devrim otomobilinin üretimine yönelik yapılan eleştirilerden biri neydi?

  A) Çok pahalı olması
  B) Güvenlik standartlarını karşılamaması
  C) Piyasaya çok geç sürülmesi
  D) Batılı otomobillerden aşağı kalması
  E) Yerli otomobil olmaması

 44. Cevap: D Açıklama:

  Devrim otomobili, Batılı otomobillerden aşağı kaldığı yönünde eleştirilmiştir. 45. Hangi araç Devrim otomobilinin benzini bittikten sonra Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Anıtkabir'e taşımıştır?

  A) 1 numaralı Devrim otomobili
  B) 2 numaralı Devrim otomobili
  C) Amerikan yapımı bir otomobil
  D) Türk yapımı bir otobüs
  E) At arabası

 46. Cevap: A Açıklama:

  Devrim otomobilinin benzini bittikten sonra 1 numaralı Devrim otomobili Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'i Anıtkabir'e taşımıştır. 47. Devrim otomobili projesinde yer alan teknik ekip yöneticilerinden biri kimdi?

  A) Mustafa Kemal Atatürk    B) Cemal Gürsel            
  C) Orhan Alp                D) İsmet İnönü             
  E) Adnan Menderes                                      

 48. Cevap: C Açıklama:

  Devrim otomobili projesinde yer alan teknik ekip yöneticilerinden biri Orhan Alp'tir. 49. Otomotiv endüstrisinin gelişmesi hangi sektörlere katkı sağlar?

  A) Sadece inşaat ve tarım
  B) Sadece finans ve sigorta
  C) İmalat, pazarlama, servis, akaryakıt, finans ve sigorta
  D) Sadece eğitim ve sağlık
  E) Sadece turizm ve eğlence

 50. Cevap: C Açıklama:

  Otomotiv endüstrisinin gelişmesi, imalat, pazarlama, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerine katkı sağlar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 Detayları

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise çağdaş Türk ve Dünya tarihi III. ünite soğuk savaş konusu test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak kabul edilen Gümüş Motor'un tarihi ve önemini kavramak.

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde yerli kaynakların kullanımının önemini kavramak.

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde dış rekabetin olumsuz etkilerini kavramak.

Türkiye'nin siyasi tarihinde askerî darbelerin nedenlerini ve sonuçlarını anlamak.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan önemli siyasi olayları ve kişilikleri tanımak.

Milliyetçilik ideolojisinin sanayileşmeye etkilerini anlamak.

Türkiye'nin çok partili siyasi hayatındaki gerginlikleri ve çatışmaları anlamak.

Türkiye'nin sanayileşme sürecindeki özelleştirmelerin etkilerini anlamak.

Türkiye'nin siyasi tarihinde askerî darbelerin rolünü kavramak.

Türkiye'nin sanayileşme sürecinde yerli girişimcilerin önemini kavramak.

27 Mayıs Darbesi'nin sebeplerini anlamak

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin amacını öğrenmek

1961 Anayasası'nın özelliklerini kavramak

Darbelerin demokratik süreçler üzerindeki etkilerini anlamak

Darbelerin ortak özelliklerini belirlemek

12.1.3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarını açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.2.1. 20. yüzyılın second yarısında Türkiye'de toplumsal ve siyasal gelişmeleri inceler.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.2. Türkiye'de otomotiv sanayinin gelişimini açıklar.

12.1.3.1. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'nin ekonomik ve sosyal politikalarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi III. Ünite - Soğuk Savaş - Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Ünite Özetleri