Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hangisi fosil yakıtların oluşumunda rol oynayan bir faktördür?

  A) Yüksek basınç ve sıcaklık    B) Bol miktarda su             
  C) Atmosferdeki oksijen         D) Hızla akan nehirler         
  E) Deniz seviyeleri                                            

 2. Cevap: A Açıklama:

  Fosil yakıtlar, yüksek basınç ve sıcaklık koşulları altında organik maddelerin milyonlarca yıl boyunca dönüşmesiyle oluşur. 3. Hangisi aşağıdakilerden biri değildir doğal gazın bileşenleri?

  A) Metan    B) Etan    C) Propilen    D) Bütan    E) Azot    

 4. Cevap: C Açıklama:

  Doğal gaz, esas olarak metan, etan, propan, bütan ve daha küçük miktarlarda azot içerir. Propilen, doğal gazın bileşenlerinden biri değildir. 5. Hidrojenin yandığında açığa çıkan kimyasal ürün nedir?

  A) Karbon dioksit    B) Su               
  C) Azot gazı         D) Metan            
  E) Oksijen                               

 6. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, hidrojenin yandığında açığa çıkan kimyasal ürünün su olduğu belirtilmektedir. 7. Çernobil nükleer kazasının nedenlerinden biri hangisidir?

  A) Bir test sırasında reaktörün patlaması
  B) Düzenli bakımın yapılmaması
  C) İnsan hatası
  D) Deprem
  E) Terör saldırısı

 8. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Çernobil nükleer kazasının bir test sırasında patlayan reaktörden kaynaklandığı belirtilmektedir. 9. Geri dönüşümün çevreye olan faydalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Doğal kaynakların hızla tüketilmesini önler
  B) Çevre kirliliğini artırır
  C) Sera gazı salınımına neden olur
  D) Atıkları ekonomik bir değere dönüştürür
  E) İnsan sağlığına zararlıdır

 10. Cevap: A Açıklama:

  Geri dönüşüm, doğal kaynakların hızla tüketilmesini önleyerek çevreye fayda sağlar. 11. Alkanlar, aşağıdakilerden hangisiyle karakterize edilir?

  A) Yapısında birden fazla pi bağı bulunur
  B) Karbon atomları sadece tekli bağ bulundurur
  C) Yapısında benzen halkası bulunur
  D) Heteroatom içerirler
  E) Su ile karışabilirler

 12. Cevap: B Açıklama:

  Alkanlar, karbon atomları sadece tekli bağ bulunduran doymuş hidrokarbonlardır. 13. Hangi alkan homolog seride metandan sonra gelir?

  A) Etan    B) Propan    C) Bütan    D) Pentan    E) Hekzan    

 14. Cevap: B Açıklama:

  Homolog seri, yapısal olarak benzer ve ardışık karbon atomları içeren bileşikler dizisidir. Metan bir karbonlu olduğu için onu izleyen homolog alkan iki karbonlu olan propandır. 15. "Doymuş hidrokarbon" ifadesi hangi alkan özelliğini ifade eder?

  A) Kolayca reaksiyona girebilme yeteneği
  B) Apolar yapı
  C) Halka yapıda bulunma
  D) Yüksek kaynama noktası
  E) Tepkimeye girme isteksizliği

 16. Cevap: E Açıklama:

  Doymuş hidrokarbonlar, karbon atomları dört ayrı atomla dört sigma bağı yapan alkanlardır. Bu nedenle, doymuş oldukları için tepkimeye girme istekleri çok azdır. 17. Oktan sayısı yüksek olan yakıtlar, motorlarda daha az vuruntu olayına neden olur. Bu olay hangi durumlarda meydana gelir?

  A) Karışım erken veya geç tutuştuğunda
  B) Karışımın ısısı düşük olduğunda
  C) Karışımın basıncı fazla olduğunda
  D) Karışımın oksijen içeriği az olduğunda
  E) Motorun pistonları aşınmış olduğunda

 18. Cevap: A Açıklama:

  Vuruntu, yüksek oktan sayılı yakıtlarda, karışımın erken veya geç tutuşmasıyla oluşan bir olgudur. 19. "Olefinler" olarak da bilinen hidrokarbon türü hangisidir?

  A) Alkanlar         B) Alkenler        
  C) Alkinler         D) Arenler         
  E) Siklooktanlar                       

 20. Cevap: B Açıklama:

  Olefinler, en az bir çift bağ içeren doymamış hidrokarbonlardır ve alkenlere karşılık gelir. 21. Aşağıdaki moleküllerden hangisi uç alkin değildir?

  A) Eten    B) Propin    C) Pentin    D) Heftin    E) Okten    

 22. Cevap: A Açıklama:

  Uç alkinler, üçlü bağ içeren karbon atomuna hidrojen atomu bağlı olan alkinlerdir. Eten bir alken olup üçlü bağ içermez. 23. Aşağıdaki bileşiklerin doğru IUPAC adını seçiniz:

  A) 5-Metil-3-hekzin    B) 1-Metil-2-hepten   
  C) 2,3-Pentadiin       D) 1,2-Bütadien       
  E) 3-Etil-1-pentin                           

 24. Cevap: E Açıklama:

  IUPAC kurallarına göre üçlü bağ zincirdeki karbon atomlarına eşit uzaklıkta olduğunda, yan dalın bağlı olduğu karbon daha küçük numarayı alır. 25. Fenol, aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanılır?

  A) Tutkal üretimi     B) Mikrop öldürme    
  C) Plastik üretimi    D) Yakıt olarak      
  E) Boya üretimi                            

 26. Cevap: B Açıklama:

  Fenol, mikrop öldürücü özellikleri nedeniyle dezenfektan üretiminde kullanılır. 27. Aşağıdakilerden hangisi primer bir alkoldür?

  A) CH3CH2CH2OH          B) (CH3)3COH           
  C) CH3CH(OH)CH2CH3      D) CH3CH2CH(OH)CH3     
  E) (CH3)2CHCH(OH)CH3                           

 28. Cevap: A Açıklama:

  Primer alkollerde hidroksil grubu tek bir alkil grubuna bağlıdır. 29. Hangisi bir eter değildir?

  A) Dietil eter        B) Gliserin          
  C) 1-Metoksi bütan    D) Etanol            
  E) İzopropil alkol                         

 30. Cevap: B Açıklama:

  Gliserin bir alkoldür, eter değildir. Eterler, oksijen atomuna bağlı iki alkil veya aril grubu içerirken, alkoller oksijen atomuna bağlı bir alkil veya aril grubu ve bir hidrojen atomu içerir. 31. Eterlerin IUPAC sistemine göre adlandırılmasında ilk adım hangisidir?

  A) Oksijen atomuna bağlı en uzun karbon zinciri seçmek
  B) Karbon atomlarını numaralandırmak
  C) Alkil gruplarını belirlemek
  D) Karbon atomlarına hidrojen atomları eklemek
  E) Oksijen atomuna bağlı kısa alkili belirlemek

 32. Cevap: A Açıklama:

  Eterlerin IUPAC adlandırma sisteminde ilk adım, oksijen atomuna bağlı en uzun karbon zincirini seçmektir. Bu, bileşiğe doğru ana zincir adını verir. 33. Aşağıdakilerden hangisi aldehit ve ketonların yaygın adlandırılmasında kullanılan bir kural değildir?

  A) Karbonil grubuna bağlı radikal grupların alfabetik sırayla yazılması
  B) Karbonil grubuna -on ya da -al eki getirilmesi
  C) Karbonil grubunun yerinin belirtilmesi
  D) Simetrik ketonlarda -keton eki kullanılması
  E) Karışık ketonlarda -keton eki kullanılması

 34. Cevap: C Açıklama:

  Aldehit ve ketonların yaygın adlandırılmasında karbonil grubunun yeri belirtilmez. 35. Aşağıdakilerden hangisi karboksilik asitlerin ayırt edici özelliğidir?

  A) Karbonil grubu içerirler
  B) Aldehitlerden daha yüksek kaynama noktasına sahiptirler
  C) Kokuları keskin ve hoştur
  D) Su ile kolayca karışırlar
  E) Hepsi

 36. Cevap: B Açıklama:

  Karboksilik asitler, karboksil grubu içermeleri nedeniyle güçlü hidrojen bağı yapabilirler, bu da yüksek kaynama noktalarına neden olur. 37. Aşağıdakilerden hangisi esterleşme tepkimesi değildir?

  A) Etil alkol + Asetik asit → Etil asetat + Su
  B) Propanol + Bütirik asit → Propil bütirat + Su
  C) Metanol + Salisilik asit → Metil salisilat + Su
  D) Amoniyak + Bütirik asit → Bütiramid + Su
  E) İzopropanol + Formik asit → İzopropil formiyat + Su
  Doğru

 38. Cevap: D Açıklama:

  Esterleşme tepkimesi, bir karboksilik asit ve bir alkolün reaksiyonunu içerir. Amonyak bir alkol değildir, bu nedenle bu tepkime bir esterleşme tepkimesi değildir. 39. Aşağıdaki bileşiklerin hangisi fonksiyonel grup izomeridir?

  A) Propanal             B) Bütiril klorür      
  C) Etil metanoat        D) Propenol            
  E) 2,3-Dimetilpropan    Doğru                  

 40. Cevap: C Açıklama:

  Fonksiyonel grup izomerleri, aynı molekül formülüne sahip ancak farklı fonksiyonel gruplara sahip bileşiklerdir. Propanal bir aldehit, etil metanoat bir esterdir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • HAYATIMIZDA KİMYA
  1. Biyomoleküller
  2. Margarinler
  3. Petrol Rafinasyonu
  4. Polimerler
  5. Yağ Üretimi
  6. Yüzey Aktif Maddeler

Ayrıca Lise 12.sınıf kimya dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Fosil yakıtların oluşum sürecini anlamak.

Doğal gazın bileşimini bilmek.

Kimyasal tepkimelerin günlük yaşam ve endüstrideki önemi

Nükleer enerjinin avantajları ve dezavantajları

Geri dönüşüm kavramı ve çevresel faydaları

Alkanların özelliklerini anlama

Alkanlar ve homolog seriler

Alkanların özellikleri

Alkenlerin performans arttırıcı ve kirleticiliği azaltıcı özellikleri

Alkenlerin adlandırılması ve özellikleri

Uç alkinleri diğer alkinlerden ayırt edebilme

Alkinlerin IUPAC adlandırma kurallarını uygulayabilme

Aromatik bileşiklerin kullanım alanlarını tanımak.

Alkollerin sınıflandırılması ve adlandırılması.

Eterleri alkollerden ayırt edebilmek

Eterleri IUPAC sistemine göre adlandırma adımlarını bilmek

İlos 3: Aldehit ve ketonların adlandırma kurallarını uygulamayı sağlamak.

Karboksilik asitlerin özelliklerini anlamak

3.7.2. Esterleşme tepkimesini anlar.

3.7.3. Fonksiyonel grup izomerlerini ayırt eder.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Kimya alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 18 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Kimya 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Kimya dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.