Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Oktay Akbal'ın denemelerinin öne çıkan özelliklerini yazınız.


 2. Cevap: - Günlük yaşamın sıradanlıklarından ilham alması - Canlı ve samimi anlatımı - Kısa ve devrik cümlelerle şiirsel bir dil kullanması Açıklama:

  Oktay Akbal'ın denemeleri, kişisel deneyimlerini ve gözlemlerini edebi bir üslupla aktaran eserlerdir. 3. Klasik tiyatronun anlatım tekniğini açıklayınız.


 4. Cevap: Klasik tiyatro, olay örgüsü, karakterler ve diyaloglar üzerine kuruludur. Yazar, her şeyi kahramanları aracılığıyla konuşturarak ifade eder. Anlatıcı kullanılmaz. Açıklama:

  Klasik tiyatroda, yazarın anlatıcı aracılığıyla müdahalesi olmaz. Hikaye, karakterlerin konuşmaları ve eylemleriyle aktarılır. 5. Mithat Cemal Kuntay'ın "Üç İstanbul" adlı romanının anlatıcı bakış açısını belirtiniz.


 6. Cevap: Gözlemci anlatıcı Açıklama:

  Metinde, anlatıcının olayları dışarıdan gözlemlediği belirtilmemektedir. Bu nedenle anlatıcı bakış açısının gözlemci olduğu söylenebilir. 7. Cumhuriyet Dönemi Türk romanında postmodernist anlayışın öne çıkan özelliklerinden birini açıklayınız.


 8. Cevap: Modern kuralların dışladığı değerlerin ele alınması Açıklama:

  Metinde, postmodernist anlayışın modern kuralların dışladığı değerleri ele aldığı belirtilmektedir. 9. Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" romanında kullanılan postmodernist özelliklerden üç örnek veriniz.


 10. Cevap: 1. Olayların parça parça ve birbirinden kopuk sıralanması 2. Zaman ve mekân unsurlarının belirsizleştirilmesi 3. Mizahi unsurların kullanılması Açıklama:

  Metin, "Sevgili Arsız Ölüm" romanında "olayların parça parça ve birbirinden kopuk sıralandığını", "zaman ve mekân unsurlarının belirsizleştirildiğini" ve "mizahi unsurların kullanıldığını" belirtmektedir. 11. Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek romanının anlatım biçimini açıklayınız.


 12. Cevap: Birinci şahıs anlatım Açıklama:

  Metin, olayları romanın anlatıcısı Scout'un bakış açısından sunmaktadır. 13. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinde işlenen temaları listeleyiniz.


 14. Cevap: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinde işlenen temaları listeleyiniz. Hamdi Tanpınar'ın "Ne İçindeyim Zamanın" şiirinde işlenen temaları listeleyiniz. Açıklama:

  Şairin zaman, geçmiş ve şimdiyi nasıl yansıttığına dikkat ederek şiirin temalarını belirleyiniz. 15. Fütürizmin kurucusu kimdir?


 16. Cevap: Marinetti Açıklama:

  Metinde, fütürizmin kurucusunun Marinetti olduğu belirtilmektedir. 17. Arif Nihat Asya'nın bir şiirinde öne çıkan üslubu tanımlayınız.


 18. Cevap: Hitabet üslubu Açıklama:

  Hitabet üslubu, güçlü ve etkileyici bir dil kullanımıyla dinleyicileri etkilemeyi amaçlar. 19. Nâzım Hikmet'in "Kuvay-ı Milliye Destanı" adlı eserinin yararlandığı halk edebiyatı geleneğini belirtiniz.


 20. Cevap: Köroğlu Destanı Açıklama:

  Nâzım Hikmet, Kuvay-ı Milliye Destanı'nda halk hikâyelerinden ve destanlardan yararlanmıştır. 21. İkinci Yeni şiiri, Garip akımına tepki olarak ortaya çıkmıştır. İkinci Yeni şairleri, Garip şairlerinin benimsediği anlayışın tam tersini benimsemişlerdir. Bu anlayış nedir?


 22. Cevap: Eğitimli, seçkin bir okur kitlesine hitap etmek Açıklama:

  Metinde, "İkinci Yeni şiiri, Garip akımına tepki olarak ortaya çıktığı için İkinci Yeni şairleri onların tam tersi bir anlayışı benimsemişlerdir. Örneğin Garip şairleri; şiirin resim, müzik gibi sanatlarla iç içe olmasına ve onlardan yararlanmasına karşı çıkarken İkinci Yeni bunun tam zıddı bir tutum takınmıştır. İkinci Yeni şairleri, Garip şiirinde sık sık karşılaşılan alay, şaşırtmaca ve tekerlemeden uzak durmuşlardır. Garip şairleri sıradan insanın yaşamını günlük konuşma diliyle anlatmayı amaçlarken İkinci Yeni şairleri soyut konuları işleyerek eğitimli, seçkin bir okur kitlesine hitap etmişlerdir." ifadeleri yer almaktadır. 23. Âşık Feymani kimdir?


 24. Cevap: Cumhuriyet Dönemi halk şairlerindendir, asıl adı Osman Taşkaya'dır. Açıklama:

  Âşık Feymani, halk şiirine ilgisi ve yeteneğiyle öne çıkan bir şairdir. 25. Aşağıdaki şairleri şiirlerinin özelliklerine göre eşleştirin:

  1. Süreyya Berfe
  2. Haydar Ergülen
  3. Hüseyin Atlansoy
  4. Âşık Veysel
  5. Âşık Feymani
  Şiirin Özellikleri:
  a. Yergi yüklü, kapalı anlatım
  b. Tabiatın öne çıktığı kısa şiirler
  c. İslami duyarlılık ve mistik/metafizik anlayış
  d. Halkın sade dilini kullanan halk şiiri
  e. Anadolu sevgisini özgün bir anlatımla ifade eden halk şiiri

 26. Cevap: : 1. b 2. a 3. c 4. d 5. e Açıklama:

  Süreyya Berfe'nin şiirleri tabiatın öne çıktığı kısa şiirler özelliğindedir. Haydar Ergülen'in şiirleri yergi yüklü ve kapalı anlatıma sahiptir. Hüseyin Atlansoy'un şiirleri İslami duyarlılık ve mistik/metafizik anlayışla öne çıkar. Âşık Veysel ve Âşık Feymani ise halk şairleridir ve sade bir dil kullanarak halkın kültürünü yansıtırlar. Âşık Veysel Anadolu sevgisini işlerken, Âşık Feymani özgün bir anlatımla Anadolu'nun güzelliklerini dile getirir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Orhan Kemal'in eserlerinde yoksul insanlar işlenmiştir.
  (.....) 2. "Patoz" kelimesi, romanlarda zenginleşen patronu simgeler.
  (.....) 3. Yusuf Atılgan, Türk edebiyatında modern roman anlayışıyla yazdığı eserlerle bilinir.
  (.....) 4. "Aylak Adam" romanının kahramanı C., sağlıklı toplumsal ilişkiler kurabilen bir kişidir.
  (.....) 5. Modernist romanlarda iç konuşma tekniği, kahramanın zihninden geçenleri anlatmak için kullanılır.
  (.....) 6. Geriye dönüş tekniğinde, romanın anlatısının kronolojik sırası değiştirilmez.
  (.....) 7. Latife Tekin'in "Sevgili Arsız Ölüm" romanında olaylar kopuk ve parça parça anlatılır.
  (.....) 8. Postmodern romanlarda zaman ve mekân unsurları gerçekçi bir şekilde yansıtılır.
  (.....) 9. Latife Tekin, eserlerinde halk edebiyatından unsurlar kullanır.
  (.....) 10. Postmodern romanlar, eserin gerçekliğini sorgulatarak okuyucuyu metnin bir parçası yapar.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. D Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 01 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Eşleştirme
 • Doğru-Yanlış


Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Roman
 • Deneme

Ayrıca Lise 12.sınıf TDE dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazrılanmıştır

- Oktay Akbal'ın deneme tarzını karakterize etmek. - Denemelerde kişisel deneyimlerin önemini kavramak.1.

Öğrenciler, klasik tiyatronun anlatım tekniğini anlayabileceklerdir.

Romanlarda anlatıcı bakış açılarını ayırt etme.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatındaki postmodernizmi anlama.

Öğrenci, postmodernist romanların özelliklerini anlayabilecektir.

Anlatım biçimlerini belirleme

Öğrenci, şiir metinlerinde temaları tanıma ve analiz etme yeteneği geliştirir.

Fütürizm akımının kurucusunu öğrenme.

Millî Edebiyat anlayışının şiirsel özelliklerini incelemek.

Nâzım Hikmet'in şiir anlayışını ve halk edebiyatı ile ilişkisini anlamak.

İkinci Yeni şiir anlayışının Garip akımına tepki gösterdiği yönünü anlamak.

Âşık Feymani'nin kimliği ve önemi hakkında bilgi edinme.

* 1980 sonrası Türk şiirinin önemli isimlerini ve şiirlerinin özelliklerini öğrenirler. * Halk şiirinin Cumhuriyet Dönemi'ndeki özelliklerini anlarlar. * Şairlerin şiirlerinde kullandıkları temaları ve teknikleri ayırt ederler.

* Orhan Kemal'in eserlerinin temalarını belirlemek * "Patoz" sembolünün romanlardaki anlamını anlamak * Yusuf Atılgan'ın edebiyattaki önemini öğrenmek * "Aylak Adam" romanının kahramanının özelliklerini tanımlamak * İç konuşma ve geriye dönüş tekniklerinin postmodern romanlardaki kullanımını anlamak * Latife Tekin'in postmodern roman anlayışını çözümlemek * Postmodern romanlarda zaman ve mekân unsurlarının işlenişini kavramak * Halk edebiyatının postmodern romanlarda kullanımının önemini kavramak * Postmodern romanların okuyucuyu metne dahil etme yöntemi hakkında bilgi edinmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf TDE 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri