Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik)

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Elektroskop nedir? Açıklayınız.


 2. Cevap: Elektroskop nedir? Açıklayınız.roskop nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Elektroskop nedir? Açıklayınız. Cevap: Elektroskop, cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklü cisimlerin yüklerinin cinsini belirlemeye yarayan bir cihazdır. Elektrik yükü verildiğinde, aynı yükü taşıyan yaprakları birbirini iterek açılır.op nedir? Açıklayınız. Cevap: Elektroskop, cisimlerin yüklü olup olmadığını ve yüklü cisimlerin yüklerinin cinsini belirlemeye yarayan bir cihazdır. Elektrik yükü verildiğinde, aynı yükü taşıyan yaprakları birbirini iterek açılır. 3. Coulomb Yasası nedir, kısaca açıklayınız.


 4. Cevap: Coulomb Yasası, herhangi iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin, yüklerin büyüklüğünün çarpımıyla doğru, aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu belirtir. Açıklama:

  Coulomb Yasası, iki yüklü cisim arasındaki elektriksel kuvvetin matematiksel modelini sağlar ve elektriksel etkileşimleri anlamada temel bir ilkedir. 5. Noktasal pozitif ve negatif yüklerin elektrik alan çizgilerinin simetri durumunu açıklayınız.


 6. Cevap: Pozitif yüklerin elektrik alan çizgileri yükten çıkan yönde, negatif yüklerin elektrik alan çizgileri yüke giren yönde simetriktir. Açıklama:

  Çizgiler, yüklerin etrafında simetrik bir dağılım gösterir. 7. Maddenin iç enerjisinin sıcaklık ve ısı ile ilişkisini açıklayınız.


 8. Cevap: Sıcaklık arttığında maddenin iç enerjisi artar, sıcaklık azaldığında iç enerji azalır. Isı verildiğinde maddenin iç enerjisi artar, ısı alındığında iç enerji azalır. Açıklama:

  Maddenin iç enerjisi, moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. 9. Fahrenhayt derecesi ve sıcaklık ölçme mantığını açıklayınız.


 10. Cevap: Fahrenhayt derecesi, Daniel Gabriel Fahrenheit tarafından 1724 yılında tanımlanmıştır. Fahrenheit ölçeğinde, suyun donma noktası 32 °F olarak, kaynama noktası ise 212 °F olarak kabul edilir. Fahrenheit ölçeği, özellikle ABD ve bazı İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde kullanılır. Açıklama:

  Fahrenhayt derecesi, suyun donma ve kaynama noktaları arasındaki aralığın 180 eşit parçaya bölünmesine dayanır. Bu aralığın altını ve üstünü göstermek için iki sabit nokta tanımlanır: Suyun donma noktası 32 °F ve kaynama noktası 212 °F. 11. Suyun öz ısısı yüksek olmasının günlük hayattaki etkilerini üç madde halinde yazınız.


 12. Cevap: 1. Suyun ısınması ve soğuması daha uzun sürer. 2. Su, çevresine verdiği ısı ile ortamı daha uzun süre ısıtır. 3. Su, vücudumuzda ısıyı düzenler. Açıklama:

  Suyun yüksek öz ısısı, günlük hayatımızda birçok alanda etkilidir. 13. Erimenin özellikleri hakkında bilgi veriniz.


 14. Cevap: * Katı bir maddenin belirli bir sıcaklıkta erimeye başladığı * Erime sıcaklığı süresince değişmediği * Kütleye bağlı olmadığı Açıklama:

  Erime, maddenin katı halden sıvı hale geçtiği bir hâl değişimi sürecidir ve bu özellikler maddenin ayırt edici özelliklerindendir. 15. Isı iletim hızı dikkate alınarak üretilen ve günlük yaşamda kullanılan üç malzeme örneği veriniz.


 16. Cevap: Cam yünü, polistiren, taş yünü Açıklama:

  Bu malzemeler ısıyı yavaş iletirler ve bu nedenle yalıtımda kullanılırlar. 17. Küresel ısınmaya karşı alınacak üç önlem nedir?


 18. Cevap: * Yeşil alanları korumak ve ağaç dikmek * Toplu taşıma araçlarını kullanmak * Kullanılmayan elektronik cihazları kapatmak Açıklama:

  Bu önlemler, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olur. 19. Bir köprünün farklı metallerden yapılmış raylarında genleşme derzleri hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Genleşme derzleri, farklı uzama katsayısına sahip raylar arasında sıcaklık değişimlerine uyum sağlamak için bırakılmış boşluklardır. Açıklama:

  Isıtma, uzama katsayısı daha büyük olan rayın daha fazla uzamasına neden olur ve bu da genleşme derzlerinin daralmasına yol açar. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Sıcaklıkları değişen katıların genleşmesi ilk boylarıyla doğru orantılıdır.
  2. (.....) Sıcaklıkları değişen katıların genleşmesi sıcaklık değişimleriyle ters orantılıdır.
  3. (.....) Sıcaklıkları değişen katıların genleşmesi madde türüne bağlıdır.
  4. (.....) Sıcaklığı değişen bir cisimde her boyut bağımsız genleşir.
  5. (.....) Genleşme katsayısı genleşmenin madde türüne bağlılığını ifade eden bir sabittir.
  6. (.....) Sıcaklığı artan katılar genleşir.
  7. (.....) Sıcaklığı azalan katılar genleşir.
  8. (.....) Su, sıcaklığı azaldığında genleşir.
  9. (.....) Katıların boyca genleşmesi kalınlıklarındaki artışa bağlıdır.
  10. (.....) Sıcaklığı değişen bir katının boyundaki uzama, çapıyla doğru orantılıdır.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Fizikte maddenin sahip olduğu enerji türüne __________ denir.
  2. Isının maddenin bir bölgesinden diğer bölgesine aktarılması __________ olarak adlandırılır.
  3. Isının katılarda aktarılma şekli __________ ile olur.
  4. Isının sıvılarda aktarılma şekline __________ denir.
  5. Isının gazlarda aktarılma şekli __________ ile gerçekleşir.
  6. Isının iletilmesine neden olan ortama __________ denir.
  7. Bir maddenin ısıyı iletme özelliği __________ ile ölçülür.
  8. Isıyı iyi ileten maddelere __________ denir.
  9. Isıyı kötü ileten maddelere __________ denir.
  10. Evlerin duvarlarında kullanılan __________ malzemeler ısı yalıtımında önemli rol oynar.

 24. Cevap: 1. İç enerji 2. Isı akışı 3. Isı iletimi 4. Isı taşınımı 5. Isısal ışınım 6. İletken ortam 7. Isıl iletkenlik 8. İletkenler 9. Yalıtkanlar 10. Isı yalıtım Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Boşluk Doldurma


Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca Lise 9.sınıf fizik dersi sene sonu yazılı soruları, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Elektroskopun tanımını yapabilme.

Elektriksel kuvvetin nasıl hesaplanacağını anlamayı ve Coulomb Yasasının uygulamalarını kavramayı sağlar.

Elektrik yüklerinin simetrik elektrik alan çizgileri oluşturabileceğini anlar.

Maddenin iç enerjisinin sıcaklık ve ısı ile değişimini anlayabilme.

Öğrenciler, Fahrenhayt sıcaklık ölçeğinin tanımını ve sıcaklık ölçme mantığını anlayacaklardır.

Öz ısının günlük hayattaki uygulamalarını anlama.

Maddenin hâl değişimi olan erimenin özelliklerini anlar.

Isı iletim hızı dikkate alınarak üretilen malzemelerin önemini kavrar.

Küresel ısınmanın etkilerini ve bunlara karşı alınacak önlemleri anlar.

Genleşme derzlerinin köprü gibi yapılarda ısıtma-soğutma döngülerine uyum sağlamada oynadığı rolü anlama.

* Katıların ısıl genleşmesi kavramını anlamak. * Katıların boyca genleşmesinin ilk boy, sıcaklık değişimi ve madde türüne bağlılığını kavramak. * Genleşme katsayısının tanımını bilmek. * Katıların ısıl büzülmesi kavramını anlamak. * Suyun anomalisini bilmek. * Katıların farklı boyutlardaki genleşmelerinin bağımsızlığını anlamak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Fizik Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.