Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Özel mektup ve edebî mektup arasındaki bir benzerlik nedir?


 2. Cevap: Yazılı bir iletişim aracı olmaları Açıklama:

  Özel mektuplar ve edebî mektuplar, iletişim amacıyla yazılır. 3. Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubunda kullanılan dil türü nedir?


 4. Cevap: Günlük konuşma dili Açıklama:

  Özel mektuplar, samimi bir dil kullanır. 5. Açık oturumda tartışma hangi turda yapılır?


 6. Cevap: Birkaç tur Açıklama:

  Açık oturumda tartışma, başkanın soruları doğrultusunda birkaç tur halinde gerçekleştirilir. 7. Açık oturuma kaç konuşmacı katılır?


 8. Cevap: Birkaç konuşmacı Açıklama:

  Açık oturumda genellikle birkaç konuşmacı katılır. 9. Otobiyografi ve biyografi türleri arasındaki farkları belirtiniz.


 10. Cevap: Biyografi, üçüncü kişi anlatımıyla yazılırken, otobiyografi birinci kişi anlatımıyla yazılır. Biyografiler nesnel bir dille yazılırken, otobiyografiler daha öznel bir dil kullanır. Açıklama:

  Öğrenciler, bu türlerin farklı bakış açılarını anlayacaklar. 11. Monografi, öz geçmiş ve hâl tercümesi türlerini kısaca açıklayınız.


 12. Cevap: Monografi, belirli bir konuyu ayrıntılı olarak inceleyen bir yazı türüdür. Öz geçmiş, kişinin kendi hayatını anlattığı bir yazıdır. Hâl tercümesi, Osmanlı döneminde yazılan özgeçmiş benzeri bir yazı türüdür. Açıklama:

  Öğrenciler, bu ilgili türlerin amaçlarını ve özelliklerini anlayacaklar. 13. Tiyatroda kullanılan sahne başlıkları ve ayraçların işlevlerini belirtiniz.


 14. Cevap: Sahne başlıkları, oyunun oynandığı yeri ve zamanı belirtir. Ayraçlar, oyuncuların gerçekleştirmeleri gereken hareketleri ve duyguları ifade eder. Açıklama:

  Öğrenciler, tiyatro metinlerinin yapısal unsurlarını anlayacaklar. 15. Trajedi nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Trajedi, genellikle beş perdeden oluşan, aralıksız oynanan, koro ve diyalog bölümlerinden oluşan ve üç birlik kuralına uygun olarak yazılan bir tiyatro türüdür. Önemli temsilcileri Eski Yunan'da Euripides, Aiskhylos, Sophokles; XVII. yüzyıl Fransız edebiyatında Racine (Rasin) ve Corneille’dir (Korney). Açıklama:

  Trajedi, insanın kaderine, zaaflarına ve ıstıraplarına odaklanır. Dramatik bir çatışma ve kahramanın trajik düşüşü ile karakterizedir. 17. Tiyatroda "tiyatro terimi" olarak "aksesuar" ne anlama gelir?


 18. Cevap: Aksesuar, oyuncunun dekor gereği kullandığı ve sahne eşyalarına yardımcı olan eşyalardır. Açıklama:

  Aksesuarlar, oyunu gerçekçi hale getirmeye, karakterleri canlandırmaya ve sembolik anlamlar taşımaya yardımcı olur. 19. Tiyatroda "iç konuşma" anlatım tekniğini açıklayınız.


 20. Cevap: İç konuşma, bir karakterin kendi düşüncelerini ve duygularını sözlü olarak ifade etmesidir. Seyirci için duyulur, ancak diğer karakterler tarafından duyulmaz. Açıklama:

  İç konuşma, karakterlerin iç dünyalarına erişim sağlar, gizli düşüncelerini ve motivasyonlarını ortaya çıkarır. 21. Kısa oyun yazma aşamalarını sıralayınız.


 22. Cevap: Hazırlık, Planlama, Taslak Metin Oluşturma, Taslak Metni Geliştirme ve Düzeltme, Yazılan Metni Paylaşma Açıklama:

  Kısa oyun yazma süreci, konusunun belirlenmesinden metnin düzeltilmesine ve paylaşılmasına kadar çeşitli aşamaları içerir. 23. "Boş Beşik" adlı oyunun yazarı kimdir?


 24. Cevap: Necati Cumalı Açıklama:

  "Boş Beşik", Cumalı'nın en tanınmış oyunlarından biridir ve bir ailenin ekonomik sorunları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ele alır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) İhsan Işık, otobiyografi türünde eserler vermiştir.
  2. (.....) Biyografilerde anlatım genellikle tarafsızdır.
  3. (.....) Otobiyografiler, anılara dayanır.
  4. (.....) Portreler, kişinin ruhsal yönünü işlemezler.
  5. (.....) Tezkireler, önemli kişilerin hayatlarını ve eserlerini konu alır.
  6. (.....) Modern tiyatroda "drama" türü yer alır.
  7. (.....) Trajediler, genellikle sıradan insanların hayatlarından alınır.
  8. (.....) Trajedilerde kaba ve çirkin sözlere yer verilir.
  9. (.....) Tiyatro eserlerinde perde başları, sahne bilgisi verir.
  10. (.....) Biyografiler ve otobiyografiler, birinci kişi ağzından anlatılır.

 26. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Özel Mektup
  b. Edebî Mektup
  c. Resmî Mektup
  d. İş Mektubu
  1. Kişinin yakınlarına yazdığı mektup
  2. Sanatçıların yazdığı, sanat ve düşünce derinliği taşıyan mektup
  3. Kamu kurum ve kuruluşları arasında yazılan mektup
  4. İş yerleri arasında yazılan mektup

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. d Açıklama:

  Mektup türleri yazılış amaçlarına göre sınıflandırılır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Masal / Fabl
 • Mektup / e-posta
 • Günlük / Blog

Ayrıca Lise 9.sınıf TDE 2.dönem 2.yazılı sorular, açık uçlu sorulardan yeni sınav sitemine uygun cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Özel mektuplar ve edebî mektuplar arasındaki benzerlikleri anlama

Sabahattin Eyüboğlu'nun mektubunun dil özelliklerini kavrama

Açık oturum tartışmalarının yapısal özelliklerini kavrama.

Açık oturumların katılımcı sayısı hakkında bilgi edinme.

Öğrenciler, biyografi ve otobiyografi arasındaki temel ayrımı kavrayacaklar.

Öğrenciler, benzer ancak farklı amaçlara sahip olan yazı türlerinin farkındalıklarına varacaklardır.

Öğrenciler, tiyatro metinlerini okuma ve yorumlama becerilerini geliştirecekler.

Öğrenciler trajedinin temel özelliklerini anlar.

Öğrenciler tiyatroda aksesuarın tanımını ve işlevini anlar.

Öğrenciler tiyatroda iç konuşma tekniğinin kullanımını anlar.

Kısa oyun yazma tekniklerini öğrenmek.

Türk tiyatrosu hakkında bilgi edinmek.

1. İhsan Işık'ın edebi türlerini öğrenmek 2. Biyografinin temel özelliğini kavramak 3. Otobiyografinin bilgi kaynağını anlamak 4. Portrenin işlevini belirlemek 5. Tezkirenin amacını öğrenmek 6. Modern tiyatronun türlerini tanımlamak 7. Trajedinin konusunu belirlemek 8. Trajedi dilinin özelliğini kavramak 9. Tiyatro eserinin yapısını anlamak 10. Biyografi ve otobiyografi anlatıcılarını ayırt etmek

Mektup türlerini yazılış amaçlarına göre ayırt etme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıflar TDE 2.Dönem 2.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (2)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri