Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı CEVAPLARI

 1. Bitkilerde besinlerin taşınması için hangi yapı kullanılmaz?

  A) Kökler                  B) Gövde            C) Yapraklar
  D) Kılcal damarlar    E) Çiçekler

 2. Cevap: C Açıklama: Dört farklı besin taşıma yolu vardır. Bitkiler kökler aracılığıyla su ve mineralleri toplarlar. Gövde, bu minerallerin bitkiyi besleyen tüm hücrelere taşınması için gereklidir. Yapraklar oksijen ve karbondioksitin alınması için bitkide önemli bir rol oynar. Kılcal damarlar ise bitkideki besinlerin hareket etmesi için gereklidir. Çiçekler ise bitkinin üreme sürecinde kullanılır.

 3. Bitki hücrelerinde fotosentez için gereken pigmentlerin en önemlisi hangisidir?

  A) Klorofil a        B) Klorofil b    C) Karotenoidler
  D) Fikobilinler    E) Lutein

 4. Cevap: A Açıklama: Cevap: Klorofil a, bitki hücresinde fotosentez için en önemli pigmenttir. Klorofil a, fotokimyasal reaksiyonun çoğu safhasını başlatır ve karbon dioksitten gazlaşmış oksijen içeren glikoz oluşturmak için ışığı absorbe eder. Diğer pigmentler, özellikle karotenoidler ve fikobilinler aşınma yoluyla klorofil a etkisini arttırır ve fotosentezi optimize etmek için yardımcı rol oynarlar.

 5. Bir bitkideki odunsu gövde bölümüne ne denir?

  A) Kök    B) Yaprak    C) Çiçek    D) Gövde    E) Tomurcuk

 6. Cevap: D Açıklama: Cevap: Bitkilerin gövde bölümüne odunsu gövde denir. Odunsu gövde, bitkinin çekirdeğinden yüzeye doğru artan en önemli ve sert bölümüdür. Sert kabuğunun altında, bitkinin besin almasını sağlayan gözler, hedef noktası (distal) ve hareket yönünü belirleyen ana şube hattı (proksimal) vardır.

 7. Bitkilerin topraktan su ve mineralleri almak için kullandıkları yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yapraklar    B) Çiçekler    C) Tomurcuklar
  D) Kökler        E) Gövdeler

 8. Cevap: D Açıklama: Bitkilerin topraktan su ve mineralleri almak için kullandıkları yapılar köklerdir. Kökler bitkinin büyümesini sağlamak ve bozulmadan besinleri almasını sağlamak için toprakta büyüyen özel bir yapıdır. Kökler bitkinin diğer organlarından farklı olarak derinlere inebilir ve topraktaki mineralleri alıp bitkiye iletir.

 9. Hangi bitki dokusu hücreleri arasındaki boşlukları sayesinde su ve minerallerin iletilmesini sağlar?

  A) Epidermis          B) Kambiyum    C) Faz dokusu
  D) Öz su dokusu    E) Odun su dokusu

 10. Cevap: D Açıklama: Cevap: Öz su dokusu, bitki dokuları arasındaki boşlukları doldurmak için kullanılır. Boşluklar sayesinde su ve mineraller bitki hücreleri arasında iletilir. Öz su dokusu, bitki hücrelerinin suyun iletilmesinde görev alır ve bu sayede bitki hücreleri su ile beslenir.

 11. Bitki hücrelerinde bulunan, fotosentez işleminin gerçekleştiği kısımlar nelerdir?

  A) Kloroplast ve mitokondri
  B) Golgi aygıtı ve endoplazmik retikulum
  C) Nukleus ve ribozom
  D) Hücre zarı ve hücre çekirdeği
  E) Koful ve lizozom

 12. Cevap: A Açıklama: Bitki hücrelerinde fotosentez işleminin gerçekleştiği kısımlar, kloroplast ve mitokondrilerdir. Kloroplastlar, bitki hücrelerinde bulunan özel organellerdir ve bu organeller, hava koşullarına göre klorofil moleküllerinin absorpsiyonu ile fotosentez işlemini gerçekleştirir. Mitokondriler ise bitki hücresinin enerji metabolitlerini ürettikleri için fotosentez sürecine katkıda bulunurlar.

 13. Bir bitkinin kök sistemi ne işe yarar?

  A) Fotosentez yapar
  B) Besinleri depolar
  C) Gaz alışverişi yapar
  D) Bitkiyi yerden tutar ve su ve mineralleri alır
  E) Hormon üretir

 14. Cevap: D Açıklama: Kök sistemi bitkinin yerden tutulması ve su ve minerallerin alınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Kök sistemi, besinleri de depolarak bitkiyi besinlere ulaştırmada destek sağlar. Ayrıca, gaz alışverişi gibi fizyolojik fonksiyonlar için de kullanılır.

 15. Bitki dokuları arasında madde taşınmasını sağlayan özelleşmiş hücrelere ne ad verilir?

  A) Perisit              B) Kolenkima                C) Kambiyum
  D) Sklerankima    E) Ksilem ve floem

 16. Cevap: D Açıklama: Dokuda madde taşınmasını sağlayan özelleşmiş hücrelere sklerankima adı verilir. Sklerankimalar bitki dokuları arasında akışkan özellikte olan maddeleri taşırlar. Sklerankimalar ile ksilem ve floem arasındaki fark, sklerankimaların sadece hava kütlesi taşımaya yarayıp sıvıyı taşımazken ksilem ve floem hem hava kütlesini hem de sıvıyı taşıyabilme özelliğinedir.

 17. Bitkilerin gövdesinde bulunan, hücre duvarının kalınlaşmasını sağlayan özelleşmiş hücrelere ne ad verilir?

  A) Sklerankima    B) Kambiyum    C) Perisit    D) Ksilem    E) Floem

 18. Cevap: D Açıklama: Cevap D olarak verilmiştir. Ksilemler, bitkilerin gövdesinde bulunan, hücre duvarının kalınlaşmasını sağlayan özelleşmiş hücrelerdir. Ksilemler, bitkilerin gövde duvarına dayanma ve destek olmalarıyla birlikte hareket kabiliyetini de sınırlandırırlar. Ayrıca, bitkisel hücrelerin yüzeyinde, çeşitli biyokimyasal işlemler için gerekli maddeleri saklamalarını sağlar. Ksilemlar, bitkilerin yaprakları, sürgünleri ve gövdesinde benzersiz bir yapıya sahiptir.

 19. Bitkilerin suyu nasıl taşıdığını açıklayan bir teoriye göre, su bitkideki köklerden çıkarak su taşıyan dokular boyunca yukarı doğru hareket eder. Bu teoriye ne ad verilir?

  A) Transpirasyon                B) Fotosentez                  
  C) Diffüzyon                    D) Asimilasyon                 
  E) Kohezyon-Tensiyon Teorisi   

 20. Cevap: E Açıklama: Cevap: Kohezyon-Tensiyon Teorisi, bitkinin köklerindeki suyun kütlesel kuvvetleriyle bağlanmış olan moleküler bağlar aracılığıyla taşınması anlamına gelir. Bitkideki suyun hareketi, moleküller arasındaki kuvvetler sayesinde aşağıdan yukarı doğru hareket eder. Bu kuvvetler bitkilerde sürekli olarak bulunan suyun hareketine izin verir ve bitki susuzluğa karşı dayanıklı hale gelir.

 21. Bitkilerde, odunsu gövdeye sahip olan bitkilerin hücreleri arasında bulunan bağlantıların görevi nedir?

  A) Su taşımak                B) Madde taşımak            
  C) Fotosentez yapmak         D) Güneş ışınlarını emmek   
  E) Kökleri tutmak           

 22. Cevap: B Açıklama: Cevap: Bitkilerde, odunsu gövdeye sahip olan bitkilerin hücreleri arasındaki bağlantıların görevi su ve madde taşımaktır. Bu bağlantılar, bitkinin güneş ışınlarını emmesini sağlamak için aynı zamanda yağmur sularını somutlaşmış karbonhidratlar ve mineralleri aktararak bitkiyi beslemektedir. Çoğu durumda, bu bağlantılar kökleri de tutarak bitkiyi toprağa bağlamakta ve onu dayanıklı hale getirmektedir.

 23. Bitkilerde, fotosentez işleminde kullanılan kloroplastlar, hangi bölümde bulunur?

  A) Kök    B) Gövde    C) Yaprak    D) Çiçek    E) Tohum

 24. Cevap: C Açıklama: C seçeneği doğru cevaptır. Kloroplastlar, bitkinin yapraklarının içinde bulunan hücrelerde bulunur. Kloroplastlar, güneşten alınan kuvvetli ışınların fotosentez işleminde kullanılmasını sağlar. Fotosentez işlemi, bitkilerin karbondioksit ve sudan glikoz ve oksijen üretmesini sağlar.

 25. Bitkilerin kökleri, hangi görevi üstlenir?

  A) Su ve mineral emmek       B) Güneş ışınlarını emmek   
  C) Fotosentez yapmak         D) Madde taşımak            
  E) Tohum üretmek            

 26. Cevap: A Açıklama: Bitkilerin kökleri, su ve mineral emmek görevi üstlenir. Kökler aynı zamanda bitkilere madde taşımak için gerekli besin maddelerini alırlar. Kökler ayrıca bitkilere fiziksel destek sağlarlar çünkü toprağa yerleşerek bitkinin sabit bir şekilde kalmasına yardımcı olurlar.

 27. Bitkilerin yapısında bulunan "lentisel" adı verilen yapıların görevi nedir?

  A) Oksijen alışverişi sağlamak    B) Fotosentez yapmak             
  C) Madde taşımak                  D) Su emmek                      
  E) Kökleri tutmak                

 28. Cevap: A Açıklama: Lentisel, bitkilerin yapısında bulunan bir elementtir. Lentisel kökleri tutmak ve bitkinin dengesini sağlamak için canlıya özgü bir mekanizma olarak hizmet eder. Bunun yanı sıra, lentisel bitki tarafından hava ile temas hattının yayılmasını da sağlar ve bu sayede bitki bitki oksijen alışverişi yapar.

 29. Bitkilerin üreme organları nelerdir?

  A) Tohumlar ve meyveler            B) Çiçekler ve tohumlar           
  C) Kökler ve gövdeler              D) Yapraklar ve dallar            
  E) Tomurcuklar ve kloroplastlar   

 30. Cevap: B Açıklama: Bitkilerin üreme organları tohumlar ve çiçeklerdir. Tohumlar, bitki üreme tohumlarının tek bir hücre üzerinden üremesini sağlayan ve bitkiyi ikiye bölerek üretilen özel bitki hücrelerinden oluşur. Çiçekler ise bitkinin dişil ve eril organlarını taşıyan çevresel öğelerdir. Çiçek, gövdenin üst kısmında ve aynı zamanda taze tohumların üretilmesine yardımcı olan bir organ olarak hizmet eder. Diğer bitki üreme organları arasında yapraklar, dallar, tomurcuklar ve kloroplastlar da bulunur.

 31. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücresinde bulunur ancak hayvan hücresinde bulunmaz?

  A) Kloroplast      B) Mitokondri    C) Sentrozom
  D) Golgi aygıtı    E) Ribozom

 32. Cevap: A Açıklama: A) Kloroplast, bitki hücresinde bulunan organeldir. Bitki hücreleri için çevreden alınan güneş ışınlarının fotosentez yoluyla kullanımını sağlar. B) Mitokondri, hayvan veya bitki hücrelerinde bulunan organeldir. Bu organel glikoz enerjisinin glikojen veya ATP'ye dönüştürülmesini sağlar. C) Sentrozom, bitki hücresinde bulunan bir mikrotübüldür. Mikrotübül içerisindeki proteinler, hücrenin bölünmesini desteklemek amacıyla kullanılır.

 33. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerde suyun yukarı doğru taşınması için gerekli olan mekanizmalardan biri değildir?

  A) Transpirasyon          B) Kohezyon              
  C) Adhezyon               D) Stomaların açılması   
  E) Osmoz                 

 34. Cevap: E Açıklama: Bitkilerde suyun yukarı doğru taşınması için, transpirasyon, kohezyon, adhezyon ve stomaların açılması mekanizmaları gereklidir. Bunlar arasında osmoz mekanizması yer almaz. Transpirasyon, bitkinin akar suları ile kaybedilen su miktarıyla ilişkili olan bir proses olup, bu proses sayesinde bitki toprağın içinden su çekip havaya ulaştırır. Kohezyon, su moleküllerindeki etkileşimdir ve bitkinin toprağın içinden su çekmesine yardım eder. Ayrıca, adhezyon da su moleküllerinin bitkisel liflerle etkileşime girerek bitkinin toprağın i

 35. Bitkilerdeki üreme hücreleri olan sporlar, aşağıdaki yapılarından hangisi tarafından üretilir?

  A) Stamen    B) Pistil    C) Sepal    D) Petal    E) Sporofit

 36. Cevap: A Açıklama: A) Stamen, bitkilere üreme hücreleri olan sporların üretimini sağlayan bir yapıdır. B) Stamen, anterin yer aldığı kalın bir gövdeden veya tüp şeklindeki bir direkten oluşur. C) Stamen bitki çiçeklerinde bulunan filametleri barındırır ve bir salkım gibi görünür.

 37. Bitkilerde tozlaşma sırasında, polen tanecikleri aşağıdaki yapılarından hangisine yapışarak döllenme gerçekleştirilir?

  A) Stamen    B) Pistil    C) Sepal    D) Petal    E) Filament

 38. Cevap: B Açıklama: Aşağıdaki cümleler ile bitkilerde tozlaşma süreci açıklanabilir: Tozlaşma, bir erkek çiçeğindeki polen taneciklerinin bir dişi çiçeğinin pistiline yapışmasıyla gerçekleşen döllenme süreci olarak tanımlanır. Stamen yapraktan çıkan, polen taşıyan boşluklu yapılardır. Sepal ve petal ise çiçek yapraklarının en önemli bileşenleridir. Filament ise stamenin tam ortasındaki çubuk şekilli yapıdır. Son olarak, polen tanecikleri bitkide tozlaşma sırasında pistile yapışarak döllenme gerç

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Detayları

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Nisan 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testini Çöz tıklayın. Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM
  1. Evrim
  2. Hayatın Başlangıcı

Ayrıca Lise biyoloji dersi 2.dönem 2.yazılı soruları; 12.sınıflar için tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavı 12.Sınıf kategorisinin Biyoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 4 kere doğru, 33 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Biyoloji 2.Dönem 2.Yazılı sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Biyoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.