Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Güneş saati nedir? Nasıl kullanılır?


 2. Cevap: Güneş saati, güneş ışınlarının bir cismin üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilen ve güneşli günleri ölçmeye yarayan bir araçtır. Açıklama:

  Güneş saati, güneş gören düz bir zemine yerleştirilir ve kalem, karton dairesinin merkezinden geçirilir. Gölgenin karton üzerindeki hareketi, zamanı gösterir. 3. Bölge zamanı kavramını açıklayınız ve ülkemizde hangi saat dilimi kullanılmaktadır?


 4. Cevap: Bölge zamanı, aynı saat dilimindeki bölgelerde kullanılan ortalama güneş zamanıdır. Ülkemizde 30° doğu boylamı saat dilimi kullanılmaktadır. Açıklama:

  Saat dilimleri, aynı boylama sahip bölgelerin kullandığı zaman dilimleridir. Ülkemiz, 30° doğu boylamının doğusunda yer aldığından 30° doğu boylamı saat dilimini kullanır. 5. Başlangıç boylamına göre 45° batı boylamının yerel yıldız zamanını hesaplayınız.


 6. Cevap: 18 saat Açıklama:

  Her bir saat boylamı için yerel yıldız zamanı 4 dakika değişir. 45° batı boylamı, başlangıç boylamının 45/15 = 3 saat batısındadır. Bu nedenle, yerel yıldız zamanı, başlangıç boylamının yerel yıldız zamanından 3 x 4 = 12 dakika geridir. Böylece, 18 saat - 12 dakika = 18 saat olur. 7. Kuzey enlemli bir gözlem yerinde 22 Haziran tarihinde gündüz süresinin gece süresinden uzun olmasının nedenini açıklayınız. Gündüz ve gece süresini belirlemek için kullanılan günlük çember nedir?


 8. Cevap: Güneş'in eşleğe paralel olarak yaptığı günlük hareketi temsil eden çember. Açıklama:

  Gündüz süresi, günlük çemberin çevren üzerinde kalan parçası iken gece süresi çevren altında kalan parçadır. 9. Ay'ın yörüngesindeki açısal hızını ve uzak bir yıldıza göre her gün yaptığı kaymayı hesaplayınız.


 10. Cevap: Açısal hız: 13 ̊ 176358 gün-1; Kayma: 52 dk 42 s gün-1 Açıklama:

  Açısal hız, Ay'ın yörüngesindeki dolanım hızıdır. Kayma, açısal hızın 52 dk 42 s kadar olması nedeniyle gerçekleşir. 11. İlk dördün ve son dördün evrelerini tanımlayınız.


 12. Cevap: * İlk dördün: Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısı aydınlık, sol yarısı karanlıktır. * Son dördün: Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sol yarısı aydınlık, sağ yarısı karanlıktır. Açıklama:

  Bu evreler, Ay'ın Güneş ve Dünya arasındaki konumundan kaynaklanır. 13. Kanlı Ay Tutulması nedir?


 14. Cevap: Kanlı Ay Tutulması, Ay'ın Dünya'nın tam gölgesine girdiği ve bu sırada kırmızı bir renk aldığı bir Ay tutulması türüdür. Açıklama:

  Dünya'nın atmosferinde kırılarak Ay'a ulaşan kırmızı ışık, bu olağanüstü görüntüye neden olur. 15. Genel küresel kon düzeneğinin temel bileşenlerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Temel düzlem * Temel düzlem çemberi * Uçlaklar (kutup noktaları) * Başlangıç yarı çemberi * Yatay açı * Düşey açı Açıklama:

  Genel küresel kon düzeneği, gök cisimlerinin koordinatlarını belirlemede kullanılan temel kavramları içerir. 17. Coğrafi kon düzeneğinde enlem kavramını tanımlayınız.


 18. Cevap: Enlem, Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator'dan kuzey veya güney yönünde uzaklığını belirleyen yatay açıdır. Açıklama:

  Enlem çizgileri, Dünya'yı paralel çemberler halinde keser. 19. Gök cisimlerinin bir gün boyunca gökyüzünde yaptıkları harekete ne ad verilir?


 20. Cevap: Günlük görünür hareket Açıklama:

  Gök cisimlerinin yeryüzündeki gözlemciler tarafından algılanan hareketine günlük görünür hareket denir. 21. Saat kon düzeneğinde kon sayılarından biri olan saat açısını tanımlayınız.


 22. Cevap: Gözlemcinin öğlen çemberi üzerindeki E noktasından X′ noktasına kadar olan yayı gören merkez açı. Açıklama:

  Saat açısı, gök cisminin konumunu saat birimleriyle belirler. 23. 45 derece kuzey enleminde doğmayan yıldızların dik açıklık aralığını belirleyiniz.


 24. Cevap: -45 derece ile -90 derece arasında Açıklama:

  Bu enlemde doğmayan yıldızlar, 90 - 45 = 45 koşulunu sağlayan negatif dik açıklığa sahip olmalıdır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri, zamanı ölçmek için kullanılan araçlardır.
  2. (.....) Sarkaç hareketi, zamanı ölçmek için kullanılan bir araçtır.
  3. (.....) Yerel yıldız zamanı, gözlemcinin bulunduğu meridyende ilkbahar noktasının saat açısıdır.
  4. (.....) Gerçek güneş günü, Güneş'in bir gözlem yerinin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süredir.
  5. (.....) Ortalama Güneş günü, gerçek Güneş gününden daha kısadır.
  6. (.....) 1 yıldız günü, 1 güneş gününden daha kısadır.
  7. (.....) Boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasında bir ilişki vardır.
  8. (.....) Ülkemizde bölge zamanı olarak 30° doğu boylamı kullanılır.
  9. (.....) Yerel yıldız saati, günlük yaşam için kullanılabilir.
  10. (.....) Zaman ve hareket kavramları birbirinden bağımsızdır.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Tüm verilen araçlar zamanı ölçmek için kullanılır. 2. Sarkaç hareketi, zamanı ölçmek için kullanılan bir araçtır. 3. Yerel yıldız zamanı, gözlemcinin bulunduğu meridyende ilkbahar noktasının saat açısıdır. 4. Gerçek güneş günü, Güneş'in bir gözlem yerinin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süredir. 5. Ortalama Güneş günü, gerçek Güneş gününden daha uzundur. 6. 1 yıldız günü, 1 güneş gününden daha kısadır. 7. Boylam farkı arttıkça yerel yıldız zamanı değişir. 8. Ülkemizde bölge zamanı olarak 30° doğu boylamı kullanılır. 9. Yerel yıldız saati, günlük yaşam için kullanılmaz. 10. Zaman ve hareket kavramları birbirine bağımlıdır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Güneş kendi ekseni etrafında döner.
  2. (.....) Güneş, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alır.
  3. (.....) Güneş'in kendi etrafındaki dönüş periyodu yaklaşık 27 gündür.
  4. (.....) Güneş, uzayda sabit bir konumda bulunur.
  5. (.....) Güneş'in yüzey sıcaklığı yaklaşık 5.778 Kelvin'dir.
  6. (.....) Güneş'in çekirdeğinde nükleer füzyon gerçekleşir.
  7. (.....) Güneş, Dünya'nın tek doğal ışık kaynağıdır.
  8. (.....) Güneş, gezegenlerin yörüngesinde kalmasını sağlar.
  9. (.....) Güneş'ten gelen ışık Dünya'ya yaklaşık 8 dakika 20 saniyede ulaşır.
  10. (.....) Güneş'in ışığı tüm canlıların yaşamı için gereklidir.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Kuzey gök uçlağı
  b. Çevren
  c. Gök eşleği
  d. Ayakucu noktası
  e. Başucu noktası
  1. Dünya üzerindeki gözlemcinin bulunduğu noktada çekül doğrultusuna dik olan düzlem
  2. Ekvator düzlemi ile gök küresinin ara kesiti
  3. Dünyanın dönme ekseninin uzantısının gök küresini kestiği varsayılan noktalar
  4. Çekül doğrultusunun gök küresini gözlemcinin başı doğrultusunda kestiği nokta
  5. Çekül doğrultusunun gök küresini gözlemcinin ayakları doğrultusunda kestiği nokta

 30. Cevap: a. 3 b. 1 c. 2 d. 5 e. 4 Açıklama:

  Gök küresinin temel öğeleri ve tanımlarıYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Detayları

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 28 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem ve 1.sınav soruları, klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, güneş saatinin çalışma prensibini ve kullanımını kavrar.

Öğrenciler, bölge zamanı kavramını anlar ve ülkemizin kullandığı saat dilimini belirtir.

Öğrenciler, başlangıç boylamına göre yerel yıldız zamanını hesaplama yöntemini kullanabilir.

Günlük çemberin tanımını ve önemini anlamak.

Ay'ın yörüngesindeki hareketini ve açısal hızını hesaplayabilmek.

Ay'ın evrelerini tanımlayabilmek ve oluşum nedenlerini anlamak.

Öğrenciler, Kanlı Ay Tutulması hakkında bilgi sahibi olurlar.

Küresel kon düzeneğinin yapısını ve bileşenlerini tanıma.

Coğrafi kon düzeneğindeki enlem kavramını anlama.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin tanımını bilir.

Saat kon düzeneğindeki saat açısı kavramını anlar.

Belirli bir enlem için doğma-batma koşullarını uygular.

* Zaman ölçüm araçlarının tarihi gelişimi hakkında bilgi sağlar. * Zamanı ölçmek için kullanılan dönemi hareketlerin önemini vurgular. * Yerel yıldız zamanı, bölge zamanı ve boylam farkı arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. * Zamanın ölçümünde kullanılan birimler ve kavramlar hakkında bilgi verir.

* Güneş'in temel özelliklerini anlamak. * Güneş'in Dünya ve güneş sistemi üzerindeki etkisini kavramak. * Güneş'in hareketleriyle ilgili yaygın yanlış anlamaları ayıklamak.

Gök küresini oluşturan temel öğeleri öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavı 11.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 11.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  11.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri