Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik)

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Eski Mısır'da Nil Nehri'nin taşma zamanlarını belirlemek için hangi gök cismi gözlemlenmiştir?


 2. Cevap: Ak Yıldız. Açıklama:

  Ak Yıldız, gökyüzünde kuzey yönünü gösteren bir yıldızdır. Eski Mısırlılar, Nil Nehri'nin taşma zamanlarını belirlemek için Ak Yıldız'ın doğu yönünde görülme zamanını gözlemlemişlerdir. 3. Babiller, Ay ve Güneş tutulmalarının 18 yılda bir tekrarlandığını nasıl keşfetmişlerdir?


 4. Cevap: Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerini kaydederek. Açıklama:

  Babiller, Ay ve Güneş tutulmalarının tarihlerini düzenli olarak kaydederek, bu tutulmaların belirli bir süre aralıklarıyla tekrarlandığını fark etmişlerdir. Bu gözlemlere dayanarak, Ay ve Güneş tutulmalarının 18 yılda bir tekrarlandığını keşfetmişlerdir. 5. Optik teleskoplar, ışınları nasıl toplar?


 6. Cevap: Mercek veya ayna kullanılarak Açıklama:

  Optik teleskoplar, mercek veya ayna kullanarak ışınları toplar ve odaklar. Mercekli teleskoplarda mercek, ışınları toplayarak odak noktasında birleştirir. Aynalı teleskoplarda ise ayna, ışınları yansıtarak odak noktasında birleştirir. 7. Radyo teleskoplar, hangi dalga boyundaki ışınları toplar?


 8. Cevap: Radyo dalgalarını Açıklama:

  Radyo teleskoplar, elektromanyetik tayfın radyo dalgaları bölgesindeki ışınları toplar. Radyo dalgaları, ışıktan daha uzun dalga boyuna sahip ışınlardır. 9. Evrende bulunan gök adaların şekilleri nasıl sınıflandırılır?


 10. Cevap: Gök adalar, şekillerine göre eliptik, sarmal ve düzensiz olarak sınıflandırılır. Açıklama:

  Eliptik gök adalar, elips şeklindedir. Sarmal gök adalar, sarmal kolları olan gök adalarıdır. Düzensiz gök adalar ise bu iki gruba uymayan gök adalarıdır. 11. Güneş sistemimizin içinde bulunduğu gök adanın adı nedir?


 12. Cevap: Samanyolu Açıklama:

  Güneş sistemimiz, Samanyolu gök adasının Orion kolu üzerinde yer almaktadır. Samanyolu, spiral bir yapıya sahip bir gökadadır. 13. Kepler'in 3. yasası neyi ifade eder?


 14. Cevap: Kepler'in 3. yasası, bir gezegenin yörüngesel periyodunun (P) karesi, o gezegenin Güneş'e olan ortalama uzaklığının (a) küpü ile doğru orantılı olduğunu ifade eder. Açıklama:

  Kepler'in 3. yasası, Güneş sisteminin gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklamaya yardımcı olan bir yasadır. Bu yasaya göre, Güneş'e daha yakın olan gezegenlerin yörüngesel periyotları daha kısa, Güneş'e daha uzak olan gezegenlerin yörüngesel periyotları ise daha uzundur. 15. Güneş'in yapısında en çok bulunan elementler hangileridir?


 16. Cevap: Hidrojen ve helyum Açıklama:

  Güneş'in kütlesinin yaklaşık %74'ü hidrojen, %25'i helyum kalanı ise demir, nikel, oksijen, krom gibi elementlerden oluşmaktadır. 17. Takımyıldızlar nasıl adlandırılır?


 18. Cevap: * Takımyıldızlar, gök küresinde belirli bir bölgede bulunan yıldızların oluşturduğu şekillere göre adlandırılır. Örneğin, Büyükayı takımyıldızı, gökyüzünde ayı andıran bir şekil oluşturan yıldızlardan oluşur. Açıklama:

  * Takımyıldızlar, gökyüzünü daha kolay gözlemlemek ve öğrenmek için kullanılır. 19. Gök küre üzerindeki bir noktanın konumunu belirlemek için kullanılan küresel kon düzeneği aşağıdakilerden hangisidir?


 20. Cevap: Genel küresel kon düzeneği Açıklama:

  Gök küre üzerindeki bir noktanın konumunu belirlemek için kullanılan küresel kon düzeneği, temel düzlem ve temel çemberi ile birlikte tanımlanır. Temel düzlem, kürenin merkezinden geçen ve onu iki eş parçaya bölen düzlemdir. Temel çember ise temel düzlemi kesen çemberdir. 21. Saat kon düzeneğinde bir gök cisminin saat açısının değeri, gök cisminin saat çemberinin başlangıç yarı çemberi ile eşlek üzerindeki konumu arasındaki açı ile nasıl ilişkilidir?


 22. Cevap: Saat kon düzeneğinde bir gök cisminin saat açısının değeri, gök cisminin saat çemberinin başlangıç yarı çemberi ile eşlek üzerindeki konumu arasındaki açının derece cinsinden ifadesidir. Açıklama:

  Saat kon düzeneğinde, gök cisimlerinin konumları, saat açıları ve dik açıklıkları ile tanımlanır. Saat açısı, gök cisminin başlangıç yarı çemberine olan uzaklığıdır. Başlangıç yarı çemberi, gözlemcinin öğlen çemberidir. Dolayısıyla, saat kon düzeneğinde bir gök cisminin saat açısının değeri, gök cisminin saat çemberinin başlangıç yarı çemberi ile eşlek üzerindeki konumu arasındaki açının derece cinsinden ifadesidir. 23. Bir yıldızın günlük çemberi, gözlemcinin bulunduğu enlem açısı ne olursa olsun, daima çevrenin üzerinde kalır.


 24. Cevap: Hayır, bu ifade doğru değildir. Açıklama:

  Bir yıldızın günlük çemberi, gözlemcinin bulunduğu enlem açısına bağlı olarak çevrenin üzerinde veya altında kalabilir. 25. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Elektromanyetik ışınlar, titreşim yapan elektrik ve manyetik alanlardan oluşur.
  2. ( ) Elektromanyetik ışınlar, boşlukta sabit bir hızla hareket eder.
  3. ( ) Elektromanyetik ışınlar, farklı dalga boylarına sahiptir.
  4. ( ) Elektromanyetik ışınlar, farklı frekanslara sahiptir.
  5. ( ) Elektromanyetik ışınlar, farklı enerjilere sahiptir.
  6. ( ) Görünür ışık, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir bölümünü oluşturur.
  7. ( ) Kara cisim, üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimdir.
  8. ( ) Kara cisim ışıması, kara cismin sıcaklığına bağlı olarak değişir.
  9. ( ) Kara cisim ışıması, maksimum enerjiyi kısa dalga boylarında yayar.
  10. ( ) Kara cisim ışıması, Wien Yer Değiştirme Yasası ile açıklanır.

 26. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (D) 7. (D) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Elektromanyetik ışınlar, titreşim yapan elektrik ve manyetik alanlardan oluşur. Bu nedenle doğrudur. 2. Elektromanyetik ışınlar, boşlukta sabit bir hızla hareket eder. Bu hız, ışık hızıdır ve 299.792.458 m/s'dir. Bu nedenle doğrudur. 3. Elektromanyetik ışınlar, farklı dalga boylarına sahiptir. Örneğin, görünür ışık dalga boyu 380-750 nm arasında değişir. Bu nedenle doğrudur. 4. Elektromanyetik ışınlar, farklı frekanslara sahiptir. Dalga boyu, frekansın tersi ile orantılıdır. Bu nedenle doğrudur. 5. Elektromanyetik ışınlar, farklı enerjilere sahiptir. Enerji, frekansın karesiyle orantılıdır. Bu nedenle doğrudur. 6. Görünür ışık, elektromanyetik spektrumun çok küçük bir bölümünü oluşturur. Elektromanyetik spektrumun dalga boyu aralığı 10-14 m ile 108 m arasındadır. Görünür ışık dalga boyu aralığı ise 380-750 nm'dir. Bu nedenle doğrudur. 7. Kara cisim, üzerine düşen bütün ışığı soğuran cisimdir. Bu nedenle doğrudur. 8. Kara cisim ışıması, kara cismin sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bu nedenle doğrudur. 9. Kara cisim ışıması, maksimum enerjiyi kısa dalga boylarında yayar. Bu nedenle doğrudur. 10. Kara cisim ışıması, Wien Yer Değiştirme Yasası ile açıklanır. Bu nedenle doğrudur. 27. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.

  1. ( ) Gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin nedeni, Yer'in kendi ekseni çevresinde dönmesidir.
  2. ( ) Bir yıldızın günlük çemberinin çevrenin üstünde kalan kısmı, yıldızın doğduğu ve battığı süreyi gösterir.
  3. ( ) Kuzey enlemlerinde, δ # - (90 - φ) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmaz.
  4. ( ) Güney enlemlerinde, δ # - (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızlar batmaz.
  5. ( ) 45° kuzey enleminde, δ # - (45) koşulunu sağlayan yıldızlar doğmaz.
  6. ( ) 45° güney enleminde, δ # - (-45) koşulunu sağlayan yıldızlar batmaz.
  7. ( ) Ekvatorda, δ # 0 koşulunu sağlayan yıldızlar doğmaz.
  8. ( ) Ekvatorda, δ # 90 koşulunu sağlayan yıldızlar batmaz.
  9. ( ) Kuzey enlemlerinde, δ = 90 - φ koşulunu sağlayan yıldızlar hep görünür.
  10. ( ) Güney enlemlerinde, δ = 90 + φ koşulunu sağlayan yıldızlar hep görünür.

 28. Cevap: 1. (D) 2. (D) 3. (D) 4. (D) 5. (D) 6. (Y) 7. (Y) 8. (D) 9. (D) 10. (D) Açıklama:

  1. Cümle, gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin nedeninin Yer'in kendi ekseni çevresinde dönmesi olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 2. Cümle, bir yıldızın günlük çemberinin çevrenin üstünde kalan kısmının yıldızın doğduğu ve battığı süreyi gösterdiğini doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 3. Cümle, kuzey enlemlerinde, δ # - (90 - φ) koşulunu sağlayan yıldızların doğmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 4. Cümle, güney enlemlerinde, δ # - (90 + φ) koşulunu sağlayan yıldızların batmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 5. Cümle, 45° kuzey enleminde, δ # - (45) koşulunu sağlayan yıldızların doğmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 6. Cümle, 45° güney enleminde, δ # - (-45) koşulunu sağlayan yıldızların batmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 7. Cümle, ekvatorda, δ # 0 koşulunu sağlayan yıldızların doğmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 8. Cümle, ekvatorda, δ # 90 koşulunu sağlayan yıldızların batmadığını doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 9. Cümle, kuzey enlemlerinde, δ = 90 - φ koşulunu sağlayan yıldızların hep görünür olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur. 10. Cümle, güney enlemlerinde, δ = 90 + φ koşulunu sağlayan yıldızların hep görünür olduğunu doğru bir şekilde ifade etmektedir. Bu nedenle doğrudur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Detayları

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Aralık 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise Astronomi ve uzay bilimleri 1.dönem 2.yazılı soruları; klasik türde cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Gök cisimlerinin hareketlerini gözlemleyerek günlük yaşamda faydalı bilgiler elde eder.

Gözlemsel verileri kullanarak bilimsel sonuçlar elde eder.

Optik teleskopların ışınları nasıl topladığını bilir.

Radyo teleskopların topladığı ışınların dalga boyunu bilir. Bu sorular, yukarıda verdiğin içerikten klasik türde, cevap, açıklama ve kazanım soru formatında yazılmıştır. Soru, cevap, açıklama ve kazanım cümleleri içerisine alınmamıştır.Soru 1

Evrende bulunan gök adaların şekillerini sınıflandırır.

* Güneş sistemimizin içinde bulunduğu gök adanın adını bilir.

Kepler'in 3. yasasını açıklar.

Yıldızların yapısını açıklar.

* Takımyıldızların nasıl adlandırıldığını açıklar.

Gök küre üzerindeki bir noktanın konumunu belirlemek için kullanılan küresel kon düzeneğini tanımlar.

Saat kon düzeneğinde bir gök cisminin saat açısının değeri, gök cisminin saat çemberinin başlangıç yarı çemberi ile eşlek üzerindeki konumu arasındaki açının derece cinsinden ifadesidir.

Gök cisimlerinin günlük görünür hareketi, gözlemcinin bulunduğu enlem açısına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir.

* Elektromanyetik ışınların özelliklerini açıklar. * Kara cisim ışımasını açıklar. * Wien Yer Değiştirme Yasasını açıklar.10. Sınıf Astronomi Dersi Kazanım Değerlendirme Soruları

* Bu sorular, öğrencilerin gök cisimlerinin günlük görünür hareketinin nedenini ve sonuçlarını anlayabilmelerini ölçmektedir. * Bu sorular, öğrencilerin Ekvator, kuzey ve güney enlemlerinde yıldızların doğuş ve batış koşullarını kavrayabilmelerini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri