Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Cirit sporunun Türkler için önemini açıklayınız.


 2. Cevap: Cirit, Türklerin atlı savaş sporlarından biriydi ve binicilik becerilerini geliştirme, moralleri yükseltme ve savaşa hazırlanma amacıyla kullanılırdı. Açıklama:

  Cirit sporu, Türklerin savaşçılık kültürünün bir parçası olarak kabul edilirdi. 3. Okçuluk, Osmanlı Devleti'nde nasıl bir öneme sahipti?


 4. Cevap: Ok ve yay, Osmanlılarda hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilirdi ve askerlerin savaşa hazırlıklı olmaları açısından büyük önem taşır. Açıklama:

  Okçuluk, Osmanlı Devleti'nin askeri başarısı için hayati bir beceriydi ve devlet tarafından desteklenirdi. 5. Çelebi Sultan Mehmed'in güreşe olan ilgisinden dolayı aldığı lakap nedir?


 6. Cevap: Güreşçi Çelebi Açıklama: 7. Beden eğitimi faaliyetlerinde amaç nedir?


 8. Cevap: Fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak, sosyal ilişkiler kurmak ve yarışmalara katılmak. Açıklama:

  Beden eğitimi, hem bireysel gelişim hem de sosyalleşme için önemlidir. 9. Divan Edebiyatı'nı tanımlayın.


 10. Cevap: Divan Edebiyatı, aruzla yazılan şiirlerin bir kitapta toplandığı Osmanlı dönemi edebiyatı türüdür. Açıklama: 11. Tasavvuf Edebiyatı'nın özelliklerini belirtin.


 12. Cevap: Tasavvuf Edebiyatı, Yunus Emre ve Mevlâna geleneği üzerinde yükselen, dinî ve mistik içerikli şiirlerdir. Açıklama: 13. Cumhuriyet Dönemi resim sanatının gelişmesine katkı sağlayan bir kurumu belirtiniz.


 14. Cevap: Güzel Sanatlar Birliği Açıklama:

  1921'de kurulan ve 1929'da Güzel Sanatlar Birliği adını alan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti, Türk resim sanatının kurumsallaşması ve çağdaşlaşmasında önemli bir rol oynamıştır. 15. 1937 yılında Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü başkanlığına getirilen Fransız ressamın adını veriniz.


 16. Cevap: Leopold Levy Açıklama:

  Fransız ressam Leopold Levy, Türk resmine ve ressamlığına önemli katkılarda bulunmuş, doğayı ve klasik yapıtları inceleyerek kendisini geliştiren bir sanatçıdır. 17. Tanzimat Dönemi'nde Batı'ya öğrenci gönderilmesinin Osmanlı eğitimine nasıl bir etkisi oldu?


 18. Cevap: * Batı kültürünün yayılmasını hızlandırdı. * Batılı anlamda eğitim veren okulların açılmasını destekledi. Açıklama:

  Avrupa'da eğitim alan gençler, Osmanlı toplumunda yenilikçi görüşleri yaydı ve modern eğitim kurumlarının kurulmasına öncülük etti. 19. Tanzimat Dönemi'nde açılan ortaöğretim okulları nelerdir?


 20. Cevap: * İdadiye * Sultaniye Açıklama:

  İdadiye, lise düzeyinde genel eğitim veren bir okuldu. Sultaniye ise daha seçkin bir okul olarak üniversiteye hazırlamak amacıyla kuruldu. 21. Osmanlı Devleti'ndeki yabancı okulların faaliyet alanlarını üç örnek ile açıklayınız.


 22. Cevap: * Eğitim: Misyon okulları, yabancı dillerde eğitim vermiştir. * Sağlık: Yabancı hastaneler, modern tıp hizmetleri sunmuştur. * Kültür: Yabancı enstitüler, kültürel alışverişi kolaylaştırmıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde yabancı okullar, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında önemli faaliyetler yürütmüştür. Bu okullar, Batı ile Doğu arasındaki etkileşime katkıda bulunmuştur. 23. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 24. Cevap: Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı laik, akılcı, bilimsel, karma, disiplinli ve işe yarar olmayı hedefleyen bir anlayıştır. Eğitim, ülke kalkınmasını hedeflemeli ve kendine güvenen nesiller yetiştirmelidir. Açıklama:

  Atatürk, eğitimin çağın gereklerine uygun olmasını ve Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine uygun olmasını vurgulamıştır. 25. Atatürk Dönemi'nde bilim alanında yapılan çalışmaların odaklandığı alanları belirtiniz.


 26. Cevap: * Astronomi * Matematik * Fizik Açıklama:

  Bu alanlarda yapılan çalışmalar, Türk bilim insanlarının çağdaş bilgiye ulaşma çabalarını yansıtır. 27. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde yapılan önemli bir değişikliği açıklayınız.


 28. Cevap: Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabulü ile tüm okulların Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Açıklama:

  Bu değişiklik, eğitim sisteminde birliği sağladı ve devlet denetimini güçlendirdi. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitime önem verilmiştir.
  2. (.....) Mustafa Kemal Atatürk, eğitim konusunda hiçbir çaba göstermemiştir.
  3. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde ilköğretim zorunlu ve parasız hale getirilmiştir.
  4. (.....) Ortaokulların sayısı Cumhuriyet Dönemi'nde azalmıştır.
  5. (.....) Atatürk, karma eğitimi desteklemiştir.
  6. (.....) Ders kitaplarının yazımı ve öğretmen yetiştirilmesine öncelik verilmiştir.
  7. (.....) İdadî ve sultaniler, liselere dönüştürülmüştür.
  8. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde lise sayısı artmamıştır.
  9. (.....) Mustafa Kemal Atatürk, Başöğretmen unvanını almıştır.
  10. (.....) Eğitimin laiklik ilkesi benimsenmiştir.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise 12.sınıf Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem sonu yazılı, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Türklerin spor geleneklerini ve bunların toplumdaki rolünü anlamak.

Osmanlı'da okçuluğun askeri ve sembolik önemini kavramak.

Osmanlı padişahlarının güreşe olan ilgilerinin öneminin anlaşılması.

Beden eğitiminin önemini ve amaçlarını anlar.

Osmanlı dönemi edebiyatı çeşitlerini ayırt etme becerisi.

Türk edebiyatının farklı türlerini anlama becerisi.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi'nde resim sanatını destekleyen kurumları tanır.

Öğrenci, Cumhuriyet Dönemi resim sanatına yön veren sanatçıları tanır.

Tanzimat Dönemi'nde eğitimin modernleşme sürecindeki rolünü anlama.

Tanzimat Dönemi'nde ortaöğretim kurumlarının çeşitlerini öğrenme.

Öğrenciler, yabancı okulların Osmanlı toplumundaki rolünü anlayabilecektir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışının temel ilkelerini öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi edinmek.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki eğitim reformlarının önemini kavramak.

1. Cumhuriyet Dönemi'nin eğitim politikalarını anlama 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışını kavrama 3. Ilköğretimin Cumhuriyet Dönemi'ndeki önemini vurgulama 4. Ortaöğretimin gelişimini takip etme 5. Karma eğitimin benimsenmesinin nedenlerini açıklayabilme 6. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim alanında yapılan yenilikleri sıralayabilme 7. Lise eğitiminin Cumhuriyet Dönemi'ndeki durumunu analiz etme 8. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimdeki rolünü değerlendirme 9. Eğitimin laiklik ilkesinin önemini anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri