Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. İslam ahlakında "edep" terimi ile ifade edilen davranış alanı hangisidir?

  A) Yeme, içme ve sohbet etme gibi günlük hayat uygulamaları
  B) Allah'a (c.c.) karşı ibadetler
  C) İnsanlar arasındaki ilişkiler
  D) Ticari işlemler
  E) Siyasi faaliyetler

 2. Cevap: A Açıklama:

  Edep, günlük hayatımızdaki davranış ve görgü kurallarını ifade eden bir terimdir. 3. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında bir fazilet değildir?

  A) Adalet    B) İffet    C) Cimrilik    D) Hikmet    E) Takva    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cimrilik, İslam ahlakında hoş karşılanmayan bir rezilettir. 5. İslam ahlakında hangi davranış övülmez?

  A) Cömertlik    B) Şükür    C) Rüşvet    D) Dürüstlük    E) Adalet    

 6. Cevap: C Açıklama:

  C seçeneğindeki rüşvet, İslam ahlakında kesinlikle yasaklanmış ve övülmeyen bir davranıştır. 7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi gıybeti yasaklamaktadır?

  A) "...İçinizden hiçbiriniz, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?"
  B) "...İhlaslı kullarından başkasına söz geçmez."
  C) "...Zinaya yaklaşmayın! Çünkü o hayasızlıktır, çok kötü bir yoldur."
  D) "...Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın."
  E) "...Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın."

 8. Cevap: A Açıklama:

  A seçeneğindeki ayet, gıybeti ölü bir kardeşin etini yemek olarak tasvir ederek yasaklar. 9. Aşağıdakilerden hangisi, İslam'daki temel hak türlerinden biri değildir?

  A) Allah'ın (c.c.) hakları    B) İnsanların hakları        
  C) Peygamberin hakları        D) Kur'an'ın hakları         
  E) Müminlerin hakları                                      

 10. Cevap: B Açıklama:

  İslam'da haklar genellikle Allah'ın (c.c.) hakları ve kulların hakları olarak ikiye ayrılır. 11. İnsanın yaratılış amacı nedir?

  A) Zengin olmak
  B) Güçlü olmak
  C) Allah'a (c.c.) ibadet etmek
  D) Allah'ı (c.c.) bilip tanımak
  E) Dünyada uzun süre yaşamak

 12. Cevap: D Açıklama:

  İnsanın yaratılış amacı, Allah'ı (c.c.) bilip tanımak ve O'na yaraşır şekilde yaşamaktır. 13. Allah'a (c.c.) karşı tazim duygusu ile ilgili hangisi yanlıştır?

  A) Allah'ın (c.c.) yüceliğini kabul etmek
  B) İbadetlere hürmet etmek
  C) Kur'an-ı Kerim'e saygı duymak
  D) Milletine ve vatanına bağlı olmak
  E) Ezanı önemsememek

 14. Cevap: E Açıklama:

  Tazim duygusu, Allah'ın (c.c.) değer verdiği her şeye saygı göstermeyi içerir, ezanı önemsememeyi kapsamaz. 15. Takvanın temel amacı nedir?

  A) Günahlardan kaçınmak ve şüpheli şeylerden uzak durmak
  B) Allah'ın (c.c.) sevgisini kazanmak
  C) Dünyadan uzaklaşmak ve maneviyata yönelmek
  D) Ahirette kurtuluşa ermek
  E) İnsanlara iyilik yapmak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Takva, Allah'a (c.c.) karşı sorumluluğun bilincidir ve günahlardan korunmayı amaçlar. 17. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen Peygambere itaatin önemi nedir?

  A) Amellerimizin kabul edilmesi için gereklidir.
  B) İmanın gereğidir.
  C) Allah'ın rızasını kazanmamızı sağlar.
  D) Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları önler.
  E) Hepsi

 18. Cevap: E Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Peygambere itaatin tüm bu faydaları sağladığını belirtir. 19. Peygamber Efendimize hürmet etmenin bir yolu nedir?

  A) Onun sözünü kesmek
  B) Ona karşı yüksek sesle konuşmak
  C) Onunla ilgili olumsuz şeyler söylemek
  D) Onu kendi nefislerimizden çok sevmek
  E) Onu incitecek davranışlarda bulunmak

 20. Cevap: D Açıklama:

  Peygamber Efendimize hürmet etmek, onu kendi canlarımızdan bile çok sevmeyi gerektirir. 21. Peygamberimize salat ü selam getirmenin amacı nedir?

  A) Onunla iletişim kurmak
  B) Onun yolunda yürüme sözü vermek
  C) Onun sevgimizi ve hürmetimizi ifade etmek
  D) Allah'ın (c.c.) affına mazhar olmak
  E) Kıyamet günü ona yakın olmak

 22. Cevap: C Açıklama:

  Peygamberimize salat ü selam getirmek, ona olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı ifade etmenin bir yoludur. 23. Aşağıdaki durumlardan hangisi bir kul hakkı ihlalidir?

  A) Birinin malına izinsiz girmek
  B) Birine iyilik yapmak
  C) Birinin canını kurtarmak
  D) Birinin namusunu korumak
  E) Birine yardım etmek

 24. Cevap: A Açıklama:

  Verilen metinde, "can, mal ve namus emniyetleri" kul hakkı olarak belirtilmiştir ve izinsiz birinin malına girmek bu hakların ihlalidir. 25. Hangi ilke, insanlara karşı vazifelerin temelini oluşturur?

  A) İhsan    B) Adalet    C) Merhamet    D) Yardımlaşma    E) Saygı    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Adalet, insanlara karşı vazifelerin temelini oluşturan en önemli ilkedir. 27. Aşağıdakilerden hangisi haram kılınmıştır?

  A) Meyve yemek        B) Domuz eti yemek   
  C) Su içmek           D) Ekmek yemek       
  E) Sebze yemek                             

 28. Cevap: B Açıklama:

  Domuz eti, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmış tek yiyecektir. 29. Adaletin titizlikle ayakta tutulmasını emreden ayet hangisidir?

  A) Nisâ suresi, 135. ayet      B) Bakara suresi, 173. ayet   
  C) Maide suresi, 190. ayet     D) Enfal suresi, 60. ayet     
  E) Hucurât suresi, 13. ayet                                  

 30. Cevap: A Açıklama:

  Adaletin herkes için eşit uygulanması gerektiğini vurgulayan ayet Nisâ suresi, 135. ayettir. 31. Hangisi İslam hukukunda haddi aşmanın cezasını ifade eder?

  A) Şer'i emir    B) Had    C) Tevbe    D) Ta'zir    E) Diyet    

 32. Cevap: B Açıklama:

  Had, Allah (c.c.) hakkı olarak yerine getirilmesi gereken hususların aşılması durumunda uygulanan cezaları ifade eder. 33. İslam hukukunda doğrudan bir hüküm bulunmayan meselelerde kullanılan hüküm çıkarma yöntemine ne denir?

  A) Kıyıs    B) Kıyas    C) İcma    D) Sünnet    E) Fıkıh    

 34. Cevap: B Açıklama:

  Kıyas, Kur'an, sünnet ve icmada doğrudan bir hüküm bulunmayan meselelerde akıl yürütme yoluyla yeni bir hükme ulaşılmasıdır. 35. İslam hukukunda icmanın delili hangi ayettir?

  A) Bakara suresi, 256. ayet    B) Nisâ suresi, 115. ayet     
  C) Mâide suresi, 91. ayet      D) Ahzab suresi, 42. ayet     
  E) Tevbe suresi, 128. ayet                                   

 36. Cevap: B Açıklama:

  Nisâ suresi 115. ayet, Müslümanların dalalette birleşmeyeceğine ve ihtilaflarda çoğunluğa uyulması gerektiğine işaret eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 18 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf temel dini bilgiler dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

İslam ahlakındaki edep kavramını tanıma

İslam ahlakındaki temel faziletleri ayırt etme

İslam ahlakının temel ilkelerini açıklar.

Ahlakla ilgili ayetleri anlar ve yorumlar.

İslam'daki hak türlerini tanımlayabilmek.

İnsanın yaratılış amacını açıklayabilmek.

Allah'a (c.c.) olan tazim duygusunun kapsamını anlama.

Takva kavramının amacını ve kapsamını tanımlama.

Peygambere itaatin önemini anlamak.

Peygamberimize hürmet etmenin yollarını bilmek.

Peygamberimize karşı vazifelerimizi bilme

Kul hakkı kavramını ve kul haklarını ihlal eden davranışları tanımlamak.

İnsanlar arası ilişkilerin önemini kavramak

Helal ve haram kavramlarını ayırt etmek

İslam hukukunda adaletin önemini anlamak.

İslam hukukunda suç ve ceza arasındaki ilişkiyi kavramak.

İslam hukukunun kaynaklarını anlama

İslam hukukunun kaynaklarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.