Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti'nin ilk maden mektebi hangi yıl kurulmuştur?

  A) 1861    B) 1866    C) 1874    D) 1890    E) 1908    

 2. Cevap: C Açıklama:

  Metinde yer alan bilgiye göre Osmanlı Devleti'nin ilk maden mektebi 1874 yılında kurulmuştur. 3. Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda tercüme edilen bir eserden değildir?

  A) Hamse                  B) Zîc                   
  C) Aforizmalar            D) Atlas Coelestis       
  E) Paris Sefaretnamesi                             

 4. Cevap: E Açıklama:

  Metinde belirtildiği üzere Paris Sefaretnamesi 18. yüzyılda kaleme alınmış bir eserdir, tercüme edilmemiştir. 5. Osmanlı Devleti'nin ilk Avrupa usulünde yeni askerî eğitim sınıfını oluşturan ocağın adı nedir?

  A) Humbaracı Ocağı         B) Topçu Ocağı            
  C) Hendesehane             D) Mühendisîn-i Mülkiye   
  E) Mekteb-i Harbiye                                  

 6. Cevap: A Açıklama:

  Humbaracı Ocağı, Batı tarzı savaş teknolojileriyle donatıldı ve Osmanlı ordusunda yeni bir askerî eğitim sınıfı oluşturdu. 7. Osmanlı'da yükseköğretimin kurumsallaşmasında önemli rol oynayan kurum hangisidir?

  A) Mekteb-i Harbiye        B) Darülfünun             
  C) Hendesehane             D) Mühendisîn-i Mülkiye   
  E) Bakteriyolojihane                                 

 8. Cevap: B Açıklama:

  Darülfünun, Osmanlı'da üniversite düzeyinde eğitim veren ilk kurumdu ve yükseköğretimin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynadı. 9. XVIII. yüzyılda Osmanlı ordusunun modernleşmesi için hangi ülkeden uzmanlar getirilmiştir?

  A) İngiltere    B) Fransa    C) Rusya    D) Avusturya    E) İspanya    

 10. Cevap: B Açıklama:

  Osmanlı ordusunun modernleşmesi için özellikle Fransa'dan uzmanlar getirilmiştir. 11. Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın hangi eseri modern Batı biliminin Osmanlı'ya girişine öncülük etmiştir?

  A) Ma'rifetnâme                 B) Usûl-i Hendese              
  C) Logaritma Risâlesi           D) Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziyye   
  E) Kimya-yı Tıbbi                                              

 12. Cevap: C Açıklama:

  Hüseyin Rıfkı Tamani'nin Logaritma Risâlesi eseri, modern Batı biliminin Osmanlı'ya girişinde etkili olmuştur. 13. Hangisi Ali Kuşçu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği bir rasathanedir?

  A) Topkapı Rasathanesi          B) Sahn-ı Seman Rasathanesi    
  C) Galata Kulesi Rasathanesi    D) Ayasofya Rasathanesi        
  E) Hiçbiri                                                     

 14. Cevap: E Açıklama:

  Ali Kuşçu İstanbul'da rasathane inşa ettirmemiştir. 15. Ali Kuşçu'nun hangi bilim dalında önemli çalışmaları vardır?

  A) Tıp    B) Astronomi    C) Edebiyat    D) Fizik    E) Kimya    

 16. Cevap: B Açıklama:

  Ali Kuşçu astronomi, matematik ve diğer aklî bilimler alanlarında ön plana çıkmıştır. 17. Hangisi Ali Kuşçu'nun matematik alanındaki görüşlerinden biri DEĞİLDİR?

  A) Matematik, evrensel bir dildir.
  B) Matematiksel nicelikler süreklilik gösterir.
  C) Sayılar sadece nicelik ifade eder.
  D) Matematik, dünyanın her yerinde aynı şekilde ifade edilmelidir.
  E) Matematik dersleri medrese müfredatına alınmalıdır.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Ali Kuşçu, sayıların sadece nicelik ifade eden birimler olmadığını savunmuştur. 19. Takiyüddin'in hangi eseri astronomi ve trigonometri konularını içerir?

  A) Kitâbu nûr-i hadakati'l-ebsâr
  B) El-alat-ür-Rasadiyye
  C) Sidret-ül-Müntehal Efkâr
  D) Reyhanet-ür-Ruh
  E) Tercüman-ül-Etıbba

 20. Cevap: C Açıklama:

  "Sidret-ül-Müntehal Efkâr" adlı eser, astronomi ve trigonometriye dair bilimsel çalışmaları kapsar. 21. Ali Kuşçu'nun hangi gözlem evinde çalıştığına dair metinde verilen bilgi nedir?

  A) Uluğ Bey Gözlemevi    B) İstanbul Gözlemevi   
  C) Şam Gözlemevi         D) Kahire Gözlemevi     
  E) Bağdat Gözlemevi                              

 22. Cevap: A Açıklama:

  Metinde, Ali Kuşçu'nun Semerkant'taki Uluğ Bey Gözlemevi'nde çalıştığı belirtilmektedir. 23. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserde hangi astrolojik konular yer almamaktadır?

  A) Sabit yıldızların koordinatları
  B) Gezegenlerin hareket teorisi
  C) Burç yorumları
  D) Güneş ve Ay tutulmaları
  E) Namaz vakitlerinin hesaplanması

 24. Cevap: C Açıklama:

  Metinde, Zîc-i Uluğ Bey'de burç yorumları hakkında bilgi bulunmadığı belirtilmektedir. 25. İslam denizcilerinin yön bulmadaki öncül yöntemlerinden biri hangisidir?

  A) Portolan haritalar    B) Dead Reckoning       
  C) Usturlap              D) Kadran               
  E) Kum saati                                     

 26. Cevap: B Açıklama:

  Dead Reckoning yöntemi, geminin gidilen yolu, hızı ve pusula yönünü kullanarak konumunu tahmin etmeyi içerir. 27. Müslümanların Avrupa'ya aktardığı denizcilik tekniklerinden biri hangisidir?

  A) Usturlap kullanımı
  B) Pusula kullanımı
  C) Astronomik aletlerin geliştirilmesi
  D) Yakup sopası kullanımı
  E) Hepsi

 28. Cevap: E Açıklama:

  Müslüman denizciler, usturlap, pusula, Yakup sopası ve astronomik aletlerin kullanımını Avrupalılara aktarmıştır. 29. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan önemli bir astronomik alet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Duvar Kadranı    B) Astrolab        
  C) Armilla          D) Güneş Saati     
  E) Kuadrant                            

 30. Cevap: A Açıklama:

  Merâga Rasathanesi'nde kullanılan önemli astronomik aletlerden biri Duvar Kadranı'dır. 31. Merâga Rasathanesi'ni kuran bilim insanı kimdir?

  A) El-Battânî         B) Nasirüddin Tûsî   
  C) İbn Sînâ           D) İbn Haysem        
  E) El-Razî                                 

 32. Cevap: B Açıklama:

  Merâga Rasathanesi, 13. yüzyılda Nasirüddin Tûsî tarafından kurulmuştur. 33. İslam dünyasında hastanelerin ilk olarak hangi amaçla kurulduğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tehlikeli hastalıkların sınırlandırılması
  B) Yaralı askerlerin tedavi edilmesi
  C) Zihinsel özürlülerin barındırılması
  D) Din adamlarının eğitimi için
  E) Zenginlerin tedavi edilmesi

 34. Cevap: A Açıklama:

  Hastaneler, tehlikeli hastalıkların yayılmasını önlemek için kurulmuştur. 35. İbn Nefis'in keşfi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Büyük kan dolaşımını keşfetmiştir.
  B) Küçük kan dolaşımını keşfetmiştir.
  C) Kalbin dört odacıklı yapısını keşfetmiştir.
  D) Vücuttaki damarların işlevlerini keşfetmiştir.
  E) Ameliyat tekniklerini geliştirmiştir.

 36. Cevap: B Açıklama:

  İbn Nefis, küçük kan dolaşımını keşfeden kişidir. 37. İslam dünyasında tıp eğitimi veren ilk modern anlamdaki hastane hangisidir?

  A) El-Mustansiriye Medresesi    B) Bağdat Bimaristanı          
  C) Şam Bimaristanı              D) Kahire Nasıri Bimaristanı   
  E) El-Cezerî Hastanesi                                         

 38. Cevap: B Açıklama:

  Abbasiler Dönemi'nde Bağdat'ta kurulan modern anlamdaki ilk hastane Bağdat Bimaristanı'dır. 39. İslam tıp bilginlerinin eserlerinin hangi medresede okutulduğu bilinmektedir?

  A) El-Cezerî Medresesi          B) Bağdat Bimaristanı          
  C) El-Mustansiriye Medresesi    D) Şam Bimaristanı             
  E) Kahire Nasıri Bimaristanı                                   

 40. Cevap: C Açıklama:

  El-Mustansiriye Medresesi'nde Antik Yunan hekimlerinin ve İslam tıp bilginlerinin eserleri okutulmuştur. 41. Kayık Su Saatinde, kayığın ortasındaki yapının üzerinde bulunan hayvan nedir?

  A) At    B) Şahin    C) Aslan    D) Kaplan    E) Kartal    

 42. Cevap: B Açıklama:

  Kayık Su Saatinde, kayığın ortasındaki hisarın üzerinde bir şahin bulunur. 43. Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saatinde, çocuğun tuttuğu nesne nedir?

  A) Mızrak    B) Kalem    C) Kılıç    D) Balta    E) Çekiç    

 44. Cevap: C Açıklama:

  Kılıç Tutan Çocuğun Mumlu Saatinde, çocuk sağ elinde bir kılıç tutmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 22 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 12.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uyun hazırlanmıştır

Osmanlı'nın eğitim kurumlarını ve bilimsel gelişmelerini anlama.

Tercümelerin Osmanlı bilim hayatına etkisini anlama.

Osmanlı Devleti'ndeki askerî yenilikleri anlamak

Osmanlı'daki eğitim sistemindeki gelişmeleri kavramak

Osmanlı Devleti'nin bilimsel gelişmelerini anlamak.

Osmanlı'da bilim insanlarının çalışmalarını tanımak.

İslam bilim tarihinin önemli isimlerini ve çalışmalarını bilir.

İslam bilim tarihinin önemli isimlerinin bilimsel çalışmalarını belirtir.

XV-XVII. yüzyıl Osmanlı bilim insanlarının matematik alanındaki görüşlerini anlar.

XVI. yüzyıl Osmanlı bilim insanlarının astronomi alanındaki çalışmalarını değerlendirir.

İslam dünyasındaki gözlemevlerinin önemini kavramak

İslam astronomlarının gözlem ve hesaplama tekniklerini anlamak

İslam denizcilerinin yön bulma yöntemlerini anlama.

Müslümanların Avrupa denizciliğine etkilerini öğrenme.

8. Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi kazanımlarıyla ilgili olmalıdır.

Merâga Rasathanesi'nin kuruluşunu anlama ile ilgili olmalıdır.

İslam dünyasında hastanelerin kurulma nedenlerini anlamak.

İbn Nefis'in tıp dünyasındaki katkılarını öğrenmek.

İslam dünyasındaki tıp biliminin gelişimini anlama

İslam dünyasındaki medreselerin eğitim sistemini anlama

Astronomi alanında geliştirilen araçları tanımak

Zaman ölçüm cihazlarının gelişimini anlamak

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri