Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Hidrofonların ses dalgalarının hangi özelliği temel alınarak tasarlandığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Yansıma           B) Kırınım          
  C) Saçılma           D) Doppler etkisi   
  E) Polarizasyon                          

 2. Cevap: C Açıklama:

  Hidrofonlar, su altındaki ses dalgalarının kırınım özelliği temel alınarak tasarlanmıştır. 3. Hangi görüntüleme teknolojisi ses dalgalarını kullanır?

  A) Röntgen                   B) MR                       
  C) Ultrason                  D) Bilgisayarlı Tomografi   
  E) Termal Kamera                                         

 4. Cevap: C Açıklama:

  Ultrason, ses dalgalarını kullanarak cisimlerin iç yapısını görüntüler. 5. Yarı iletkenlerin hangi özelliği sayesinde elektronik devrelerde kullanılırlar?

  A) Dış etki altında iletkenlik kazanabilmeleri
  B) Son yörüngelerinde 2 elektron bulunmaları
  C) Valent elektronlarını kovalent bağlarla paylaşabilmeleri
  D) İletkenlik değerlerinin metallerden yüksek olması
  E) Yalıtkan özellik göstermeleri

 6. Cevap: A Açıklama:

  Yarı iletkenler, dış etki altında iletkenlik kazanabildikleri için elektronik devrelerde kullanılırlar. 7. Nanoteknolojinin kullanıldığı alanlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Su arıtma sistemleri    B) Tıp                    
  C) Ulaştırma               D) Gıda üretimi           
  E) Hepsi                                             

 8. Cevap: E Açıklama:

  Nanoteknoloji, geniş bir uygulama alanına sahip bir teknolojidir. Su arıtma sistemleri, tıp, ulaştırma, gıda üretimi gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. 9. LASER ışınlarının Ay'a gönderilmesindeki temel amaç nedir?

  A) Ay'ın yüzeyini aydınlatmak
  B) Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi ölçmek
  C) Ay'daki yaşam formları hakkında bilgi toplamak
  D) Ay'ın yörüngesini belirlemek
  E) Ay'ın atmosferik koşullarını incelemek

 10. Cevap: B Açıklama:

  LASER ışınları, Dünya ile Ay arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır. 11. Evrendeki madde ve enerji, hangi etkiyi deneyimler?

  A) Kütle çekimi         B) Elektromanyetizma   
  C) Zayıf kuvvet         D) Güçlü kuvvet        
  E) Işık basıncı                                

 12. Cevap: A Açıklama:

  Evrendeki her madde ve enerji, uzay-zaman dokusunu büker ve bu da madde ve enerjinin kütle çekimi etkisini deneyimlemesine neden olur. 13. Michelson-Morley deneyinde aşağıdakilerden hangisi doğru bir sonuçtur?

  A) Esir, tüm uzaya yayılmış mutlak bir referans sistemidir.
  B) Esir, esnek yapısından dolayı ışık hızını etkilemektedir.
  C) Esirin ölçülebilir özellikleri yoktur.
  D) Işık hızı, ışık kaynağının hareketinden etkilenir.
  E) Boşlukta ışık hızı, tüm referans sistemleri için farklıdır.

 14. Cevap: C Açıklama:

  Michelson-Morley deneyi, esir ortamının var olmadığını ve boşlukta ışık hızının tüm referans sistemleri için aynı olduğunu göstermiştir. 15. Müonun ortalama ömrü, hareket eden bir gözlemciye göre durgun olanlardan yaklaşık kaç kat daha uzundur?

  A) 4    B) 8    C) 16    D) 32    E) 64    Doğru

 16. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, hareketli müonların ortalama ömrü durgun olanlarınkinden yaklaşık 16 kat daha uzundur. 17. Uzunluk büzülmesi hangi durumda meydana gelir?

  A) Hareketsiz referans çerçevesinde ölçülen uzunluk değeri
  B) Hareketli referans çerçevesinde ölçülen uzunluk değeri
  C) Hareket doğrultusuna paralel ölçülen uzunluk değeri
  D) Hareket doğrultusuna dik ölçülen uzunluk değeri
  E) Hiçbir durumda
  Doğru

 18. Cevap: C Açıklama:

  Metne göre, uzunluk büzülmesi yalnızca hareket doğrultusunda meydana gelir. 19. Fotoelektrik olaya göre, ışığın metal bir yüzeye çarpması durumunda hangi olay gerçekleşir?

  A) Metal yüzey ısınır.
  B) Metal yüzey elektromanyetik dalga yayar.
  C) Metal yüzeyden elektron kopar.
  D) Metal yüzey üzerinde atomlar iyonlaşır.
  E) Metal yüzey manyetize olur.

 20. Cevap: C Açıklama:

  Fotoelektrik olayda, ışığın taşıdığı enerji elektronları metal yüzeyden koparır. 21. Bir metalin fotoelektron emisyonu için eşik frekansı altında ışınım yapılırsa, metalden fotoelektronların kopması için;

  A) Daha yüksek enerjili ışınım gerekir.
  B) Daha düşük enerjili ışınım yeterlidir.
  C) Daha uzun dalga boylu ışınım gerekir.
  D) Daha kısa dalga boylu ışınım gerekir.
  E) Işınımın frekansı etkisizdir.

 22. Cevap: B Açıklama:

  Eşik frekansının altındaki ışınım yeterince enerji taşımadığından fotoelektron emisyonuna neden olamaz. Daha düşük enerjili ışınım, eşik frekansına kadar enerji seviyesini yükseltmek için kullanılabilir. 23. Fotoelektrik olayında, bir metale ışık düşürüldüğünde metalle ışık arasındaki etkileşim sonucunda hangi olay meydana gelir?

  A) Elektronların metal yüzeyinden kopması
  B) Fotonların metale emilmesi
  C) Metale elektrik yükünün aktarılması
  D) Metalin sıcaklığının artması
  E) Metale momentum aktarılması

 24. Cevap: A Açıklama:

  Fotoelektrik olayı, ışığın metale düşmesi sonucu elektronların metal yüzeyinden kopması olayıdır. 25. Aşağıdakilerden hangisi fotoelektrik olayında elektronların maksimum kinetik enerjisini etkileyen bir faktördür?

  A) Metalin eşik frekansı
  B) Işığın dalga boyu
  C) Işığın şiddeti
  D) Elektronların toplam yükü
  E) Ayarlanabilir üretecin gerilimi

 26. Cevap: B Açıklama:

  Fotoelektrik olayında elektronların maksimum kinetik enerjisi, ışığın dalga boyuyla ters orantılıdır. 27. Fotoelektrik olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Işığın dalga yapısını destekler.
  B) Işığın tanecik yapısını destekler.
  C) Elektron sökülmesi için eşiğin üzerinde bir frekansa sahip foton gerekir.
  D) Işık şiddetinin artması kesme gerilimini azaltır.
  E) Elektron sökülmesi için belli bir zamana ihtiyaç vardır.

 28. Cevap: B Açıklama:

  Fotoelektrik olayı, ışığın tanecik yapısını destekleyen bir olaydır. Diğer seçenekler ya yanlıştır ya da klasik dalga mekaniği ile açıklanabilir. 29. Compton saçılması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Işık hızı, çarpışma sonrasında değişmez.
  B) Gelen foton, soğrulur.
  C) Elektron, fotonla çarpışma sonrasında enerji kaybetmez.
  D) Momentum korunur.
  E) Fotoelektrik olayında olduğu gibi, eşik bir frekans vardır.

 30. Cevap: A Açıklama:

  Compton saçılmasında gelen fotonun hızı değişmez, ancak enerjisi ve momentumu azalır. Foton soğrulmaz ve momentum korunur. Diğer seçenekler ya yanlıştır ya da fotoelektrik olayına aittir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Mayıs 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
  1. Görüntüleme Teknolojileri
  2. Laser ışınlarıBilimsel Araştırma Merkezleri
  3. Nanoteknoloji
  4. Süper iletkenler
  5. X ışınları
  6. Yarı iletken Teknolojisi

Ayrıca Lise 12.sınıf fizik dersi 2.döenm sonu yazılıya hazırlık test soruları 2, cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Ses dalgalarının kırınım özelliğini anlama

Farklı görüntüleme teknolojilerinin çalışma prensiplerini ayırt etmek.

Yarı iletkenlerin özellikleri

6.4.2. Nanoteknolojinin Uygulama Alanları

Işık fiziği, LASER ışınları, uzaklık ölçümü

Kütle çekimi kuvvetini anlama

Esîr kavramını anlamalı ve Michelson-Morley deneyinin sonuçlarını açıklayabilmelidir.

Özel göreliliğin zaman genişlemesini anlamayı geliştirmek

Özel göreliliğin uzunluk büzülmesini anlamayı geliştirmek

12.2.1.1. Fotoelektrik olayını tanımlamak.

12.2.1.2. Fotoelektrik olayda eşik frekansı kavramını açıklamak.

3.2.3.1. Fotoelektrik olayını tanımlamak

3.2.3.2. Fotoelektrik olayındaki temel deneylerden yola çıkarak elektronların maksimum kinetik enerjisi ile ışığın frekansı veya dalga boyu arasındaki ilişkiyi araştırmak

Işığın ikili doğasını anlamak.

Compton saçılmasını anlamak ve ışıktan saçılan fotonların özelliklerini tahmin etmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 12.Sınıf kategorisinin Fizik alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 2 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 6 kere doğru, 12 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 12.Sınıf Fizik 2.Dönem Sonu Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 12.Sınıf Fizik dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

12.Sınıf Fizik Sınavı Hazırla
  12.Sınıf Fizik Dersi Ünite Özetleri