Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. 960 yılında toplu olarak Müslüman olan Türk topluluğu hangisidir?

  A) Peçenekler    B) Yağmalar    C) Kumanlar    D) Karluklar    E) Hazarlar    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Yağma, Çiğil, Karluk ve Tuhsi boylarından oluşan yaklaşık 200 bin çadırlık Türk topluluğu, 960 yılında Müslüman olmuştur. 3. Karahanlı Devleti'nin ilk Müslüman hükümdarı kimdir?

  A) Satuk Buğra Han    B) Yusuf Kadir Han   
  C) Alp Tegin          D) Gazneli Mahmut    
  E) Tuğrul Bey                              

 4. Cevap: A Açıklama:

  Karahanlı Devleti'nin ilk Müslüman hükümdarı Satuk Buğra Han'dır. 5. Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimdir?

  A) Çağrı Bey    B) Tuğrul Bey    C) Alp Arslan    D) Melikşah    E) Sancar    

 6. Cevap: B Açıklama:

  Büyük Selçuklu Devleti, 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından Dandanakan Muharebesi'nde Gazneliler'in yenilmesiyle kurulmuştur. 7. 1071'de Anadolu'nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?

  A) Dandanakan Savaşı    B) Malazgirt Savaşı    
  C) Katvan Savaşı        D) Belh Savaşı         
  E) Rahman Savaşı                               

 8. Cevap: B Açıklama:

  Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun fethinin başlangıcı olarak kabul edilir. 9. Selçuklu döneminde Bâtınilerin faaliyetleri ne tür sorunlara yol açmıştır?

  A) Asayişin bozulması ve insanların öldürülmesi
  B) Ekonomik kriz ve açlık
  C) Moğol istilasının kolaylaşması
  D) Bizans İmparatorluğu'yla savaşların artması
  E) Dinî ihtilafların yayılması

 10. Cevap: A Açıklama:

  Bâtıniler, yıkıcı faaliyetleri sonucu insanların öldürülmesine, toplum düzeninin bozulmasına ve asayişin bozulmasına neden olmuştur. 11. Büyük Selçuklu Devleti'nin medrese kurma amacı neydi?

  A) Yıkıcı unsurlarla mücadele etmek
  B) Sünni düşünceyi yaymak
  C) Bilimsel ilerleme sağlamak
  D) Askeri güç kazanmak
  E) Ticareti geliştirmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Nizamiye Medreselerinin "yıkıcı ve bölücü unsurlarla mücadele etmek, Sünni düşünceyi yaymak" için kurulduğu belirtilmektedir. 13. İslamiyet öncesi Arabistan'da hangi sosyal sınıf en az haklara sahipti?

  A) Hürler          B) Köleler        
  C) Mevâli          D) Yahudiler      
  E) Hristiyanlar                      

 14. Cevap: B Açıklama:

  Köleler, İslamiyet öncesi Arabistan'da hiçbir hakka sahip değildi ve alınıp satılabilir, miras olarak bırakılabilirdi. 15. Cahiliye Dönemi'nde Araplar arasında savaşların en önemli nedeni neydi?

  A) Ticari rekabet           B) Kan davaları            
  C) Dini farklılıklar        D) Siyasi anlaşmazlıklar   
  E) Bedevi yaşam tarzı                                  

 16. Cevap: B Açıklama:

  Kan davaları, Cahiliye Dönemi'nde kabileler arasında savaşların yaygın bir nedeniydi. 17. Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarından biri DEĞİLDİR?

  A) Müslümanların o yıl Mekke'ye giremeyecek olması
  B) Mekkeli bir kimsenin Hz. Muhammed'in yanına kaçması durumunda iade edilmesi
  C) Bir Müslüman'ın Mekke'ye sığınması durumunda geri verilmesi
  D) Müslümanlara saldıranların cezalandırılacağı
  E) Hendek Savaşı'nın sonu

 18. Cevap: E Açıklama:

  Hendek Savaşı, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra gerçekleşmiştir. Bu nedenle, antlaşmanın şartlarıyla ilgili değildir. 19. Hangi sefer, Arabistan dışına yapılan ilk sefer olma özelliğini taşımaktadır?

  A) Huneyn Seferi    B) Taif Seferi     
  C) Tebük Seferi     D) Bedir Seferi    
  E) Uhud Seferi                         

 20. Cevap: C Açıklama:

  Tebük Seferi, Bizans'ın Arabistan üzerine büyük bir sefer düzenleyeceği haberleri üzerine yapılmış ve Hz. Muhammed'in ordusuyla birlikte dışarıya çıktığı ilk seferdir. 21. Dört Halife Dönemi'nde Hz. Ali'ye karşı çıkan ve ilk fitne hareketini başlatan grup kimlerdir?

  A) Kureyşliler    B) Emeviler    C) Hazreçliler    D) Muhacirler    E) Ensar    

 22. Cevap: B Açıklama:

  Hz. Ali'nin halife seçilmesinin ardından kendi kabilesine ve Emeviler'e ayrıcalık tanıdığı iddia edilmiş ve bu durum Emeviler'in Hz. Ali'ye karşı çıkmasına neden olmuştur. 23. Muaviye'nin İslam Devleti'nin yönetim sisteminde yaptığı en önemli değişiklik hangisidir?

  A) Halifeliğin saltanat sistemine dönüştürülmesi
  B) Şûra sisteminin kaldırılması
  C) Veliaht tayin etme geleneğinin başlatılması
  D) Cizye vergisinin yeniden konulması
  E) Arap kabileciliğinin teşvik edilmesi

 24. Cevap: A Açıklama:

  Muaviye, halifeliği kabilecilik anlayışı ve kılıç kuvvetiyle kazanarak halifeliğin saltanat sistemine dönüşmesine neden olmuştur. 25. Abbasiler döneminde mevali politikası nasıl değişti?

  A) Mevalilere Araplarla eşit haklar verildi.
  B) Mevalilere daha fazla baskı uygulandı.
  C) Mevaliler devletin yönetiminden tamamen dışlandı.
  D) Mevalilerin sadece asker olmalarına izin verildi.
  E) Mevalilerin vergilerden muaf tutuldular.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Paragraf 4'te belirtildiği üzere, Halife Mansur döneminde Arap ve mevali arasındaki fark ortadan kaldırılmış ve İranlılar devlet yönetiminde etkin hale gelmiştir. 27. Türklerin vatan sevgisi hakkında metinde verilen bilgiye göre, hangi ifade doğrudur?

  A) Türkler vatanlarına derin bir bağlılık duyarlar.
  B) Türkler vatanlarından uzaklaşmaktan hoşlanırlar.
  C) Türklerin vatan sevgisi zamanla azalır.
  D) Türklerin vatan sevgisi diğer milletlerden daha zayıftır.
  E) Türklerin vatan sevgisi sadece korkuya dayanır.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Metin, Türklerin "vatan sevgisine en fazla sahip olan millet" olduğunu belirtmektedir. 29. İslam medeniyetinin en önemli özelliği hangisidir?

  A) Askeri başarılar      B) Bilim medeniyeti     
  C) Sanatsal başarılar    D) Ekonomik refah       
  E) Dini hoşgörü                                  

 30. Cevap: B Açıklama:

  İslam medeniyetinin en belirgin özelliği, bilgi ve bilime verdiği önemdir. 31. "Beytü'l-Hikme"nin kurulması İslam medeniyetinde hangi alana önemli katkı sağlamıştır?

  A) Tıp    B) Astronomi    C) Felsefe    D) Edebiyat    E) Hepsi    

 32. Cevap: E Açıklama:

  Beytü'l-Hikme, tıp, astronomi, felsefe ve edebiyat gibi çeşitli alanlarda bilimsel çalışmaların yapıldığı bir kurumdur. 33. İslam medeniyetinde sanatın temel niteliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Gerçekçilik       B) Özgün üslup      
  C) Dinî sembolizm    D) Mimari sistem    
  E) Heykeltraşlık                         

 34. Cevap: B Açıklama:

  İslam sanatı özgün üslubu, motif zenginliği ve kendine has mimari sistemi ile bilinir. 35. Aşağıdaki bilginlerden hangisi İbn Sina ile ilgilidir?

  A) Astronomi alanında gözlem aletleri tasarlamıştır.
  B) Tıp alanında "el-Kanûn fî't-Tıbb" adlı eseri yazmıştır.
  C) Felsefe alanında "İhyâü Ulûmi'd-Din" adlı eseri yazmıştır.
  D) Matematik alanında cebir denklemlerini çözmüştür.
  E) Coğrafya alanında dünya haritaları çizmiştir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  İbn Sina, tıp alanındaki çalışmaları ve "el-Kanûn fî't-Tıbb" adlı eseri ile ünlüdür.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Zor derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ
  1. Anadolu’ya yapılan Türk göçlerinin sebep ve sonuçlarını analiz eder
  2. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında meydana getirdiği değişimi analiz eder.
  4. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar

Ayrıca Lise 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.sınava hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

İlk Türk-İslam devletlerinin oluşum sürecini kavramak.

İlk Türk İslam devletleri ve yöneticileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihini ve kurucusunu bilmek

Türk tarihine genel bakış kazanma.

Büyük Selçuklu Devleti'ndeki toplumsal ve siyasi sorunları analiz etmek

Büyük Selçuklu Devleti'nin eğitim politikalarını anlamak

İslamiyet'in doğduğu dönemdeki Arap toplumunun sosyal yapısını anlamak.

İslamiyet'in doğuşundan önceki Arabistan'daki toplum yapısının özelliklerini anlar.

Hudeybiye Antlaşması'nın şartlarını ve sonuçlarını anlamak.

İslam Devleti'nin fetihlerini ve sınırlarının genişlemesini anlamak

Dört Halife Dönemi'nde İslam Devleti'nin siyasi ve sosyal yapısı hakkında bilgi sahibi olur.

9. Sınıf Tarih Dersi, İslam Devletleri ve Emeviler Konusu

Abbasiler Dönemi'ndeki mevali siyaseti ile Emeviler Dönemi'ndeki mevali siyaseti arasındaki farkı anlamak

Türklerin özellikleri ve vatan sevgisi anlayışı.

Bilgi medeniyetinin özelliklerini belirler.

Beytü'l-Hikme'nin İslam medeniyetine katkılarını açıklar.

İslam medeniyetindeki sanat anlayışını kavramak.

İbn Sina'nın İslam medeniyetine yaptığı bilimsel katkıları öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 17 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 75 kere doğru, 100 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 2.Sınava Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.