Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Dinî bilgi nedir?


 2. Cevap: Dinî bilgi, özne ile nesne arasındaki bağın inanç aktına göre belirlendiği bilgi türüdür. Açıklama:

  Dinî bilgi, yüce bir varlık tarafından belirlenen inanç sistemine dayanılarak elde edilir. Bu bilgi, evren, insan ve toplumu açıklayan değişmez ve kesin bilgidir. 3. Teknik bilgi nedir?


 4. Cevap: Teknik bilgi, araç gereç yapma bilgisine denir. Açıklama:

  Teknik bilgi, insanın diğer varlıklardan üstün ve güçlü hâle gelmesini sağlayan bilgidir. Bu bilgi, araç gereçlerin nasıl yapılacağını ve kullanılacağını içerir. 5. Platon'a göre bilginin kaynağı nedir?


 6. Cevap: Bilginin kaynağı, duyular ve akıldır. Açıklama:

  Görülen dünya, duyularla algılanır. Kavranan dünya ise, akılla kavranır. Bu nedenle bilginin kaynağı, duyular ve akıldır. 7. Doğru bilginin mümkün olduğunu savunan felsefi akım hangisidir?


 8. Cevap: Dogmatism Açıklama:

  Dogmatism, doğru bilginin mümkün olduğunu savunan bir felsefi akımdır. Dogmatiklere göre, bilginin kaynağı duyular ve akıldır. Bu iki kaynağın doğru bilgi elde etmek için yeterli olduğu savunulur. 9. Bilginin mümkün olup olmadığına ilişkin görüşler nelerdir?


 10. Cevap: Bilginin mümkün olduğu görüşüne dogmatik, mümkün olmadığı görüşüne septisizm adı verilir. Açıklama:

  Dogmatizm, bilginin mümkün olduğunu, septisizm ise bilginin mümkün olmadığını savunur. 11. Bilginin kaynağı nedir?


 12. Cevap: Bilginin kaynağı deney, akıl, sezgi veya bunların bir kombinasyonu olabilir. Açıklama:

  Bilginin kaynağına ilişkin farklı görüşler vardır. Empirizm, bilginin kaynağının deney olduğunu, rasyonalizm bilginin kaynağının akıl olduğunu, sezgicilik ise bilginin kaynağının sezgi olduğunu savunur. Kritisizm ise bilginin kaynağının hem deney hem de akıl olduğunu ileri sürer. 13. Hume'a göre, düşüncenin sınırı nedir?


 14. Cevap: Düşüncenin sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. Açıklama:

  Hume'a göre, düşüncenin sınırı nedir? Cevap: Düşüncenin sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır.re, düşüncenin sınırı nedir? Cevap: Düşüncenin sınırı, duyular ve deneyimler tarafından sağlanan malzemelerle sınırlıdır. 15. Hume'a göre, insan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni nedir?


 16. Cevap: İnsan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni, düşüncenin, duyular ve deneyimler yoluyla elde edilen malzemeleri birleştirerek, yeni fikirler oluşturma yeteneğidir. Açıklama:

  Hume'a göre, insan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni nedir? Cevap: İnsan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni, düşüncenin, duyular ve deneyimler yoluyla elde edilen malzemeleri birleştirerek, yeni fikirler oluşturma yeteneğidir.re, insan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni nedir? Cevap: İnsan düşüncesinin sınırsız görünmesinin nedeni, düşüncenin, duyular ve deneyimler yoluyla elde edilen malzemeleri birleştirerek, yeni fikirler oluşturma yeteneğidir. 17. Bilgi edinme sürecinde, sezginin rolü nedir?


 18. Cevap: Sezgi, doğrudan ve aracısız bir kavrayıştır. Sezgi yoluyla, duyularla veya akılla kavranması zor olan bilgilere ulaşabiliriz. Açıklama:

  Sezgi, bilgi edinme sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Örneğin, bir sanatçı, yaratıcılığını kullanarak yeni bir eser ortaya koyarken sezgiden yararlanabilir. 19. Doğru bilginin ölçütü nedir?


 20. Cevap: Doğru bilginin ölçütü, bilginin gerçekle uyuşmasıdır. Bir bilgi, gerçekle uyuşuyorsa o bilgi doğrudur. Açıklama:

  Doğru bilginin ölçütü, bilginin gerçekle uyuşmasıdır. Bu nedenle, doğru bilgi elde etmek için bilginin kaynağının güvenilir olması gerekir. 21. Sokrates'in yönteminin bir amacı, insanların kendi bildiklerini sorgulamalarını sağlamaktır. Bu amacın önemi nedir?


 22. Cevap: Bu, insanların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Açıklama:

  Sokrates'in yönteminin bir amacı, insanların kendi bildiklerini sorgulamalarını sağlamaktır. Bu, insanların eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çünkü eleştirel düşünme, bir bilginin doğruluğunu ve tutarlılığını sorgulamayı içerir. 23. Sokrates'in yöntemi, günümüzde de eğitimde kullanılmaktadır. Bu yöntemin eğitimde kullanılmasının nedenleri nelerdir?


 24. Cevap: Bu yöntem, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Açıklama:

  Sokrates'in yöntemi, günümüzde de eğitimde kullanılmaktadır. Bu yöntemin eğitimde kullanılmasının nedenleri şunlardır: * Öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. * Öğrencilerin kendi fikirlerini ifade etmelerine ve savunabilmelerine yardımcı olur. * Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Bilginin imkânı konusunda kesin bir görüş birliği yoktur.
  2. ( ) Doğru bilginin ölçütü deney ve akıldır.
  3. ( ) Doğru bilginin ölçütü tutarlılıktır.
  4. ( ) Doğru bilginin ölçütü apaçıklıktır.
  5. ( ) Doğru bilginin ölçütü tümel uzlaşımdır.
  6. ( ) Doğru bilginin ölçütü yarardır.
  7. ( ) Bilginin kaynağı duyulardır.
  8. ( ) Bilginin kaynağı akıldır.
  9. ( ) Bilginin kaynağı sezgidir.
  10. ( ) Bilginin kaynağı dogmadır.

 26. Cevap: : 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Bilginin imkânı konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Çünkü bilginin ne olduğu, nasıl elde edildiği ve ölçütleri gibi sorulara farklı cevaplar verilmiştir. 2. Doğru bilginin ölçütü deney ve akıldır. Çünkü bilgi, duyularla elde edilen veriler ile akıl tarafından işlenerek elde edilir. 3. Doğru bilginin ölçütü tutarlılıktır. Çünkü doğru bilgi, birbiriyle çelişmeyen, tutarlı bir bütündür. 4. Doğru bilginin ölçütü apaçıklıktır. Çünkü doğru bilgi, açık ve seçik bir biçimde ifade edilebilir. 5. Doğru bilginin ölçütü tümel uzlaşımdır. Çünkü doğru bilgi, herkes tarafından kabul edilen bilgidir. 6. Doğru bilginin ölçütü yarardır. Çünkü doğru bilgi, pratikte işe yarar ve problemlerin çözümüne yardımcı olur. 7. Bilginin kaynağı duyulardır. Çünkü bilgi, duyularla elde edilen verilerden oluşur. 8. Bilginin kaynağı akıldır. Çünkü bilgi, duyularla elde edilen veriler akıl tarafından işlenerek elde edilir. 9. Bilginin kaynağı sezgidir. Çünkü bazı bilgiler doğrudan akıl aracılığıyla elde edilir. 10. Bilginin kaynağı dogmadır. Çünkü dogma, eleştiriye kapalı, doğruluğu tartışmasız kabul edilen bilgidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise bilgi kuramı dersi 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenci, dinî bilginin tanımını ve özelliklerini açıklar.

Öğrenci, teknik bilginin tanımını ve özelliklerini açıklar. Bu sorular, yukarıda verdiğim içerikten seçilmiş ve klasik türde hazırlanmıştır. Soru metinleri, cevapları, açıklamaları ve kazanım cümleleri arasında bir tutarlılık vardır. Sorular, öğrencilerin bilgi edinme eğilimini ve bilgiyi yorumlama becerisini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Platon'a göre görülen dünya nasıl ikiye ayrılır? Cevap: Görülen dünya, yansılar ve gerçekler olarak ikiye ayrılır. Açıklama: Gölgeler, suda veya parlak yüzeylerde görülen şekiller ve onlara benzer daha başka bütün görüntüler yansılardır. Canlı varlıklar, bitkiler ve insanın yaptığı bütün nesneler ise gerçeklerdir. Kazanım: Platon, görülen dünyayı yansılar ve gerçekler olarak ikiye ayırmaktadır.

Platon, bilginin kaynağının duyular ve akıl olduğunu savunmaktadır. Bu sorular, Platon'un bilgi kuramı ile ilgili temel kavramları ve görüşleri içermektedir. Sorular klasik türdedir ve açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Soruların cevapları, metindeki açıklamalara göre verilmiştir. Soruların açıklamaları, cevapları daha iyi anlamaya yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır. Kazanım cümleleri, soruların bilgi kuramı ile ilgili hangi kazanımları kazandırdığını ifade etmektedir. Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi akım hangisidir? Cevap: Septisizm Açıklama: Septisizm, doğru bilginin mümkün olmadığını savunan bir felsefi akımdır. Septiklere göre, bilginin kaynağı duyular ve akıldır. Ancak duyular yanıltıcı olabilir, akıl ise hata yapabilir. Bu nedenle, doğru bilginin elde edilmesi imkansızdır. Kazanım: Doğru bilginin mümkün olmadığını savunan felsefi akımın kavramını açıklar.

Doğru bilginin mümkün olduğunu savunan felsefi akımın kavramını açıklar.

Bilginin mümkün olup olmadığına ilişkin görüşleri açıklar.

Bilginin kaynağına ilişkin farklı görüşleri açıklar.

Öğrenci, bilgi edinme sürecinde sezginin rolünü kavrar.

Öğrenci, doğru bilginin ölçütünü kavrar.

Sokrates'in yönteminin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye olan etkisini açıklar.

Sokrates'in yönteminin eğitimde kullanılmasının nedenlerini açıklar.

1. Bilginin imkânı konusundaki temel görüşleri açıklar. 2. Doğru bilginin ölçütlerini açıklar. 3. Bilginin kaynaklarını açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgi Kuramı alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Bilgi Kuramı 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgi Kuramı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.