Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Abbasi Devletinde sosyal hayat nasıl organize edilmişti?


 2. Cevap: Abbasi Devleti'nde toplum, havas ve avam olmak üzere iki tabakadan oluşuyordu. Havvas tabakasında halifenin yakınları, vezirler ve âlimler yer alırken, avam tabakasında esnaf, çiftçiler ve askerler bulunuyordu. Yahudi ve Hristiyanlar ise zimmi olarak adlandırılan ayrı bir grup oluşturuyordu. Açıklama:

  Abbasi toplum yapısı, İslam toplumlarının genel örgütlenme biçimine benzemekteydi. 3. Büyük Selçukluların Siyasi Başarıları Nelerdir?


 4. Cevap: Büyük Selçuklular, Bağdat'ı kurtararak halifeye dini itibarını iade etmiş, Irak ve Suriye'yi Şii tehlikesinden kurtarmış, medreseler kurarak Şiilerle fikri bakımdan mücadele etmiştir. Açıklama:

  Büyük Selçuklular, hem siyasi hem de kültürel açıdan İslam dünyasında önemli rol oynamış bir Türk devlettir. 5. İlk Türk devletleri ile ilgili önemli siyasi gelişmeleri açıklayınız.


 6. Cevap: * Asya Hun Devleti'nin kurulması (MÖ 220) * Avrupa Hun Devleti'nin kurulması (370) * Kök Türk Devleti'nin kurulması (552) * II. Kök Türk Devleti'nin kurulması (682) * Uygur Devleti'nin kurulması (744) Açıklama:

  Bu siyasi gelişmeler, Türk'lerin siyasi örgütlenme ve devlet kurma konusundaki becerilerini göstermektedir. Ayrıca, Türk tarihini "İlk Türkler Dönemi" ve "Orta Çağ Türk Devletleri" diye iki ana döneme ayırmamıza yardımcı olur. 7. Türk ordusunda "tümen" birliğinin kaç kişiyle oluşturulduğu hakkında bilgi veriniz.


 8. Cevap: 10.000 Açıklama:

  Mete Han tarafından kurulan onlu teşkilatta en büyük birlik "tümen" olarak adlandırılmış ve 10.000 atlıdan oluşturulmuştur. 9. Attila'nın Doğu Roma İmparatorluğu ile imzaladığı antlaşmalardan birinin adını ve şartlarını açıklayınız.


 10. Cevap: Anatolios Antlaşması Açıklama:

  Anatolios Antlaşması ile Bizans savaş tazminatı ödeyecek, daha önce ödediği vergi üç katına çıkarılacak, Hun sınır şehri Niş'te pazar kurulacak ve Bizans'ın asker bulundurabileceği alanlar kısıtlanacaktır. 11. Bizans İmparatorluğu'nun yönetim şeklini açıklayınız.


 12. Cevap: Bizans İmparatorluğu, yönetim şekli olarak otokrasiyi benimsemiştir. Açıklama:

  Otokraside bütün siyasi yetkiler kralın elindedir ve miras yoluyla değil, kişiler tarafından ele geçirilir. 13. Eşleştirmeleri Yapın:

  a. Oguş
  b. Urug
  c. Boy
  d. Budun
  e. İl
  1. Devlet
  2. Aileler birliği
  3. Millet
  4. Aile
  5. Ok

 14. Cevap: 1. e 2. b 3. d 4. a 5. c Açıklama: 15. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  Sorumlu:
  1. Cengiz Han
  2. Kubilay Han
  3. Temuçin
  4. Mete Han
  5. Konfüçyüs
  6. Sasani İmparatorluğu
  7. Bizans İmparatorluğu
  8. Moğol ordusu
  9. Çin ordusu
  10. Satrap
  Seçenekler:
  a. Türk-Moğol boylarını bir araya topladı
  b. Moğol İmparatorluğu'nu kuran kişi
  c. Çin'i yasaklamalarla yönetti
  d. Onlu teşkilatı geliştirdi
  e. Ahlaki prensiplere önem verdi
  f. Ekonomisi tarıma dayanıyordu
  g. Ordusunda ücretli askerler vardı
  h. Süvari birliklerinden oluşuyordu
  ı. Gönüllü birliklerden kuruluyordu
  j. Satraplık sistemi uygulanan devlet

 16. Cevap: 1. b 2. c 3. a 4. h 5. e 6. f 7. g 8. h 9. ı 10. j Açıklama:

  Eşleştirme, metinde bahsedilen kişilerin ve kavramların rollerini ve özelliklerini göstermektedir. 17. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Hunlar, Türk ordusunun etkilerini Avrupa milletlerine aktarmamıştır.
  2. (.....) Avar Hakanlığı, Asya Hun Devleti'nin devamıdır.
  3. (.....) Hazarlar, tek Türk devleti olarak Museviliği benimsemiştir.
  4. (.....) Türkgişler, Emevilerle mücadele ederek Arapların Orta Asya'da hâkimiyet kurmasını engellemiştir.
  5. (.....) Başkırtlar, Kıpçak Türklerine dayanmaktadır.
  6. (.....) Tuna Bulgar Devleti, Hristiyanlığı resmen kabul etmemiştir.
  7. (.....) Oğuzlar, XI. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti'ni kurmuştur.
  8. (.....) Peçenekler, Karadeniz'in güneyinde yaşamıştır.
  9. (.....) Kırgızlar, Manas Destanı'nda Müslümanlığı savunmuştur.
  10. (.....) Macarlar, Türk kimliğini korumuştur.

 18. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 19. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Moğol topluluklarının yaptığı istilalarda göçebe yaşam tarzı, hızlı hareket kabiliyetine sahip olmalarını sağlamıştır.
  (.....) 2. Cengiz Han, Moğol boylarını bir araya toplayamamıştır.
  (.....) 3. Kubilay Han, Moğolları hoşnut etmek için onlara Çinlilerden daha az hak tanımıştır.
  (.....) 4. Heyworth-Dunne'nin metninde Moğol yönetiminin çöküş sebepleri yer almamaktadır.
  (.....) 5. Moğol İmparatorluğu'nun coğrafi konumu nedeniyle tarımla uğraşması mümkün değildir.
  (.....) 6. Konfüçyüs öğretisi, Çin toplumunda ahlaki prensiplerle mutluluğu hedeflemiştir.
  (.....) 7. Bizans İmparatorluğu'nun ekonomisi tarıma dayanmaktadır.
  (.....) 8. Sasani İmparatorluğu'nda yönetim, merkezi bir yapıya sahip değildir.
  (.....) 9. Moğol ordusunda gönüllüler yerine profesyonel askerler görev almıştır.
  (.....) 10. Artı ürün, toplumda sosyal tabakalaşmayı ortaya çıkarmıştır.

 20. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
  1. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
  2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arabistan Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
  3. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar.
  4. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir.
  5. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar.

Ayrıca Lise 9.sınıf tarih dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Abbasi Devleti'nin sosyal yapısının özelliklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Büyük Selçukluların siyasi başarılarını ve İslam dünyasındaki önemini anlar.

Öğrenciler, İlk Türk devletlerinin kuruluş ve gelişim sürecini anlayabilecekler.

İlk Türk ordularının yapısını anlama. Atın savaş aracı olarak kullanılmasında Türklerin yaptığı yenilikleri açıklayınız. Kazanım: Türklerin savaş alanında hız ve manevra üstünlüğü kazanmaları için attan yararlanma şekillerini anlamak.

Öğrenciler, Attila'nın Avrupa Hun Devleti'nin dış politikasını kavrarlar.

Öğrenciler, Bizans İmparatorluğu'nun yönetim şeklinin otokrasi olduğunu ve bunun özelliklerini kavrarlar.

Öğrenciler, Orta Çağ'daki siyasi oluşumları, coğrafi yapıları, hayat ve geçim tarzlarını karşılaştırma ve benzerliklerini/farklılıklarını belirleme becerisi geliştireceklerdir.

* Moğol topluluklarının istila başarısının göçebe yaşam tarzıyla ilişkisini anlamak. * Cengiz Han'ın Moğol birliğini sağlamadaki rolünü değerlendirmek. * Moğol yönetiminin çöküşüne katkıda bulunan faktörleri belirlemek. * Orta Çağ'da farklı siyasi oluşumların coğrafi yapıları, ekonomi ve ordu düzeni arasındaki bağlantıyı kavramak. * Artı ürünün toplumların gelişimi ve sosyal tabakalaşma üzerindeki etkisini analiz etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Tarih 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  9.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri