Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. XVIII. yüzyılda coğrafya alanında yapılmış öne çıkan çalışmaları açıklayınız.


 2. Cevap: - Behram Dımışkî'nin Atlas-Mayor tercümesi - Osman bin Abdülmennan'ın Fizikî Coğrafya tercümesi - Kayserili Petros Baronyan'ın Fen-nümâ-yı Câm-ı Cem ez Fenni Coğrafya tercümesi Açıklama:

  Bu çalışmalar, Osmanlı'da modern coğrafya bilgisinin yayılmasına ve gelişmesine yardımcı olmuştur. 3. Sefaretnamelerin Osmanlı düşünce hayatına etkilerini belirtiniz.


 4. Cevap: - Batı'nın gelişmişlik düzeyini ve bilim anlayışını Osmanlı'ya aktarmışlardır. - Osmanlı'nın Batı'ya bakışını değiştirmişlerdir. - Devlet adamlarının ufkunu genişletmişlerdir. Açıklama:

  Sefaretnameler, Osmanlı'nın dış dünyayla temasını artıran ve Batı'daki bilimsel ve toplumsal gelişmelerin Osmanlı'ya ulaşmasını sağlayan önemli kaynaklardandır. 5. Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da matematik hocalığı yapan İshak Efendi hakkında bilgi veriniz.


 6. Cevap: İshak Efendi, Yanya'nın Narta kasabasında doğmuş, Arapça, Farsça, Rumca, İbranice, Fransızca ve Latince bilgisine sahip olmuş ve Mühendishane-i Berri-i Hümayun'da matematik hocalığı yapmıştır. Açıklama:

  İshak Efendi, Osmanlı'da matematik eğitiminin gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. 7. Osmanlı kimya biliminin temellerini atan kişi kimdir?


 8. Cevap: Derviş Paşa Açıklama:

  Derviş Paşa, Avrupa'da kimya eğitimi almış ve Osmanlı'ya getirmiş, "Usul-i Kimya" adlı önemli bir eser yazmıştır. 9. Ali Kuşçu'nun hangi bilim dallarında ön plana çıktığını belirtiniz.


 10. Cevap: Astronomi, matematik ve diğer aklî bilimler Açıklama:

  Bu soru, Ali Kuşçu'nun uzmanlaştığı bilim dallarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 11. Sabuncuoğlu Şerafeddin, anestezik olarak kullandığı maddeyi belirtiniz.


 12. Cevap: Adamotu kökü ve badem yağı karışımı Açıklama:

  Bu soru, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in ağrılı cerrahi işlemleri için kullandığı anestezik maddeyi belirlemeyi amaçlamaktadır. 13. Zîc-i Uluğ Bey adlı eserin yazılmasında kimler katkı sağlamıştır?


 14. Cevap: Uluğ Bey, Kadızâde-i Rûmî, Gıyâseddin Cemşid el-Kâşî, Âli Kuşçu Açıklama:

  Zîc-i Uluğ Bey, Uluğ Bey ve döneminin ünlü astronomları tarafından hazırlanmış yıldız gözlem kayıtları ve astronomik teorileri içeren bir eserdir. 15. Kopernik'in "Güneş Merkezli Evren" teorisinin oluşmasında İslam astronomlarının hangi katkıları olmuştur?


 16. Cevap: - Yer Merkezli Evren teorisini eleştirmeleri - Alternatif modeller ortaya koymaları Açıklama:

  İslam astronomları, Kopernik'ten önce Yer Merkezli Evren teorisinin eksikliklerini vurgulamış ve bu problemlerin çözümü için Güneş Merkezli modeller önermişlerdir. 17. Yakup sopasının denizcilikteki önemini vurgulayınız.


 18. Cevap: Yıldızların yüksekliğini ölçerek kutup yüksekliklerini belirlemede kullanılmıştır. Açıklama:

  Yakup sopası, deniz seferlerinde navigasyon için hayati bir aletti ve Müslüman denizcilerin denizcilik tekniklerindeki ilerlemelerinin bir göstergesidir. 19. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan önemli astronomi aletlerinden üçünü belirtiniz.


 20. Cevap: * Çift kadranlı alet * Çift bacaklı alet * Yükseklik ve azimut ölçme aleti Açıklama:

  Bu aletler yıldızların yüksekliğini, açılarını ve gök cisimlerinin meridyen dairesindeki yüksekliklerini tespit etmek için kullanılmıştır. 21. Çift kadranlı alet nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Çift kadranlı alet, bir açı ölçüm aletidir. İki kadrandan oluşan, her biri farklı ölçeklerle işaretlenmiş olan dairesel bir alettir. Açıklama:

  Çift kadranlı alet, bir yıldızın yüksekliğini, iki yıldız arasındaki mesafeyi veya bir geminin seyir yönünü hesaplamak için kullanılabilir. 23. Yükseklik ve azimut ölçme aletinin üç örneğini veriniz.


 24. Cevap: Yükseklik ve azimut ölçme aletinin üç örneğini veriniz.klik ve azimut ölçme aletinin üç örneğini veriniz. Açıklama:

  Yükseklik ve azimut ölçme aletinin üç örneğini veriniz. Cevap: * Sekstant * Oktant * Mimarî astrolab ve azimut ölçme aletinin üç örneğini veriniz. Cevap: * Sekstant * Oktant * Mimarî astrolab 25. El-Cezerî'nin mühendislik alanındaki çalışmalarından örnek veriniz.


 26. Cevap: * Dört Sürgülü Kapı Kilidi * Şifreli Kilit * Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Otomat * Hisarlı Kan Alma Teknesi Açıklama:

  El-Cezerî, hava, boşluk ve denge prensiplerini kullanarak çeşitli makineler tasarlamıştır. 27. Hisarlı kan alma teknesi nedir? Açıklayınız.


 28. Cevap: Hisarlı kan alma teknesi, kayık biçiminde bir kaptır. Orta kısmında bir hisar ve hisar üzerinde bir kubbe bulunur. Hisarın kapısından şahinin başı ve göğsü görünür ve kâtibin kürsüsü kubbeye benzer kısım üzerinde yer alır. Açıklama:

  Bu tekne, kan alma işlemi sırasında hastanın kanını toplamak için kullanılmıştır. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Meraga Rasathanesi Moğol döneminde inşa edilmiştir.
  2. (.....) Uluğ Beyg, Timurlular'ın en önemli hükümdarıdır.
  3. (.....) Hareketli Nişangahlı Alet, güneşin açısını hesaplamak için kullanılırdı.
  4. (.....) Çift Kadranlı Alet, güneşin doğuş ve batış zamanlarını belirlemek için kullanılırdı.
  5. (.....) Çift Bacaklı Alet, yıldızların yüksekliğini ölçmek için kullanılırdı.
  6. (.....) Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti, bir cismin yüksekliğini ve yatay açısını ölçmek için kullanılırdı.
  7. (.....) Dikey Ölçek Üzerinden Sinus Belirleme Aleti, gök cisimlerinin uzaklığını hesaplamak için kullanılırdı.
  8. (.....) Mükemmel Alet, gök cisimlerinin konumlarını en doğru şekilde belirlemek için kullanılırdı.
  9. (.....) Nasirüddin Tusi, bir Pers olan gökbilimci ve matematikçidir.
  10. (.....) Ömer Hayyam, bir İranlı şair, matematikçi ve gökbilimciydi.

 30. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 31. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  1. Osmanlı tıp biliminin gelişimine büyük hizmet eden hekim.
  2. Cerrahiyetü'l-haniye adlı eserin yazarı.
  3. Şifa-ül-Eskam adlı eseri yazan hekim.
  4. Avrupa'daki tıbbi gelişmeleri yakından takip eden bilim insanı.
  5. Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane'nin kurucu hekimi.
  6. Astronomi alanında önemli çalışmalar yapan bilim insanı.
  7. Ali Kuşçu'nun rasathanesinin kurulduğu şehir.
  8. Osmanlı Devleti'nde ilk tıp okulu.
  9. Karl Ambroise Bernard'ın doğduğu ülke.
  10. Sabuncuoğlu Şerafeddin'in ders verdiği bimarhane.
  Eşleştirmeler:
  a. Semerkant
  b. Tıphane-i Amire
  c. Hayrullah Efendi
  d. Viyana
  e. Amasya Bimarhanesi
  f. Hacı Paşa
  g. Bohemya
  h. Mekteb-i Tıbbiyye-i Adliyye-i Şahane
  ı. Sabuncuoğlu Şerafeddin
  j. Karl Ambroise Bernard

 32. Cevap: 1. c 2. ı 3. f 4. c 5. j 6. Mirim Çelebi 7. a 8. b 9. g 10. e Açıklama:

  Verilen eşleştirmelerde, tıp alanında öne çıkan bilim insanları, eserleri ve kurumlar ile ilgili bilgiler yer almaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı'nın Batı'dan coğrafya alanındaki bilgi transferini kavramak.

Osmanlı'nın Batı ile ilişkilerinin bilimsel düşünce üzerindeki etkisini anlamak.

Osmanlı bilim insanlarının matematik alanındaki çalışmalarını öğrenmek.

Osmanlı'da kimya biliminin gelişimini öğrenmek.

Öğrenciler, Ali Kuşçu'nun çok yönlü bir bilim insanı olduğunu ve astronomi, matematik ve diğer aklî bilimler alanlarında ön plana çıktığını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Sabuncuoğlu Şerafeddin'in anestezi kullanımına öncülük ettiğini ve ağrılı cerrahi işlemleri için adamotu kökü ve badem yağı karışımı kullandığını öğreneceklerdir. Ali Kuşçu'nun matematik ekolüne göre sayıların niteliği nedir? Cevap: Sadece nicelik ifade eden birimler değildir. Açıklama: Ali Kuşçu'nun ekolü, sayıların gerçek dünyayı temsil eden süreklilikler olduğunu savunuyordu. Kazanım: Ali Kuşçu'nun matematik anlayışını kavramak.

Zîc-i Uluğ Bey'in yazımında yer alan bilim insanlarını tanıma.

İslam astronomisinin Batı astronomisi üzerindeki etkisini kavrama.

Öğrenciler, Yakup sopasının denizcilik için önemini kavrayabilecekler.

Öğrenciler, Merâga Rasathanesi'nde kullanılan önemli astronomi aletlerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, çift kadranlı aletin yapısını ve kullanımıyla ilgili temel bilgileri edineceklerdir.

Öğrenciler, yükseklik ve azimut ölçme aletlerinin çeşitlerini tanıyacaklardır.

İslam dünyasında teknoloji ve mühendislik alanındaki yenilikleri tanıma.

Hisarlı kan alma teknesinin yapısını ve işlevini anlamak.

* Öğrenciler, Meraga Rasathanesi'nin tarihi önemini anlayacaktır. * Uluğ Beyg'in bilimsel başarılarını takdir edeceklerdir. * İslam dünyasında geliştirilen astronomik aletlerin çeşitliliğini öğreneceklerdir. * Gökbilimsel gözlemler için aletlerin önemini anlayacaklardır. * 13. yüzyıl İslam dünyasındaki önde gelen bilim insanlarını tanıyacaklardır.

* Osmanlı dönemindeki tıp biliminin gelişimi hakkında bilgi edinmek. * Tıp alanında önemli çalışmalar yapmış bilim insanlarını tanımak. * Tıp alanındaki eserlerin ve kurumların isimlerini öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  12.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri