Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Kişiliğin oluşumunu etkileyen faktörler nelerdir?

  A) Kalıtım ve çevre           B) Yalnızca kalıtım          
  C) Yalnızca çevre             D) Eğitim ve öğretim         
  E) Beslenme alışkanlıkları                                 

 2. Cevap: A Açıklama:

  Kişilik, kalıtımın ve çevrenin etkileşimi sonucu oluşur. 3. Aşağıdakilerden hangisi Fenomenolojik Kuram'ın bir özelliğidir?

  A) Kişiliğin bilinçdışı çatışmalarla şekillendiğine inanır.
  B) Kişiliğin bireyin kendisini ve çevresini nasıl algıladığıyla ilgili olduğuna inanır.
  C) Kişiliğin gelişiminin erken çocukluk deneyimleriyle belirlendiğine inanır.
  D) Kişiliğin dürtü ve içgüdülerle şekillendiğine inanır.
  E) Kişiliğin sosyal öğrenme yoluyla oluştuğuna inanır.

 4. Cevap: B Açıklama:

  Fenomenolojik Kuram, kişiliğin bireyin dünyayı nasıl algıladığı ve yorumladığına odaklanır. 5. Aşağıdakilerden hangisi ego savunma mekanizmalarından biri DEĞİLDİR?

  A) Mantığa bürüme    B) Bastırma         
  C) Problem çözme     D) İnkâr            
  E) Yön değiştirme                        

 6. Cevap: C Açıklama:

  Problem çözme bir başa çıkma stratejisidir, bir ego savunma mekanizması değildir. Savunma mekanizmaları sorunları çözmez, yalnızca geçici rahatlama sağlar. 7. Ruh sağlığının ölçütlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kendine güvenin olması
  B) Ayakkabı bağını bağlayabilmek
  C) Düzenli olarak gazete okumak
  D) Herhangi bir mesleğe sahip olmak
  E) Otobüste ayakta yolculuk etmek

 8. Cevap: A Açıklama:

  Ruh sağlığı ölçütleri arasında kişinin kendine güven duyması yer alır. 9. Depresyonun belirtilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Uykusuzluk      B) Hiperkinesi    
  C) Parasomni       D) Halüsinasyon   
  E) Delüzyon                          

 10. Cevap: A Açıklama:

  Depresyon belirtileri arasında uykusuzluk, isteksizlik ve çaresizlik hissi bulunur. 11. Hangi destek yaklaşımı, olumlu davranışların pekiştirilmesine ve istenmeyen davranışların azaltılmasına odaklanır?

  A) Biyomedikal     B) Psikanalitik   
  C) Davranışsal     D) Bilişsel       
  E) Humanist                          

 12. Cevap: C Açıklama:

  Davranışsal yaklaşım, edimsel koşullanma ilkelerini kullanarak davranış değişikliğine odaklanır. 13. Edimsel koşullanmada, davranışın tekrarlanma olasılığını artıran sonuca ne denir?

  A) Sönme    B) Genelleme    C) Pekiştirme    D) Ayırt etme    E) Yakınlık    

 14. Cevap: C Açıklama:

  Edimsel koşullanmada, davranışın tekrarlanma olasılığını artıran sonuç, olumlu veya olumsuz bir pekiştirmedir. 15. Edinsel koşullanmada pekiştirici uyarıcı, davranıştan sonra gelir. Bu ifade aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

  A) Ceza
  B) Olumlu pekiştirme
  C) Olumsuz pekiştirme
  D) Sistematik duyarsızlaştırma
  E) Bilişsel öğrenme

 16. Cevap: B Açıklama:

  Olumlu pekiştirmede, istenen davranış yapıldığında ödül verilir ve bu ödül davranışın tekrarlanma olasılığını artırır. 17. Öğrenme teknikleri, aşağıdakilerden hangisini amaçlamaktadır?

  A) Öğrenmeyi öğrenmek
  B) Yüksek not almak
  C) İyi bir işe girmek
  D) Bildikleri her şeyi tekrarlamak
  E) Problem çözme becerilerini geliştirmek

 18. Cevap: A Açıklama:

  Öğrenme tekniklerinin temel amacı, öğrencilerin kendi öğrenmelerini öğrenmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmaktır. 19. Aktif öğrenme tekniklerinde öğrenenin rolü nedir?

  A) Pasif ve dinleyici
  B) Aktif ve katılımcı
  C) Sadece not tutan
  D) Öğretmene soru soran
  E) Diğer öğrencilerle tartışan

 20. Cevap: B Açıklama:

  Aktif öğrenme, öğrencilerin derslere aktif olarak katılmalarını, sorular sormalarını, cevap vermelerini ve diğer öğrencilerle tartışmalarını içerir. 21. Bilgilerin zihinde sayı, sembol veya şemalara dönüştürülmesine ne ad verilir?

  A) Depolama        B) Kodlama        
  C) Geri çağırma    D) Unutma         
  E) Tekrar                            

 22. Cevap: B Açıklama:

  Bilgilerin belleğe girmeden önce zihinde temsil edilmesine kodlama denir. 23. Bellekteki bilgilerin gerektiğinde hatırlanmasına ne ad verilir?

  A) Depolama        B) Kodlama        
  C) Geri çağırma    D) Unutma         
  E) Pekiştirme                        

 24. Cevap: C Açıklama:

  Geri çağırma, uzun süreli bellekte depolanan bilgilerin ihtiyaç duyulduğunda hatırlanmasıdır. 25. Ludwig Wittgenstein'ın "Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır." ifadesini aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabilirsiniz?

  A) Dil düşünceyi şekillendirir.
  B) Düşünce dili oluşturur.
  C) Dil ve dünya arasında karşılıklı bir ilişki vardır.
  D) Dil dünyayı yansıtır.
  E) Dil düşünceyi temsil eder.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Wittgenstein, dilin düşünceyi sınırladığını ve şekillendirdiğini savunur. 27. Zekânın gelişimini etkileyen faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yalnızca kalıtım          B) Yalnızca çevre           
  C) Hem kalıtım hem çevre     D) Ne kalıtım ne de çevre   
  E) Bireyin kendi çabaları                                

 28. Cevap: C Açıklama:

  Zekâ hem kalıtım hem de doğumdan sonra içinde bulunulan çevreyle şekillenir. 29. Thorndike'ın çoklu etmen kuramına göre zekâ hangi özelliklerden oluşur?

  A) Soyut, sosyal ve mekanik zekâ
  B) Görsel, sözel ve duygusal zekâ
  C) Kişiler arası, içsel ve felsefi zekâ
  D) Mantıksal, bedensel ve müzikal zekâ
  E) Akıcı, esnek ve orijinal zekâ

 30. Cevap: A Açıklama:

  Thorndike'ın çoklu etmen kuramı, zekânın soyut, sosyal ve mekanik zekâ gibi birbirinden bağımsız faktörlerden oluştuğunu savunur. 31. Gardner'ın zekâ teorisi, zekânın yalnızca tek bir faktör ile açıklanamayacağını savunur. Buna göre, Gardner kaç tür zekâ tanımlamıştır?

  A) 5    B) 7    C) 9    D) 11    E) 13    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Gardner'ın zekâ teorisi, zekânın sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel-mekânsal vb. olmak üzere 9 bağımsız türden oluştuğunu savunur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf psikoloji dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Psikanalitik, psikososyal ve fenomenolojik kişilik kuramlarını anlama.

Fenomenolojik Kuramın temel kavramlarını anlama.Soru 1

Savunma mekanizmalarını tanımlamak ve başa çıkma stratejilerinden ayırt etmek.

Ruh sağlığının ölçütlerini tanımlayabilme

Mizaç-duygudurum bozukluklarını tanımlamak

Davranışsal yaklaşımın ilkelerini anlamak.

Edimsel koşullanmanın temel kavramlarını anlama.

Edinsel koşullanma ilkeleri

Öğrenme tekniklerinin önemini ve amacını anlama.

Aktif öğrenme tekniklerinin öğrenciler için faydalarını anlama.

Belleğin işlevlerini anlama

Belleğin işlevlerini anlama

Dilin düşünmedeki rolünü anlama.

Zekânın doğasını anlama.

Zekânın Thorndike'ın çoklu etmen kuramına göre tanımını anlar.

Gardner'ın çoklu zekâ teorisini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Psikoloji alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Psikoloji 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Psikoloji dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.