Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyin:

  a) Cumhuriyet Dönemi tiyatrosu, tarihî konulara yer vermiştir.
  b) Güngör Dilmen, absürt tiyatro akımında önemli bir isimdir.
  c) Orhan Asena'nın tiyatrolarında güç kavramı ön plandadır.
  d) Necati Cumalı'nın "Midas'ın Kördüğümü" adlı bir tiyatrosu vardır.

 2. Cevap: a) Doğru b) Doğru c) Doğru d) Yanlış Açıklama: 3. Hangisi söylev türünün özelliklerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Açıklama, tartışma, kanıtlama gibi anlatım biçimlerinin kullanılması
  B) Örnekleme, tanık gösterme, benzetme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılması
  C) Kalpleri aynı duygularla çarpan ortak ruha seslenmesi
  D) Kitlesel bir hedef kitleye hitap etmesi
  E) Sadece zihinleri etkilemesi

 4. Cevap: E Açıklama:

  Söylev türü, kalpleri aynı duygularla çarpan ortak ruha seslenen, sadece zihinleri değil kulakları ve gözleri de etkileyen bir konuşma türüdür. 5. Alparslan'ın Malazgirt Meydan Muharebesi'nde askerlerine yaptığı konuşmanın önemi nedir?

  A) Türk-İslam tarihinin en büyük zaferlerinden birini kazandırmıştır
  B) Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır
  C) Alparslan'ın askeri dehasını göstermiştir
  D) Siyasi ve askerî açıdan büyük bir başarıdır
  E) Tüm seçenekler doğrudur

 6. Cevap: E Açıklama:

  Metne göre Alparslan'ın konuşması, hem Türk-İslam tarihi hem de siyasi ve askerî açıdan büyük bir öneme sahiptir. 7. "Söylev" türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Özellikle askerî amaçlarla yapılan konuşmalara verilen addır.
  B) Sadece zihinsel olarak değil, duygusal olarak da kitleyi etkilemeyi amaçlar.
  C) Örneklendirme gibi düşünceyi geliştirme yollarına yer vermez.
  D) Toplulukları aynı duygu ve düşünce etrafında birleştirmeyi amaçlar.
  E) Hitabeti etkili bir şekilde kullanan kişilere hatip denir.

 8. Cevap: E Açıklama: 9. Hamdullah Suphi Tanrıöver'in söylevinde vurguladığı temel amaç nedir?

  A) Türk tarihinin başarılarını anlatmak
  B) Türk gençliğini geleceğe hazırlamak
  C) Türk halkını birlik ve bütünlüğe davet etmek
  D) Türk sanatının önemini vurgulamak
  E) Türk şiirinin gelişim aşamalarını incelemek

 10. Cevap: C Açıklama: 11. Kök Türk Kitabeleri, Türk edebiyat tarihinde hangi özelliğe sahiptir?

  A) Türk adının ilk geçtiği metinler olması
  B) İlk yazılı destan örneklerini içermesi
  C) Türk atasözlerini ve deyimlerini barındırması
  D) Türk dilinin ilk yazılı belgeleri olması
  E) Türk felsefi düşüncesinin izlerini taşıması

 12. Cevap: D Açıklama: 13. Hangi tiyatro yazarı "Hürrem Sultan" oyununda tarihî gerçekliği bireylerden yola çıkarak vermiştir?

  A) Orhan Asena        B) Vedat Nedim Tör   
  C) Güngör Dilmen      D) Turgut Özakman    
  E) Refik Erduran                           

 14. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Orhan Asena'nın "Hürrem Sultan" oyununda tarihî gerçekliği bireylerden yola çıkarak verdiği belirtilmektedir. 15. Necati Cumalı'nın "Yaralı Geyik" eseri kaç tablodan oluşur?

  A) 6    B) 10    C) 12    D) 14    E) 16    

 16. Cevap: E Açıklama:

  Metinde, "Yaralı Geyik" eserinin 16 tablodan oluşan iki bölümlük bir tiyatro olduğu belirtilmektedir. 17. Absürt tiyatroda kullanılan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Gerçekçi zamanın kullanılması
  B) Neden-sonuç ilişkisinin arka plana itilmesi
  C) Kronolojik zamanın kırılması
  D) Soyutlamaya başvurulması
  E) Umutsuzluğun ve anlamsızlığın ön plana çıkarılması

 18. Cevap: A Açıklama:

  Absürt tiyatroda gerçekçi zaman ve mekân unsurları genellikle terk edilir. 19. "Aylak Adam" adlı romanın kahramanı C.'nin yaşadığı en önemli iç çatışma nedir?

  A) Yalnızlık             B) Aşk                  
  C) Kimlik bunalımı       D) Yoksulluk            
  E) Toplumsal baskılar                            

 20. Cevap: A Açıklama:

  Okuduğun metinde, "Aylak Adam"ın kahramanı C.'nin yalnızlık, bunalım ve yabancılaşma temalarını temsil ettiği belirtilmektedir. 21. Postmodernist romanlarda okuru metnin bir parçası yapma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Geriye dönüş
  B) İç konuşma
  C) Olayları parça parça ve kopuk anlatma
  D) Ayrıntılı zaman ve mekân tasvirleri
  E) Sembollerin sıkça kullanılması

 22. Cevap: C Açıklama:

  Okuduğun metinde, postmodernist romanlarda sıkça rastlanan okuru metnin içine çekme tekniğinin "olayları parça parça ve kopuk anlatma" olduğu belirtilmektedir. 23. Romanında doğaüstü olayları sıradanlaştıran yazar hangisidir?

  A) Orhan Pamuk         B) Gabriel Marguez    
  C) Hasan Ali Toptaş    D) Selim İleri        
  E) Buket Uzuner                              

 24. Cevap: B Açıklama:

  Latife Tekin, "Sevgili Arsız Ölüm" romanında Gabriel Marguez'in "Yüzyıllık Yalnızlık" romanındaki doğaüstü olayları sıradanlaştırmış ve pastiş tekniğini kullanmıştır. 25. Türk edebiyatında postmodernizm akımının öncülerinden hangisi değildir?

  A) Oğuz Atay           B) Selim İleri        
  C) Haldun Taner        D) İhsan Oktay Anar   
  E) Pınar Kür                                 

 26. Cevap: C Açıklama:

  Haldun Taner, postmodernizm akımının temsilcilerinden değildir. Romanlarında gerçeğe yakın temalar işlemiş ve toplumcu gerçekçiliğe yönelmiştir. 27. "Türk Dünyası Edebiyatı" ile kastedilen nedir?

  A) Sadece Türkiye'de yazılan eserler
  B) Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde yazılan eserler
  C) Türkiye ve Rusya'da yazılan eserler
  D) İran ve Irak'ta yazılan eserler
  E) Afrika'da yazılan eserler

 28. Cevap: B Açıklama:

  Türk Dünyası Edebiyatı, Türkiye dışında yaşayan Kırgız, Kırım, Türkmen, Azeri, Özbek, Tatar gibi Türk boylarının oluşturdukları edebiyatı ifade eder. 29. "Selvi Boylum Al Yazmalım" romanının yazarı kimdir?

  A) Oğuz Atay          B) Orhan Pamuk       
  C) Cengiz Aytmatov    D) Bilge Karasu      
  E) İnci Aral                               

 30. Cevap: C Açıklama:

  "Selvi Boylum Al Yazmalım" romanı, Kırgız edebiyatının önde gelen yazarı Cengiz Aytmatov tarafından yazılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 16 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Eşleştirme
 • Test


Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Eleştiri

Ayrıca Lise 12.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı sorulardan müfredata uygun hazırlanmıştır

Söylev türünün özelliklerini ve türlerini anlamak

Söylev türünün tarihsel ve toplumsal etkilerini anlamak

* Söylev türünün özelliklerini belirleme * Farklı söylev türlerini ayırt etme * Metinlerde vurgulanan temel amaçları anlama * Edebiyat tarihindeki önemli metinlerin özelliklerini bilme * Türk tarihine ait önemli olayları ve kişileri tanıma

Cumhuriyet Dönemi Türk tiyatrosunun önemli temsilcilerini tanımak.

Tiyatro metinlerinin yapısını analiz etmek.

Absürt tiyatro anlayışını kavramak.

12.1.4. Modernist akımını tanır ve özelliklerini açıklar.

12.2.3. Postmodernist akımını tanır ve özelliklerini açıklar.

Modern romanın özellikleri ve teknikleri

Türk edebiyatında akımlar ve temsilcileri

Dünya edebiyatının özellikleri ve akımları

Dünya edebiyatının önemli eserleri ve yazarları

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri