Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Python'da "x = 10" ifadesinde "=" sembolü neyi temsil eder?

  A) Eşitlik    B) Atama    C) Artırma    D) Azaltma    E) Toplama    

 2. Cevap: B Açıklama:

  Python'da "=" sembolü atama işlemini temsil eder, yani soldaki değişkeni sağdaki değerle eşitler. 3. Aritmetik "kalan" operatörü hangisidir?

  A) %    B) /    C) *    D) +    E) -    

 4. Cevap: A Açıklama:

  "%" sembolü, iki sayının bölünmesinden elde edilecek geriye bölünen kısmı bulmak için kullanılır. 5. "20 // 5" ifadesinin sonucunu seçin:

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8    

 6. Cevap: A Açıklama:

  " // " operatörü iki sayının tamsayı bölümünü bulmak için kullanılır. Bu durumda 20'nin 5'e bölünmesi 4'tür. 7. Python dilinde aşağıdaki ifadelerden hangisi geçerli bir atama ifadesidir?

  A) 5 + 10    B) "5" + "10"    C) x = "ABC"    D) x + 10    E) 10 = x    

 8. Cevap: C Açıklama:

  Atama ifadeleri, bir değeri bir değişkene eşleştirir. C seçeneğindeki ifade, x değişkenine "ABC" değerini atar. Diğer seçenekler ise geçerli atama ifadeleri değildir. 9. Python dilinde, tam sayıların bölünmesi işleminde kullanılan operatör hangisidir?

  A) +    B) -    C) //    D) %    E) *    

 10. Cevap: C Açıklama:

  // operatörü, iki tam sayıyı böler ve bölme işleminin sonucunda tam sayıyı verir. 11. Fonksiyonlar, aşağıdakilerden hangisi için kullanılır?

  A) Aynı işlemi programda tekrar tekrar kullanmak
  B) Programın boyutunu azaltmak
  C) Kodların okunabilirliğini artırmak
  D) Hata ayıklamayı kolaylaştırmak
  E) Bellek kullanımını optimize etmek

 12. Cevap: A Açıklama:

  Fonksiyonlar, programda tekrar eden işlemleri tek bir yerde tanımlamak ve bunları gerektiğinde çağırmak için kullanılır. 13. Aşağıdaki kod parçacıklarından hangisi sqrt() fonksiyonunu kullanarak doğru bir şekilde karekök almaktadır?

  A) kok = sqrt(sayi)       
  B) kok = sayi * sqrt       C) kok = sqrt(sayi) + 2   
  D) sqrt(kok) = sayi        E) sayi = sqrt(kok)       
                            

 14. Cevap: A Açıklama:

  sqrt() fonksiyonu, bir sayının karekökünü döndürmek için kullanılır. Bu nedenle A seçeneği, sqrt() fonksiyonunu doğru şekilde kullanarak karekök almaktadır. 15. Hangisi varsayılan parametredir?

  A) Fonksiyon çağrılırken değeri gönderilen parametre.
  B) Fonksiyon tanımında değeri verilen parametre.
  C) Fonksiyon içinde değeri değiştirilen parametre.
  D) Fonksiyon dışında değeri verilen parametre.
  E) Fonksiyon içinde tanımlanmayan parametre.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Varsayılan parametre, fonksiyon tanımında değeri verilen ve çağrılırken değer gönderilmezse o değerle çalışan parametredir. 17. Hangisi fonksiyonlarda kullanılabilecek değişken türüdür?

  A) Sadece yerel değişkenler
  B) Sadece global değişkenler
  C) Hem yerel hem global değişkenler
  D) Sadece geçici değişkenler
  E) Sadece sabit değişkenler

 18. Cevap: C Açıklama:

  Fonksiyonlar hem yerel hem global değişkenleri kullanabilir. 19. Python'da dosya oluşturmak ve dosyaya erişmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) open()    B) read()    C) write()    D) close()    E) create()    

 20. Cevap: A Açıklama:

  open() fonksiyonu, bir dosyayı okuma veya yazma modunda açmak için kullanılır. Dosya yoksa, fonksiyon yeni bir dosya oluşturur. Dosya varsa, dosyadaki mevcut veriler yenileri ile değiştirilir. 21. Birçok grafik bileşenini destekleyen Python modülü hangisidir?

  A) PyGame    B) Matplotlib    C) tkinter    D) PyQT    E) Qt    

 22. Cevap: C Açıklama:

  tkinter, grafik pencereler oluşturmak, butonlar, etiketler ve girişim kutuları gibi grafik bileşenler eklemek için kullanılan bir Python modülüdür. 23. Verilen listede [10, 30, 50, 70, 90, 110] listenin elemanlarını tersten sıralamak için hangi yöntem kullanılır?

  A) sort()    B) reverse()    C) append()    D) remove()    E) count()    

 24. Cevap: B Açıklama:

  reverse() yöntimi, bir listenin elemanlarını fiziksel olarak ters çevirir ve değiştirir. 25. Python'da değerler ve değişkenler hakkında bilgi edindik. Peki, Python'da tam sayı ve dizilerin kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Tam sayılar pozitif, negatif ya da sıfır değeri alabilir ve kesirli değerleri içerebilir.
  B) Diziler, Python programlama dilinde sayısal ve sözel ifade kullanımını destekler.
  C) Python tam sayılar dışındaki diğer veri türlerini de desteklememektedir.
  D) Python, toplama işlemi için toplama (+) sembolünü kullanır ve doğrudan print ifadesi içerisinde yer alabilir.
  E) Python, dizileri ayırt etmek ve sınırları belirlemek için sadece tek tırnak (') kullanır.

 26. Cevap: D Açıklama:

  Python programlama dilinde tam sayılar pozitif, negatif ya da sıfır değeri alabilir ve kesirli değerleri içermez. Diziler ise Python'da sayısal ve sözel ifade kullanımını destekler. Ayrıca, Python tam sayılar dışındaki diğer veri türlerini de destekler. Örneğin, Python'da metinleri ifade etmek için diziler kullanılır. Diziler, sınırlarını belirlemek için tek tırnak (') veya çift tırnak (") kullanılarak oluşturulur. Python'da toplama işlemi için toplama (+) sembolü kullanılır ve bu sembol doğrudan print ifadesi içerisinde de yer alabilir. 27. Aşağıdakilerden hangisi bir ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirten veri tipine veya ifadesine denir?

  A) Boolean    B) Integer    C) String    D) Float    E) Double    

 28. Cevap: A Açıklama:

  Boolean, bir ifadenin doğru ya da yanlış olduğunu belirten mantıksal veri tipidir veya ifadesidir. True veya False değerlerini alabilir. 29. Python dilinde for döngüsünün söz dizimi nedir?

  A) for i in range(başlangıç değeri, son değer, arttırma/azaltma değeri):
  B) for i in range(başlangıç değeri):
  C) for i in range(son değer):
  D) for i in range(arttırma/azaltma değeri):
  E) for i in range():

 30. Cevap: A Açıklama:

  range() fonksiyonu, belirtilen değer aralığında bir dizi oluşturur. for döngüsünde, i değişkeni range() fonksiyonundan dönen dizideki elemanları sırayla alır ve döngü gövdesindeki işlemleri gerçekleştirir. 31. Python'da def anahtar sözcüğünün kullanıldığı yapı nedir?

  A) Fonksiyon tanımı      B) Fonksiyon çağırma    
  C) Değişken tanımlama    D) Döngü oluşturma      
  E) Koşul ifadesi                                 

 32. Cevap: A Açıklama:

  def anahtar sözcüğü, Python'da bir fonksiyon tanımlamak için kullanılır. 33. Nesne yönelimli programlama dillerinde, nesnelerin özellikleri nelerdir?

  A) Veri ve fonksiyonları bir araya toplar.
  B) Sadece veri saklar.
  C) Sadece fonksiyon saklar.
  D) Veri ve fonksiyonları ayrı ayrı saklar.
  E) Hiçbiri

 34. Cevap: A Açıklama:

  Nesneler, veri ve fonksiyonları bir araya toplayan yapılardır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 17 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 21 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • PROGRAMLAMA
  1. Program Kontrolü
  2. Program Kontrolü
  3. Programlamanın Temelleri

Ayrıca Lise 9.sınıf bilgisayar bilimi dersi 2.dönem 1.sınav hazırlık test soruları, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

* Python'da atama işleminin nasıl yapıldığını anlamak * "=" sembolünün eşitlik ve atama arasındaki farkını kavramak

Python'da aritmetik operatörleri tanımak.

Python'da aritmetik operatörleri kullanarak sayısal ifadeler değerlendirmek.

* Python'da atama ifadelerinin yapısını anlamak * Değişkenlere değer atamanın önemini kavramak

* Python'da kullanılan aritmetik operatörleri tanımlamak * // operatörünün işlevini açıklamak

* Fonksiyonların kullanım amacını anlamak. * Kod tekrarını azaltmanın önemini kavramak. * Fonksiyonların programlama dillerinde kullanılan temel yapı taşları olduğunu öğrenmek.

* Fonksiyonların yapısını ve kullanımını anlama * sqrt() fonksiyonunu kullanarak karekök alma

Varsayılan parametrelerin kullanımını anlama.

Fonksiyonlardaki değişken türlerini anlama.

Öğrenciler, Python'da dosya oluşturma ve dosyaya erişme işlemlerini öğrenecekler.

* Tkinter modülünün işlevlerini anlama * Grafik kullanıcı arayüzleri oluşturma becerileri geliştirme

* Listelerde kullanılan reverse() yönteminin işlevini anlar.

* Öğrenciler, Python programlama dilinde tam sayı ve dizilerin kullanımına ilişkin temel bilgileri edinirler. * Öğrenciler, Python'da toplama işleminin nasıl yapıldığını öğrenirler. * Öğrenciler, dizilerin sınırlarını belirlemek için tek tırnak (') veya çift tırnak (") kullanılabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, ifadelerin doğru veya yanlış olduğunu belirten Boolean veri tipinin veya ifadesinin ne olduğunu ve True ve False değerlerini alabileceğini öğrenirler.

Öğrenciler, Python dilinde for döngüsünün söz dizimini ve çalışma prensibini anlarlar.

Fonksiyonların tanımlanmasını anlamak, serbest

Öğrenciler, nesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini anlayabilecektir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Bilgisayar Bilimi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 12 kere doğru, 5 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi 2.Dönem 1.Sınav Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Bilgisayar Bilimi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.