Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İşletmelerin faaliyete geçmeden önce yerine getirmesi gereken kanuni sorumluluklardan üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: Gerekli izinlerin alınması, gerekli belgelerin temin edilmesi, vergi kayıtlarının yapılması Açıklama:

  İşletmelerin yasalara uygun olarak faaliyet göstermesi için bu sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. 3. İş ahlakının temelini oluşturan üç unsur nedir?


 4. Cevap: Bireysel ahlak, işletme ahlakı, sosyal ahlak Açıklama:

  İş ahlakı, bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşur ve iş davranışlarını yönlendirir. 5. Ahilik sisteminin günümüz iş hayatına uyarlanabilecek yönleri nelerdir?


 6. Cevap: Dürüstlük ilkesi, rekabette etik davranma, kaliteye önem verme Açıklama:

  Ahilik sisteminin değerleri, modern iş hayatında da geçerliliğini korur ve işletmelerin başarıları için önemlidir. 7. Ahi örgütleri ve batıdaki benzerlerinden ayıran özelliği açıklayınız.


 8. Cevap: Ahi Birlikleri, din adamlarının ve devlet adamlarının etkisi altında değillerdi, bu da onları sivil toplum kuruluşlarının en eski bir modeli yapar. Açıklama:

  Ahilik kurumları, din ve devlet müdahalesinden bağımsız olarak faaliyet gösteriyorlardı. 9. Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin görevini açıklayınız.


 10. Cevap: Elektrik İşleri Etüt İdaresi, elektrik alanında etüt ve araştırmalar yapmak, eleman yetiştirmek ve kurum ve kuruluşlara bu konularda hizmet vermekten sorumludur. Açıklama:

  Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye'nin elektrik sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. 11. Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nün kuruluş amacını belirtiniz.


 12. Cevap: Türkiye'nin yer altı zenginliklerini araştırmak, bunlardan verimli bir şekilde faydalanmak ve bu alanda eleman yetiştirmek için kurulmuştur. Açıklama:

  Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye'nin madencilik sektörünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. 13. İmalat sanayi, hangi işletme sınıfına girer?


 14. Cevap: Sanayi ile uğraşan işletmeler. Açıklama:

  İmalat sanayi, hammaddeleri işleyerek bitmiş ürünlere dönüştüren işletmeleri içerir. 15. Kamu geliri sağlayan işletmelere üç örnek veriniz.


 16. Cevap: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi (TT), Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEİAŞ). Açıklama:

  Kamu geliri sağlayan işletmeler, devlet tarafından sahip olunan ve işletilen, kâr elde etmek amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. 17. İş planının önemini kısaca açıklayınız.


 18. Cevap: Girişimcilere rehberlik etmesi, kaynakları verimli kullanmayı sağlaması. Açıklama:

  İş planı, işletmenin geleceğini şekillendirmek ve riskleri önlemek için hayati bir araçtır. 19. İş planı hazırlarken hangi hususların yer alması gerektiğini yazınız.


 20. Cevap: İş planı özeti, pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, organizasyon ve yönetim planı, finansal plan. Açıklama:

  İş planı, işletmenin tüm yönlerini kapsamalı ve hedefe ulaşmak için gerekli bilgileri sağlamalıdır. 21. İş planında yer alması gereken temel unsurlardan üçünü yazınız.


 22. Cevap: Pazar araştırması, üretim planı, finansal plan. Açıklama:

  İş planı, işletmenin faaliyetlerini tüm yönleriyle ele almalı ve işin başarısı için gerekli bilgileri içermelidir. 23. İş planı, girişimcilere hangi konularda rehberlik eder?


 24. Cevap: Amaca ulaşmak için yapılacaklar, kaynakların kullanımı, risklerin yönetimi. Açıklama:

  İş planı, girişimcilerin işletmelerini etkili bir şekilde yönetmek ve öngörülemeyen zorluklarla başa çıkmak için bir çerçeve sağlar. 25. İşletmeler için iş planının önemini açıklayınız.


 26. Cevap: İş planı, işletmelerin hedeflerini belirlemelerine, stratejiler geliştirmelerine, finansman elde etmelerine ve operasyonlarını yönlendirmelerine yardımcı olur. Açıklama:

  İş planı, işletmelerin yönünü belirlemesine ve büyüme ve başarı için bir yol haritası sağlamasına yardımcı olan önemli bir araçtır. 27. İş planı hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


 28. Cevap: İş planı hazırlanırken titizlik, detay, pazar analizi ve ekip nitelikleri gibi hususlara dikkat edilmelidir. Açıklama:

  İyi hazırlanmış bir iş planı, yatırımcıları ikna etmek ve işletmeyi başarıya taşımak için gereklidir. 29. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (....) 1. Ahilik sistemi, Türklerin Anadolu'da varlığını sürdürmelerinin temel nedenlerinden biridir.
  (....) 2. Ahilik anlayışına göre, toplumda yaşayan bireyler arasında eşitlik yoktur.
  (....) 3. Ahilik sistemi, zenginliğe karşıdır ve herkesin bir mesleği olmasını öngörür.
  (....) 4. Ahiler, kendilerinden önce başkalarını düşünmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı önemsemezler.
  (....) 5. Ahilikte, kişinin kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olması vurgulanır.
  (....) 6. Ahilik sisteminde, iş yeri çalışanları ve çalıştıranlar arasında önemli bir fark vardır.
  (....) 7. Ahiliğin meslek ahlakı kuralları, kişinin inancına göre değişebilir.
  (....) 8. Ahilik sistemi, iş yerlerinde otokontrol sistemine sahiptir.
  (....) 9. Ahilik kuruluşları, din adamları ve devlet yetkilileri tarafından denetlenir.
  (....) 10. Atatürk, özel teşebbüsün ülke ekonomisine zararlı olacağına inanmıştır.

 30. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. D 9. Y 10. Y Açıklama: 31. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın:

  Önermeler:
  a. ahi evran
  b. ahi birliği
  c. ahilik şartları
  d. çırak
  e. usta
  f. kalfa
  g. otokontrol sistemi
  h. iş yeri
  ı. sermaye
  j. emek
  Eşleştirmeler:
  1. ahilik kurumunun mensupları
  2. ahilik kurumunun amacı
  3. ahilik sistemi içinde en alt kademedeki kişi
  4. ahilik sistemi içinde orta kademedeki kişi
  5. ahilik sistemi içinde en üst kademedeki kişi
  6. malın kalitesinin sürekli denetlendiği sistem
  7. üretimde kullanılan araç gereçler
  8. üretimde harcanan insan gücü
  9. sanatın ve ahlakın öğretildiği yer
  10. üretimden tüketiciye kadar olan süreçteki sorumluluk

 32. Cevap: 1. a 2. b 3. d 4. f 5. e 6. g 7. ı 8. j 9. h 10. c Açıklama:

  Ahilik, Türklerin Anadolu'da kurduğu ve toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlayan bir kurumdur. Ahi birlikleri, ahilik şartlarına uygun yaşayan esnaf ve sanatkarlardan oluşmuştur. Ahilik sistemi içinde çırak, kalfa ve usta kademeleri bulunur. Üretilen malın kalitesi, otokontrol sistemi ile sürekli denetlenir. İş yeri, hem üretim yapılan hem de sanat ve ahlak öğretilen bir yerdir. Üretimde sermaye ve emek kullanılır. Ahilik sistemi, üretimden tüketime kadar olan tüm süreçte ilgili tüm tarafları sorumlu tutar.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 20 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 12.sınıf girişimcilik dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İşletmelerin yasal çerçevede faaliyet göstermelerinin önemini kavrar.

İş ahlakının kapsamını ve önemini anlar.

Ahilik geleneğinin iş etiğinde uygulanabilirliğini değerlendirir.

Ahilik kurumlarının doğası ve bağımsızlığı hakkında bilgi edinilir.

Türkiye'nin elektrik sektörü konusundaki kurumsal yapıyı anlar.

Madencilik sektörü ile ilgili kurumsal yapı ve Türkiye'nin doğal kaynakları hakkında bilgi edinir.

İşletmelerin işleyişlerine göre sınıflandırılmasını anlamak.

Kamu geliri sağlayan işletmelerin rolünü ve önemini kavramak.

İş planının önemini kavrama.

İş planı hazırlama süreci hakkında bilgi edinme.

İş planının kapsamlılığını vurgulama.

İş planının girişimcilere sağladığı desteği anlama.

Öğrenciler, iş planlarının işletmeler için neden çok önemli olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, etkili bir iş planı hazırlamak için dikkate alınması gereken önemli faktörleri öğrenirler.

* Ahilik sisteminin Türk toplumundaki önemi anlaşılır. * Ahilik anlayışının eşitlik ve dayanışma üzerine kurulu olduğu bilinir. * Ahilikte çalışmanın önemi ve zenginliğin reddedildiği vurgulanır. * Ahilerin ahlaki değerlerine ve meslek ahlakına sahip oldukları anlaşılır. * Ahiliğin ekonomik ve sosyal düzen içindeki rolü kavranır. * Atatürk'ün girişimciliği destekleyen görüşleri hakkında bilgi edinilir.

* Ahilik kurumu ve özellikleri hakkında bilgi edinmek * Ahilik sistemi içindeki hiyerarşiyi anlamak * Ahilik sisteminin işleyiş mekanizmasını öğrenmek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 12.Sınıf kategorisinin Girişimcilik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Girişimcilik 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Girişimcilik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Girişimcilik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Girişimcilik Dersi Ünite Özetleri