Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam ahlakının konusunu oluşturan başlıklardan üçünü sayınız.


 2. Cevap: * İyi-kötü * Fazilet-rezilet * İtidal1. İslam ahlakının temel kaynakları nelerdir? Cevap: Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Açıklama:

  İslam ahlakı, Kur'an'ın ilahi emirleri ve Peygamber Efendimizin örnek uygulamaları üzerine inşa edilmiştir. 3. Kur'an-ı Kerim'de övülen üç güzel ahlaki davranışı örneklendirin.


 4. Cevap: Kur'an-ı Kerim'de övülen üç güzel ahlaki davranışı örneklendirin.n-ı Kerim'de övülen üç güzel ahlaki davranışı örneklendirin. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim'de övülen üç güzel ahlaki davranışı örneklendirin. Cevap: İhlas, doğruluk, cömertlik.Kerim'de övülen üç güzel ahlaki davranışı örneklendirin. Cevap: İhlas, doğruluk, cömertlik. 5. İnsanların vazifelerini belirleyen hükümlere örnekler veriniz.


 6. Cevap: - Allah'ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman etmek. - Peygambere ve kutsal kitaplara inanmak. - Namaz kılmak, oruç tutmak gibi ibadetleri yerine getirmek. - Allah'ın (c.c.) emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak. Açıklama:

  Bu hükümler, insanların vazifelerini belirleyen dinî hükümlerden sadece birkaçıdır. 7. Kulluk nedir, açıklayınız.


 8. Cevap: Kulluk, Allah'a (c.c.) boyun eğmek, gönülden bağlanmak ve sadece O'na ibadet etmektir. Açıklama:

  Kulluğun gereği olarak ibadetler yerine getirilir ve ahlaki davranışlar sergilenir. 9. Teslimiyet ne demektir?


 10. Cevap: İçtenlikle ve gönülden boyun eğmek, itirazsız itaat etmek. Açıklama:

  Teslimiyet, Peygamber Efendimizin getirdiği dini hükümlerin hak ve gerçek olduğuna inanmak ve onlara uymaktır. 11. Peygamber Efendimize hürmet etmenin önemini açıklayınız.


 12. Cevap: Peygambere hürmet etmek, onun yüce makamının farkında olmak ve ona saygılı davranmaktır. Açıklama:

  Peygamber Efendimize hürmet etmek, onu incitici davranışlardan kaçınmayı ve sözlerine kulak vermeyi gerektirir. 13. Hz. Peygamber'e neden "üsve-i hasene" denir?


 14. Cevap: Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'i anlama ve yaşama konusunda en güzel örnek olduğu için "üsve-i hasene" (güzel örnek) olarak adlandırılır. Açıklama:

  Hz. Peygamber, Kur'an'ın ayetlerini hayatında uygulamakla örnek bir kişilik sergilemiştir, bu nedenle Müslümanlar onun ahlak ve davranışlarını izleyerek doğru yolu bulabilirler. 15. Kur'an-ı Kerim'i okumakla ilgili bir Müslümanın vazifelerini açıklayınız.


 16. Cevap: * Son ilahi kitap olduğuna ve değişmediğine iman etmek * Allah'ın kelamı olarak hürmet göstermek * Düzenli bir şekilde okumak * Anlamaya çalışmak ve hayatına yön vermek Açıklama:

  Kur'an, Allah'ın son vahyidir ve insanları doğru yola iletmek için gönderilmiştir. Müslümanların bu ilahi kitaba karşı sorumlulukları vardır. 17. Zaruret halinde haram fiillerin mübah olabileceğine dair Kur'an'da geçen ayeti yazınız.


 18. Cevap: "Zarûretler haram olan şeyleri mübah kılar." Açıklama:

  Bu ayet, zaruret durumlarında haram olan fiillerin belirli sınırlar dahilinde mübah olabileceğini göstermektedir. 19. Dinimizde yasaklanan oyun ve eğlence türlerinden üç örnek veriniz.


 20. Cevap: * Kumar oynama * Şans oyunları * Canlılara zarar veren tehlikeli eğlence faaliyetleri Açıklama:

  Dinimizde, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışları yasaklanmıştır. 21. Kamu yararının gözetilmesinin önemini açıklayınız.


 22. Cevap: Toplumun faydası için hareket edilmesi ve kişisel çıkarların ön planda tutulmamasıdır. Açıklama:

  Kamu yararı, toplumun iyiliği için hareket edilmesi gerektiğini ve bireysel çıkarların öne çıkmaması gerektiğini vurgular. 23. İslam hukukunun kaynaklarını açıklayınız.


 24. Cevap: Kur'an, Sünnet, İcma, Kıyas Açıklama:

  İslam hukuku, Kur'an'da belirtilen emir ve yasaklardan, Peygamber Efendimizin söz ve davranışlarından, ümmetin fikir birliğinden ve akıl yürütme yoluyla yeni hükümlere ulaşma yönteminden kaynaklanır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (....) Adalet, herkese hakkaniyetle davranmayı gerektirir.
  2. (....) Hz. Peygamber, kan davalarını kaldırmıştır.
  3. (....) Adaletin sağlanmasında, herkese eşit davranmak esastır.
  4. (....) Suçların cezası, suçun şahsiyeti ilkesine göre belirlenir.
  5. (....) Suçun niteliğini belirleyen unsurlar arasında işlenme nedeni yer almaz.
  6. (....) Nefsi müdafaa, kişinin kendisini koruma hakkıdır.
  7. (....) Kamu yararı, bireysel hakların önündedir.
  8. (....) İslam hukukunun temel kaynakları Kur'an ve sünnettir.
  9. (....) Kur'an, Allah'ın emir ve yasaklarını içerir.
  10. (....) Sünnet, Hz. Peygamberin onaylamadığı söz ve davranışlarını kapsar.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  a. Peygamberimizin sünnetine uymak
  b. Peygamberimize salavat getirmek
  c. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve anlamak
  d. Allah'a (c.c.) teslim olmak
  1. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazife
  2. Peygambere karşı vazife

 28. Cevap: 1. a, c 2. b, d Açıklama:

  Peygamberimizin sünnetine uymak ve Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamak Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizdir. Peygamberimize salavat getirmek ve Allah'a (c.c.) teslim olmak ise Peygamberimize karşı vazifelerimizdir. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  * Adalet
  * Nefsi müdafaa
  * Kamu yararı
  * Suçun şahsiliği
  * Kanunsuz cezalandırma
  a. Toplumsal faydayı ihlal etmemek
  b. Herkesin hakkına riayet etmek
  c. Suç işleyenin cezalandırılması
  d. Ceza ile suçun büyüklüğü arasında denge
  e. Kendini korumanın meşru görülmesi

 30. Cevap: 1.d, 2.e, 3.a, 4.c, 5.b Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf TDB dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslam ahlakının kaynaklarını anlamak.

Kur'an'ın vurguladığı bazı erdemli davranışları öğrenmek.

Vazifelerimizi belirleyen hükümleri öğrenerek, bunları hayatımızda uygulamaya gayret etmek.

Kulluk kavramını ve önemini anlar.

Öğrenciler, teslimiyetin iman ile olan ilişkisini kavrar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimize hürmet etmenin imani bir görev olduğunu anlar.

Öğrenci, Hz. Peygamber'in "üsve-i hasene" olmasının nedenini açıklayabilir.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'i okumanın önemini ve bir Müslüman olarak bu konudaki vazifelerini anlar.

* Öğrenciler, zaruret halinde haram fiillerin mübah hale gelebileceğini öğreneceklerdir.

* Öğrenciler, İslam'da yasaklanan oyun ve eğlence türlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, kamu yararının önemini ve bireysel çıkarların sınırlarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İslam hukukunun temel kaynaklarını kavrarlar.

* Adaletin önemini kavramak * Kan davalarının tarihsel gelişimini öğrenmek * Adaletin uygulanmasındaki temel prensipleri anlamak * Suçların şahsiyet ilkesini bilmek * Suçun niteliğini belirleyen faktörleri tanımak * Nefsi müdafaa hakkını kavramak * Kamu yararı ve bireysel haklar arasındaki ilişkiyi anlamak * İslam hukukunun kaynaklarını öğrenmek * Kur'an'ın İslam hukuku açısından önemini kavramak * Hz. Peygamberin sünnetinin hukuki değeri hakkında bilgi sahibi olmak

* Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize karşı vazifelerini öğreneceklerdir.

İslam hukukan temel kavramları açıklar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf TDB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.