Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar CEVAPLARI

 1. Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri zaman ölçmek için kullanılan araçlar arasında sayılabilir mi? Açıklayınız.


 2. Cevap: Evet, su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri zaman ölçmek için kullanılan araçlar arasında sayılabilir. Açıklama:

  Su saatleri, kum saatleri ve güneş saatleri, zamanı belirlemek için kullanılan araçlardır. Su saatleri, suyun düzenli akışına bağlı olarak zamanı ölçerken, kum saatleri, kumun üstteki çanaktan alttaki çanağa akışı ile zamanı ölçer ve güneş saatleri, Güneş ışınlarının bir cismin üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilmiş araçlardır. 3. Boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasında doğrusal bir ilişki vardır. Açıklama:

  Boylam farkı, iki gözlem yeri arasındaki boylam farkıdır. Yerel yıldız zamanı ise, bir gözlemcinin bulunduğu boylama göre hesaplanan yıldız zamanıdır. Boylam farkı arttıkça, yerel yıldız zamanı da artar. 5. Güneş'in günlük görünür hareketi nedir?


 6. Cevap: Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu Güneş'in gökyüzünde doğuştan batışa doğru hareket etmesidir. Açıklama:

  Güneş'in günlük görünür hareketi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır. 7. Günlük görünür hareket için |δ| < 90 - |φ| koşulunun anlamı nedir?


 8. Cevap: Kuzey yarım kürede 22 Haziran’da Güneş hiç batmayacaktır ve 22 Aralık’ta hiç doğmayacaktır. Açıklama:

  Bu koşul, bir yıldızın doğup batabilmesi için gökyüzünde görünür olması gerektiği anlamına gelir. Güneş'in görünür hareketinin günlük çemberi, ekvator düzlemindedir. Bu nedenle, bir yıldızın görünür hareketinin günlük çemberi, ekvator düzlemine ne kadar yakınsa, o kadar uzun süre görünür olacaktır. 9. Ay'ın günlük hareketi var mıdır? Açıklayın.


 10. Cevap: Evet, Ay'ın da günlük hareketi vardır. Açıklama:

  Ay, Dünya'nın etrafında dolanırken aynı zamanda kendi ekseni etrafında da döner. Bu nedenle, Ay'ın günlük hareketi, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki dolanım hareketinden kaynaklanır. Ay'ın günlük hareketi, Dünya'nın günlük hareketinden daha yavaştır. 11. Ay ve Güneş'in göreli uzaklıklarını nasıl belirleyebilirsin?


 12. Cevap: Ay ve Güneş'in göreli uzaklıklarını belirleyebilmek için, Ay'ın evreleri arasındaki süreyi kullanabilirsin. Ay'ın evreleri, Ay'ın Güneş ve Dünya'ya göre konumuna bağlı olarak değişir. Ay'ın evreleri arasındaki süre, Ay'ın Güneş ve Dünya etrafındaki yörüngesinin uzunluğuna ve hızına bağlıdır. Bu nedenle, Ay'ın evreleri arasındaki süreyi ölçerek, Ay'ın Güneş ve Dünya'ya göre ortalama uzaklığını hesaplayabilirsin. Açıklama:

  Ay'ın evreleri arasındaki süre, Ay'ın Güneş ve Dünya etrafındaki yörüngesinin uzunluğuna ve hızına bağlıdır. Ay'ın yörüngesi eliptik olduğundan, Ay'ın Güneş ve Dünya'ya göre uzaklığı sürekli değişmektedir. Bu nedenle, Ay'ın evreleri arasındaki süre de sürekli değişmektedir. Ancak, Ay'ın evreleri arasındaki ortalama süre, Ay'ın Güneş ve Dünya'ya göre ortalama uzaklığını hesaplamak için kullanılabilir. 13. Güneş ve Ay tutulmaları hangi koşullarda gerçekleşir?


 14. Cevap: Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ve Güneş arasında geçerek Güneş'in önünü kapatması sonucu gerçekleşir. Ay tutulması ise, Dünya'nın Ay ve Güneş arasında geçerek Ay'ın önünü kapatması sonucu gerçekleşir. Açıklama:

  Güneş tutulması, yalnızca yeni ay evresinde gerçekleşebilir. Çünkü, yeni ay evresinde Ay, Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunur. Ay tutulması ise, yalnızca dolunay evresinde gerçekleşebilir. Çünkü, dolunay evresinde Ay, Dünya ve Güneş arasında düz bir hat üzerinde bulunur. 15. Gök küresinin temel ögeleri nelerdir?


 16. Cevap: Ekvator düzlemi, Gök eşleği, Çevren düzlemi, Kuzey gök uçlağı ve Güney gök uçlağı. Açıklama:

  Gök küresinin temel ögeleri, gök cisimlerinin konumlarını tarif etmek için kullanılan referans noktaları ve çizgilerdir. 17. Takım yıldızları nedir ve nasıl adlandırılırlar?


 18. Cevap: Takım yıldızları, birbirlerine çekimsel olarak bağlı olmayan ancak gökyüzündeki izdüşümleri nedeniyle yakınmış gibi görünen yıldız kümeleridir. Takım yıldızları mitolojik kahramanlar, hayvanlar veya nesnelerden esinlenerek adlandırılırlar. Açıklama:

  Takım yıldızları, gökyüzünü daha kolay gezinmek ve yıldızları birbirinden ayırt etmek için kullanılan bir yöntemdir. 19. Eşlek kon düzeneğinin özellikleri nelerdir?


 20. Cevap: Eşlek kon düzeneği, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik göstermeyen açı değerlerine sahip bir koordinat sistemidir. Bu açı değerleri şunlardır: * Saat açısı (t): Gök cisminin gökyüzünde doğu yönünden batı yönüne doğru hareket ettiği açıdır. * Eğim açısı (δ): Gök cisminin ekvator düzlemine göre kuzey veya güney yönünde yaptığı açıdır. * Uzaklık açısı (r): Gök cisminin gözlemciden uzaklığına bağlı olarak oluşan açıdır. Açıklama:

  Eşlek kon düzeneği, gök cisimlerinin konumlarını kesin olarak belirlemek için kullanılır. Bu koordinat sistemi, gök cisimlerinin hareketlerini takip etmek ve gök olaylarını açıklamak için de kullanılır. 21. Gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik gösteren açı değerleri nelerdir?


 22. Cevap: Gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik gösteren açı değerleri şunlardır: * Azimut açısı (a): Gök cisminin ufuk düzleminde kuzey yönünden doğu veya batı yönüne doğru yaptığı açıdır. * Yükseklik açısı (h): Gök cisminin ufuk düzlemine göre yaptığı açıdır. * Zenit açısı (z): Gök cisminin zenit noktasından yaptığı açıdır. Açıklama:

  Bu açı değerleri, gök cisimlerinin konumlarını tanımlamak için kullanılır. Örneğin, azimut açısı, gök cisminin ufuk düzleminde hangi yönde olduğunu belirtirken, yükseklik açısı, gök cisminin ufuk düzlemine göre ne kadar yüksekte olduğunu belirtir. 23. Genel doğma-batma koşulu nedir?


 24. Cevap: Genel doğma-batma koşulu, |δ| < 90 - |φ| koşuludur. Açıklama:

  Genel doğma-batma koşulu, bir yıldızın belirli bir enlemde doğup batıp batmayacağını belirleyen koşuldur. Bu koşula göre, bir yıldızın dik açıklığı (δ) ile enlem açısı (φ) arasındaki farkın mutlak değeri 90 dereceden küçükse, yıldız o enlemde doğar ve batar. Aksi takdirde yıldız o enlemde doğmaz veya batmaz. 25. Kuzey enlemlerinde doğmayan yıldızlar için hangi koşul geçerlidir?


 26. Cevap: Kuzey enlemlerinde doğmayan yıldızlar için δ # - (90 - φ) koşulu geçerlidir. Açıklama:

  Kuzey enlemlerinde doğmayan yıldızlar, ufuk çizgisinin altında kalırlar. Bu nedenle, bu yıldızların dik açıklığı (δ) ile enlem açısı (φ) arasındaki farkın mutlak değeri 90 dereceden büyük olmalıdır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Düşey konumlandırma çizgileri (boylamlar) kuzey yarım kürede ekvatora ve güney yarım kürede Güney Kutup noktasına doğru genişler.
  2. Enlem ve boylamların birleştiği bir noktanın uzunluk derecesi 180°'ı geçebilir.
  3. Bir noktanın boylamı 180° ile 360 ° arasında değişiklik gösterir.
  4. Ekvatorun kuzeyindeki bölgeler kuzey enlemlerinde, güneyindeki bölgeler ise güney enlemlerinde yer alır.
  5. Boylamlar, ekvatorun doğusundaki bölgeler için doğu; batısındaki bölgeler için batı boylamları olarak adlandırılır.
  6. Türkiye’nin tamamı, Kuzey enlemlerinde yer alır.
  7. Ekvator, 0° boylamıdır.
  8. Bir noktanın konumunu belirlemede enlem ve boylam bilgileri kullanılır.
  9. Enlemler, dünyayı kuzey-güney yönünde bölen hayali çizgilerdir.
  10. Boylamlar, dünyayı doğu-batı yönünde bölen hayali çizgilerdir.

 28. Cevap: 1. Y 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Boylamlar, kuzey ve güney kutup noktalarına doğru daralır. 2. Enlem ve boylamların birleştiği bir noktanın uzunluk derecesi en fazla 180° olabilir. 3. Bir noktanın boylamı 0° ile 180° arasında değişiklik gösterir. 4. Ekvatorun kuzeyindeki bölgeler kuzey enlemlerinde, güneyindeki bölgeler ise güney enlemlerinde yer alır. 5. Boylamlar, ekvatorun doğusundaki bölgeler için doğu; batısındaki bölgeler için batı boylamları olarak adlandırılır. 6. Türkiye’nin bir kısmı kuzey enlemlerinde, bir kısmı da güney enlemlerinde yer alır. 7. Ekvator, 0° boylamıdır. 8. Bir noktanın konumunu belirlemede enlem ve boylam bilgileri kullanılır. 9. Enlemler, dünyayı kuzey-güney yönünde bölen hayali çizgilerdir. 10. Boylamlar, dünyayı doğu-batı yönünde bölen hayali çizgilerdir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız.

  a. Kanlı Ay Tutulması
  b. Güneş Tutulması
  c. Yarı gölgeli Ay Tutulması
  d. Parçalı Ay Tutulması
  e. Tam Ay Tutulması
  f. Tam Güneş Tutulması
  g. Halkalı Güneş Tutulması
  1. Ay, yarı gölge konisi içinden geçer.
  2. Ay’ın bir kısmı tam gölge konisi içinden geçer.
  3. Ay’ın Güneş ile Dünya arasında bulunduğu konumda gerçekleşir.
  4. Ay, tamamen tam gölge konisi içinden geçer.
  5. Güneş ve Ay için hesaplanan görünen büyüklük değerlerinin birbirine çok yakın olduğu durum.
  6. Güneş’in ışık küresinin son ve ilk ışıklarının gözlemlenebildiği anda gökyüzünde görselde olduğu gibi bir görüntü oluşur.
  7. Ay’ın kızılötesi görselleri kullanılarak Ay yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenir.

 30. Cevap: 1. c 2. d 3. b 4. e 5. f 6. a 7. g Açıklama:

  Ay ve Güneş tutulmaları, gök cisimlerinin hareketleri ve konumları ile ilgilidir. Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle meydana gelen bir doğa olayıdır. Güneş tutulması ise, Ay'ın Güneş ile Dünya arasına girmesiyle meydana gelen bir doğa olayıdır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar Detayları

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 25 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 4 kullanıcı beğenmiş. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise astronomi ve uzay bilimleri 2.dönem 1.sınav soruları klasik türde cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, zaman ölçümünde kullanılan araçlar hakkında bilgi sahibi olur.

Öğrenciler, boylam farkı ve yerel yıldız zamanı arasındaki ilişkiyi anlar. Güneş'in tutulum çemberi nedir? Cevap: Güneş'in Dünya etrafındaki yörüngesinin bir düzlemde kesişmesiyle oluşan çemberdir. Açıklama: Güneş'in tutulum çemberi, Dünya'dan görülebilen Güneş'in yıllık yoludur. Kazanım: Güneş'in tutulum çemberinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu öğrenmek.

Güneş'in günlük görünür hareketinin ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu öğrenmek.

Günlük görünür hareketin koşullarını ve sonuçlarını anlamak.

Ay'ın günlük hareketini anlamak.

Öğrenciler, Ay'ın evreleri arasındaki sürenin farklı olmasının, Ay ve Güneş'in göreli uzaklıklarını belirlemek için kullanılabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, Güneş ve Ay tutulmalarının hangi koşullarda gerçekleştiğini öğrenirler.

Gök küresinin temel ögelerini ve bunların işlevlerini öğrenmek.

Takım yıldızlarının ne olduğunu ve nasıl adlandırıldıklarını öğrenmek.

Öğrenciler, eşlek kon düzeneğinin özelliklerini ve kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, gözlemcinin bulunduğu konuma ve zamana göre değişkenlik gösteren açı değerlerini ve kullanım alanlarını öğrenirler.

Öğrenciler, genel doğma-batma koşulunu öğrenirler.

Öğrenciler, kuzey enlemlerinde doğmayan yıldızlar için geçerli olan koşulu öğrenirler.

* Öğrenciler, enlem ve boylam kavramlarını açıklayabilirler. * Öğrenciler, enlem ve boylam çizgilerinin dünyayı nasıl böldüğünü açıklayabilirler. * Öğrenciler, bir noktanın konumunu enlem ve boylam bilgileri kullanarak belirleyebilirler. * Öğrenciler, enlem ve boylam çizgilerinin günlük hayattaki önemini açıklayabilirler. * Öğrenciler, enlem ve boylam çizgilerinin tarihsel gelişimini açıklayabilirler.

Öğrenciler, Ay ve Güneş tutulmaları hakkında bilgi sahibi olurlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavı 10.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) - 10.Sınıflar sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri