Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. 1994, 2001 ve 2008 Ekonomik Krizlerinin Türkiye üzerindeki benzer ve farklı yönlerini açıklayınız.


 2. Cevap: Benzer Yönler: * Yüksek enflasyon ve faiz oranları * Dış borçlanma ve dış kaynağa bağımlılık * Faiz ödemelerinin yükselmesi * Kamu kesimi açıkları Farklı Yönler: * 1994 Krizi: Siyasi istikrarsızlıklar ve sıcak para çıkışı * 2001 Krizi: Bankacılık sektöründeki sorunlar ve döviz kriz * 2008 Krizi: Küresel ekonomik durgunluğun etkileri Açıklama: 3. PKK terör örgütünün hedefleri ve yöntemleri nelerdir?


 4. Cevap: PKK, etnik kökenleri kullanarak Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan bir terör örgütüdür. Hedeflerine ulaşmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde saldırılar düzenleyerek halka korku salar. Yöntemleri arasında güvenlik güçlerinin yanı sıra sivil hedeflere saldırmak, bombalı eylemler gerçekleştirmek ve gerilla savaşı taktikleri kullanmak yer alır. Açıklama:

  PKK, ideolojik ve etnik temelli bir terör örgütüdür. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bozmayı ve Kürdistan adı altında bağımsız bir devlet kurmayı hedefler. Bu hedeflere ulaşmak için silahlı şiddet kullanır ve halka korku salarak destek kazanmaya çalışır. 5. Türkiye'nin uzaya gönderdiği uyduların isimlerini veriniz.


 6. Cevap: Göktürk-1, Göktürk-2, RASAT, Haberleşme uyduları Açıklama:

  Türkiye, uzaya hem haberleşme hem de gözlem uyduları göndermiştir. 7. Orta Doğu'da Siyonizm'in İsrail-Filistin çatışmasındaki rolünü açıklayınız.


 8. Cevap: Siyonizm, Yahudi halkının tarihî vatanlarına dönme ve İsrail Devleti'ni kurma fikridir. Siyonist politika, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında Yahudi yerleşimciler için konut inşa etmeye devam etmesiyle çatışmanın temel nedenlerinden biri olmuştur. Ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırması ve Filistinli sivillere yönelik insan hakları ihlalleri gibi eylemleri, Siyonizm'in Filistin halkına yönelik saldırgan ve yayılmacı doğasını ortaya koymaktadır. Açıklama:

  Siyonizm, İsrail-Filistin çatışmasının önemli bir bileşenidir. İsrail'in siyonist politikaları, Filistinlilerin topraklarından sürülmesine ve kendi topraklarında yabancı konumuna düşmelerine yol açmıştır. Bu durum, bölgede gerilimi ve istikrarsızlığı körüklemektedir. 9. I. Körfez Savaşı'nın Türkiye'ye olumsuz etkilerini açıklayınız.


 10. Cevap: Ambargo, mülteci akını, hava üslerinin kullanımına izin verme, askerî birliklere müsaade etme. Açıklama:

  Türkiye, I. Körfez Savaşı sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan zorluklar yaşadı. 11. Camp David Antlaşması'nın önemini belirtiniz.


 12. Cevap: * Mısır ile İsrail arasında bir barış antlaşması sağladı * Arap-İsrail Savaşlarının sonlanmasına yardımcı oldu * ABD'nin bölgedeki rolünü güçlendirdi Açıklama:

  Camp David Antlaşması, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak kabul edilir. 13. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) amaçlarını açıklayınız.


 14. Cevap: TMT'nin amaçları arasında Türklerin can ve mal güvenliğini sağlamak, ENOSİS'e karşı çıkmak, Türklere karşı saldırıları püskürtmek ve ana vatana bağlılığı sürdürmek vardır. Açıklama:

  TMT, Kıbrıs'taki Türkler için bir direniş hareketiydi ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı mücadele ediyordu. 15. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs ve Türkiye'deki yankılarını açıklayınız.


 16. Cevap: Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs Türkleri arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Rumlar arasında ise harekât şok ve öfke yarattı. Türkiye'de ise harekât milli birlik ve destekle karşılandı. Açıklama:

  Kıbrıs Barış Harekâtı, Kıbrıs'ta iki ayrı devletin kurulmasına ve Kıbrıs sorununun derinleşmesine yol açtı. 17. Kıta sahanlığı tanımını açıklayınız.


 18. Cevap: Kıyı devletinin kara sularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan su altı alanlarının deniz yatağı ve toprak altı. Açıklama:

  Ülkeler, kıta sahanlığı içerisinde bulunan kaynakları araştırma ve işletme hakkına sahiptir. 19. 1961 Anayasası ile demokratik hayata kazandırılan özgürlüklerin fırsata dönüştürülememesinin sonuçlarını sıralayınız.


 20. Cevap: 1961 Anayasası ile demokratik hayata kazandırılan özgürlüklerin fırsata dönüştürülememesinin sonuçları şunlardır: * Toplumun siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel alanda kutuplaşması * Gençlik hareketleri ve öğrenci eylemleri * Grevler ve lokavtlar * Üretimin ve hizmetlerin durması * Sıkıyönetim ilanları Açıklama:

  Toplumun farklı kesimleri arasında yaşanan çatışmalar ve uzlaşı eksikliği, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesine engel oldu ve sosyal ve ekonomik sorunlara yol açtı. 21. 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki temel farkları açıklayınız.


 22. Cevap: 1961 Anayasası 51 maddelik kısa bir anayasayken, 1982 Anayasası 177 maddelik uzun bir anayasadır. 1961 Anayasası halk oylamasına sunulurken siyasi partiler propaganda yapabilirken, 1982 Anayasası halk oylamasında aleyhte propagandaya izin verilmemiştir. Açıklama:

  Bu soru, 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki yapısal ve süreçsel farkları anlamaya yardımcı olur. 23. Türkiye'de sanayileşmenin neden olduğu üç sosyo-kültürel değişimi yazınız.


 24. Cevap: * Köyden kente göç * Gecekondulaşma * Aile yapısında değişimler Açıklama:

  Sanayileşme, Türkiye'de toplumsal yapıda ve bireylerin yaşam tarzlarında önemli değişimlere yol açtı. 25. Turgut Özal Dönemi'nde hayata geçirilen projelere örnekler veriniz.


 26. Cevap: Enerji, iletişim, otoyollar ve kent yatırımları Açıklama:

  Turgut Özal Dönemi, altyapı ve ekonomik kalkınmaya odaklı projeleriyle karakterize edilmiştir. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Rumlar, Kıbrıs'ta çoğunluktaydı.
  (.....) 2. İngilizler, Kıbrıs'a 1950'de bağımsızlık verdi.
  (.....) 3. Rauf Denktaş, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın lideriydi.
  (.....) 4. Türkiye, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını destekliyordu.
  (.....) 5. Kıbrıs Barış Harekâtı, 21 Temmuz 1974'te başladı.
  (.....) 6. EOKA, Rum terör örgütüydü.
  (.....) 7. Yunanistan, 1961'de Ege Denizi'nde toprak talebinde bulundu.
  (.....) 8. Kıta Sahanlığı sorunu, Türkiye ve Yunanistan arasında bir gerilim nedeniydi.
  (.....) 9. Türkiye, Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkardı.
  (.....) 10. Kıbrıs sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler aktif rol aldı.

 28. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama:

  1. Rumlar, Kıbrıs nüfusunun %77'sini oluşturuyordu. 2. İngilizler, Kıbrıs'a 1960'da bağımsızlık verdi. 3. Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin lideriydi. 4. Türkiye, Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve iki toplumlu bir federasyon kurulmasını destekliyordu. 5. Kıbrıs Barış Harekâtı, 20 Temmuz 1974'te başladı. 6. EOKA, Kıbrıslı Yunanların bağımsızlık mücadeleleri için kurduğu örgüttü. 7. Yunanistan, 1961'de Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığında petrol arama hakları talep etti. 8. Kıta Sahanlığı sorunu, Türkiye ve Yunanistan arasında uzun süreli bir gerilim kaynağı oldu. 9. Türkiye, Ege Denizi'nde kara sularını 6 mil olarak belirledi. 10. Birleşmiş Milletler, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için çeşitli girişimlerde bulundu. 29. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. 11 Eylül Saldırıları
  b. Arap Baharı
  c. El Kaide
  d. PKK
  e. Usame bin Ladin
  f. Irak'ın işgali
  g. Afganistan'ın işgali
  h. Suriye'deki iç savaş
  ı. Filistin Devletinin tanınması
  i. Yasemin Devrimi
  1. Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden örgüt
  2. Müslüman ülkelere yönelik ABD savaş politikası
  3. Tunus'ta halk hareketine verilen ad
  4. Irak'ın kuzeyinde bir bölgesel yönetim
  5. Küresel terörün önemli aktörlerinden biri
  6. 2001'de ABD'ye düzenlenen terör saldırıları
  7. Suriye'deki Türkmenlerin varlığı
  8. 11 Eylül Saldırıları'ndan sonra Afganistan'a yapılan askerî müdahale
  9. Arap halklarının demokrasi taleplerinin artmasına yol açan olaylar
  10. Birleşmiş Milletler'de bağımsızlığı kabul edilen Filistin toprakları

 30. Cevap: Açıklama: 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. II. Dünya Savaşı’nın ardından dünyada iki kutuplu bir düzen oluştu ve bu dönem ................. olarak adlandırıldı.
  2. Soğuk Savaş’ın temel özelliği ABD ile SSCB arasındaki ................. ve siyasi mücadeledir.
  3. Bloklar Arası Rekabet döneminde dünya ikiye bölündü: ................. ve ................. Bloku.
  4. Bağlantısızlar Hareketi, bloklara dahil olmak istemeyen ülkelerin oluşturduğu bir harekettir ve ................. yılında resmiyet kazandı.
  5. Küba Krizi, Amerika ile SSCB arasındaki yaşanan bir nükleer krizdir ve ................. tehlikesinin dünyaya ne kadar yakın olduğunu göstermiştir.
  6. ABD ile SSCB arasındaki gerginliklerin azaldığı ve antlaşmaların arttığı döneme ................. dönemi denir.
  7. İsrail Devleti’nin kurulması ................. Savaşları’na yol açtı.
  8. İsrail’e karşı oluşturulan Arap devletleri birliğine ................. denir.
  9. Yom Kippur Savaşı, İsrail ile Mısır ve Suriye arasındaki ................. yılında yaşanan bir savaştır.
  10. Mısır ile İsrail arasındaki barış antlaşmasına ................. adı verilir.

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 17 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca Lise 12.sınıf tarih dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Türkiye'de yaşanan ekonomik krizlerin benzerliklerini ve farklılıklarını anlayabileceklerdir.

Öğrenciler, Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin amaçları ve yöntemleri hakkında bilgi edinirler.

METU'nun uzay teknolojilerindeki gelişmelerini öğrenmek.

Öğrenciler, Siyonizm'in İsrail-Filistin çatışmasındaki tarihî ve siyasi arka planını anlayabilir ve etnik köken ve din temelli çatışmaların yıkıcı sonuçlarını görebilirler.

Öğrenciler, I. Körfez Savaşı'nın Türkiye'ye olumsuz etkilerini anlarlar.

Öğrenciler, Camp David Antlaşması'nın önemini kavrayacak.

Öğrenciler, TMT'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını ve güvenliğini korumadaki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, Kıbrıs Barış Harekâtının Kıbrıs ve Türkiye üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini anlayacaktır.

Öğrenciler, kıta sahanlığının tanımını ve önemini anlayacaktır.

Öğrenciler, demokratik özgürlüklerin etkin bir şekilde kullanılamamasının toplum üzerindeki olumsuz etkilerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, 1961 ve 1982 Anayasaları arasındaki temel farkları kavrayabilecektir.

Sanayileşmenin sosyo-kültürel etkilerini kavramak.

Öğrenciler, Turgut Özal Dönemi'nin önemli projelerini belirleyebilecekler.

* Kıbrıs sorununun tarihsel sürecini anlamak * Türkiye ve Yunanistan arasındaki Kıta Sahanlığı sorununun nedenlerini ve sonuçlarını öğrenmek * EOKA ve Türk Mukavemet Teşkilatı gibi örgütlerin Kıbrıs sorunundaki rollerini kavramak * Kıbrıs Barış Harekâtı'nın önemini ve Kıbrıs ve Türkiye üzerindeki etkilerini değerlendirmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Tarih alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Tarih 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Tarih dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Tarih Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Tarih Dersi Ünite Özetleri