Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. 2001 Ekonomik Krizi'nin Türkiye'de neden olduğu olumlu gelişmelerden biri hangisidir?

  A) Dış kaynağa bağımlılığın azalması
  B) Tarımsal üretimin artması
  C) Enflasyonun düşmesi
  D) Reel sektörün güçlenmesi
  E) İşsizliğin azalması

 2. Cevap: C Açıklama:

  2001 Ekonomik Krizi sonrasında uygulamaya konan ekonomik program, enflasyonun beş yıl içinde önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. 3. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ne karşı direnen Türk milletine bildiride nasıl bir vasıf kazandırılmıştır?

  A) Şanlı    B) Kahraman    C) Cesur    D) Vatansever    E) Muzaffer    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Bildiride Türk milletine "kahraman" vasfı kazandırılmıştır. 5. Nuri Bilge Ceylan'ın hangi filmi Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü almıştır?

  A) Bir Zamanlar Anadolu    B) Üç Maymun              
  C) Kış Uykusu              D) İçimdeki Yabancı       
  E) Maymunlar                                         

 6. Cevap: C Açıklama:

  Nuri Bilge Ceylan, 2014 yılında Kış Uykusu filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü kazanmıştır. 7. COVİD-19 salgınına karşı Türkiye'nin geliştirdiği aşıya ne ad verilmiştir?

  A) TURKOVAC    B) COV-TUR    C) Türk Aşısı    D) PANDEM    E) SAVAR    

 8. Cevap: A Açıklama:

  Türkiye'nin COVİD-19 salgınına karşı geliştirdiği aşıya TURKOVAC adı verilmiştir. 9. Yunus Emre Enstitüsü hangi amaçla kurulmuştur?

  A) Türk cumhuriyetlerinde eğitim faaliyetleri yürütmek
  B) Yabancı ülkelere askeri yardım sağlamak
  C) Yurtdışında Türk kültürünü tanıtmak
  D) Uluslararası ticari ilişkileri geliştirmek
  E) Silah kontrolü anlaşmalarını denetlemek

 10. Cevap: C Açıklama:

  Yunus Emre Enstitüsü, yurtdışında Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurulmuştur. 11. Srebrenica Katliamı hangi yılda gerçekleşti?

  A) 1992    B) 1994    C) 1995    D) 1997    E) 1999    

 12. Cevap: C Açıklama:

  Srebrenica Katliamı, 11-19 Temmuz 1995 tarihleri arasında Bosnalı Sırplar tarafından gerçekleştirildi. 13. Srebrenica Katliamı hangi ülkede gerçekleşti?

  A) Sırbistan       B) Hırvatistan    
  C) Bosna Hersek    D) Makedonya      
  E) Kosova                            

 14. Cevap: C Açıklama:

  Srebrenica Katliamı, 1995 yılında Bosna Hersek'teki Srebrenica kasabasında gerçekleşti. 15. Mavi Kelebekler'in İzinde projesinin amacı nedir?

  A) Bosna Savaşı'nda katledilenlerin mezarlarının bulunması
  B) Savaş suçlularını tespit etmek
  C) Bosna ekonomisini canlandırmak
  D) Mavi kelebeklerin popülasyonunu korumak
  E) Boşnak halkına insani yardım sağlamak

 16. Cevap: A Açıklama:

  Mavi Kelebekler'in İzinde projesi, Bosna Savaşı'nda öldürülenlerin mezarlarının bulunmasına yöneliktir. 17. 11 Eylül Terör Saldırıları'ndan sonra ABD'nin terörizme karşı aldığı önlemlerden biri hangisidir?

  A) Irak'ı işgal etmek
  B) NATO'yu dağıtmak
  C) AB'ye katılmak
  D) BM'den ayrılmak
  E) Tek taraflı olarak silahsızlanmak

 18. Cevap: A Açıklama:

  11 Eylül Saldırıları'nın ardından ABD, saldırıların sorumlusu olduğuna inandığı Taliban'ın iktidarda olduğu Afganistan'ı ve Saddam Hüseyin'in liderliğindeki Irak'ı işgal etti. 19. Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki siyasi gelişmelerden etkilendiği konulardan biri hangisidir?

  A) Mülteci sorunu
  B) Ekonomik büyüme
  C) Eğitim seviyesinin artması
  D) Turizm gelirlerinin yükselmesi
  E) Askeri gücünün azalması

 20. Cevap: A Açıklama:

  Irak ve Suriye'deki siyasi istikrarsızlıklar, Türkiye'ye büyük bir mülteci akınına neden oldu. 21. Camp David Antlaşması hangi devletler arasında imzalanmıştır?

  A) Mısır, İsrail, ABD
  B) Ürdün, Suriye, İsrail
  C) Irak, İran, Kuveyt
  D) Libya, Tunus, Cezayir
  E) Hindistan, Pakistan, Bangladeş

 22. Cevap: A Açıklama:

  Camp David Antlaşması, 1978 yılında Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında imzalanmıştır. ABD Başkanı Jimmy Carter da müzakerelerde arabuluculuk yapmıştır. 23. Kıbrıs sorununda Türkiye'nin savunduğu tez hangisidir?

  A) ENOSİS
  B) Taksim
  C) Birleşik Kıbrıs
  D) Bağımsız Kıbrıs
  E) Rumların yönetiminde Kıbrıs

 24. Cevap: B Açıklama:

  Türkiye, Kıbrıs'ta iki toplumun iki ayrı devlet kurması gerektiğini savunan Taksim tezini savunmuştur. 25. Kıbrıs Kanlı Noel olayları hangi yıl meydana gelmiştir?

  A) 1959    B) 1963    C) 1967    D) 1974    E) 1983    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Kanlı Noel olayları 21 Aralık 1963'te meydana gelmiştir. 27. Türkiye'nin Kıbrıs'a düzenlediği ikinci Barış Harekâtı'nın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) EOKA terör örgütünün faaliyetleri
  B) Yunanistan'ın ENOSİS planını uygulamaya çalışması
  C) Rumların Boğaziçi ve Geçitkale köylerinde katliam yapması
  D) BM'nin Kıbrıs Hükümeti'ni tanıması
  E) ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ambargo

 28. Cevap: B Açıklama:

  İkinci Barış Harekâtı, Yunanistan'ın Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etmesi üzerine gerçekleştirilmiştir. 29. Rumların Kıbrıs konusundaki temel yaklaşımları nelerdir?

  A) Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesi
  B) Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet haline getirilmesi
  C) Kıbrıs'ın ikiye bölünmesi
  D) Kıbrıs'ta Türk topluluğunun haklarının tanınması
  E) Kıbrıs'ın İngiliz yönetiminde kalması

 30. Cevap: A Açıklama:

  Rumlar tarihsel olarak Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhak edilmesini desteklemişlerdir. Ancak 1960 yılında Kıbrıs'ın bağımsız bir devlet olarak ilan edilmesinden sonra bu taleplerinden vazgeçmişlerdir. 31. Lozan Antlaşması'na göre Ege Denizi'ndeki hangi adalar Türkiye'ye bırakılmıştır?

  A) On İki Ada              B) Bozcaada ve Gökçeada   
  C) Sakız Adası             D) Limni Adası            
  E) Sisam Adası                                       

 32. Cevap: B Açıklama:

  Lozan Antlaşması ile On İki Ada ve Meis Yunanistan'a bırakılmıştır. 33. 1960 Askerî Darbesi sonrasında kabul edilen 1961 Anayasası ile getirilen özgürlükler hangilerine dönüştürülemedi?

  A) Fırsat               B) İstihdam            
  C) Kutuplaşma           D) Uzlaşı              
  E) Bilimsel ilerleme                           

 34. Cevap: C Açıklama:

  1961 Anayasası ile verilen özgürlükler fırsata dönüştürülemedi ve toplum siyasetten eğitime her alanda kutuplaşmaya gitti. 35. 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası Türkiye'de yaşanan istikrarsızlığa yol açan nedenler arasında hangisi yoktur?

  A) Siyasi liderlerin darbeye desteği
  B) Ekonomik bunalımlar
  C) Sosyal çalkantılar
  D) Terör olayları
  E) TBMM'nin yetersizliği

 36. Cevap: A Açıklama:

  12 Eylül 1980 Darbesi, siyasi liderlerin darbeye desteği ile değil, TBMM'nin yönetimi sağlayamaması nedeniyle yapılmıştır. 37. 1982 Anayasası'nın 12. maddesine göre aşağıdakilerden hangisi kişiliğe bağlı bir hak değildir?

  A) Yaşam hakkı                   B) Düşünce ve ifade özgürlüğü   
  C) Mülkiyet hakkı                D) Seçme ve seçilme hakkı       
  E) Eğitim hakkı                                                  

 38. Cevap: E Açıklama:

  1982 Anayasası'nın 12. maddesi eğitim hakkının kişiliğe bağlı bir hak olmadığını belirtmektedir. 39. Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anayasalarının ortak özelliklerinden biridir?

  A) Halk oylamasıyla kabul edilmeleri
  B) Mecliste tartışılmaları
  C) Sivil kurullar tarafından hazırlanmaları
  D) Temel hak ve hürriyetlere ağırlık vermeleri
  E) Başlangıç bölümlerinin bulunmaları

 40. Cevap: A Açıklama:

  1961 ve 1982 Anayasaları halk oylamasıyla kabul edilmektedir. 41. Aşağıdakilerden hangisi 1960'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan önemli sosyal ve kültürel gelişmelerden biridir?

  A) Arabesk müziğin yaygınlaşması
  B) Gençlik hareketlerinin yükselişi
  C) Televizyon yayınlarının başlaması
  D) Aile yapısının değişmesi
  E) Hepsi

 42. Cevap: E Açıklama:

  Arabesk müziğin yaygınlaşması, gençlik hareketlerinin yükselişi, televizyon yayınlarının başlaması ve aile yapısının değişmesi 1960'lı yıllarda Türkiye'de yaşanan önemli sosyal ve kültürel gelişmelerdir. 43. 24 Ocak Kararları'nın ekonomi üzerindeki temel etkisi hangisidir?

  A) Enflasyonu azaltmak
  B) İstihdamı artırmak
  C) Devletin ekonomideki payını azaltmak
  D) Sosyal yardımları genişletmek
  E) Vergi gelirlerini düşürmek

 44. Cevap: A Açıklama:

  24 Ocak Kararları, enflasyonu aşağıya çekmeyi hedefleyen tedbirleri içeriyordu.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Ekonomik krizlerin hem olumsuz hem de olumlu yönlerini değerlendirebilme

Türk halkının demokrasi ve millî birlik konusundaki hassasiyetini vurgulamak.

Türk sinemasında uluslararası başarılar

Türkiye'nin bilimsel çalışmaları ve COVİD-19'a karşı aşı geliştirme süreci

Yunus Emre Enstitüsü'nün rolünü ve faaliyetlerini anlamak.

Balkanlardaki savaşları ve sonuçlarını anlama

20. yüzyıl Avrupa tarihindeki önemli olayları ve sonuçlarını anlamayı geliştirir.

Savaşın insanlık üzerindeki etkilerini ve soykırımın sonuçlarını öğretir.

Küresel terör ve ABD'nin terörizme karşı mücadelesini anlama.

Türkiye'nin ulusal güvenlik politikalarını anlama.

Orta Doğu'daki barış süreçlerini anlamak

Kıbrıs sorununun temel unsurlarını anlamak

Kıbrıs tarihini anlama.

Kıbrıs Barış Harekâtları'nın nedenlerini öğrenme.

Öğrencilerin Kıbrıs sorununun tarihsel kökleri ve Rumların rolü hakkında bilgi edinmelerini sağlamak.

Ege Adaları Sorunu'nu anlamak

Demokratikleşme sürecindeki kesinti ve sonuçlarını anlar.

Askerî müdahalelerin sebeplerini ve sonuçlarını irdeler.

1982 Anayasası'ndaki temel hak ve hürriyetlerin kapsamını anlar.

1961 ve 1982 Anayasalarının benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırır.

Türkiye'nin sosyal ve kültürel gelişimlerini zaman çizelgesi içinde sıralama.

Ekonomik politikaların ekonomik sonuçlarını anlama

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1 kere doğru, 4 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri