Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Elektrik yüklerinin özelliklerini yazınız.


 2. Cevap: * İki cinsi vardır (pozitif ve negatif). * Yüklü cisimler birbirine temas gerektirmeyen kuvvet uygular (aynı cins yükler iter, farklı cins yükler çeker). * Her madde elektrik yükü taşır. * Elektriksel olaylar elektron alışverişiyle gerçekleşir. * Toplam (net) yük korunur. * Tanecikli özelliğe sahiptirler (elementer yükün tam katları kadar olabilirler). Açıklama: 3. İletken ve yalıtkan maddeler arasındaki temel fark nedir?


 4. Cevap: İletkenler elektrik yüklerini kolayca taşırken, yalıtkanlar elektrik yüklerini çok zor taşır. Açıklama:

  Elektriksel iletkenliğin, maddelerin serbest hareket eden elektron sayısıyla ilişkili olduğu belirtilebilir. 5. Yüklü bir iletken kürenin elektrik alan çizgilerinin özelliklerini belirtiniz.


 6. Cevap: * İletken kürenin içinde elektrik alan sıfırdır. * İletken kürenin dışında elektrik alan çizgileri yüzeye diktir. * İletken kürenin içinde alan çizgisi yoktur. Açıklama:

  Yükler iletkenin yüzeyine eşit olarak dağıldığı için elektrik alan iletkenin içinde sıfırdır. 7. İç enerji kavramını tanımlayınız.


 8. Cevap: İç enerji, bir maddenin atom veya moleküllerinin hareket ve durum enerjilerinin toplamıdır. Açıklama:

  İç enerji, taneciklerin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamını içerir. 9. Termometre çeşitlerini yazınız.


 10. Cevap: * Sıvılı termometreler * Gazlı termometreler * Metal termometreler * Dijital termometreler Açıklama:

  Termometre çeşitleri, sıcaklık ölçümü için kullanılan farklı prensiplere dayanır. Sıvılı termometreler, hacim değişimi ile çalışır; gazlı termometreler, hacim veya basınç değişimi ile çalışır; metal termometreler, elektriksel direnç değişimi ile çalışır; dijital termometreler ise elektronik devreler kullanır. 11. Fahrenheit, Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçekleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 12. Cevap: Herhangi bir X termometresiyle ölçülen sıcaklığın °C, °F ve K derecelerine dönüştürülmesinde kullanılan bağıntı: T (°C) 100 = T (°F) – 32° F 180 = T (K) – 273 K 100 Açıklama:

  Suyun donma ve kaynama noktalarının bu birimlerde sabit değerler alması, bu dönüşümün yapılmasını sağlar. 13. Buharlaşma ve yoğuşma olaylarını üçer örnekle açıklayınız.


 14. Cevap: Buharlaşma: * Suyun kaynatılması * Islak çamaşırların kurutulması * Alkolün buharlaşması Yoğuşma: * Camın üzerinde nefesle oluşan buğu * Sis oluşumu * Yağmur yağışı Açıklama:

  Buharlaşma, maddenin sıvı halden gaz hale geçtiği, yoğuşma ise gaz halden sıvı hale geçtiği hâl değişimi olaylarıdır. 15. Yoğuşma nedir? Açıklayınız.


 16. Cevap: Yoğuşma nedir? Açıklayınız.ma nedir? Açıklayınız. Açıklama:

  Yoğuşma nedir? Açıklayınız. Cevap: Yoğuşma, gaz hâlindeki bir maddenin sıcaklığının düşerek sıvı hâle geçmesidir. Örneğin, içine soğuk su konulan bir bardağın yüzeyindeki buğulanma yoğuşmanın bir örneğidir.edir? Açıklayınız. Cevap: Yoğuşma, gaz hâlindeki bir maddenin sıcaklığının düşerek sıvı hâle geçmesidir. Örneğin, içine soğuk su konulan bir bardağın yüzeyindeki buğulanma yoğuşmanın bir örneğidir. 17. Katıların ısıl genleşmesi hangi faktörlere bağlıdır?


 18. Cevap: * İlk boy * Sıcaklık değişimleri * Madde türü Açıklama:

  Bir katının ısıl genleşmesi, doğrudan ilk boyu ve sıcaklıktaki değişimle doğru orantılıdır. Ayrıca genleşme miktarı, maddenin türüne bağlıdır. 19. Katıların genleşmesi hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Katıların genleşmesi, sıcaklık artışıyla maddedeki parçacıkların titreşimlerinin artması sonucu hacimlerinin artmasıdır. Büzülme ise sıcaklık azalmasıyla hacimlerin azalmasıdır. Açıklama:

  Bu soru, katıların ısıl genleşme özelliğini açıklamayı amaçlamaktadır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. ( ) Genleşme katsayısının birimi K'dir.
  2. ( ) Genleşme katsayısı sıcaklığa bağlıdır.
  3. ( ) Aynı türden maddelerin genleşme katsayıları farklıdır.
  4. ( ) Katı cisimler genleşince boşlukları yokmuş gibi genleşir.
  5. ( ) Suyun özkütlesi sıcaklıkla doğru orantılı olarak artar.
  6. ( ) Sıvıların ısıl genleşme katsayısı, 0 - 100 °C aralığında genellikle sabittir.
  7. ( ) Suyun genleşmesi diğer sıvılarınkinden farklıdır.
  8. ( ) Termostatlar, metal çifti kullanılarak yapılır.
  9. ( ) Genleşme özelliği günlük yaşamda sadece avantaj yaratır.
  10. ( ) Termometrelerin yapımında sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılır.

 22. Cevap: : 1. D, 2. D, 3. Y, 4. D, 5. Y, 6. D, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. D Açıklama: 23. Öz Isı ve Isı Sığası Eşleştirme

  1. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 birim değiştiren ısı miktarı
  2. Bir maddenin sıcaklığını 1 birim değiştiren ısı miktarı
  3. J.kg−1.K−1
  4. Q = m.c.ΔT
  5. Suyun öz ısısı
  6. Zeytinyağının öz ısısı
  7. Madde türüne bağlıdır
  8. Madde türüne ve sıcaklığına bağlıdır
  9. Denizlerin karalardan daha geç ısınıp soğumasının nedeni
  10. Öz ısısı büyük olan maddeler, soğumak için daha uzun süre gerektirir
  Eşleştirmeler:
  a) Öz ısı
  b) Isı sığası
  c) Su
  d) Zeytinyağı
  e) Madde türü
  f) Sıcaklık
  g) Suyun daha geç soğuması
  h) 1
  i) 3000 J.kg−1.K−1
  j) Q = m.c.ΔT

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. i 4. j 5. c 6. d 7. e 8. f 9. g 10. h Açıklama:

  Öz ısı, maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 birim değiştiren ısı miktarıdır. Isı sığası ise maddenin sıcaklığını 1 birim değiştiren ısı miktarıdır. Öz ısı, madde türüne bağlıdır, ısı sığası ise madde türüne ve sıcaklığına bağlıdır. Suyun öz ısısı diğer maddelere göre daha büyük olduğu için daha geç soğur. Denizler de sudan oluştuğu için karalardan daha geç ısınıp soğur. 25. Aşağıdaki boşlukları uygun olan kelimelerle doldurunuz:

  1. Maddenin sıcaklığındaki artış nedeniyle hacminde meydana gelen artışa _________ denir.
  2. Maddenin sıcaklığındaki azalış nedeniyle hacminde meydana gelen azalışa _________ denilmektedir.
  3. Isıtıldığında hacmi genellikle artan maddelere _________ denir.
  4. Soğutulduğunda hacmi küçülen maddelere _________ denir.
  5. Katıların ısıtılması sonucu boyca uzamalarına _________ denir.
  6. Isıl genleşme sonucu oluşan boyca uzama, ilk boya _________ orantılıdır.
  7. Isıl genleşmede boyca uzama, sıcaklık değişimleriyle _________ orantılıdır.
  8. Isıl genleşme, madde türüne _________ bağlıdır.
  9. Çubuğun boyundaki uzama, çapa _________ bağlıdır.
  10. Isıl genleşme katsayısı, genleşmenin madde türüne _________ bağımlılığını ifade eden bir sabittir.

 26. Cevap: 1. Isıl genleşme 2. Isıl büzülme 3. Genleşen maddeler 4. Büzülen maddeler 5. Boyca genleşme 6. Doğru 7. Doğru 8. Bağlıdır 9. Bağlı değildir 10. Bağlılığını Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular 8 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk Doldurma


Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • ISI VE SICAKLIK
  1. Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
  2. Genleşme
  3. Hal Değişimi
  4. Isı ve Sıcaklık
  5. Isıl Denge
 • ELEKTROSTATİK
  1. Elektrik Yükleri

Ayrıca Lise 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 2.sınav soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun olarak hazırlanmıştır

Elektrik yüklerinin özelliklerini sıralayabilme.

Elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarını anlamak.

Yüklü iletken kürelerin elektrik alan çizgilerinin özelliklerini anlar.

Öğrenciler, iç enerji kavramını açıklayabilecektir.

Öğrenciler, termometrelerin farklı çeşitlerini ve çalışma prensiplerini öğreneceklerdir.

Fahrenheit, Celsius ve Kelvin sıcaklık ölçekleri arasındaki dönüşümleri yapma becerisi.

Maddenin hâl değişimleri olan buharlaşma ve yoğuşmanın gerçek hayattaki örneklerini bilir.

Öğrenciler yoğuşma kavramını anlayacaktır.

Öğrenciler, katıların ısıl genleşmesinin ilk boy, sıcaklık değişimleri ve madde türü ile olan ilişkisini belirtebilir.

Isıl genleşmenin tanımı ve mekanizmasını anlar.

* Genleşme katsayısı ve birimini anlama * Maddelerin genleşme özellikleri hakkında bilgi edinme * Suyun genleşme özelliğinin önemini kavrama * Teknolojik aletlerde genleşme özelliğinin kullanımını öğrenme * Genleşme özelliğinin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirme

* Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını tanımlama * Maddelerin öz ısılarıyla ilgili bilgi edinme * Maddelerin ısı sığalarıyla ilgili bilgi edinme * Öz ısı ve ısı sığasının günlük yaşamda uygulamalarını anlama

* Öğrenciler ısıl genleşme ve büzülme kavramlarını tanımlayabilecektir. * Isıl genleşmenin madde türü, sıcaklık ve ilk boy ile ilişkisini açıklayabilecektir. * Katıların ısıl genleşmesi türlerini ve özelliklerini anlayabilecektir. * Genleşme katsayısının önemini kavrayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Fizik 2.Dönem 2.Sınav - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.