Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik)

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) CEVAPLARI

 1. Dilin eylemsel görevini örneklerle açıklayın.


 2. Cevap: Yemin etme, söz verme, onaylama, kabul etme ve takdir etme gibi ifadeler dilin eylemsel görevini yerine getirir. Açıklama:

  Dilin eylemsel görevi, bireylerin taahhütlerde bulunmalarına, eylemleri onaylamalarına ve duygularını ifade etmelerine olanak tanır. 3. Çok anlamlılık çeşitlerini açıklayınız.


 4. Cevap: * Semantik Çok Anlamlılık * Sentaktik Çok Anlamlılık * Pragmatik Çok Anlamlılık Açıklama:

  Her çok anlamlılık türünü açıklamak gerekir. 5. Pragmatik belirsizliğin tanımını yapınız.


 6. Cevap: Anlamının kullanan kişi için açık olmasına rağmen dinleyen kişi için açık olmaması durumudur. Açıklama:

  Dinleyen kişi, konuşmacının kullandığı ifadenin gerçekliğe uygunluğunu değerlendiremez. 7. Belirsizliğin iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini belirtiniz.


 8. Cevap: Yanlış anlaşılmalara, iletişim kopukluklarına, bilginin yanlış veya hiç aktarılmamasına neden olabilir. Açıklama:

  Belirsiz kelimeler ve cümleler, anlamı tam olarak karşılamadığı için iletişim sorunlarına yol açar. 9. Mantıksız önerme türlerini Wittgenstein'e göre sınıflandırınız.


 10. Cevap: * Saçma önermeler * İçerikten yoksun önermeler (Totoloji ve çelişki) Açıklama:

  Wittgenstein, anlamsız önermeleri, mantıksal olarak kötü oluşturulmuş ve içerikten yoksun önermeler olarak sınıflandırmıştır. 11. Aristoteles'in kavram anlayışını açıklayınız.


 12. Cevap: Aristoteles'in kavram anlayışını açıklayınız.oteles'in kavram anlayışını açıklayınız. Açıklama:

  Aristoteles'in kavram anlayışını açıklayınız. Cevap: Kavram, bir objenin ya da olgunun zihindeki tasarımına karşılık gelir. Bir varlığa ait ortak özelliklerin genellenmesi ve soyutlanması ile ortaya çıkar. Kavram, objenin tanımının bir kelime ile ifadesidir.es'in kavram anlayışını açıklayınız. Cevap: Kavram, bir objenin ya da olgunun zihindeki tasarımına karşılık gelir. Bir varlığa ait ortak özelliklerin genellenmesi ve soyutlanması ile ortaya çıkar. Kavram, objenin tanımının bir kelime ile ifadesidir. 13. Canlı ve cansız kavramlarını cins ve tür olarak karşılaştırınız.


 14. Cevap: Canlı, cinstir çünkü daha genel bir kavramdır ve hem canlıları hem de cansızları kapsar. Cansız, türdür çünkü canlı cinsinin altındadır ve canlı olmayan varlıkları ifade eder. Açıklama:

  Öğrenciler, cins ve tür kavramlarını somut örneklerle anlayarak kavram ilişkilerini kavrarlar. 15. Özgülük ve ilinti kavramlarına örnekler vererek açıklayınız.


 16. Cevap: * Özgülük: İnsanın konuşma, düşünme gibi yalnızca insan türüne ait özelliklerdir. * İlinti: İnsanın uyuma, büyüme gibi diğer birçok türle ortaklaşa sahip olduğu özelliklerdir. Açıklama:

  Öğrenciler, özgülük ve ilinti kavramlarını ayırt ederek bir türün tanımlayıcı özelliklerini belirleyebilir. 17. Önermelerin niteliklerine göre çeşitlerini açıklayınız.


 18. Cevap: Önermeler, niteliklerine göre olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu önermelerde yüklem özneye bir özellik eklerken, olumsuz önermelerde yüklem özneden bir özellik çıkarır. Açıklama:

  Önermelerin niteliği, yüklem ve öznenin arasındaki ilişkiyi belirler. 19. Niceliklerine göre önerme çeşitlerini örneklerle veriniz.


 20. Cevap: Önermeler, niceliklerine göre tümel ve tikel olmak üzere ikiye ayrılır. Tümel önermeler öznenin tümünü kapsarken, tikel önermeler öznenin yalnızca bir kısmını kapsar. Örnekler: * Tümel: "Tüm insanlar ölümlüdür." * Tikel: "Bazı kediler siyah renklidir." Açıklama:

  Önermelerin niceliği, yüklemde belirtilen özelliğin öznenin ne kadarını kapsadığını belirler. 21. Çelişiklik ilişkisinin özelliklerini belirtiniz.


 22. Cevap: Çelişiklik ilişkisi, önermelerin hem nitelik hem de nicelik bakımından farklı olması halidir. Çelişik önermelerden biri doğru ise diğeri yanlıştır. Açıklama:

  Öğrenciler, çelişiklik ilişkisinin benzersiz özelliğini ve doğruluk değerleri arasındaki ilişkiyi anlar. 23. Aşağıdaki önermenin nitelik ve niceliğini değiştirerek karşı olumlarını oluşturunuz: "Tüm köpekler evcil hayvandır."


 24. Cevap: * Nitelik Değişikliği: Hiçbir köpek evcil hayvan değildir. * Nicelik Değişikliği: Bazı köpekler evcil hayvan değildir. Açıklama:

  Öğrenciler, önermelerin nitelik ve niceliğini değiştirerek karşı olumlarını oluşturabilir. 25. Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri arasında sonuçların zorunluluk açısından farkı nedir?


 26. Cevap: Tümevarımda sonuç olasılık içerirken, tümdengelimde sonuç zorunludur. Açıklama:

  Tümevarım tekil gözlemlerden genelleme yaparken, tümdengelimde sonuç öncüllerde zaten bulunur. 27. Kesin kıyasın tanımını yapınız.


 28. Cevap: İki öncül ve bir sonuçtan oluşan, üç basit önermeli kıyastır. Açıklama:

  Kesin kıyasta sonuç, öncüllerde anlam bakımından bulunur. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. Tanım, bir kavramın ne anlama geldiğini, özel ve başlıca niteliklerini belirterek açıklamaktır.
  2. Tanımlanan hakkında bilgi vermeyi amaçlayan tanım kaplamsal tanımdır.
  3. Mantık, kavramlara ilişkin tanımların mantıksal koşullara uygunluğunu değerlendirir.
  4. Mantık, tanımın içeriksel yönünün doğruluğu ile ilgilenir.
  5. Yüklem durumundaki terimin özne durumundaki terimden farklı olduğu tanım içlemsel tanımdır.
  6. Klasik mantık içerisinde tanımlanamayan pek çok kavram sembolik mantıkla tanımlanır.
  7. Aristoteles'ten önce mantıkla ilgili çalışmalar yapan düşünürler olmuştur.
  8. Aristoteles, mantığı sistematik hale getirmiştir.
  9. Aristoteles, mantık biliminin kurucusu olarak kabul edilir.
  10. Aristoteles'in mantık sistemi değişime uğramamıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. Y Açıklama: 31. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Aristoteles öncesi dönem
  b. Aristoteles'ten 19. yüzyıla
  c. Yeni dönem
  1. Mantığın matematikleşme süreci
  2. Deney bilgisinin önemi
  3. Klasik mantık üzerine çalışmalar
  4. Rönesans ile birlikte doğa bilimlerine yöneliş
  5. Dil-mantık ilişkisi
  6. Kant'ın eleştirileri
  7. Mantığın bir sistem olarak kurulması
  8. Leibniz'in çalışmaları
  9. Tümevarımın ön plana çıkması
  10. Formellogistik

 32. Cevap: 1. c 2. a 3. b 4. c 5. a 6. c 7. a 8. c 9. b 10. c Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Detayları

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf mantık dersi 2.dönem 1.sınav soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler dilin eylemleri yönlendirme ve kişisel taahhütleri ifade etmedeki rolünü anlar.

Öğrenci çok anlamlılık çeşitlerini tanımlayabilecektir.

Pragmatik belirsizliğin ne olduğunu anlar.

Belirsizliğin iletişim üzerindeki olumsuz etkilerini fark eder.

Wittgenstein'in mantıksız önerme sınıflandırmasını anlamak.

Aristoteles'in kavram anlayışının temel unsurlarını kavrar.

Öğrenciler, cins ve tür arasındaki farkı anlar ve kavramları doğru şekilde sınıflandırabilir.

Öğrenciler, özgülük ve ilinti arasındaki farkı anlar ve bu kavramları kavram tanımlarında kullanabilir.

Öğrenciler, önermelerin niteliklerine göre çeşitlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, önermelerin niceliklerine göre çeşitlerini anlayabilecektir.

Öğrenciler, mantıksal çıkarımların kullanımını öğrenir.

Öğrenciler, mantıksal çıkarımlarda önermelerin dönüşümünü gerçekleştirir.Soru 1 (Cevap:):

Tümevarım ve tümdengelim yöntemleri arasındaki farkı anlar.

Kesin kıyasın yapısını bilir.

* Tanım ve çeşitleri hakkında bilgi edinilmesi. * Mantığın tanımda oynadığı rolün anlaşılması. * Aristoteles'in mantık bilimine katkıları hakkında farkındalık oluşturulması.,

* Mantık tarihinin dönemlerini ve bu dönemlerdeki önemli gelişmeleri bilmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavı 12.Sınıf kategorisinin Mantık alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Mantık 2.Dönem 1.Sınav (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Mantık dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.