Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kehribarın kumaşa sürtüldükten sonra kâğıt parçalarını çekmesi hangi elektrik yükü türüyle ilgili bir olaydır?

  A) Pozitif yük     B) Negatif yük    
  C) Her iki yük     D) Nötr yük       
   E) Yüksüz yük                       

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kehribarın sürtünmeyle kazandığı yük pozitiftir ve bu nedenle pozitif elektrik yükü türüyle ilgili bir olaydır. 3. Aşağıdakilerden hangisi elektrik yüklerinin korunumu prensibini ihlal eder?

  A) Bir cisim iki parçaya ayrılır.
  B) Bir cam çubuk ipeğe sürtülür.
  C) Bir ebonit çubuk yüne sürtülür.
  D) Bir cisim elektron alır.
  E) Bir cisim elektron kaybeder.

 4. Cevap: D Açıklama:

  Elektrik yüklerinin korunumu prensibine göre, bir elektriksel olaydan önceki toplam yük, olaydan sonraki toplam yüke eşit olmalıdır. Bir cisim elektron alması durumunda, toplam yük artar ve bu da prensibi ihlal eder. 5. Elektrik akımını geçirme yeteneklerine göre maddeler aşağıdaki kategorilere ayrılabilir:

  A) İletkenler ve yalıtkanlar
  B) Metalik ve metal olmayanlar
  C) Asidik ve bazik
  D) Saf ve kirli
  E) Katı ve sıvı

 6. Cevap: A Açıklama:

  İletkenler elektrik akımını geçirirken, yalıtkanlar elektrik akımının geçişine izin vermez. 7. Faraday kafesi, iletken bir malzemenin içine yerleştirilen bir cisim üzerindeki:

  A) Elektrostatik etkileri azaltır.
  B) Manyetik etkileri artırır.
  C) Kimyasal etkileri nötralize eder.
  D) Işık etkilerini yansıtır.
  E) Isıl etkileri empoze eder.

 8. Cevap: A Açıklama:

  Faraday kafesi, elektrik yüklerini iletkenin dış yüzeyine yönlendirerek, kafesin içindeki nesnelerin elektrostatik etkilerden korunmasını sağlar. 9. Elektrik alan çizgileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Elektrik alan çizgileri pozitif yüklerden başlayıp negatif yüklerde son bulur.
  B) Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman kesişmez.
  C) Elektrik alan çizgilerinin sayısı sonludur.
  D) Elektrik alan çizgileri elektrik alanın yönünü gösterir.
  E) Elektrik alan çizgileri yüklü iletken yüzeyine her noktada diktir.

 10. Cevap: C Açıklama:

  Elektrik alan çizgilerinin sayısı sonsuzdur. 11. Noktasal bir pozitif yükün elektrik alanın hangi yönelimdedir?

  A) Yükten dışarı    B) Yüke doğru      
  C) Yüke dik         D) Aşağı doğru     
  E) Yukarı doğru                        

 12. Cevap: A Açıklama:

  Pozitif bir yükün elektrik alanı, yükten dışarıya doğru yönelir. 13. Bir maddedeki iç enerjiyi artırmanın yollarından biri hangisidir?

  A) Maddenin sıcaklığını azaltmak
  B) Maddenin hacmini artırmak
  C) Maddenin kütlesini azaltmak
  D) Maddenin taneciklerinin hareket hızını artırmak
  E) Maddenin kimyasal yapısını değiştirmek

 14. Cevap: D Açıklama:

  İç enerji, madde taneciklerinin hareket enerjisi ve potansiyel enerjisinin toplamıdır. Taneciklerin hareket hızını artırmak iç enerjiyi artırır. 15. Aynı kütledeki farklı maddelerden hangisi daha fazla iç enerjiye sahiptir?

  A) Buz (0 °C)
  B) Su (0 °C)
  C) Su (100 °C)
  D) Buhar (100 °C)
  E) Hepsinin iç enerjisi aynıdır

 16. Cevap: D Açıklama:

  İç enerji madde türüne bağlıdır. Buhar, diğerlerinden daha yüksek sıcaklıkta olduğundan daha fazla iç enerjiye sahiptir. 17. Aşağıdakilerden hangisi uzaktan sıcaklık ölçümü yapabilen bir termometre türüdür?

  A) Platin dirençli termometre    B) Sıvılı termometre            
  C) Metal termometre              D) Pirometre                    
  E) Termistör                                                     

 18. Cevap: D Açıklama:

  Pirometreler, uzaktan ölçüm yapabilen optik veya ışınım temelli termometrelerdir. 19. Suyun kaynama noktası Celsius derecesinde kaç derecedir?

  A) 0    B) 100    C) 212    D) 273    E) 373    

 20. Cevap: B Açıklama:

  Celsius ölçeğinde suyun donma noktası 0°C, kaynama noktası 100°C'dir. 21. Aynı kütleli ve aynı sıcaklıktaki bir su örneği ve bir zeytinyağı örneği aynı ısı miktarına maruz kaldığında, hangisinin sıcaklığı daha fazla artar?

  A) Su örneği
  B) Zeytinyağı örneği
  C) İkisi de eşit şekilde artar
  D) Verilen bilgilerden cevaplanamaz
  E) Zeytinyağı örneği, suyun iki katı kadar artar

 22. Cevap: A Açıklama:

  Suyun öz ısısı zeytinyağının öz ısısından daha yüksektir, bu nedenle aynı ısı miktarına maruz kaldığında su örneğinin sıcaklığı daha fazla artar. 23. Eriyen bir maddenin sıcaklığı ne zaman sabit kalır?

  A) Maddenin tamamı eridikten sonra
  B) Maddenin tamamı sıvı olduktan sonra
  C) Maddenin tamamı katı olduktan sonra
  D) Maddenin tamamı gaz olduktan sonra
  E) Maddenin tamamı eridikten önce

 24. Cevap: A Açıklama:

  Erime noktası, bir katının sıvıya dönüştüğü sabit sıcaklıktır. Maddenin tamamı eridikten sonra, sistem erime noktasına ulaşır ve sıcaklık sabit kalır. 25. Erimenin tersi olan ve gaz halindeki maddenin doğrudan katı hale geçtiği olaya ne ad verilir?

  A) Buharlaşma       B) Deiyonizasyon   
  C) Kırağılaşma      D) Yoğuşma         
  E) Süblimleşme                         

 26. Cevap: C Açıklama:

  Kırağılaşma, gaz halindeki maddenin sıvılaşmadan doğrudan katı hale geçtiği olaydır. 27. Aynı maddeye ait bir hâl değişimi grafiğinde görünen aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Erime sıcaklığı = Kaynama sıcaklığı
  B) Kaynama sıcaklığı > Erime sıcaklığı
  C) Erime sıcaklığı > Kaynama sıcaklığı
  D) Katı halin ısı sığası > Sıvı halin ısı sığası
  E) Sıvı halin ısı sığası = Gaz halin ısı sığası

 28. Cevap: A Açıklama:

  Hâl değişimi grafiğinde, saf bir madde için erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı aynıdır. 29. Bir evin odalarında ısı kaybını azaltmak için yapılan uygulamalardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duvarlara poliüretan köpük levhaların yerleştirilmesi
  B) Pencerelere çift cam takılması
  C) Duvarların kalınlığının artırılması
  D) Evde sürekli klimanın çalıştırılması
  E) Evin iç yüzeylerinin koyu renklerle boyanması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Poliüretan köpük levhaların düşük ısıl iletkenliği, binanın içindeki ısının dışarıya kaçmasını zorlaştırır ve ısı yalıtımı sağlar. 31. Aşağıdaki maddelerden hangisinin ısıl iletkenlik katsayısı en düşüktür?

  A) Alüminyum    B) Kurşun    C) Tahta    D) Bakır    E) Demir    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Tahta, diğer maddelere göre en düşük ısıl iletkenlik katsayısına sahiptir, bu nedenle ısı yalıtımı için uygun bir malzemedir. 33. Isıl genleşme neyi ifade eder?

  A) Maddenin sıcaklığındaki artış nedeniyle hacminde meydana gelen artış
  B) Maddenin sıcaklığındaki azalış nedeniyle hacminde meydana gelen artış
  C) Maddenin sıcaklığındaki değişime bağlı olarak hacminde meydana gelen herhangi bir değişiklik
  D) Maddenin hacminde meydana gelen fiziksel bir değişim
  E) Maddenin ısınırken kazandığı enerji miktarı

 34. Cevap: A Açıklama:

  Isıl genleşme, bir maddenin sıcaklığındaki artış nedeniyle hacminde meydana gelen artıştır. 35. Aşağıdakilerden hangisi, ısıl genleşme miktarı üzerinde etkili değildir?

  A) Maddenin sıcaklık değişimi
  B) Maddenin başlangıç hacmi
  C) Maddenin cinsi
  D) Maddenin ısıtılma süresi
  E) Maddenin katı, sıvı ya da gaz olması

 36. Cevap: D Açıklama:

  Isıl genleşme miktarı, maddenin sıcaklık değişimi, başlangıç hacmi, cinsi ve katı, sıvı ya da gaz olması gibi faktörlerden etkilenir. Ancak ısıtılma süresi, ısıtma hızını etkilerken genleşme miktarı üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca Lise 9.sınıf fizik dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

M.9.1.1. Elektrik yükü, birim yük ve elektrikle yüklenme kavramlarını açıklar.

M.9.1.3. Elektrik yüklerinin korunumu ilkesini açıklar.

Elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarını anlamak.

Faraday kafesinin çalışma prensibini anlamak.

Öğrenciler, elektrik alan çizgilerinin özelliklerini ayırt edebilmeyi öğrenir.

Öğrenciler, noktasal yüklerin elektrik alanının yönünü belirleyebilmeyi öğrenir.

Maddenin iç enerjisini anlama

İç enerjinin madde türüne bağımlılığını anlama

Isı ve Sıcaklık - Termometre Çeşitleri

Sıcaklık ölçeklerini tanımlama ve aralarındaki ilişkiyi anlama.

Maddelerin öz ısısının sıcaklık artışlarını nasıl etkilediğini anlamak

Isı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi anlama

* Hâl değişimlerini açıklayabilme * Kırağılaşma olayını tanımlayabilme

* Hâl değişimi grafiklerini yorumlayabilme * Erime ve kaynama sıcaklığının eşitliğini anlayabilme

Isıl iletkenlik ve günlük yaşamda uygulamaları

Isıl iletkenlik ve maddelerin ısıl iletkenlik katsayıları

5.5.1. Isıl genleşme ve büzülmeyi açıklamak.

5.5.1. Isıl genleşme ve büzülmeyi inceleyerek faktörlerini belirlemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.